Đề thi học kì 2 môn Lịch sử

Dưới đây là một số Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án do Luật Minh Khuê biên tập. Kính mời quý độc giả tham khảo để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 theo Thông tư 22 – Đề số 1

Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

a) Thời gian Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn là:

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Lịch sử

A. 1954

B. 1959

C. 1960

D. 1975

b) phương thức đấu tranh của nhân dân miền Nam sau phong trào “ Đồng khởi” là:

A. Đấu tranh chính trị

B. Đấu tranh vũ trang

C. Đấu tranh tư tưởng

D. Đấu tranh chính trị phối hợp với đấu tranh vũ trang

c) Nước nào dưới đây đã viện trợ nước ta xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội:

A. Liên Xô

B. Trung Quốc

C. Cu Ba

D. Nhật Bản

Câu 2. Nối những sự kiện ở cột A với mốc thời gian ở cột B để có câu trả lời đúng.

A

B

Lễ kí hiệp nghị Pa-ri

1 – 12 – 1972

Xe tăng tiến vào dinh Độc Lập

27 – 1- 1973

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội

25 – 4 – 1976

 

30 – 4 – 1975

Câu 3. Vì sao vào ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện?

Câu 4. Nêu ý nghĩa của thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ.

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

a) Châu Âu nằm ở:

A. Phía tây châu Á

B. Phía đông châu Á

C. Phía bắc châu Á

D. Phía nam châu Á

b) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

A. Châu Đại Dương

B. Châu Mĩ

C. Châu Phi

D. Châu Âu

c) Độ sâu lớn nhất thuộc về.

A. Ấn Độ Dương

B. Bắc Băng Dương

C. Đại Tây Dương

D. Thái Bình Dương

d) Phần lục địa Việt Nam tiếp giáp với những nước nào?

A. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia.

B. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.

C. Trung Quốc, Lào, Mông Cổ.

D. Thái lan, Trung Quốc, Lào

Câu 6. Điền từ thích hợp vào chỗ trống :.

Châu Á có số dân ……………………………………….… toàn cầu. Người dân sống tập trung tại những ……………………………………..…… châu thổ và sản xuất ………………………………..…………… là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác ………………………………………..……… như Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 7. Ngành kinh tế quan trọng của khu vực Đông Nam Á là ngành nào? Vì sao?

Câu 8. Em hãy viết một đoạn văn ngắn mô tả về châu Nam Cực?

 

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Địa lý – Lịch sử lớp 5 Đề số 1

Môn Lịch sử. (5 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) đúng mỗi ý được 0,5 điểm

a. lựa chọn B

b. lựa chọn D

c. lựa chọn A

Câu 2. (1,5 điểm) Nối đúng mỗi ý được 0,5 điểm

Lễ kí hiệp nghị Pa-ri nối với: 27 – 1 – 1973

Xe tăng tiến vào dinh Độc Lập nối với: 30 – 4 – 1975

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nối với: 25 – 4 – 1976

Câu 3. (1 điểm)

Ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện vì:

– Quân ta đã thắng lợi, phóng thích hoàn toàn miền Nam Việt Nam. 0,5 đ

– Ngụy quân, ngụy quyền đã sụp đổ hoàn toàn. 0,5đ

Câu 4. (1 điểm)

Ý nghĩa của thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Địa lí. (5 điểm)

Câu 5. (2 điểm) trình tự khoanh A – C – D – B, đúng mỗi ý được 0,5 đ

a. lựa chọn A

b. lựa chọn C

c. lựa chọn D

d. lựa chọn B

Câu 6. (1 điểm) Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm

Châu Á có số dân đứng số 1 toàn cầu. Người dân sống tập trung tại những vùng châu thổ và sản xuất lương thực, thực phẩm là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác dầu khí như Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 7. (1 điểm)

Khu vực Đông Nam Á ngành nông nghiệp là quan trọng. Vì ở đây có đồng bằng rộng lớn, đất đai phù sa phì nhiêu và có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Người dân có rất nhiều kinh nghiệm trong lao động sản xuất.

Câu 8. (1 điểm)

HS viết được khoảng 3 câu có nội dung thích hợp được 1 đ.

Nam Cực đáng chú ý là châu lục duy nhất không có đời sống thực vật đất đáng kể và không có động vật có vú trên đất, bò sát, động vật lưỡng thê bản địa. (Không có gấu vùng cực). Chúng chỉ sinh sống ở Bắc Cực). Tuy nhiên, đường bờ biển của nó phục vụ như làm tổ của nhiều loài chim di trú và chim cánh cụt (một số loài trong số đó ở Nam Cực phụ thuộc vào mùa), và vùng biển phía nam xung quanh nó là nơi có rất nhiều cá và những động vật biển.

 

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 theo Thông tư 22 – Đề số 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng

A. LỊCH SỬ

Câu 1. (1 điểm) Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi vào vào thời gian nào?

A. Ngày 7/6/1954.
B. Ngày 9/5/1954.
C. Ngày 17/5/1954.
D. Ngày 7/5/1954.

Câu 2. (1 điểm) Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”?

A. Diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ.
B. Diễn ra trên đường Điên Biên Phủ ở Thủ đô Hà Nội.
C. Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.
D. Quân và dân Điện Biên Phủ tham gia đấu tranh.

Câu 3. (1 điểm) Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 30/12/1988.
B. Ngày 6/11/1979.
C. Ngày 16/11/1979.
D. Ngày 04/04/1994.

Câu 4. (1 điểm) vì sao nói: Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5. (1 điểm) Cuối tháng 6, đầu tháng 7 – 1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) họp tại Hà Nội và đã có những quyết định gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

B. ĐỊA LÝ

Câu 1. (1 điểm) Ngành sản xuất chính của đa số người dân châu Á là:

A. Công, nông nghiệp
B. Nông nghiệp
C. Công nghiệp
D. Thủ công nghiệp

Câu 2. (1 điểm) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

A. Châu Phi
B. Châu Mĩ
C. Châu Đại Dương
D. Châu Âu

Câu 3. (1 điểm) Châu Nam Cực có khí hậu thế nào?

A. Nóng ẩm
B. Mát mẻ
C. Lạnh nhất trên toàn cầu.
D. Khí hậu khô

Câu 4. (1 điểm) Nêu những hoạt động kinh tế của những nước châu Âu?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5. (1 điểm) Trên trái đất có mấy đại dương ? Đó là những đại dương nào? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý Đề số 2

A. LỊCH SỬ

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào ý D

Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào ý C

Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào ý B

Câu 4: (1 điểm)

Vì ngày 30/4/1975 quân ta phóng thích Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. quốc gia được thống nhất và độc lập, non sông thu về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà.

Câu 5. (1 điểm)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca ; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

B. ĐỊA LÝ

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào ý B

Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào ý A

Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào ý C

Câu 4: (1 điểm)

Hoạt động kinh tế của những nước châu Âu là:

những nước châu Âu có nền kinh tế phát triển, họ sản xuất và kinh doanh nhiều loại hang hóa. Những sản phẩm công nghiệp của châu Âu nổi tiếng toàn cầu là tàu bay, ô tô, thiết bị, hàng điện tử, len dạ, dược phẩm, mĩ phẩm,…

Câu 5: (1 điểm)

Trên trái đất có 4 đại dương. Đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Thái Bình Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất.

 

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 theo Thông tư 22 – Đề số 3

 PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)

Câu 1: (M1-1 điểm) Viết chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai vào ô trống

A. Ngày 04 – 04 – 1994, nhà máy Thủy điện Hòa Bình chính thức được khởi công xây dựng.

B. Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng viện cho miền Nam.

C. Ngày 6/11/1979, tại Pa- ri (Pháp), lễ kí hiệp nghị về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và yêu cầu đế quốc Mĩ buộc phải rút quân về nước được thực hiện.

D. Tại kì họp khóa VI tại Hà Nội năm 1976, Quốc hội của nước Việt Nam đã quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng và Quốc ca là bài Tiến quân ca.

Câu 2: (M1- 1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Sự kiện lịch sử đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, lập lại hoà bình ở miền Bắc
Việt Nam là:

A. thắng lợi Việt Bắc thu – đông 1947.

B. thắng lợi Biên giới thu – đông 1950.

C. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

D. thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ 1954.

Câu 3: (M2- 1 điểm) Hãy nối những mốc thời gian với sự kiện lịch sử tương ứng trong
bảng dưới đây

Thời gian Sự kiện lịch sử tiêu biểu
1. Đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968 a. Quân ta phóng thích Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. quốc gia được thống nhất và độc lập
2. 25/4/1976 b. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.
3. Ngày 30/4/1975 c. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy ở miền Nam Việt Nam.

Câu 4:(M3 – 1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước những ý trả lời đúng:

Vai trò của nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc dựng xây quốc gia là:

A. Ngăn chặn được nạn phá rừng bừa bãi.

B. cung ứng nguồn điện cho cả nước, phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.

C. Ngăn chặn, hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ.

D. cung ứng nước chống hạn cho những tỉnh Tây Nguyên

Câu 5:(M3- 1 điểm) Vì sao gọi thắng lợi của quân dân Hà Nội và những thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là thắng lợi “Điện Biên Phủ” trên không?

PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm)

Câu 1: (M1- 1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Châu Á có đủ những đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới tới hàn đới vì:

A. Châu Á nằm ở bán cầu Bắc.

B. Châu Á trải dài từ sắp cực Bắc tới quá xích đạo.

C. Châu Á có diện tích lớn nhất trong những châu lục.

D. Châu Á trải dài từ Tây sang Đông.

Câu 2: (M1-1 điểm) Ghi vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai

A. Châu Nam Cực là châu lục không có dân cư sinh sống.

B. Đồng bằng ở châu Âu kéo dài từ tây sang đông.

C. Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc da vàng.

D. Rừng A-ma-zon được ví là lá phổi xanh của Trái Đất.

Câu 3: (M2 -1điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống hoàn thành đoạn thông tin

Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu………………………….., thực vật và động vật …………………………..
Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế ………………………….nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là
châu lục ………………………….nhất toàn cầu nên rất ít dân cư sinh sống.

Câu 4: (M3 – 1điểm) Nêu những điều kiện thuận lợi để khu vực Đông Nam Á sản xuất được rất nhiều lúa gạo?

Câu 5: (M4 -1điểm) Kể tên 2 nước hoặc thành phố ở châu Á mà em biết. Hãy giới thiệu vài nét về một quốc gia hoặc thành phố đó.

 

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Sử Địa lớp 5 Đề số 3

PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)

Câu 1: (M1-1 điểm) Viết chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai vào ô trống

A. Ngày 04 – 04 – 1994, nhà máy Thủy điện Hòa Bình chính thức được khởi công xây dựng. Đ

B. Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng viện cho miền Nam. Đ

C. Ngày 6/11/1979, tại Pa- ri (Pháp), lễ kí hiệp nghị về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và yêu cầu đế quốc Mĩ buộc phải rút quân về nước được thực hiện. S

D. Tại kì họp khóa VI tại Hà Nội năm 1976, Quốc hội của nước Việt Nam đã quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng và Quốc ca là bài Tiến quân ca. Đ

Câu 2: (M1- 1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Sự kiện lịch sử đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, lập lại hoà bình ở miền Bắc Việt Nam là:

lựa chọn D. thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ 1954.

Câu 3: (M2- 1 điểm) Hãy nối những mốc thời gian với sự kiện lịch sử tương ứng trong
bảng dưới đây

1. c

2. b

3. a

Câu 4: (M3 – 1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước những ý trả lời đúng:

Vai trò của nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc dựng xây quốc gia là:

B. cung ứng nguồn điện cho cả nước, phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.

C. Ngăn chặn, hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ.

Câu 5:(M3- 1 điểm)

  • Sau 12 ngày đêm, cuộc tập kích bằng tàu bay của Mĩ trong đó có 34 tàu bay B52 bị bắn rơi, nhiều chiếc rơi trên bầu trời Hà Nội.
  • Đây là thất bại thảm hại nhất trong lịch sử không quân Mĩ và là thắng lợi oanh liệt nhất trong cuộc đấu tranh bảo vệ miền Bắc của quân dân ta.
  • Do tầm vóc quan trọng của nó, thắng lợi này được gọi là trận “Điện Biên Phủ trên không”.

PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm)

Câu 1: (M1- 1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Châu Á có đủ những đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới tới hàn đới vì:

B. Châu Á trải dài từ sắp cực Bắc tới quá xích đạo.

Câu 2: (M1-1 điểm) Ghi vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai

A. Châu Nam Cực là châu lục không có dân cư sinh sống. Đ

B. Đồng bằng ở châu Âu kéo dài từ tây sang đông. S

C. Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc da vàng. S

D. Rừng A-ma-zon được ví là lá phổi xanh của Trái Đất. Đ

Câu 3: (M2 -1điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống hoàn thành đoạn thông tin

Câu 4: (M3 – 1điểm) Nêu những điều kiện thuận lợi để khu vực Đông Nam Á sản xuất được rất nhiều lúa gạo?

Đông Nam Á sản xuất được rất nhiều gạo là vì:

+ Những nơi này có rất nhiều đồng bằng rộng lớn, đất đai phì nhiêu,… thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

+ Tiếp giáp với biển nên chịu nhiều tác động từ biển: khí hậu ẩm, rét mướt.

+ có rất nhiều con sông lớn chảy qua, cung ứng nước cho trồng trọt.

+ Có nền văn minh lúa nước từ lâu đời.

+ Có nguồn lao động, nhân lực dồi dào.

Câu 5: (M4 -1điểm) Kể tên 2 nước hoặc thành phố ở châu Á mà em biết. Hãy giới thiệu vài nét về một quốc gia hoặc thành phố đó.

  • 2 nước ở Châu Á: Singapore; Thái Lan
  • 2 thành phố ở châu Á: Seoul, Tokyo

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts