Đoạn văn tiếng Anh kể về một câu chuyện (Cách viết + 6 Mẫu)

Kể một câu chuyện bằng tiếng Anh mang đến 6 mẫu có dịch siêu hay giúp các em học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo tích lũy vốn từ để có thêm nhiều ý tưởng mới hoàn thiện đoạn văn của mình thật hay và đầy đủ các ý.

Viết một câu chuyện bằng bằng tiếng Anh là một chủ đề gần gũi đối với tất cả các em học sinh. Tuy nhiên sẽ có nhiều bạn lúng túng và gặp khó khăn vì không biết nên phải bắt đầu từ đâu cũng như diễn đạt ý như thế nào? Việc không có từ vựng, chưa từng xem qua các bài mẫu sẽ khiến bạn khó có thể tạo nên một bài viết của chính mình. Vì thế, cmm.edu.vn trân trọng giới thiệu 6 đoạn văn Kể một câu chuyện bằng tiếng Anh mời các bạn cùng tải tại đây.

Cấu trúc của một câu chuyện bằng tiếng Anh

Một câu chuyện nhìn chung có thể được chia thành các phần sau:

 • Tiêu đề: Tiêu đề nên tóm tắt toàn bộ câu chuyện hoặc nội dung có liên quan đến chủ đề chính.
 • Giới thiệu: Đây là khởi đầu của câu chuyện, nơi các nhân vật và bối cảnh được thiết lập. Nó đóng vai trò giới thiệu cho phần tiếp theo, hành động và cái gọi là xung đột trong câu chuyện
 • Hành động: Trong phần này, các nhân vật đối mặt với xung đột và làm mọi việc để giải quyết nó.
 • Giải quyết: Đây là nơi xung đột được giải quyết và câu chuyện kết thúc một cách hợp lý, chặt chẽ.

Để kể câu chuyện bằng tiếng Anh hay, gây chú ý cho người nghe, bạn hãy kể thật ngắn ngọn, sử dụng cấu trúc câu đơn giản, dễ nghe, dễ hiểu.

Cách kể câu chuyện bằng tiếng Anh

Bạn nên sử dụng từ nối và liên từ:

a. Liên từ có thể dùng trong khi kể chuyện bằng tiếng Anh

Sử dụng những từ để thể hiện sự lôgíc liên tục của các sự kiện:

 • First of all, I … Đầu tiên, tôi…
 • Secondly, I …. Việc thứ 2, tôi…
 • Previously (before that) ….. Trước đó (trước khi làm việc đó)…
 • Then… I … Sau đó….tôi
 • Later (on)… Tiếp đó
 • But before all that… Nhưng trước tất cả những việc đó…
 • Finally… Cuối cùng…

b. Một số từ nối thường dùng trong khi kể chuyện bằng tiếng Anh

Trong lúc kể chuyện bằng tiếng Anh, bạn có thể sử dụng những từ nối như: because, as a result, also, although… để thêm phần sinh động cho câu chuyện của mình.

– Từ nối khi kể chuyện bằng tiếng Anh để đưa ra ví dụ:

 • For example/ For instance: Ví dụ
 • Namely: Cụ thể

– Từ nối khi kể chuyện bằng tiếng Anh để thêm thông tin

 • And: Và
 • In addition: Ngoài ra
 • As well as: Cũng như
 • Also: Cũng thế
 • Too: Quá
 • Furthermore: Hơn nữa
 • Moreover: hơn thế nữa
 • Apart from /In addition to: Ngoài
 • Besides: ngoài ra

– Từ nối khi kể chuyện bằng tiếng Anh để tóm tắt

 • In short: Nói ngắn gọn
 • In brief: Tóm lại
 • In summary/To summarise/In a nutshell: Tóm tắt
 • To conclude: Kết luận
 • In conclusion: Cuối cùng

– Từ nối khi kể chuyện bằng tiếng Anh để đưa ra lý do

 • Due to / due to the fact that: Căn cứ vào / do thực tế là
 • Owing to / owing to the fact that: Do hoặc: do thực tế là
 • Because / Because of : Bởi vì
 • Since: Kể từ
 • As: Như

– Từ nối khi kể chuyện bằng tiếng Anh để đưa ra kết quả

 • Therefore/ So: Vì thế
 • Consequently: hậu quả là
 • This means that: Điều này có nghĩa rằng
 • As a result : Kết quả là

– Từ nối khi kể chuyện bằng tiếng Anh để đưa ý kiến trái ngược

 • But: Nhưng
 • However: Tuy nhiên
 • Although / even though: Mặc dù
 • Despite / despite the fact that: Mặc dù / mặc dù thực tế là
 • In spite of / in spite of the fact that: Mặc dù / mặc dù thực tế là
 • Nevertheless/ Nonetheless: Tuy nhiên
 • While/ Whereas: Trong khi
 • Unlike: Không giống
 • In theory… in practice… Về lý thuyết … trong thực tế …

Xem thêm: Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh nói về sở thích của mình

Kể về câu chuyện bằng tiếng Anh

Tiếng Anh 

Sometimes I am not satisfied with my life, and I often compare myself to people whom I think are more fortunate than me. However; a year ago, I came across a story that somehow changed my point of view about life. It was an extremely hot afternoon, and I was on my daily bus from my school to home. I chose a familiar spot which was next to the window, because I often do not care what is going on around me. However; when the car stopped to pick up more passengers, I could not drown in my own world anymore. Among new arrivals was a grandmother who carrying a small child. It would be just an ordinary sight for me if I did not see that four or five – year – old child did not have both of her arms. She used her legs to move her body to sit on the bus seat without her grandma’s help. After finding the seat, she again used only her legs to hold a lollipop and enjoy it, and it made me feel so admirable. Sitting next to her, her grandmother just quietly stroked her hair and cooling her with a paper fan. vfo.vn Since I always complain about things around me without knowing that I am a lot luckier than many people out there, the image of the child on the bus really made me feel ashamed about myself. She was unfortunate to have such disadvantages on her body, but she was so cheerful to be alive. Her smile and effort will always be a memorable milestone to motivate me when I have difficulties in life.

Tiếng Việt 

Đôi khi tôi không hài lòng với cuộc sống của mình, và tôi thường so sánh mình với những người mà tôi nghĩ là may mắn hơn tôi. Tuy nhiên, cách đây một năm, tôi đã gặp một câu chuyện mà bằng cách nào đó đã thay đổi cái nhìn của tôi về cuộc sống này. Đó là một buổi trưa nắng gay gắt, và tôi đang trên chiếc xe bus hằng ngày để đi từ trường về nhà. Tôi chọn vị trí sát cửa sổ quen thuộc, vì tôi thường không quan tâm những gì diễn ra xung quanh. Thế nhưng, khi xe dừng lại đón khách, tôi không thể nào đắm chìm trong thế giới riêng của mình thêm được nữa. Trong số những khách mới lên xe có một người bà bế theo một cháu bé nhỏ. Đó sẽ chỉ là một cảnh bình thường nếu tôi không nhìn thấy đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi ấy không có cả hai tay. Cô bé dùng đôi chân để di chuyển cơ thể của mình ngồi lên ghế mà không cần sự giúp đỡ của bà. Sau khi tìm được chỗ ngồi, cô bé lại chỉ dùng chân để giữ một chiếc kẹo mút và thưởng thức nó, và điều đó làm tôi cảm thấy thật thán phục cô bé. Ngồi cạnh cô bé, người bà chỉ lặng lẽ vuốt tóc và làm mát cháu bằng chiếc quạt giấy. Vì tôi luôn than phiền về những thứ xung quanh mà không biết mình may mắn hơn rất nhiều người, hình ảnh đứa trẻ trên xe bus ấy khiến tôi thấy mình thật hổ thẹn về bản thân. Cô bé không may khi mang trên mình khiếm khuyết, nhưng bé thật vui vẻ vì được sống. Nụ cười và nỗ lực của cô bé ấy sẽ luôn là một cột mốc đáng nhớ để làm động lực cho tôi những khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Kể câu chuyện bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Sometimes I am not satisfied with my life, and I often compare myself to people whom I think are more fortunate than me. However; a year ago, I came across a story that somehow changed my point of view about life. It was an extremely hot afternoon, and I was on my daily bus from my school to home. I chose a familiar spot which was next to the window, because I often do not care what is going on around me. However; when the car stopped to pick up more passengers, I could not drown in my own world anymore. Among new arrivals was a grandmother who carrying a small child. It would be just an ordinary sight for me if I did not see that four or five – year – old child did not have both of her arms. She used her legs to move her body to sit on the bus seat without her grandma’s help. After finding the seat, she again used only her legs to hold a lollipop and enjoy it, and it made me feel so admirable. Sitting next to her, her grandmother just quietly stroked her hair and cooling her with a paper fan. vfo.vn Since I always complain about things around me without knowing that I am a lot luckier than many people out there, the image of the child on the bus really made me feel ashamed about myself. She was unfortunate to have such disadvantages on her body, but she was so cheerful to be alive. Her smile and effort will always be a memorable milestone to motivate me when I have difficulties in life.

Tiếng Việt

Đôi khi tôi không hài lòng với cuộc sống của mình, và tôi thường so sánh mình với những người mà tôi nghĩ là may mắn hơn tôi. Tuy nhiên, cách đây một năm, tôi đã gặp một câu chuyện mà bằng cách nào đó đã thay đổi cái nhìn của tôi về cuộc sống này. Đó là một buổi trưa nắng gay gắt, và tôi đang trên chiếc xe bus hằng ngày để đi từ trường về nhà. Tôi chọn vị trí sát cửa sổ quen thuộc, vì tôi thường không quan tâm những gì diễn ra xung quanh. Thế nhưng, khi xe dừng lại đón khách, tôi không thể nào đắm chìm trong thế giới riêng của mình thêm được nữa. Trong số những khách mới lên xe có một người bà bế theo một cháu bé nhỏ. Đó sẽ chỉ là một cảnh bình thường nếu tôi không nhìn thấy đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi ấy không có cả hai tay. Cô bé dùng đôi chân để di chuyển cơ thể của mình ngồi lên ghế mà không cần sự giúp đỡ của bà. Sau khi tìm được chỗ ngồi, cô bé lại chỉ dùng chân để giữ một chiếc kẹo mút và thưởng thức nó, và điều đó làm tôi cảm thấy thật thán phục cô bé. Ngồi cạnh cô bé, người bà chỉ lặng lẽ vuốt tóc và làm mát cháu bằng chiếc quạt giấy. Vì tôi luôn than phiền về những thứ xung quanh mà không biết mình may mắn hơn rất nhiều người, hình ảnh đứa trẻ trên xe bus ấy khiến tôi thấy mình thật hổ thẹn về bản thân. Cô bé không may khi mang trên mình khiếm khuyết, nhưng bé thật vui vẻ vì được sống. Nụ cười và nỗ lực của cô bé ấy sẽ luôn là một cột mốc đáng nhớ để làm động lực cho tôi những khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Kể một câu chuyện bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Yesterday on my way back home from school, I had witnessed a car accident that gave me a lot of feelings. I was riding my bike on the daily road that led to my house, and suddenly a car came out of nowhere and crashed right at one of the street light. The road was empty at that moment because it was in the afternoon and people were in their room to avoid the heat, so it can be said that I was the only one to witness that scene. It seemed that there was a little child in the car, and I immediately rush to see if the people inside were alright. The mother was in shocked that she went all pale and did not know what to do while her baby was crying out loud. I knocked on the car windshield to wake her up, and then I realized that her forehead was bleeding. She unlocked the doors with a shake in her hands, and she turned over to check if her baby was fine. I took him out of the car, but his cry was even louder that I thought there must be something wrong with him. It turned out that his left arm might be broken because I could see a big bruise and it was starting to swollen. People began to gathered, and I called out for help while the mother was hugging her baby. One of the residents took out his car and offered to ride them to the hospital while some others called the police. Before that woman left, she did not forget to say thank you many times, and she told me to left my contact in her car so she could thank me more afterwards. I did not leave any of my information, but I read on the news the next day that she and her baby were safe. It was such a thrilling experience for me, and I am glad that I was able to help somebody who was in need.

Tiếng Việt

Ngày hôm qua khi tôi đang đi trên đường từ trường về nhà, tôi đã chứng kiến một vụ tai nạn xe mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc. Tôi đang cưỡi xe đạp trên con đường hằng ngày về nhà, và đột nhiên có một chiếc xe hơi không biết từ đâu xuất hiện và đâm thẳng vào một trong những cây đèn đường. Con đường ở thời điểm đó trống trơn bởi vì lúc đó là giữa trưa và mọi người đang ở trong phòng để tránh cái nóng, vậy nên có thể nói rằng tôi chính là người duy nhất chứng kiến cảnh đó. Có vẻ như trong xe có một em bé nhỏ, và tôi lập tức chạy đến để xem xem người bên trong có ổn không. Người mẹ quá sốc đến nỗi cô ấy trở nên tái nhợt và không biết phải làm gì trong khi con của cô ấy khóc lớn. Tôi gõ vào kính chắn gió để đánh thức cô ấy, và sau đó tôi nhận ra rằng trán cô ấy đang chảy máu. Cô ấy mở khoá của với đôi bàn tay run rẩy và quay sang để kiểm tra xem đứa bé có ổn không. Tôi bế nó ra khỏi xe, nhưng nó thậm chí còn khóc lớn hơn đến mức tôi nghĩ chắc hẳn phải có gì đó không ổn với nó. Có vẻ như cánh tay trái của đứa bé đã bị gãy vì tôi có thể nhìn thấy một vết bầm lớn và chỗ đó bắt đầu sưng lên. Mọi người bắt đầu tụ tập lại, và tôi gọi mọi người giúp đỡ trong khi người mẹ ôm đứa con của mình. Một người dân đã lấy xe ra và đề nghị chở họ đến bệnh viện trong khi một vài người khác gọi cảnh sát. Trước khi người phụ nữ rời khỏi, cô ấy không quên nói cảm ơn rất nhiều lần, và cô ấy bảo tôi hãy để lại thông tin trong xe để cô ấy có thể cảm ơn tôi thêm nữa. Tôi đã không để lại bất kì thông tin nào, nhưng tôi đọc được trên bản tin ngày hôm sau là cô ấy và đứa bé đã an toàn. Đó quả thật là một trải nghiệm hồi hộp đối với tôi, và tôi rất vui khi có thể giúp đỡ một ai đó trong lúc cần thiết.

Viết một câu chuyện bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

I have had a big fear of ghost since I was just a little girl due to my lovely brother’s ghost stories, and I had experience something that made my fear grow even bigger. I live in a small countryside, and people usually go to bed early in the evening. It was about 9 pm when I had finished all of my homework and prepared to go to bed, and both of my parents were at my uncle’s house to attend a wedding party. My lazy brother was already in bed, so he told me to turn off all the lights for him. Right after everything went black; I heard a very big sound which came from the kitchen. My heart stopped for a second, and I tried knock on my brother’s door to ask for help. He has the hobby of putting on headphone and listening to loud music, so I could not get his attention. I was shaking as there were more noise like somebody was dragging their feet on the floor, and I felt like I was paralysing at that moment. I tried my best to call out loud to see if it was my parents, and the weird sound stopped immediately. I wanted to reach to the wall to turn on the light, but the sound started again. This time it was like something is wrestling and struggling to escape, I was standing in silence and praying that was not a real ghost or something like that. I was too scared to move, and I was afraid that it would catch me if I made any sound. After a couple of minutes, I gathered my very last bravery to rush to my room and locked myself in it. The next morning there were blood stain on over the floor, and I nearly fainted if my father did not say that maybe it was a cat struggling with a big mouse. My brother still laughs at me whenever he mentions that experience, but I am so thankful that there was nothing terrible happened in my house that night.

Tiếng Việt

Tôi có một nỗi sợ ma rất lớn kể từ khi tôi mới chỉ là một cô bé nhờ vào những cậu chuyện ma của ông anh đáng yêu của tôi, và tôi đã trải nghiệm một việc khiến nỗi sợ ấy thậm chí còn trở nên lớn hơn. Tôi sống ở một vùng quê nhỏ, và mọi người thường đi ngủ rất sớm vào buổi tối. Lúc đó khoảng 9 giờ tối khi tôi đã hoàn thành xong tất cả bài tập và chuẩn bị đi ngủ, và cả bố mẹ tôi đều đến nhà chú tôi để tham dự một lễ cưới. Ông anh lười biếng của tôi đã vào giường, vậy nên anh ấy bắt tôi phải đi tắt hết đèn trong nhà giùm anh ấy. Ngay khi tất cả mọi thứ tối đen; tôi nghe một âm thanh rất lớn đến từ phía nhà bếp. Tim tôi như ngừng đập trong một giây, và tôi cố gắng gõ cửa phòng của anh tôi để tìm kiếm sự giúp đỡ. Anh ấy có sở thích đeo tai nghe và bật nhạc lớn lên, vậy nên tôi không thể làm anh ấy chú ý được. Tôi run rẩy khi bắt đầu có nhiều tiếng động hơn, nghe như có ai đó đang kéo lê chân trên sàn nhà, và tôi có cảm giác như tôi đã bị đóng băng vào lúc đó. Tôi cố gắng hết sức để gọi xem đó có phải bố mẹ không, và âm thanh kì lạ đó ngưng ngay lập tức. Tôi muốn chạy đến bức tường để mở đèn lên, nhưng âm thanh đó lại tiếp tục. Lần này nó nghe có vẻ như có thứ gì đó đang vật lộn và cố gắng để trốn thoát. Tôi đứng trong im lặng và cầu nguyện rằng đó không phải là ma hay thứ gì giống như vậy. Tôi quá sợ để có thể di chuyển, và tôi sợ rằng nó sẽ bắt tôi nếu tôi phát ra bất kì âm thanh nào. Sau khoảng một vài phút, tôi gom hết những can đảm cuối cùng để chạy về phòng và khoá cửa lại. Sáng hôm sau tôi thấy có nhiều dầu máu trên sàn, và tôi suýt ngất nếu bố tôi không nói đó có lẽ là một con mèo vật lộn với một con chuột lớn. Anh trai tôi vẫn cười nhạo tôi mỗi khi nhắc đến việc đó, nhưng tôi cảm thấy rất biết ơn vì đã không có chuyện gì kinh khủng diễn ra ở nhà tôi vào đêm đó.

Viết 1 câu chuyện bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Dear Nhung,

I wanted to call you to talk about what I had experienced at my new workplace but you did not pick up the phone, therefore I decided to write this email. Most of my colleagues are nice, but there is one of them who does not seem to like me. Yesterday I brought lunch pack for the first time, and it is a coincidence that she had the same pack as mine. As I took out my lunch at break time, she secretly said to some of our colleagues that I had stolen her meal. Everyone there knew about her bag since they had been working together for a while, but of course I was too new to pay attention to that. The worst part was that she meant to hide away her bag, so it appeared like I truly stole hers. Everyone started to have weird looks at me, and of them told our superior about my “inappropriate behavior”. I was called into his room, but he just mentioned that I should pay more attention to my work, be nicer to the co-workers, and he will keep an eye on me. I guess it is the general style of any superior to not to mention directly at the true problem, but they choose to tell it in a more confusing way. Of course I did not satisfied with being warning without any clear reason, so I wanted to know the truth behind his suspicious words. After 15 minutes of arguing, he finally said that it was about somebody told that I was a thief. I was bursting in anger so I made it a serious thing. I demanded to check the security camera to see who was really the bad guy, and it all revealed that I did not steal anything. My boss allowed me to leave early because he did not want me to be over emotional, and I immediately rushed home to tell you about this. There are a lot more details which I want to tell you, so please answer me as soon as possible.

Yours,

Tiếng Việt 

Gửi Nhung,

Tớ đã muốn gọi cho cậu để kể về những gì tớ đã trải qua tại chỗ làm mới nhưng cậu không bắt máy, vì thế tớ đã quyết định gởi cậu bức email này. Hầu hết đồng nghiệp của tớ đều tốt, nhưng có một người có vẻ như không thích tớ cho lắm. Ngày hôm qua tớ mang theo bữa trưa lần đầu tiên, và quả là một sự tình cờ khi cô ấy có chiếc túi đựng thức ăn giống hệt của tớ. Khi tớ lấy bữa trưa ra ăn vào giờ nghỉ, cô ấy bí mật nói với một vài đồng nghiệp khác rằng tôi đã trộm thức ăn của cổ. Mọi người ở đó đều biết chiếc túi đựng thức ăn của cô ấy vì họ đã làm chung với nhau một khoảng thời gian, nhưng dĩ nhiên tớ quá mới để có thể chú ý điều đó. Phần tồi tệ nhất là cô ấy cố tình giấu chiếc túi của mình đi để trông có vẻ như tớ đã thực sự lấy cắp nó. Mọi người bắt đầu nhìn tớ bằng ánh mắt kì lạ, và một trong số họ đã đi nói với giám sát về “hành vi không đứng đắn” của tớ. Tớ được gọi vào phòng của ông ấy, nhưng ông ấy chỉ nhắc về chuyện tớ phải tập trung làm việc hơn, phải đối xử tốt hơn với đồng nghiệp của mình, và ông ấy sẽ để ý đến tớ. Tớ đoán đó là cách nói chung của mọi giám sát khi không nói thẳng vào vấn đề mà cứ nói bằng một cách gây bối rối hơn. Dĩ nhiên tớ không hài lòng việc bị cảnh báo mà không có lý do rõ ràng, vậy nên tớ muốn biết được sự thật đằng sau những lời nói đáng ngờ của ông ấy. Sau hơn 15 phút tranh luận, cuối cùng ông ấy cũng nói việc đó là do có người bảo rằng tớ là một kẻ cắp. Tớ bùng nổ trong sự tức giận nên tớ đã làm mọi thứ nghiêm trọng lên. Tớ yêu cầu xem lại máy quay an ninh để xem thực sự ai mới là kẻ xấu, và máy quay đã cho biết tớ không lấy cắp thứ gì cả. Sếp của tớ đã cho phép tớ về sớm vì ông ấy không muốn tớ bị xúc động quá, và tớ đã nhanh chóng về nhà để kể cho cậu nghe. Còn rất nhiều chi tiết tớ muốn nói với cậu, vậy nên hãy trả lời tớ càng sớm càng tốt nhé.

Bạn cậu,

Viết một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh

Tiếng Việt

Something very sad happened to me yesterday, and until now I still cannot believe that someone had stolen my laptop. My hometown is a small village in a country side, so I have to rent a room in the city to study at my university. I live with my best friend from high school even though we enroll in different colleges, and she was the one who discovered about my laptop. Yesterday morning I went to school as usual, but my friend stayed at home because she did not have any class. She was going to the supermarket in the afternoon, so she texted me to ask if I wanted to buy anything. I got home at around 3pm when she did not return yet, but at that moment I did not realized that something was missing from my stuff. Not until she was back found out that our room was a little messy and different from when she left that I began to check my belongings. I nearly cried when I knew that somebody had broken in our room and stole my laptop, he also took my friend’s smartphone and some of our money. I rushed to other rooms to ask if they were in the same situation, and it turned out a lot of people had also been robbed. We called the landlord and explained everything to him, and then we all checked the security camera to find out what had happened. There was a man who sneaked on our house since the early in the morning, and he broke in when he was sure that most of us had left for school or work. The landlord then gave the video to the local police, and we are hoping they can find that thief soon. It was such a sad experience, but it will always be a reminder for me to be more careful with my belongings.

Tiếng Anh

Có một chuyện buồn đã xảy đến với tôi vào ngày hôm qua, và tới tận bây giờ tôi vẫn không thể tin được rằng có ai đó đã lấy cắp máy tính xách tay của mình. Quê tôi ở một xã nhỏ tại vùng nông thôn, vậy nên tôi phải mướn phòng trọ ở thành phố để học đại học. Tôi sống với một người bạn thân từ cấp 3 mặc dù chúng tôi đăng kí học khác trường, và cô ấy là người đã phát hiện về việc mất máy tính của tôi. Sáng hôm qua tôi đi đến trường như thường lệ, nhưng bạn tôi thì ở nhà vì cô ấy không có tiết học. Vào buổi trưa cô ấy có đi đến siêu thị, vậy nên cô ấy nhắn tin hỏi tôi xem có cần mua thứ gì không. Tôi về nhà vào khoảng 3 giờ chiều khi cô ấy vẫn chưa đi siêu thị về, nhưng vào lúc đó tôi không nhận ra có thứ bị mất trong đống đồ đạc của mình. Cho đến tận lúc bạn tôi về và nói rằng căn phòng có vẻ bừa bộn và khác so với lúc cô ấy rời khỏi thì tôi mới kiểm tra đồ của mình. Tôi gần như phát khóc khi biết rằng có ai đó đã đột nhập vào phòng và lấy đi chiếc máy tính, hắn ta cũng lấy chiếc điện thoại của bạn tôi và một số tiền. Tôi chạy đến những phòng khác để hỏi xem có ai bị giống chúng tôi không, và có vẻ như có rất nhiều người cũng đã bị cướp. Chúng tôi gọi cho chủ căn nhà và giải thích mọi việc, sau đó chúng tôi cùng nhau kiểm tra máy quay an ninh để xem chuyện gì xảy ra. Có một người đàn ông đã lén lút gần căn nhà từ lúc sáng sớm, và hắn đã đột nhập vào khi đã chắc rằng hầu hết mọi người đã rời khỏi để đi học hoặc đi làm. Chủ nhà đã đưa đoạn băng cho cảnh sát khu vực, và chúng tôi hi vọng họ sẽ tìm được tên trộm đó sớm. Đó quả là một chuyện buồn, nhưng nó sẽ luôn là việc nhắc nhở tôi phải cẩn thận hơn với đồ đạc của mình.

Related Posts