Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Ngữ văn mới

Chương trình ngữ văn mới là một chương trình mang tính định hướng học mới về môn ngữ văn cho những em học sinh trong cả nước. Chính vì vậy mà cần phải có chương trình để giới thiệu về nó. Vậy đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Ngữ văn mới được thể hiện thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây.

1. Một vài nét về chương trình Ngữ văn mới

Chương trình Ngữ văn mới ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT có những nội dung cơ bản sau:

– Về đặc điểm môn học: Ngữ văn là môn học thuộc ngành Giáo dục tiếng nói và văn học, được học từ lớp 1 tới lớp 12. Ở cấp tiểu học, môn học này có tên là Tiếng Việt; ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông có tên là Ngữ văn. Ngữ văn là môn học mang tính dụng cụ và tính thẩm mĩ – nhân văn; giúp học sinh có phương tiện giao tiếp, làm cơ sở để học tập tất cả những môn học và hoạt động giáo dục khác trong nhà trường; đồng thời cũng là dụng cụ quan trọng để giáo dục học sinh những trị giá cao đẹp về văn hóa, văn học và tiếng nói dân tộc; phát triển ở học sinh những xúc cảm lành mạnh, tình cảm nhân văn, lối sống nhân ái, vị tha,…

Bạn đang xem bài: Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Ngữ văn mới

Thông qua những văn bản ngôn từ và những hình tượng nghệ thuật sinh động trong những tác phẩm văn học, bằng hoạt động đọc, viết, nói và nghe, môn Ngữ văn có vai trò to lớn trong việc giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp cũng như những năng lực cốt lõi để sống và làm việc hiệu quả, để học suốt đời.

Nội dung môn Ngữ văn mang tính tổng hợp, bao gồm cả tri thức văn hoá, đạo đức, triết học,… liên quan tới nhiều môn học là hoạt động giáo dục khác như Lịch sử, Địa lí, Nghệ thuật, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp,… Môn Ngữ văn cũng liên quan mật thiết với cuộc sống; giúp học sinh biết quan tâm, gắn bó hơn với đời sống thường nhật, biết liên hệ và có kĩ năng khắc phục những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Nội dung cốt lõi của môn học bao gồm những mạch tri thức và kĩ năng cơ bản, thiết yếu về tiếng Việt và văn học, đáp ứng những yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh ở từng cấp học; được phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.

Giai đoạn giáo dục cơ bản: Chương trình được thiết kế theo những mạch chính tương ứng với những kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. tri thức tiếng Việt và văn học được tích hợp trong quá trình dạy học đọc, viết, nói và nghe. những ngữ liệu được lựa lựa chọn và sắp xếp thích hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh ở mỗi cấp học. Mục tiêu của giai đoạn này là giúp học sinh sử dụng tiếng Việt thạo để giao tiếp hiệu quả trong cuộc sống và học tập tốt những môn học, hoạt động giáo dục khác; hình thành và phát triển năng lực văn học, một biểu hiện của năng lực thẩm mĩ; đồng thời bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm để học sinh phát triển về tâm hồn, tư cách.

Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: Chương trình củng cố và phát triển những kết quả của giai đoạn giáo dục cơ bản, giúp học sinh tăng năng lực tiếng nói và năng lực văn học, nhất là tiếp nhận văn bản văn học; tăng cường kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận, văn bản thông tin có độ phức tạp hơn về nội dung và kĩ thuật viết; trang bị một số tri thức lịch sử văn học, lí luận văn học có tác dụng thiết thực đối với việc đọc và viết về văn học; tiếp tục bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, tâm hồn, tư cách để học sinh trở thành người công dân có trách nhiệm. Ngoài ra, trong mỗi năm, những học sinh có định hướng khoa học xã hội và nhân văn được lựa chọn học một số chuyên đề học tập. những chuyên đề này nhằm tăng cường tri thức về văn học và tiếng nói, kĩ năng vận dụng tri thức vào thực tiễn, đáp ứng thị hiếu, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp của học sinh.

– Về quan niệm xây dựng chương trinhg: Chương trình môn Ngữ văn tuân thủ những quy định cơ bản được nêu trong Chương trình tổng thể, đồng thời nhấn mạnh một số quan niệm sau:

+ Chương trình được xây dựng trên nền tảng lí luận và thực tiễn, cập nhật thành tựu nghiên cứu về giáo dục học, tâm lí học và phương pháp dạy học Ngữ văn; thành tựu nghiên cứu về văn học và tiếng nói học; thành tựu văn học Việt Nam qua những thời kì; kinh nghiệm xây dựng chương trình môn Ngữ văn của Việt Nam, đặc biệt từ đầu thế kỉ XXI tới nay và xu thế quốc tế trong phát triển chương trình nói chung, chương trình môn Ngữ văn nói riêng những năm sắp nhất, nhất là chương trình của những quốc gia phát triển; thực tiễn xã hội, giáo dục, điều kiện kinh tế và truyền thống văn hoá Việt Nam, đặc biệt là sự đa dạng của đối tượng học sinh xét về phương diện vùng miền, điều kiện và khả năng học tập.

+ Chương trình lấy việc rèn luyện những kĩ năng giao tiếp (đọc, viết, nói và nghe) làm trục chính xuyên suốt cả ba cấp học nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình theo định hướng năng lực và bảo đảm tính chỉnh thể, sự nhất quán liên tục trong tất cả những cấp học, lớp học. những tri thức phổ thông cơ bản, nền tảng về tiếng Việt và văn học được hình thành qua hoạt động dạy học tiếp nhận và tạo lập văn bản; phục vụ trực tiếp cho yêu cầu rèn luyện những kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.

+ Chương trình được xây dựng theo hướng mở, thể hiện ở việc không quy định chi tiết về nội dung dạy học mà chỉ quy định những yêu cầu cần đạt về đọc, viết, nói và nghe cho mỗi lớp; quy định một số tri thức cơ bản, cốt lõi về tiếng Việt, văn học và một số văn bản có vị trí, ý nghĩa quan trọng của văn học dân tộc là nội dung thống nhất bắt buộc đối với học sinh toàn quốc.

+ Chương trình vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, vừa chú trọng kế thừa và phát huy những ưu điểm của những chương trình môn Ngữ văn đã có, đặc biệt là chương trình hiện hành.

– Về mục tiêu chương trình

+ Mục tiêu chung

a) Hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, siêng năng, trung thực và trách nhiệm; bồi dưỡng tâm hồn, hình thành tư cách và phát triển cá tính. Môn Ngữ văn giúp học sinh khám phá bản thân và toàn cầu xung quanh, thấu hiểu con người, có đời sống tâm hồn phong phú, có quan niệm sống và xử sự nhân văn; có tình yêu đối với tiếng Việt và văn học; có ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc, góp phần giữ gìn, phát triển những trị giá văn hoá Việt Nam; có ý thức tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và khả năng hội nhập quốc tế.

b) Góp phần giúp học sinh phát triển những năng lực chung: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực khắc phục vấn đề và sáng tạo. Đặc biệt, môn Ngữ văn giúp học sinh phát triển năng lực tiếng nói và năng lực văn học: rèn luyện những kĩ năng đọc, viết, nói và nghe; có hệ thống tri thức phổ thông nền tảng về tiếng Việt và văn học, phát triển tư duy hình tượng và tư duy logic, góp phần hình thành học vấn cơ bản của một người có văn hoá; biết tạo lập những văn bản thông dụng; biết tiếp nhận, đánh giá những văn bản văn học nói riêng, những sản phẩm giao tiếp và những trị giá thẩm mĩ nói chung trong cuộc sống.

+ Mục tiêu cấp tiểu học

a) Giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu với những biểu hiện cụ thể: yêu thiên nhiên, gia đình, quê hương; có ý thức đối với cội nguồn; yêu thích cái đẹp, cái thiện và có xúc cảm lành mạnh; có hứng thú học tập, thích thú lao động; thực thà, ngay thẳng trong học tập và đời sống; có ý thức thực hiện trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội và môi trường xung quanh.

b) Giúp học sinh bước đầu hình thành những năng lực chung, phát triển năng lực tiếng nói ở tất cả những kĩ năng đọc, viết, nói và nghe với mức độ cơ bản: đọc đúng, trôi chảy văn bản; hiểu được nội dung, thông tin chính của văn bản; liên hệ, so sánh ngoài văn bản; viết đúng chính tả, ngữ pháp; viết được một số câu, đoạn, bài văn ngắn (chủ yếu là bài văn kể và tả); 6 phát biểu rõ ràng; nghe hiểu ý kiến người nói. Phát triển năng lực văn học với yêu cầu phân biệt được thơ và truyện, biết cách đọc thơ và truyện; nhận diện được vẻ đẹp của ngôn từ nghệ thuật; có trí tưởng tượng, hiểu và biết xúc động trước cái đẹp, cái thiện của con người và toàn cầu xung quanh được thể hiện trong những văn bản văn học.

– Mục tiêu cấp trung học cơ sở

a) Giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất tốt đẹp đã được hình thành ở tiểu học; tăng và mở rộng yêu cầu phát triển về phẩm chất với những biểu hiện cụ thể như: biết tự hào về lịch sử dân tộc và văn học dân tộc; có ước mơ và khát vọng, có ý thức tự học và tự trọng, có ý thức công dân, tôn trọng pháp luật.

b) Tiếp tục phát triển những năng lực chung, năng lực tiếng nói, năng lực văn học đã hình thành ở cấp tiểu học với những yêu cầu cần đạt cao hơn. Phát triển năng lực tiếng nói với yêu cầu: phân biệt được những loại văn bản văn học, văn bản nghị luận và văn bản thông tin; đọc hiểu được cả nội dung tường minh và nội dung hàm ẩn của những loại văn bản; viết được đoạn và bài văn tự sự, trình bày, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, nhật dụng hoàn chỉnh, mạch lạc, logic, đúng các bước và có phối hợp những phương thức biểu thị; nói dễ hiểu, mạch lạc; có thái độ tự tin, thích hợp với văn cảnh giao tiếp; nghe hiểu với thái độ thích hợp. Phát triển năng lực văn học với yêu cầu: phân biệt được những thể loại truyện, thơ, kí, kịch bản văn học và một số tiểu loại cụ thể; nhận diện được đặc điểm của tiếng nói văn học, nhận diện và tìm hiểu được tác dụng của những yếu tố phương thức và giải pháp nghệ thuật gắn với mỗi thể loại văn học; nhận diện được trị giá biểu cảm, trị giá nhận thức, trị giá thẩm mĩ; tìm hiểu được tính hình tượng, nội dung và phương thức của tác phẩm văn học; có thể tạo ra được một số sản phẩm có tính văn học.

– Mục tiêu cấp trung học phổ thông

a) Giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất đã được hình thành ở trung học cơ sở; mở rộng và tăng yêu cầu phát triển phẩm chất với những biểu hiện cụ thể: có bản lĩnh, cá tính, hợp lí tưởng và hoài bão, biết giữ gìn và phát huy những trị giá văn hoá Việt Nam; có ý thức hội nhập và ý thức công dân toàn cầu.

b) Tiếp tục phát triển những năng lực đã hình thành ở trung học cơ sở với những yêu cầu cần đạt cao hơn: đọc hiểu được cả 7 nội dung tường minh và hàm ẩn của những loại văn bản với mức độ khó hơn thể hiện qua dung lượng, nội dung và yêu cầu đọc; đọc hiểu với yêu cầu phát triển tư duy phản biện; vận dụng được những tri thức về đặc điểm ngôn từ văn học, những xu thế – trào lưu văn học, phong cách tác giả, tác phẩm, những yếu tố bên trong và bên ngoài văn bản để hình thành năng lực đọc độc lập. Viết thạo kiểu văn bản nghị luận và thuyết minh tổng hợp (phối hợp những phương thức biểu thị và những thao tác nghị luận), đúng các bước, có chủ kiến, đảm bảo logic và có sức thuyết phục. Nói và nghe linh hoạt; có khả năng nghe và đánh giá được nội dung cũng như phương thức biểu thị của bài thuyết trình; biết tham gia và có chủ kiến, cá tính, có thái độ tranh luận thích hợp trong tranh luận. Phát triển năng lực văn học với yêu cầu: phân biệt được tác phẩm văn học và những tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật khác; tìm hiểu và nhận xét được đặc điểm của tiếng nói văn học; phân biệt được cái biểu thị và cái được biểu thị trong văn học; nhận diện và tìm hiểu, cảm thụ tác phẩm văn học dựa vào đặc điểm phong cách văn học; có trí tưởng tượng phong phú, biết thưởng thức, tiếp nhận và đánh giá văn học; tạo ra được một số sản phẩm có tính văn học. 

2. Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

1. Điểm mới và mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là gì?

A. Chuyển một nền giáo dục nặng về trang bị tri thức, tập trung trả lời nghi vấn “Học xong chương trình……….

2. Chương trình giáo dục phổ thông năm  2018 hình thành vá phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu nào sau đây:

B. Yêu nước, nhân ái, siêng năng, trung thực, trách nhiệm

3. Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi nào?

D. Ba năng lực chung (Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, khắc phục vấn đề và sáng tạo; Bảy năng lực đặc thù……..

4. Một số điểm mới cơ bản về nội dung giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là gì?

A. Nội dung giáo dục được xác định dựa trên những yếu tố cần đạt về phẩm chất năng lực của học sinh…..

B. Nội dung giáo dục thiết thực, gắn với cuộc sống thực tế nhiều hơn

C. Nội dung giáo dục mở, ngoài một số nội dung………

5. Những điểm khác biệt của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 so với chương trình hiện hành là: Nhấn mạnh hơn …….

A. (1) Phân hóa, (2) Tích hợp, (3) Liên thông

6. Một số hoạt động cơ bản học sinh có thể làm sau khi học xong chương trình giáo dục phổ thông năm  2018?

B. Khám phá, thực hành, vận dụng, tự đánh giá

7. Cán bộ quản lí giáo dục cần lưu ý điều gì khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm  2018?

A. Chủ động triển khai theo những văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục 

B. Chỉ đạo thực hiện những hoạt động dạy học, giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông ….

C. Tôn trọng và phát huy sự sáng tạo của thầy giáo

8. thầy giáo cần lưu ý điều gì khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018?

A. Thực hiện dạy học theo chương trình, những nội dung cụ thể có thể lựa lựa chọn theo chương trình sách giáo khoa theo yêu cầu chuẩn của chương trình

C. thầy giáo chủ động, sáng tạo để giúp học sinh phát triển phẩm chất, năng lực…

3. Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình Ngữ văn mới

1. Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn mới được xây dựng trên những quan niệm, nguyên tắc nào?

A. Tuôn thủ định hướng lớn của chương trình tổng thể

B. Theo định hướng mới dựa trên một trục thống nhất từ tiểu học tới trung học phổ thông …..

C. Kế thừa và phát triển dựa trên những cơ sở lí luận và thực tiễn

2. Vì sao chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn phải xây dựng theo hướng mở?

A. Đời sống thay đổi

B. Khoa học kỹ thuật thay đổi rất nhanh

C. Quốc hội yêu cầu thực hiện 1 chương trình và nhiều sách giáo khoa

3. những căn cứ để xác định nội dung dạy học trong môn Ngữ văn là gì?

A. Mục tiêu chung của giáo dục phổ thông

B. Mục tiêu chung của từng cấp, mục tiêu của môn học

C. Cơ sở khoa học của bộ môn ngữ văn……………..

4. Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn mới đưa ra những tiêu chí, yêu cầu để xác định ngữ liệu/ văn bản dạy học nào?

Tích lựa chọn cả 3 đáp án

5. Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn mới được xây dựng trên những quan niệm, nguyên tắc nào?

A. Tuôn thủ định hướng lớn của giáo dục tổng thể

B. Theo định hướng mới dựa trên………….

C. Kế thừa và phát triển dựa trên……………

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình Ngữ văn mới mà Luật Minh Khuê phân phối tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề Đáp án trắc nghiệm module 9 Tiểu học môn toán, môn tiếng việt của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts