Đề thi Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập tỉnh Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung mời những bạn tham khảo đề thi Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập tỉnh Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới trong bài viết này.

Mẫu bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Bạn đang xem bài: Đề thi Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập tỉnh Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới

Bài dự thi tìm hiểu công đoàn Việt Nam

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân những dân tộc trong tỉnh hiểu rõ hơn về quá trình thành lập, xây dựng và phát triển của tỉnh trong chặng đường lịch sử đã qua; ý nghĩa, trị giá của những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và Nhân dân những dân tộc tỉnh Lai Châu đạt được trong 110 năm qua, nhất là trong chặng đường 70 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là sau 15 năm chia tách thành lập.

BỘ thắc mắc LÀM BÀI DỰ THI TÌM HIỂU TỈNH LAI CHÂU

Câu 1. Tỉnh Lai Châu được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Nêu những thay đổi về địa giới hành chính của tỉnh Lai Châu từ năm 1909 tới nay?

Câu 2. Ban Cán sự Đảng Lai Châu được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Nêu bối cảnh lịch sử và ý nghĩa ra đời của Ban Chấp hành cán sự Đảng Lai Châu? Nhiệm vụ cấp bách của Ban Cán sự Đảng Lai Châu sau khi được thành lập là gì?

Câu 3. Chi bộ Lai Châu được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Ở đâu? Gồm bao nhiêu đảng viên? Những đồng chí nào được chỉ định vào Ban Chi ủy? Đồng chí nào được cử làm Bí thư Chi bộ ? Hãy cho biết số lượng tổ chức Đảng và đảng viên của Đảng bộ tỉnh Lai Châu tính tới 31/12/2018?

Câu 4. Từ khi thành lập tới nay, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã tổ chức bao nhiêu kỳ đại hội? Hãy nêu thời gian, địa điểm tổ chức, số lượng đại biểu tham gia từng kỳ đại hội và họ, tên những đồng chí Bí thư Đảng bộ tỉnh qua những thời kỳ?

Câu 5. Hãy nêu vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, chiều dài đường biên giới và nêu tên những huyện, xã biên giới tỉnh Lai Châu mới. Tính tới ngày 31/12/2018, tỉnh có bao nhiêu dân tộc cùng sinh sống trên khu vực; có bao nhiêu huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn; thôn, bản, tổ dân phố?

Câu 6. Tính tới ngày 31/12/2018, tỉnh Lai Châu có bao nhiêu tập thể, tư nhân được phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu: Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng? Hãy nêu tên những tập thể, tư nhân đã được phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu?

Câu 7. Nêu những thành tựu vượt trội trong phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lai Châu từ khi chia tách, thành lập tới nay (tính tới ngày 31/12/2018)? Theo ông/bà từ nay tới 2021, tầm nhìn tới năm 2030, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lai Châu cần tập trung đầu tư phát triển kinh tế – xã hội theo hướng nào để giúp tỉnh Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và vững bền, đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế?

Câu 8. Theo ông (bà), trong 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh, sự kiện tiêu biểu nào có ý nghĩa nhất? Vì sao? (bài viết không quá 1.500 từ).

Câu 9. Nêu cảm tưởng của ông (bà) về những thay đổi của tỉnh Lai Châu kể từ khi được chia tách, thành lập tỉnh mới tới nay? Liên hệ trách nhiệm tư nhân trong xây dựng và phát triển tỉnh trong thời gian tới?

(bài viết không qúa 2.000 từ)

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts