Dàn ý bàn về vai trò, tác dụng của thơ ca đối với cuộc sống con người

Dàn ý bàn về vai trò, tác dụng của thơ ca đối với cuộc sống con người

1. Mở bài
– Dẫn dắt vấn đề.
– Nêu vấn đề: Vai trò, tác dụng của thơ ca đối với cuộc sống.
– Chuyển ý.
2. Thân bài
a. giảng giải về chức năng của thơ ca nghệ thuật
– Bất cứ phong cách tiếng nói nào cũng có chức năng riêng của nó. Thơ ca thuộc phong cách tiếng nói nghệ thuật.
– Nó không chỉ có chức năng thông tin mà còn thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ của con người.
b. Bàn về chức năng nhận thức, giáo dục
– Thơ ca gửi gắm những trị giá đạo đức nhân sinh một cách khéo léo, tinh tế.
– Thơ ca góp phần tăng tri thức đời sống bằng chính cách riêng của nó mà hiệu quả thì không thua bất cứ phương thức truyền đạt nào.
c. Bàn về chức năng giao tiếp, tình cảm
– Chức năng này làm cho thơ ca có sức mạnh và sức sống vượt ra ranh giới không thời gian, tác động mãnh liệt vào trái tim con người.
– Thơ ca khởi đầu bằng những cảm động của tâm hồn thi nhân trước cuộc sống, truyền tải qua đường dẫn là ngôn từ nghệ thuật và rồi tới và lay động tình cảm của người đọc.
d. Bàn về chức năng thẩm mĩ
– Thơ ca là một loại hình nghệ thuật nên tính thẩm mĩ là đặc trưng của nó.
– Thơ ca có tác động mạnh mẽ tới năng lực thẩm mĩ của con người.
→ Nó giúp con người tăng khả năng cảm thụ cái đẹp, cái đẹp của ngôn từ và qua ngôn từ sẽ cảm nhận những cái đẹp của toàn cầu khách quan.
3. Kết bài
– Tổng kết những tác dụng của thơ ca.
– cảm tưởng của người viết.

Bạn đang xem bài: Dàn ý bàn về vai trò, tác dụng của thơ ca đối với cuộc sống con người

Xem bài mẫu: Bàn về vai trò, tác dụng của thơ ca đối với cuộc sống con người

Sau khi đón đọc dàn ý Bàn về vai trò, tác dụng của thơ ca đối với cuộc sống con người, những em có thể tham khảo thêm một số bài văn hay lớp 10 khác như: Suy nghĩ về câu nói: Đời người được đo bằng tư tưởng và hành động; Nghị luận xã hội về câu nói: Có nhân hậu mới biết đồng cảm và sẻ chia; Suy nghĩ về câu nói: Không có cái hại nào lớn bằng không chịu sửa mình; giảng giải câu tục ngữ “Mãnh hổ nan địch quần hồ”,… 

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/dan-y-ban-ve-vai-tro-tac-dung-cua-tho-ca-doi-voi-cuoc-song-con-nguoi/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts