Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 3 có đáp án mới nhất sách Cánh diều

Luật Minh Khuê gửi tới độc giả một số mẫu đề thi môn Tiếng Anh 3 học kỳ 2 thông qua bài viết “Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh 3 có đáp án mới nhất sách Cánh Diều” dưới đây để độc giả tham khảo:

1. Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 Sánh Cánh diều – Đề 1

I. Match

găng                                               Truck

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 3 có đáp án mới nhất sách Cánh diều

bánh                                           Tea

tea                                           Gloves

                                                 Sandwich

ô tô tải                                            Curly

 

II. Find ONE mistake in each sentence and correct

1. Are these your kite?

2. There is many cookies.

3. Do you likes milk?

4. I wearing brown shoes

5. Those is my white hat

III. Read and complete

favorite          are          like          do          dress

Jane: Hi Tom. You look great today. What (1) ……………..you wearing?

Tom: Thanks. I’m wearing a white T-shirt, blue jeans and black shoes. What about you?

Jane: I’m wearing a pink (2) ……………………….and a white hat.

Tom: Great. What’s your (3) …………..food?

Jane: I (4) ………………………….chicken and vegetables.

Tom: (5)…………………………..you like coconut water?

Jane: Not really

IV. Reorder the words to make correct sentences

1. eyes/ has/ round/ She

………………………………………………………………………………….

2. a/ I/ robot/ want

…………………………………………………………………………………..

3. wearing/ Are/ yellow/ skirt/ you/ a

…………………………………………………………………………………?

Answer:

I. Match

1. Gloves          2. Sandwich          3. Tea            4. Curly        5. Truck

II. Find ONE mistake in each sentence and correct

1. Are -> Is

(Vì kite là số ít nên sử dụng is chứ không phải là are)

2. is -> are

(Vì cookies là số nhiều nên sẽ sử dụng are chứ không phải is)

3. likes -> like

(Cấu trúc: Do/ Does + S + V (nguyên thể)?)

4. bổ sung thêm động từ to be: I am wearing brown shoes

(Cấu trúc khẳng định thì hiện tại tiếp tục: S + am/is/are + Ving)

5. Those -> That

(Cấu trúc: Those + are + N số nhiều, That + is + N số ít)

III. Read and complete

(1) are          (2) dress          (3) favorite          (4) like          (5) Do

IV. Reorder the words to make correct sentences

1. She has round eyes

2. I want a robot

3. Are you wearing a yellow skirt?

 

2. Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 Sánh Cánh diều – Đề 2

I. Match

dr                                                socks

hand                                                jacket

lemon                                                lemonade

stock                                                drum

jacket                                                hand     

 

II. Find ONE mistake in each sentence and correct

1. Is you wearing a black hat?

2. Are you want a teddy bear?

3. There are some milkshake

4. What your favorite food?

5. I don’t not like apples

III. Choose the correct answer

1. There is ……………..rice

A. a          B. an          C. some

2. ………….. hands are small

A. Our          B. We          C. He

3. Is this your scarf? – No. it …………..

A. is          B. isn’t          C. are

4. His hair ……………………..brown

A. is          B. are          C.do

IV. Reorder the words to make correct sentences

1. cookies/ are/ a/ There/ lot of

…………………………………………………………………………………..

2. my/ That/ dress/ yellow/ is

…………………………………………………………………………………..

3. hair/ has/ She/ straight

…………………………………………………………………………………..

4. want/ you/ plane/ Do/ a

………………………………………………………………………………….?

Answer:

I. Match

1. drum            2. hand            3. lemonade          4. socks       5. jacket

II. Find ONE mistake in each sentence and correct

1. Is -> Are

(Câu nghi vấn trong thì hiện tại tiếp tục: Is + he/she/it + Ving?; Are + we/you/they + Ving?)

2. Are -> Do

(Cấu trúc: Do/ Does + S + want + N?)

3. are -> is

(Cấu trúc: There is + N số ít/ không đếm được; There are + N số nhiều)

4. bổ sung thêm động từ to be: What is your favorite food?

5. bỏ từ “not”

(Cấu trúc phủ định của thì hiện tại đơn: S + don’t/ doesn’t + V)

III. Choose the correct answer

1. C. some

(Some thường được sử dụng trong câu khẳng định với tức là “một vài, một tẹo” trường hợp không biết được số lượng cụ thể, chuẩn xác là bao nhiêu. Some có thể được sử dụng với cả danh từ đếm được và không đếm được.

A đứng ở trước danh từ đếm được và danh từ đó khởi đầu bằng một âm tiết phụ âm và An đứng trước danh từ đếm được và danh từ đếm được với một âm tiết nguyên âm.)

2. A. Our

(Our là tính từ sở hữu, tính từ sở hữu + danh từ)

3. B. isn’t

(Cấu trúc: Is + this + N? Yes, it is/ No, it isn’t)

4. A. is

IV. Reorder the words to make correct sentences

1. There are a lot of cookies

2. That is my yellow dress

3. She has straight hair

4. Do you want a plane?

 

3. Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 Sánh Cánh diều – Đề 3

I. Odd one out

1.   A. lemonade     B. soda     C.milk     D.rice

2. A. toy     B. doll     C. car     D. kite

3. A. gloves      B. skirt     C. closet     D. shirt

4. A. strong     B. mouth     C. straight     D. round

5. A. are     B. his     C. their     D. our

II. Choose the best answer

1. ………………….you want a kite?

A. What     B. Are     C. Do

2. She……………..a round face

A. has     B. having     C.have

3. What………….you……………..?

A. is – wearing     B. are – wear     C. are – wearing

4. ……………..some soup

A. Is there     B. There is     C. There are

5. What’s your…………………food?

A. favorite     B. strong     C like

III. Read and write Yes or No next to each sentence

I am Jane. I’m wearing a white T-shirt, a blue skirt, white socks and black shoes. My hat is brown. I also have a kite. It’s green. I love my kite. I like apples. There are some apples in the kitchen.

1. I am wearing a blue dress

2. I am wearing white socks and black shoes.

3. My hat is brown.

4. I have a green kite.

5. There is an apple in the kitchen.

IV. Reorder the words to make correct sentences

1. like/ you/ milkshake/ Do

……………………………………………………………………………………………….?

2. your/ Are/ yo-yos/ these?

………………………………………………………………………………………………..?

3. scarf/ my/ white/ is/ That

…………………………………………………………………………………………………

4. eyes/ blue/ Her/ are

………………………………………………………………………………………………..

Answer:

I. Odd one out

1. D

Trong đó: lemonade (n): nước chanh, soda (n): nước có ga, milk (n): sữa, rice (n): cơm

Đáp án D vì rice là danh từ chỉ đồ ăn và những phương án còn lại đều là danh từ chỉ đồ uống

2. A

Trong đó: toy (n): đồ chơi, doll (n): búp bê, car (n): xe tương đối, kite (n): con diều

Đáp án A vì toy là danh từ chỉ đồ chơi nói chung và những phương án còn lại đều là danh từ chỉ những loại đồ chơi một cách cụ thể.

3. C

Trong đó: gloves (n); găng tay, skirt (n): chân váy, closet (n): tủ quần áo, shirt (n): áo sơ mi

Đáp án C vì closet là danh từ chỉ đồ vật mà không phải danh từ chỉ loại y phục.

4. B

Trong đó: strong (adj): khỏe, mouth (n): mồm, straight (adj): thẳng, round (adj): tròn

Đáp án B là danh từ mà những phương án cón lại đều là tính từ.

5. A

Trong đó: his (adj): của anh ấy/ chú ấy/ chưng ấy,…; their (adj: của họ; our (adj): của chúng ta

Đáp án A vì đây là đồng từ to be và những phương án còn lại đều là những tính từ sở hữu.

II. Choose the best answer

1. C

Cấu trúc hỏi người nào đó muốn cái gì: Do/ Does + S + want + N?

2. A

She là chủ ngữ đầu câu và là ngôi số 3 số ít nên động từ chính strong câu cần phải chia

3. C

Cấu trúc thì hiện tại tiếp tục: Wh-question + am/is/are + S + Ving?

4. B

Cấu trúc: There is + danh từ số ít/ danh từ không đếm được / There are + danh từ số nhiều đếm được

Soup là danh từ không đếm được.

5. A

III. Read and write Yes or No next to each sentence

(Dịch: Mình là Jane. Hiện mình đang mặc một chiếc áo phông trắng, một chiếc chân váy màu xanh dương, đi đôi tất màu trằng cùng với đôi giày màu đen. Mình đội chiếc mũ màu nâu. Mình còn có một con diều nữa. Nó có màu xanh lá cây. Mình thích con diều đó lắm. Mình thích những quả táo. Có vài quả táo trong phòng bếp đó.)

1. No

I am wearing a blue dress (Mình đang mặc một chiếc váy liền màu xanh dương)

Đoạn trích trong bài: I’m wearing a white T-shirt, a blue skirt, white socks and black shoes

2. Yes

I am wearing white socks and black shoes.

Đoạn trích trong bài: I’m wearing a white T-shirt, a blue skirt, white socks and black shoes

3. Yes

Đoạn trích trong bài: My hat is brown

4. Yes

I have a green kite

Đoạn trích trong bài: I also have a kite

5. No

There is an apple in the kitchen (Có một quả táo trong bếp)

Đoạn trích trong bài: There are some apples in the kitchen.

IV. Reorder the words to make correct sentences

1. Do you like milkshake?

(Cấu trúc hỏi người nào đó thích cái gì: Do/ Does + S + like+ N?)

2. Are these your yo-yos?

(Cấu trúc: Are/Is + these + N)

3. That is my white scarf.

(Cấu trúc: That/ This + is + N số ít)

4. Her eyes are blue.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin về “Đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh 3 có đáp án mới nhất sách Cánh Diều” mà Luật Minh Khuê muốn gửi tới độc giả. nếu như độc giả có bất kỳ vướng mắc nào liên quan tới vấn đề pháp lý khác thì vui lòng liên hệ tới phòng ban tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Minh Khuê qua số 1900.6162 để được hỗ trợ kịp thời. Xin thật tâm cảm ơn!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts