Đơn xin chấm phúc khảo bài thi kết thúc môn học chuẩn nhất 2023

Dưới đây là nội dung về Đơn xin chấm phúc khảo bài thi kết thúc môn học chuẩn nhất mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng:

1. Đơn xin chấm phúc khảo bài thi kết thúc môn học là đơn gì?

Phúc khảo là một trình tự quan trọng trong hệ thống chấm thi, giúp thí sinh rà soát và đánh giá lại điểm số của bài thi mà họ đã làm. Đây là một thời cơ để thí sinh có thể yêu cầu xem xét và điều chỉnh kết quả chấm thi nếu như họ tin rằng điểm số ban đầu không phản ánh đúng khả năng và nỗ lực của mình. Khi thí sinh nhận được kết quả thi, họ có thể cảm thấy có sự không thỏa đáng trong cách chấm điểm từ giám khảo. Có thể có những sơ sót trong quá trình chấm thi, như đánh giá không công bằng, thiếu sót trong việc đọc và hiểu bài làm của thí sinh, hoặc những lỗi khác liên quan tới trình tự chấm điểm. trường hợp này, thí sinh có quyền nộp đơn phúc khảo để yêu cầu xem xét lại bài thi của mình.

Đơn phúc khảo là một yêu cầu chính thức được thí sinh gửi tới hội đồng chấm thi, yêu cầu xem xét lại bài thi của mình. Thí sinh cần nêu rõ lý do và những vấn đề cụ thể mà họ muốn được xem xét trong đơn phúc khảo. Thông thường, thời gian và trình tự nộp đơn phúc khảo sẽ được thông báo trước đó để thí sinh có thể tuân thủ. Sau khi nhận được đơn phúc khảo, hội đồng chấm thi sẽ tiến hành xem xét lại bài thi của thí sinh theo trình tự quy định. Họ sẽ rà soát lại những phần bài làm, điểm số và những yêu cầu đặc biệt mà thí sinh đã nêu trong đơn phúc khảo. nếu như hội đồng chấm thi phát hiện ra những sơ sót hay điểm số không chuẩn xác, họ có thể điều chỉnh điểm số của thí sinh tương ứng. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng trong quá trình phúc khảo, điểm số của thí sinh có thể được nâng lên hoặc giảm xuống tùy thuộc vào kết quả xem xét của hội đồng chấm thi. do vậy, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng và đảm bảo rằng yêu cầu phúc khảo là hợp lý và có căn cứ chính đáng. Tổ chức phúc khảo là một giải pháp quan trọng để đảm bảo tính công bằng và chuẩn xác trong quá trình chấm thi. Nó tạo ra sự sáng tỏ và đảm bảo rằng kết quả thi của mỗi thí sinh được xem xét một cách thận trọng và công bằng.

Bạn đang xem bài: Đơn xin chấm phúc khảo bài thi kết thúc môn học chuẩn nhất 2023

Đơn xin chấm phúc khảo bài thi kết thúc môn học được sử dụng để yêu cầu trường học xem xét lại quá trình chấm thi của bạn và rà soát lại kết quả chấm điểm. Đơn này có mục đích chính là để bạn có thời cơ rà soát lại sự chuẩn xác và công bằng trong quá trình chấm thi, đồng thời bảo vệ quyền lợi của bạn như là một sinh viên. Khi bạn nhận được kết quả thi và cảm thấy rằng điểm số không phản ánh đúng khả năng và nỗ lực của bạn, bạn có thể nộp đơn xin chấm phúc khảo. Đơn này cho phép bạn yêu cầu trường xem xét lại bài thi của bạn, rà soát lại những câu trả lời và đáp án, và xác định xem có sơ sót nào trong quá trình chấm thi hay không. nếu như đơn xin chấm phúc khảo của bạn được chấp nhận, trường sẽ tiến hành xem xét lại bài thi của bạn bằng cách ủy quyền những thầy giáo khác hoặc những thành viên trong hội đồng chấm thi khác nhau để đảm bảo tính chuẩn xác và công bằng. Sau đó, kết quả chấm phúc khảo sẽ được công bố và thông báo cho bạn. Đơn xin chấm phúc khảo bài thi kết thúc môn học giúp bạn có thời cơ rà soát lại kết quả chấm thi và đảm bảo tính công bằng trong quá trình đánh giá. nếu như có sơ sót trong quá trình chấm thi, bạn có thể nhận được điểm số được cải thiện hoặc bảo vệ quyền lợi của bạn trường hợp điểm số không chuẩn xác.

 

2. Nội dung trong đơn xin chấm phúc khảo bài thi kết thúc môn là gồm những gì?

Trong đơn xin chấm phúc khảo bài thi kết thúc môn, thông thường cần bao gồm những thông tin và nội dung sau:

– Thông tin tư nhân:

+ Họ và tên: Ghi rõ họ và tên của bạn.

+ Số báo danh: Đưa ra số báo danh của bạn trong kỳ thi.

+ Số CMND (hoặc số thẻ căn cước): phân phối số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước tư nhân của bạn.

+ Địa chỉ liên lạc: Ghi rõ địa chỉ liên lạc hiện tại của bạn.

+ Số điện thoại: phân phối số điện thoại mà bạn có thể được liên hệ.

– Thông tin về môn thi: Xác định môn thi cụ thể mà bạn muốn chấm phúc khảo, ví dụ: “Xin chấm phúc khảo bài thi kết thúc môn Toán”.

– Lý do yêu cầu phúc khảo:

Trình bày lý do: Diễn đạt chi tiết và logic lý do vì sao bạn nghĩ rằng bài thi của mình đã bị chấm không công bằng hoặc không đúng khả năng của mình. Hãy sử dụng lập luận rõ ràng và bằng cớ cụ thể để minh chứng điều này.

Ví dụ: nếu như bạn tin rằng câu trả lời của mình đúng và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề thi, nhưng điểm số ban đầu không phản ánh đúng điều đó, hãy nêu rõ lý do và phân phối bằng cớ để chứng minh.

– những phần/câu cần xem xét lại:

+ Liệt kê những câu hoặc phần cụ thể trong bài thi mà bạn muốn hội đồng chấm phúc khảo xem xét lại.

+ Đưa ra lý do và bằng cớ: phân phối lý do rõ ràng vì sao bạn nghĩ rằng những phần này đã được làm đúng và đáp ứng yêu cầu, và đưa ra bằng cớ để minh chứng.

– Kết luận:

+ Tóm tắt yêu cầu: Tổng kết lại yêu cầu của bạn, nhấn mạnh rằng bạn mong muốn bài thi của mình được xem xét lại một cách công bằng và chuẩn xác.

+ Cảm ơn: thanh minh lòng hàm ơn đối với sự xem xét đơn và thời gian của hội đồng chấm phúc khảo.

– Ký tên và ngày:

+ Ký tên: Ký tên của bạn dưới đơn;

+ Ngày: Ghi rõ ngày gửi đơn.

Lưu ý rằng nội dung cụ thể trong đơn xin chấm phúc khảo có thể thay đổi tùy theo quy định của từng tổ chức hoặc trường học. Vì vậy, trước khi viết đơn, hãy rà soát và tuân thủ theo hướng dẫn và quy định của tổ chức chấm thi.

 

3. Đơn xin chấm phúc khảo bài thi kết thúc môn học chuẩn nhất 

>>> Tải ngay: Đơn xin chấm phúc khảo bài thi kết thúc môn học chuẩn nhất

Dưới đây là nội dung mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng về đơn xin chấm phúc khảo bài thi kết thúc môn học mới nhất:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM\

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Kính gửi Ban giám hiệu trường Đại học XYZ,

Em tên là Nguyễn Văn A, sinh viên lớp KTPM1,

mã số sinh viên 123456789.

Em viết đơn này để yêu cầu phúc khảo lại bài thi kết thúc môn học “Lập trình hướng đối tượng” (Mã môn học: OOP123).

Sau khi nhận được kết quả thi của môn học này, em cảm thấy rất bất thần và không hài lòng với điểm số của mình. Em đã rà soát kỹ lại bài thi của mình và so sánh với đáp án chuẩn của trường, và có nhận thấy một số điểm khác nhau.

Em xin đưa ra một số lỗi sai trong quá trình chấm thi của ban giám khảo:

– Câu 2: Em nghĩ rằng em đã trả lời đúng theo đáp án chuẩn nhưng lại bị chấm sai.

– Câu 5: Em nghĩ rằng em đã trả lời đúng và đầy đủ, nhưng lại bị chấm thiếu điểm số.

– Câu 8: Em nghĩ rằng em đã trả lời đúng và có giảng giải rõ ràng, nhưng lại bị chấm sai vì lý do không rõ.

Vì vậy, em muốn yêu cầu trường chấm phúc khảo lại bài thi của em để đảm bảo tính công bằng trong chấm thi và khẳng định khả năng của mình trong môn học này.

Em xin nộp đơn này tới Ban giám hiệu trường và sẵn sàng trả lời bất kỳ thắc mắc nào của ban giám khảo liên quan tới yêu cầu của em.

Xin cảm ơn và mong nhận được phúc đáp từ Ban giám hiệu trường sớm nhất.

Trân trọng,

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của đơn vị Luật Minh khuê: Mẫu đơn xin kết thúc hợp đồng lao động, làm việc năm 2023

đơn vị Luật Minh Khuê mong muốn gửi tới quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. nếu như quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có thắc mắc cần được trả lời, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Biểu mẫu

Back to top button