Đoạn văn tiếng Anh viết về tình bạn (7 Mẫu)

Tình bạn là tình cảm vô cùng đặc biệt và quan trọng đối với chúng ta, bạn giúp ta hoàn thiện tư cách của mình. Vậy những bạn đã biết cách viết đoạn văn tiếng Anh về tình bạn chưa? Trong bài viết ngày hôm nay Cmm.edu.vn sẽ giới thiệu tới những bạn 7 đoạn văn mẫu viết về tình bạn hay nhất.

Bạn đang xem bài: Đoạn văn tiếng Anh viết về tình bạn (7 Mẫu)

TOP 7 mẫu viết về tình bạn bằng tiếng Anh hay, ngắn gọn sẽ giúp những bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo tích lũy vốn từ để có thêm nhiều ý tưởng mới hoàn thiện đoạn văn của mình thật hay và đầy đủ những ý. không những thế những bạn xem thêm: đoạn văn tiếng Anh trình bày bạn thân, đoạn văn tiếng Anh viết về Đền Hùng, đoạn văn tiếng Anh viết về bộ phim Conan, Viết 1 đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về bộ phim Tom and Jerry.

Nói về tình bạn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

I have a best friend, and we have been together for more than 10 years. We have been friends since secondary school, and we were classmates for many years. At first we did not like each other at all because our personalities are opposite, and it is still a mystery why we are still close to this day. Now we live together because we both study far from home, and now I consider her as a part of my family. Having a best friend is such a good thing, especially when both of us have no relatives around. We help each other overcome many obstacles in life, and we are always supportive towards the other. When I am in need, she immediately gives me a hand without hesitation. In return, I look after her whenever she has a problem or gets sick. Friendship is not all about give and take, but sometimes we give away without the thought of receiving anything. I love her so much, and I hope we can forever be friends.

Tiếng Việt

Tôi có một người bạn thân thiết, và chúng tôi đã ở bên nhau được hơn 10 năm. Chúng tôi là bạn từ thời cấp hai, và chúng tôi đã là bạn học trong nhiều năm. Lúc đầu, chúng tôi không thích nhau chút nào vì tính cách của chúng tôi trái ngược nhau, và chuyện vì sao chúng tôi vẫn còn sắp gũi cho tới ngày nay là một chuyện bí hiểm. Bây giờ chúng tôi sống cùng với nhau vì cả hai chúng tôi học xa nhà, và bây giờ tôi coi cô ấy như một phần của gia đình mình. Có một người bạn thân là một điều tốt, đặc biệt là khi cả hai chúng tôi không có người thân kế bên. Chúng tôi giúp nhau vượt qua nhiều trở ngại trong cuộc sống, và chúng tôi luôn ủng hộ đối phương. Khi tôi cần, cô ấy sẵn sàng giúp tôi một tay mà không cần do dự. Đổi lại, tôi săn sóc cô ấy bất cứ khi nào cô ấy gặp vấn đề hoặc bị bệnh. Tình bạn không phải tất cả là về cho và nhận, nhưng thỉnh thoảng chúng ta cho đi mà không nghĩ tới việc nhận lại bất cứ thứ gì. Tôi yêu quý cô ấy rất nhiều, và tôi hy vọng chúng tôi có thể mãi mãi là bạn.

Viết về tình bạn bằng tiếng anh ngắn gọn

Tiếng Anh

I once heard that sometimes friendship is even better than love, and I think it is a beautiful statement. I have no lover, but I have 2 best friends who help me to fully understand about love and care. We love and respect each other, so we never fail to make our friends happy and pleased. Besides, we care about what the others think and feel, so we know how to avoid things that make our friends upset. We all have our personal life, and we do not interfere too deep in any one’s world. We understand each other very well, and we only show our opinion if we think it is good for our friends. We are hardly angry with anyone in our group, and negative things always pass easily among us even though sometimes we cannot prevent differences. I think friends should only bring joy and sympathy to each other, and it is no need to create argument or fight with the people we love. They make me know and understand about true friendship, therefore we will always be friends till forever.

Tiếng Việt

Tôi đã từng nghe rằng thỉnh thoảng tình bạn thậm chí còn tốt hơn cả tình yêu, và tôi nghĩ đó là một câu nói rất hay. Tôi không có người yêu, nhưng tôi có 2 người bạn thân thiết giúp tôi hiểu đầy đủ về tình yêu và sự quan tâm. Chúng tôi yêu và tôn trọng lẫn nhau, vì vậy chúng tôi không bao giờ thất bại trong việc làm cho bạn bè của mình hạnh phúc và hài lòng. không những thế, chúng tôi quan tâm tới những gì người khác nghĩ và cảm nhận, vì vậy chúng tôi biết cách tránh những điều khiến bạn bè khó chịu. Tất cả chúng ta đều có cuộc sống tư nhân và chúng ta không can thiệp quá sâu vào trong bất kỳ thế của người nào. Chúng tôi rất hiểu nhau và chúng tôi chỉ thể hiện ý kiến của mình nếu như chúng tôi nghĩ rằng điều đó tốt cho bạn bè của mình. Chúng tôi hầu như không tức giận với bất kỳ người nào trong nhóm, và những điều tiêu cực luôn dễ dàng vượt qua giữa chúng tôi mặc dù thỉnh thoảng chúng tôi không thể tránh khỏi những dị đồng. Tôi nghĩ bạn bè chỉ nên mang lại niềm vui và sự thông cảm cho nhau, và không cần thiết phải tranh luận hay đụng độ với những người chúng ta yêu thương. Họ làm cho tôi biết và hiểu về tình bạn thực sự, do vậy chúng tôi sẽ mãi mãi là bạn.

Viết về tình bạn bằng tiếng Anh ngắn

Tiếng Anh 

Friendship is a very big concept, and there are countless factors that make two people become good friends. Friends are not just our classmates or people who work at the same place, but friends are people who are acquaintances and love each other. A person does not have any limit in making friends, and we can always have new friends from many places. Friendship does not discriminate between skin color, age or race. For example, I am an Asian, and I have friends all over the world from Europe to America. The importance of friendship is not the appearance, but the characteristics of that person. We often make friends with people who have similar hobbies and habits like us, or with people whom we feel happy to talk with. Friendship does not only exist between humans and humans, but it exists among many different animals. We always know that dog is the most loyal friend to human, and the fact that a dog knows how to love us speaks for the diversity of friendship. If we raise many animals in the same house for a long time, there is a high possibility that they will also become friends and love each other. Friendship is a great relationship that blurs many distances and creates positive things. If any of us is lucky enough to have a good friend, we should try to keep that friendship for a long time.

Tiếng Việt 

Tình bạn là một khái niệm rộng lớn, và có vô số những yếu tố khiến hai người trở thành bạn tốt của nhau. Bạn bè không chỉ là những người học cùng lớp hoặc làm cùng một nơi, mà đó là những người quen biết và quý mến nhau. Một người không có bất kì giới hạn nào trong việc kết duyên, và chúng ta luôn có thể có thêm những người bạn mới từ khắp mọi nơi. Tình bạn không có sự phân biệt giữa màu da, độ tuổi hay chủng tộc. Ví dụ như tôi là một người Châu Á, và tôi có bạn bè trên khắp toàn cầu từ Châu Âu tới Châu Mỹ. Điều quan trọng trong tình bạn không phải là vẻ ngoài, mà chính là đức tính của người đó. Chúng ta thường kết duyên với những người có cùng thị hiếu và thói quen, hoặc với những người mà chúng ta cảm thấy vui vẻ khi được nói chuyện với họ. Tình bạn không chỉ tồn tại giữa người và người, mà nó còn tồn tại ở nhiều loài vật khác nhau. Chúng ta luôn biết chó là người bạn trung thành nhất đối với con người, và việc một chú chó yêu thương chúng ta cũng nói lên sự đa dạng của tình bạn. nếu như chúng ta nuôi nhiều con vật chung một nhà trong một thời gian dài, khả năng cao là chúng cũng sẽ trở thành bạn và yêu thương lẫn nhau. Tình bạn là một mối quan hệ tuyệt vời giúp xóa nhòa nhiều khoảng cách và tạo nên những điều tích cực. nếu như bất kì người nào trong chúng ta may mắn có được một người bạn tốt, hãy nỗ lực giữ tình bạn đó thật lâu.

Bài viết về tình bạn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Friendship is one of the most precious presents of life. Friendship makes life, sweet and pleasant experience. Friendship is indeed, an asset in life. Friendship is good and necessary. Man cannot live all alone because he is a social being. He needs someone to share his joys and sorrows. There goes a saying “Friendship increases happiness and diminishes misery by doubling our joy and dividing our grief”. Friendship can make or break us. It all depends on how we choose our friends. We spent much of our time with them. Their mental outlook, behaviour, attitudes affect us too. Today, many youngsters have become social nuisance mainly due to bad friends. Therefore, we have to choose our friends very carefully. We have to remember the maxim “All that glitters is not gold”. We have to distinguish between fair-weather friends and true friends. True friends remain with us through thick and thin while fair-weather friends are found only during sunny days. True friendship is a feeling of love, sharing and caring. It is a feeling that someone understands and appreciates you as you are, without any flattery. It gives a feeling that you are ‘wanted’ and that you are ‘someone’ and not a faceless being in the crowd. True friendship knows no boundaries of caste, creed, race and sex. Good friends are great pillars of life. A person who has true friends in life is lucky enough. It does not matter how often you meet your friends, but how much you care and feel for another in good times as well as in bad times.

Tiếng Việt

Tình bạn là một trong những món quà quý giá nhất của cuộc sống. Tình bạn làm cho cuộc sống thêm ngọt ngào và dễ chịu. Tình bạn thực chất, là một tài sản trong cuộc sống. Tình bạn tốt và cần thiết. Con người không thể sống một mình vì họ là những hữu thể xã hội. Họ cần có một người nào đó để chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn của mình. Có một câu nói rằng “Tình bạn làm tăng hạnh phúc và giảm bớt thống khổ bằng cách nhân đôi niềm vui và chia nhỏ nỗi buồn của chúng tôi”. Tình bạn có thể tạo nên hoặc làm hỏng chúng ta. Tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta chọn lựa bạn. Chúng ta dành nhiều thời gian với họ. ý thức, hành vi, thái độ của họ cũng tác động tới chúng ta. Ngày nay, nhiều bạn trẻ đã trở thành mối phiền toái xã hội chủ yếu là do bạn bè xấu. do vậy, chúng ta phải chọn lựa bạn thật thận trọng. Chúng ta phải nhớ câu châm ngôn “Tất cả những gì lóng lánh không phải là vàng”. Chúng ta phải phân biệt giữa bạn bè nhất thời và người bạn thật sự. Người bạn thật sự ở lại với chúng ta qua những thăng trầm cuộc sống, trong khi bạn bè nhất thời chỉ được nhìn thấy trong những ngày nắng. Tình bạn đúng nghĩa là cảm giác yêu thương, chia sẻ và săn sóc. Đó là một cảm giác rằng người nào đó hiểu và hàm ơn bạn vì bạn tồn tại, mà không cần bất kỳ sự phỉnh hót nào. Nó đem lại cảm giác rằng bạn ‘được muốn’ và rằng bạn là ‘người nào đó’ mà không phải là một người vô danh trong đám đông. Tình bạn đúng nghĩa không có ranh giới về giai cấp, tôn giáo, chủng tộc hay nam nữ. những người bạn tốt là những trụ cột lớn của cuộc sống. Một người có một người bạn thật sự trong cuộc sống đã là điều may mắn. Nó không quan trọng rằng bạn có gặp gỡ bạn bè của mình thường xuyên không, mà là mức độ bạn quan tâm và đồng cảm với nhau trong khi tốt đẹp cũng như trong lúc khó khăn.

Viết đoạn văn về tình bạn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Individual has several relationships in their studying and working environment. To me, it is necessary to maintain friendship in daily life. As friend has no age limit everyone has friends, some are best friends other are friends. Having good friends brings people many advantages. They help us in different aspects of life, whenever we are in trouble or whatever we do. Friend is the one we can freely share opinion, thought, emotion and confidence. One feels better, trustful and comfortable when having a suitable friend. There are a large number of things friends can do together such as: traveling to new lands, going shopping in addition to sharing hobbies. Friendship is priceless and it has to be built on love, trust, caring without any exaggeration, flattery and pretensions. Therefore, a true friendship stands by you through thick and thin and makes you feel not lonely when being in a crowd. Besides, friendship has positive and negative effects in life. If we have good friends, they make us a happier and worthy life. In contrast, they may ruin our career and living if we choose bad friends. Therefore, no matter how often we meet each other, but how much you care and feel for another in good times as well as in bad times. Since famous saying states that: “To live life without the experience of friendship, is life without living”.

Tiếng Việt

Mỗi người có rất nhiều mối quan hệ trong môi trường học tập và làm việc. Đối với tôi, giữ được tình bạn trong cuộc sống là điều rất quan trọng. Bởi vì tình bạn không giới hạn tuổi tác, mọi người đều có bạn, một vài là bạn thân, số khác là bạn thông thường. Có những người bạn tốt mang tới chúng ta nhiều lợi ích. Họ viện trợ ta rất nhiều trong cuộc sống, khi gặp trắc trở hay bất cứ điều gì ta gặp phải. Bạn là người mà chúng ta có thể tự do chia sẻ ý nghĩ, xúc cảm và tâm sự. Một người cảm thấy tốt hơn, tin tưởng và thoải mái hơn khi ở bên một người bạn thực sự. Có rất nhiều việc những người bạn có thể làm với nhau như đi du lịch, mua sắm và chia sẻ thị hiếu. Tình bạn là đáng quý nó phải được xây dựng trên tình yêu, sự tin tưởng, quan tâm mà không dối trá hay nghi ngờ. bởi vậy tình bạn thực sự luôn ở bên bạn qua khó khăn thử thách và khiến bạn không đơn chiếc khi đứng giữa đám đông. Ngoài ra, tình bạn cũng có những tác động tích cực và tiêu cực lên cuộc sống. nếu như có những người bạn tốt, họ làm cho cuộc sống trở nên đáng sống và vui vẻ hơn. trái lại, họ có thể huỷ hoại sự nghiệp ta khi chọn lựa chơi với những người xấu. bởi vậy, không quan trọng bạn gặp nhau mấy lần, mà là sự quan tâm cho nhau giữa lúc vui cũng như lúc buồn. Bởi vì người nào đó đã nói rằng “sống cuộc sống không tình bạn, à sống mà như không sống.”

Xem thêm: Đoạn văn tiếng Anh viết về bạn thân

Viết đoạn văn về tình bạn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

I have a very close friend, and I have a chance to know what a true friendship is thanks to that friend. We are classmates, and having a lot of things in common causes us to become close after just a short period of studying together. We like to listen to the same genres of music, share the same habit of reading books and watching movies. Our friendship at first was just simply in the act of exchanging good books and talking about the same movie that was shown on the TV the night before, but gradually I found the qualities of a good friend in her. We always help each other in our studies as well as in our daily lives. Whenever I get sick, she is the one who keeps taking notes for me and teaching me the lesson of that day. Every morning she would stop by my house to wait for me and drive me to school. In return I am always the one who listen and give her advices whenever she is unhappy. We are always by each other’s side, and we share everything no matter it is joy or sadness. Defining friendship is sometimes very complicated, but sometimes it is just as simple and practical as our friendship. There are many people who have a lot of friends, but I feel that having a good friend like her is also a big luck for me. I think a person does not need to find many friends, but we just need to find the one that really suits us.

Tiếng Việt

Tôi có một cô bạn thân, và nhờ vào người bạn ấy mà tôi biết được rằng thế nào là một tình bạn thật sự. Chúng tôi là bạn cùng lớp, và việc có rất nhiều điểm chung khiến chúng tôi trở nên thân thiết chỉ sau một khoảng thời gian ngắn học chung. Tôi và cô ấy cùng thích nghe chung thể loại nhạc, chia sẻ chung một thói quen thích đọc sách và xem phim. Tình bạn của chúng tôi lúc đầu chỉ đơn thuần là việc trao đổi những quyển sách hay, tán chuyện về cùng một bộ phim vừa chiếu trên TV vào tối ngày hôm trước, nhưng dần dần tôi tìm thấy được ở cô ấy những đức tính của một người bạn tốt. Chúng tôi luôn viện trợ nhau trong việc học và trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi khi tôi bị ốm thì cô ấy là người ghi chép bài giảng lại cho tôi và hướng dẫn tôi bài học của ngày hôm đó. Mỗi buổi sáng cô ấy là người ghé ngang nhà tôi để đợi tôi đi học cùng và chở tôi tới trường. Đổi lại tôi luôn là người lắng tai và cho cô ấy lời khuyên mỗi khi cô ấy gặp chuyện không vui. Chúng tôi luôn kế bên nhau và cùng chia sẻ bất kể chuyện vui hay chuyện buồn. khái niệm tình bạn thỉnh thoảng rất phức tạp, nhưng thỉnh thoảng nó cũng đơn thuần và thực tế như tình bạn của chúng tôi. có rất nhiều người chơi với rất nhiều bạn, nhưng tôi cảm thấy có được một người bạn tốt như cô ấy đã là một điều may mắn với tôi. Tôi nghĩ một người không cần tìm kiếm nhiều bạn, mà chúng ta chỉ cần tìm được một người thật sự thích hợp với mình.

Xem thêm: Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh nói về thị hiếu của mình

Viết về tình bạn bằng tiếng Anh có dịch

Tiếng Anh

We can have a lot of friends, but finding a truly close friend is not an easy thing. Everyone knows that friends are people who share a lot of things in common, but a good friend requires more virtue than having the same interests. It can be said that a good friend is a loyal friend to us, and he or she never betrays us for another person. They are always willing to be by our side and find the ways to help us whenever we have trouble in life. They always know how to comfort and make us happy even in the worst situations. In true friendship there is also sacrifice and altruism. Two good friends are willing to give up their personal benefit for their friend, and in return they will receive the help they need from the other. In any relationship, there are inevitably misunderstandings, and a good friend is always will to listen and sympathize with each other. Even when one of them makes a mistake, it is sincerity and altruism that help to erase anger and maintain a long-term friendship. Friendships do not discriminate on the basis of gender, status, class or race, but those who need friendship only search for those who have good qualities which are suitable for themselves. There are good friend and there are also bad friends, and it is important that we choose the right and suitable friend for us.

Tiếng Việt

Chúng ta có thể có rất nhiều bạn, nhưng để tìm kiếm một người bạn thân thiết không phải là một điều dễ dàng. người nào cũng biết bạn bè là những người có rất nhiều điểm chung, nhưng một người bạn tốt đòi hỏi nhiều đức tính hơn là việc có chung thị hiếu. Có thể nói bạn tốt là một người bạn trung thành với chúng ta và không bao giờ phản bội lại chúng ta vì một người khác. Họ sẵn sàng kế bên và tìm cách viện trợ chúng khi chúng ta gặp trắc trở trong cuộc sống. Họ luôn biết cách yên ủi và làm chúng ta vui kể cả trong những tình huống buồn bã nhất. Trong tình bạn chân chính còn có cả sự hi sinh và lòng vị tha. Hai người bạn tốt sẵn sàng từ bỏ lợi ích tư nhân của mình vì người còn lại, và đổi lại họ sẽ nhận được sự viện trợ khi cần thiết từ đối phương. Trong bất kì một mối quan hệ nào cũng không tránh khỏi những hiểu lầm, và một người bạn tốt luôn sẵn sàng lắng tai cũng như có sự thông cảm dành cho nhau. Kể cả khi một trong hai người phạm lỗi lầm, thì chính sự thực tình và lòng vị tha là yếu tố giúp xóa bỏ sự hờn giận và duy trì tình bạn được trong tương lai. Tình bạn không phân biệt nam nữ, địa vị, giai cấp hay chúng tộc, mà những người cần tình bạn chỉ tìm kiếm những người có đức tính tốt và thích hợp với bản thân. Có bạn tốt thì cũng có cả bạn xấu, và điều quan trọng là chúng ta biết chọn lựa cho mình một người bạn đúng đắn và thích hợp.

Bản quyền bài viết thuộc trường Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung (cmm.edu.vn)

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giáo dục

Back to top button