Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Vật lí 10 năm 2021 – 2022

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 lớp 10 môn Vật lí năm 2021 – 2022 giới hạn nội dung ôn tập, những tri thức trọng tâm và những dạng bài tập nằm trong chương trình môn Vật lí lớp 10 giữa kì 2.

Đề cương Vật lí 10 giữa kì 2 được soạn rất chi tiết, cụ thể với những dạng bài, lý thuyết và cấu trúc đề thi được trình bày một cách khoa học. Từ đó những bạn dễ dàng tổng hợp lại tri thức, luyện giải đề. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời những bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem bài: Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Vật lí 10 năm 2021 – 2022

A. Giới hạn tri thức thi giữa kì 2 môn Vật lí 10

I. Ôn tập tri thức những chương

+ Chương III: thăng bằng VÀ vận động CỦA VẬT RẮN

+ Chương IV: những ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

II. những nội dung sau KHÔNG rà soát

+ Mức quán tính trong vận động quay.

+ Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công.

B. Hướng dẫn ôn thi giữa kì 2 Vật lí 10

I. tri thức CƠ BẢN

I.1. Chương III: thăng bằng VÀ vận động CỦA VẬT RẮN

1. Điều kiện thăng bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai hay ba lực không song song.

2. Quy tắc xác định hợp lực để giải những bài tập đối với vật chịu tác dụng của hai lực song song cùng chiều.

3. khái niệm, viết được công thức tính momen lực và nêu được đơn vị đo momen lực, điều kiện thăng bằng của một vật rắn có trục quay cố định.

4. khái niệm ngẫu lực và nêu được tác dụng của ngẫu lực. Viết được công thức tính momen ngẫu lực. 5. Điều kiện thăng bằng của một vật có mặt chân đế. nhận diện được những dạng thăng bằng bền, thăng bằng không bền, thăng bằng phiếm định của một vật rắn.

6. Đặc điểm để nhận diện vận động tịnh tiến của một vật rắn, vận động quay của vật rắn quanh một trục cố định

I.2. Chương IV: những ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

1. khái niệm và tính chất của động lượng; Nội dung, biểu thức, điều kiện vận dụng định luật bảo toàn động lượng, ĐL biến thiên động lượng.

2. khái niệm, công thức và đơn vị của công, công suất.

3. Khái niệm, công thức và khái niệm động năng; Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng. 4. Khái niệm, phân loại, công thức và khái niệm thế năng; Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công của trọng lực.

5. Khái niệm, công thức tính cơ năng; Sự bảo toàn cơ năng của một vật vận động trong trọng trường và cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi trong hệ kín không có ma sát.

II. BÀI TẬP

Tất cả những bài tập trong SGK và bài tập trong SBT thuộc phạm vi tri thức đã nêu ở mục B.I (trừ bài tập 5 trang 106 thuộc chủ đề “Quy tắc hợp lực song song cùng chiều – Ngẫu lực”; nghi vấn 4 trang 114 và bài tập 10 trang 115 thuộc bài “vận động tịnh tiến của vật rắn. vận động quay của vật rắn quanh một trục cố định”).

C. Một số nghi vấn trắc nghiệm khách quan

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Chương III: thăng bằng VÀ vận động CỦA VẬT RẮN

Câu 1. lựa chọn đáp án đúng

A. Hai lực thăng bằng là hai lực được đặt vào cùng một vật, cùng giá, ngược chiều và có cùng độ lớn.

B. Hai lực thăng bằng là hai lực cùng giá, ngược chiều và có cùng độ lớn.

C. Hai lực thăng bằng là hai lực được đặt vào cùng một vật, ngược chiều và có cùng độ lớn.

D. Hai lực thăng bằng là hai lực được đặt vào cùng một vật, cùng giá, cùng chiều và có cùng độ lớn.

Câu 2. Điều kiện thăng bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song là: Ba lực đó phải có giá đồng phẳng, đồng quy và thỏa mãn điều kiện

Câu 3. Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng

A. kéo của lực.

B. làm quay của lực.

C. uốn của lực.

D. nén của lực.

Câu 4. Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là

Câu 5. những dạng thăng bằng của vật rắn là

A. thăng bằng bền, thăng bằng không bền

B. thăng bằng không bền, thăng bằng phiếm định. C. thăng bằng bền, thăng bằng phiếm định.

D. thăng bằng bền, thăng bằng không bền, thăng bằng phiếm định.

Câu 6. Điều kiện thăng bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực

A. phải xuyên qua mặt chân đế.

B. không xuyên qua mặt chân đế.

C. nằm ngoài mặt chân đế.

D. trọng tâm ở ngoài mặt chân đế.

Câu 7. Mức vững vàng của thăng bằng được xác định bởi

A. độ cao của trọng tâm.

B. diện tích của mặt chân đế.

C. giá của trọng lực.

D. độ cao của trọng tâm và diện tích của mặt chân đế.

Câu 8. vận động tính tiến của một vật rắn là vận động trong đó đường nối hai điểm bất kỳ của vật luôn luôn

A. song song với chính nó.

B. ngược chiều với chính nó.

C. cùng chiều với chính nó.

D. tịnh tiến với chính nó.

Câu 9. Ngẫu lực là hệ hai lực

A. song song, cùng chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.

B. song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.

C. song song, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.

D. song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào hai vật.

Câu 10. Mômen của ngẫu lực được tính theo công thức:

A. M = Fd.

B. M = F.d/2.

C. M = F/2.d.

D. M = F/d.

Câu 11. Trong những vật sau vật nào có trọng tâm không nằm trên vật?

A. Mặt bàn học.

B. Cái tivi.

C. Chiếc nhẫn trơn.

D. Viên gạch.

Câu 12. Dạng thăng bằng của nghệ sĩ xiếc đang đứng trên dây là

A. thăng bằng bền.

B. thăng bằng không bền.

C. thăng bằng phiến định.

D. không thuộc dạng thăng bằng nào cả.

Câu 13. Để tăng mức vững vàng của trạng thái thăng bằng đối với xe cần cẩu người ta chế tạo xe có

A. khối lượng lớn.

B. mặt chân đế rộng.

C. mặt chân đế rộng và trọng tâm thấp.

D. mặt chân đế rộng, và khối lượng lớn.

………………….

Mời những bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung đề cương giữa kì 2 Vật lí 10

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts