Đáp án nghi vấn đánh giá module 9 THCS mới nhất 2023

Đáp án nghi vấn đánh giá module 9 THCS mới nhất 2023 giúp thầy cô nhanh chóng lựa chọn câu đáp án đúng, rút gọn thời gian hoàn thành bài tập tập huấn Module 9 THCS. Để tìm hiểu thông tin chi tiết, mời quý độc giả tham khảo bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê.

1. Đáp án nghi vấn đánh giá nội dung 1 Module 9 môn Toán

1. lựa chọn đáp án đúng nhất

“Quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện bằng cách thực hiện quá trình giáo dục trên môi trường số với những công nghệ số, chủ thể giáo dục khai thác môi trường số, công nghệ số để thực hiện dạy học, giáo dục nhằm đạt được mục tiêu dạy học, giáo dục” được gọi đúng nhất là

Bạn đang xem bài: Đáp án nghi vấn đánh giá module 9 THCS mới nhất 2023

Giáo dục thông minh

Chuyển đổi số

Trí tuệ nhân tạo

Hệ sinh thái giáo dục

2. lựa chọn những đáp án đúng

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

Thiết kế dạy học.

Dạy học và tổ chức hoạt động.

Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

3. lựa chọn đáp án đúng nhất

“Tập hợp nhiều thành phần kết nối với nhau, từ chương trình tới nội dung, kế hoạch, học liệu số, những gợi mở về phương thức tổ chức, phương pháp và kĩ thuật dạy học, giáo dục cũng như những kinh nghiệm và những ý tưởng có liên quan tới dạy học, giáo dục; những môi trường giả thiết về thực hành, rèn luyện và ứng dụng trong dạy học, giáo dục…” được gọi là:

Giáo dục thông minh

Chuyển đổi số

Trí tuệ nhân tạo

Hệ sinh thái giáo dục

4. lựa chọn những đáp án đúng

Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính chuẩn xác.

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính pháp lý.

Đảm bảo tính thực tiễn.

5. lựa chọn đáp án đúng nhất

thầy giáo tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công việc giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, thầy giáo đó cần lưu ý điều gì?

Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép sử dụng.

Nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương nghiệp.

Không nên tải về và chia sẻ vì vi phạm bản quyền.

Nên xem xét tới vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

6. lựa chọn những đáp án đúng

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

Dạy học và tổ chức hoạt động.

Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

Thiết kế dạy học.

7. lựa chọn đáp án đúng nhất

Điền vào chỗ trống:

Hệ sinh thái trong giáo dục đúng nghĩa không phải là phần mềm hay một hệ thống phần mềm, mà đó là một môi trường tổng hợp với những thành tố khác nhau cùng tương tác, góp phần đáp ứng………………………….

mô phỏng giáo dục.

môi trường giáo dục.

điều kiện giáo dục.

mục tiêu giáo dục.

8. lựa chọn những đáp án đúng

Để lựa lựa chọn một loại hình e-Learning thích hợp và đạt hiệu quả cao trong dạy học và giáo dục thì người học, người dạy cần chú ý tới một số vấn đề sau:

Hứng thú, sự đầu tư thời gian, sự chủ động cũng như sự thích ứng trong hoạt động tương tác của người học và người dạy.

Khả năng tự học/tự nghiên cứu và nhu cầu tư nhân của người học;

Nền tảng tri thức và khả năng khai thác, sử dụng công nghệ của người học và người dạy.

Khả năng sư phạm và khả năng đáp ứng công nghệ của người dạy;

9. lựa chọn những đáp án đúng

Công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển thầy giáo, góp phần đáp ứng những yêu cầu mới của việc dạy học, giáo dục, cụ thể là:

Giúp thầy giáo sử dụng hiệu quả nguồn học liệu, thiết bị công nghệ, và phần mềm một cách hiệu quả trong hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng mới.

Hỗ trợ và góp phần cải thiện kỹ năng dạy học, quản lí lớp học, cải tiến và đổi mới việc dạy học, giáo dục đối với thầy giáo bằng sự hỗ trợ thường xuyên và liên tục.

Hỗ trợ thầy giáo chuẩn bị cho việc dạy học và giáo dục, xây dựng kế hoạch bài dạy, làm cơ sở quan trọng cho việc tổ chức quá trình dạy học trong/ngoài lớp học một cách tích cực.

Hỗ trợ việc huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp trước và sau khi trở thành người thầy giáo chính thức. 

 

2. Đáp án nghi vấn đánh giá nội dung 1 Module 9 môn Tiếng Việt

1. lựa chọn đáp án đúng nhất

Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục 

Tất cả những đáp án đều đúng

Tạo điều kiện học tập đa dạng cho HS.

Hỗ trợ GV thực hiện dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh một cách thuận lợi và hiệu quả.

Đa dạng hóa phương thức dạy học, giáo dục

2. lựa chọn những đáp án đúng

Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính thực tiễn.

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính pháp lý.

Đảm bảo tính chuẩn xác.

3. lựa chọn những đáp án đúng

Dạy học từ xa (Distance Learning) được hiểu là:

phương thức huấn luyện mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chỗ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời khắc, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.

phương thức huấn luyện sử dụng công nghệ Web. Nội dung học, những thông tin quản lý khoá học, thông tin về người học được lưu trữ trên máy chủ và người sử dụng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.

phương thức huấn luyện ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.

phương thức huấn luyện sử dụng kết nối mạng Internet để thực hiện việc học tập, nghiên cứu như: lấy tài liệu học, tham gia hoạt động học trực tuyến, giao tiếp giữa người học với người học và người học với thầy giáo.

4. lựa chọn đáp án đúng nhất

thầy giáo tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công việc giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, thầy giáo đó cần lưu ý điều gì?

Nên xem xét tới vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

Nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương nghiệp.

Không nên tải về và chia sẻ vì vi phạm bản quyền.

Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép sử dụng.

5. lựa chọn đáp án đúng nhất

Dạy học từ xa (Distance Learning) được hiểu là:

phương thức huấn luyện mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chỗ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời khắc, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.

phương thức huấn luyện sử dụng công nghệ Web. Nội dung học, những thông tin quản lý khoá học, thông tin về người học được lưu trữ trên máy chủ và người sử dụng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.

phương thức huấn luyện ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.

phương thức huấn luyện sử dụng kết nối mạng Internet để thực hiện việc học tập, nghiên cứu như: lấy tài liệu học, tham gia hoạt động học trực tuyến, giao tiếp giữa người học với người học và người học với thầy giáo.

 

3. Đáp án nghi vấn đánh giá nội dung 1 Module 9 môn Tự nhiên xã hội

Câu 1. lựa chọn đáp án đúng nhất. Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là?

A. Hệ thống những phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, dụng cụ hiện đại như máy tính, m ạng truyền thông, thiế t bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

B. Hệ thống những phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, dụng cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông.

C. Hệ thống những thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằ m tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

D. Hệ thống những công nghệ và phương tiện, dụng cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Câu 2. lựa chọn đáp án sai.

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dụ c thông minh (teaching presence) là:

A. Thiết kế dạy học.

B. Dạy học và tổ chức hoạt động.

C. Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiế

D. Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

Câu 3. lựa chọn đáp án đúng nhất. Hệ sinh thái giáo dục được hiểu là:

A. là môi trường trong đó công nghệ giáo dục và những nguồn lực khác cùng tương tác, phối hợp để phát triển năng lực (NL), phẩm chất (PC) cho người học..

B. là môi trường huấn luyện sử dụng công nghệ Nội dung học, những thông tin quản lý khoá học, thông tin về ng ười học được lưu trữ trên máy chủ và người sử dụng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.

C. là môi trường huấn luyện ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.

D. là môi trường huấn luyện mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chỗ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời khắc, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.

 

4. Đáp án nghi vấn đánh giá nội dung 1 Module 9 môn Tự nhiên xã hội

Câu 1. lựa chọn đáp án đúng nhất. Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là?

A. Hệ thống những phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, dụng cụ hiện đại như máy tính, m ạng truyền thông, thiế t bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

B. Hệ thống những phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, dụng cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông.

C. Hệ thống những thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằ m tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

D. Hệ thống những công nghệ và phương tiện, dụng cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Câu 2. lựa chọn đáp án sai.

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dụ c thông minh (teaching presence) là:

A. Thiết kế dạy học.

B. Dạy học và tổ chức hoạt động.

C. Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiế

D. Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

Câu 3. lựa chọn đáp án đúng nhất. Hệ sinh thái giáo dục được hiểu là:

A. là môi trường trong đó công nghệ giáo dục và những nguồn lực khác cùng tương tác, phối hợp để phát triển năng lực (NL), phẩm chất (PC) cho người học..

B. là môi trường huấn luyện sử dụng công nghệ Nội dung học, những thông tin quản lý khoá học, thông tin về ng ười học được lưu trữ trên máy chủ và người sử dụng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.

C. là môi trường huấn luyện ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.

D. là môi trường huấn luyện mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chỗ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời khắc, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.

Ngoài những đáp án đã được chúng tôi trình bày ở trên, quý độc giả có thể tải về và tham khảo tổng hợp đáp án nghi vấn đánh giá module 9 qua đường link dưới đây:

>> Tải ngay: Tổng hợp đáp án nghi vấn đánh giá module 9 trắc nghiệm file Word

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề: Đáp án nghi vấn đánh giá module 9 THCS mới nhất 2023. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: [email protected] để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts