Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2022 – 2023

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa năm 2022 – 2023 là tài liệu vô cùng hữu ích mà Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung muốn giới thiệu tới quý thầy cô cùng những bạn lớp 10 tham khảo.

Đề rà soát giữa kì 1 môn Hóa lớp 10 gồm 4 đề rà soát có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. từ đó giúp những bạn học sinh nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới. Đề thi bám sát tri thức trong SGK Hóa học lớp 10 nửa đầu học kì 1. Ngoài ra những em tham khảo thêm đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10, đề thi giữa học kì 1 môn Địa lý 10, môn Ngữ Văn, sinh vật học. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Bạn đang xem bài: Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2022 – 2023

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa

I. Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Sắp xếp những bazơ: Al(OH)3, Mg(OH)2, Ba(OH)2 theo độ mạnh tăng dần

A. Ba(OH)2< Mg(OH)2< Al(OH)3

B. Mg(OH)2 < Ba(OH)2 < Al(OH)3

C. Al(OH)3< Mg(OH)2 < Ba(OH)2

D. Al(OH)3< Ba(OH)2 < Mg(OH)2

Câu 2: những yếu tố nhóm IA có điểm chung là:

A. số proton

B. Số nơtron

C. Dễ dàng nhường 1 e

D. Số electron

Câu 3: Số yếu tố trong chu kỳ 3 và 5 là :

A. 18 và 18

B. 8 và 18

C. 8 và 8

D. 18 và 8

Câu 4: yếu tố X ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Nhận xét sai là

A. X có 6 electron ở lớp ngoài cùng

B. X có 4 electron p ở lớp ngoài cùng.

C. X có ba lớp electron.

D. X là yếu tố khí trơ.

Câu 5: Trong bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học có số chu kì nhỏ là

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 6: Ion Y có cấu hình e: 1s2 2s2 2p63s23p6. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là:

A. chu kì 3, nhóm VIIA

B. Chu kì 3, nhóm VIIIA

C. chu kì 4, nhóm IA

D. Chu kì 4, nhómIIA

Câu 7: Trong 1 chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử:

A. Tăng dần

B. Giảm dần

C. tăng, không giảm

D. Vừa tăng, vừa giảm

Câu 8: những nguyên tô nhóm A trong bảng tuần hoàn là

A. những yếu tố p.

B. những yếu tố s.

C. những yếu tố s và p.

D. những yếu tố d và f

Câu 9 : yếu tố thuộc nhóm VA có hóa trị cao nhất với oxi và hóa trị trong hợp chất với hiđro tuần tự là :

A. III và III

B. III và V

C. V và V

D. V và III

Câu 10 : Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân

A. Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần

B. Tính kim loại và tính phi kim đều tăng dần

C. Tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần

D. Tính phi kim và tính kim loại đều giảm dần

Câu 11 : Cho : trình tự tính kim loại tăng dần là:

A. P, Si, Al, Ca, Mg ;

B. P, Al, Mg, Si, Ca

C. P, Si, Al, Mg, Ca

D. P, Si, Mg, Al, Ca

Câu 12: Nguyên tử của yếu tố nào sau đây luôn nhường 2 electron trong những phản ứng hoá học ?

A. Na

B. Mg

C. Al

D. Si

II. Phần tự luận.(4đ)

Câu 1: (2đ) Oxit cao nhất của yếu tố R là R2O5. Trong hợp chất khí với hidro, R chiếm 96,15% về khối lượng, xác định nguyên tử khối của R.

Câu 2: (2đ) Hòa tan 3,9 gam kim loại trong nhóm IA trong Vml dung dịch HCl 0,1M thu được 1,12 lít khí ( đktc).

a. Xác định tên kim loại.

b. Tính V, biết sử dụng dư 10% so với thực tế.

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa

I. Phần trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án C C B D C A B C D C C B

II. Phần tự luận:

Câu 1: Oxit của R là R2O5 => R thuộc nhóm VA . Hợp chất của R với hiđro có công thức: RH3

Theo đề ta có:

holder 1 2

Câu 2:

2R + 2HCl -> 2RCl + H2

0,1mol    0,1mol   0,05mol

Ta có:

Vậy R là yếu tố K

b.Ta có:

Vậy thể tích dd HCl đã sử dụng là:

………………..

Mời những bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts