Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Công nghệ THPT đầy đủ nhất

Môn công nghệ thường ít được học sinh chú ý tới, tuy nhiên đây lại là một trong những môn học có vai trò khá quan trọng trong tương lai. Chính vì vậy, ngay sau đây, Luật Minh Khuê sẽ đưa ra đáp án tắc nghiệm module 9 môn Công nghệ trung học phổ thông đầy đủ nhất.

1. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Công nghệ trung học phổ thông – Nội dung 1

1. lựa chọn những đáp án đúng. lựa chọn câu trả lời đúng: Thiết bị công nghệ có những vai trò gì trong dạy học môn Công nghệ cấp trung học phổ thông?

1. Kích thích sự hứng thú học tập của học sinh

Bạn đang xem bài: Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Công nghệ THPT đầy đủ nhất

2. Tăng cường tương tác giữa thầy giáo với học sinh

3. tăng hiệu quả trong hoạt động dạy của thầy giáo và hoạt động học của học sinh

2. lựa chọn những đáp án đúng. lựa chọn những câu trả lời đúng: Vai trò của thầy giáo đối với ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Công nghệ trung học phổ thông là:

1. Khai thác và sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong dạy học, tìm hiểu và tiếp cận những ứng dụng mới trong dạy học Công nghệ

2. Hướng dẫn học sinh khai thác và sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong học tập Công nghệ và đời sống

3. Tự học và hướng dẫn đồng nghiệp tăng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong dạy học Công nghệ

3. lựa chọn đáp án đúng nhất. thầy giáo tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ internet để phục vụ cho công việc giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, thầy giáo đó cần lưu ý điều gì?

Nên xem xét tới vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục

4. lựa chọn những đáp án đúng. lựa chọn những câu trả lời đúng: Nguồn học liệu số được sử dụng trong dạy học và giáo dục môn Công nghệ cấp trung học phổ thông có vai trò gì đối với học sinh?

1. Kích thích hứng thú học tập của học sinh, tạo xúc cảm tích cực và tạo điều kiện thực thi những nhiệm vụ học tập của học sinh

2. Giúp học sinh chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên liên quan tới môn học

3. Khuyến khích học sinh tư duy dựa trên nền tảng khám phá, thử nghiệm

5. lựa chọn những đáp án đúng. lựa chọn những câu trả lời đúng: Công nghệ thông tin có vai trò gì trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông?

1. Đa dạng hóa phương thức dạy học, giáo dục

2. Tạo điều kiện học tập đa dạng cho học sinh

3. Hỗ trợ thầy giáo trong tự học, dạy học và giáo dục học sinh

 

2. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Công nghệ trung học phổ thông – Nội dung 2

1. lựa chọn những đáp án đúng: Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng để hỗ trợ thầy giáo

1. Thiết kế và biên tập nội dung dạy học

2. Đánh giá kết quả học tập và giáo dục

3. Triển khai hoạt động dạy học và giáo dục

2. lựa chọn đáp án đúng nhất: Theo tài liệu đọc học liệu số bao gồm:

Máy tính và thiết bị liên quan

3. lựa chọn đáp án đúng nhất: Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2 – 3 phút) để giới thiệu về phấn cứng, phần mềm máy tính ở hình dáng ảnh minh họa, thầy giáo Ngân có thể sử dụng phần mềm nà dưới đây

Videp Editor

4. lựa chọn đáp án đúng nhất: Hãy lựa chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

Prọector

5. lựa chọn đáp án đúng nhất: Những dụng cụ, phần mềm có thể hỗ trợ quản lí công việc của thầy giáo trong dạy học Công nghệ cấp trung học phổ thông là

OneNote, Gmail

6. lựa chọn những đáp án đúng: Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm phần mềm hỗ trợ tổ chức dạy học môn Công nghẹ cấp trung học phổ thông cho thầy giáo?

1. Google Classroom

2. PowerPoint

7. lựa chọn đáp án đúng nhất: Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học?

Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học

8. lựa chọn đáp án đúng nhất: thầy giáo sử dụng loa (speaker) để phát mộ bài hát trong chủ đề học tập/ bài dạy trên lớp. thầy giáo đó đã sử dụng:

Thiết bị công nghệ

9. lựa chọn đáp án đúng nhất: thầy giáo sử dụng phần mềm Microsoft PowewPoint để xây dựng bài giảng Công nghệ giống cây trồng – môn Công nghệ lớp 10. PowerPoint thuộc nhóm phần mềm nào dưới đây?

Phần mền thiết kế/ biên tập học liệu số và trình diễn

10. lựa chọn đáp án đúng nhất: Hãy lựa chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục

Máy chiếu

 

3. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Công nghệ trung học phổ thông – Nội dung 3

1. lựa chọn đáp án đúng nhất: tìm hiểu và đánh giá việc ứng dụng công nghẹ thông tin trong KHBD căn cứ vào hướng dẫn của văn bản nào?

Công văn 555/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 08/10/2014

2. lựa chọn đáp án đúng nhất: Khi dạy học những nội dung về công nghệ trong môn Công nghệ cấp trung học phổ thông, thầy giáo có thể sử dụng những dụng cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Microsoft PowerPoint

3. lựa chọn đáp án đúng nhất: Điểm chung của Google Classroom, Microsoft PowerPoint, Gmail là:

Phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục

4. lựa chọn đáp án đúng nhất: Kho bài giảng e – learning của Bộ Giáo dục và huấn luyện và địa chỉ chính thức là:

https://elearning.moet.edu.vn

5. lựa chọn đáp án đúng nhất: Sắp xếp theo trình tự những bước thiết kế chủ đề học tập / bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin

1. Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/ bài học

2. Xác định mạch nội dung, chuỗi những hoạt động học và thời lượng tương ứng

3. Xác định phương thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án rà soát đánh giá

4. Thiết kế những hoạt động dạy học cụ thể

5. Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

6. lựa chọn đáp án đúng nhất: Phần mềm nào dưới đây có thể hỗ trợ để tổ chức lớp học trực tuyến?

Zoom Meeting

7. lựa chọn những đáp án đúng: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Công nghệ cấp trung học có ưu thế trong việc phát triển năng lực cốt lõi nào cho học sinh?

1. Tin học

2. Công nghệ

8. lựa chọn đáp án đúng nhất: thầy giáo có thể sử dụng những phần mềm nào để tổ chức dạy học những nội dung khái quát về công nghệ trong môn Công nghệ cấp trung học phổ thông

Kahoot

9. lựa chọn đáp án đúng nhất: Khi giảng về chủ đề Động cơ đốt trong Công nghệ 11, Chương trình 2018 trang 33, thầy giáo muốn học sinh giảng giải được ý nghĩa một số thông số kĩ thuật cơ bản của động cơ đốt trong, thầy giáo có thể lựa chọn dụng cụ, phần mềm hỗ trợ nào dưới đây

Microsoft PowerPoint

10. lựa chọn những đáp án đúng: Khi dạy học chủ đề Đất trồng (Chương trình môn Công nghệ 10 trang 38), thầy giáo có thể sử dụng những dụng cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

1. Video Editor

2. Microsoft PowerPoint

3. Youtube

 

4. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Công nghệ trung học phổ thông – Nội dung 4

1. lựa chọn đáp án đúng nhất. lựa chọn đáp án sai: những phương thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp

2. lựa chọn đáp án đúng nhất. Sự hiểu biết của thầy giáo về công nghệ ở mức độ sử dụng thường xuyên được mô tả trong bảng tiêu chú tự đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của thầy giáo, đó là:

thầy giáo thành công trong việc sử dụng

3. lựa chọn đáp án đúng nhất: Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp tăng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Tạo lập kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp (1) và triển khai, thực hiện những kế hoạch (2)

4. lựa chọn đáp án đúng nhất: Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có các bước gồm 5 bước, trong đó xác định mục tiêu và những nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn là bước thứ?

2

5. lựa chọn những đáp án đúng: Để thiết kế một giáo án điện tử phục vụ cho tiết dạy học Công nghệ cấp trung học phổ thông, thầy giáo cần sử dụng được

1. Máy vi tính

2. Phần mềm soạn thảo giáo án điện tử

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin chi tiết về chủ đề đáp án trắc nghiệm module 9 môn Công nghệ trung học phổ thông mà Luật Minh Khuê phân phối tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts