Fe2O3 + CO → Fe + CO2

CO tác dụng Fe2O3

Fe2O3 + CO → Fe + CO2 được Cmm.edu.vn soạn hướng dẫn những bạn viết và thăng bằng phương trình phản ứng giữa Fe2O3 và CO ở nhiệt độ cao. Mời những bạn tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.

1. Phương trình phản ứng giữa Fe2O3 và CO

Fe2O3 + CO → Fe + CO2

Bạn đang xem bài: Fe2O3 + CO → Fe + CO2

2. Điều kiện phương trình phản ứng xảy ra giữa CO và Fe2O3

Nhiệt độ cao: 700 – 800oC

Ở nhiệt độ cao, Fe2O3 bị CO hoặc H2 khử thành Fe

Lưu ý: Ở nhiệt độ khác nhau sẽ cho sản phẩm khử khác nhau:

3Fe2O3 + CO 2Fe3O4 + CO2

Fe2O3 + CO 2FeO + CO2

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là:

A. 2,52 gam

B. 1,44 gam

C. 1,68 gam

D. 3,36 gam

Đáp án D

Ta có: n(Fe2O3) = 0,03

BTNT (Fe): n(Fe) = 2 n(Fe2O3) = 0,06 mol → m = 3,36 (g)

Câu 2. Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe2O3 đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn X bằng H2SO4 đặc, nóng bằng dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu được bằng:

A. 20 gam

B. 32 gam

C. 40 gam

D. 48 gam

Đáp án D

Ta có sơ đồ phản ứng

CO + Fe2O3 → Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 + H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3

Bảo toàn nhân tố Fe ta có: nFe2(SO4)3 = nFe2O3 = 16/160 = 0,1 mol

→mFe2(SO4)3 = 0,1.400 = 40 gam

Câu 3. Quá trình khử Fe2O3 bằng CO trong lò cao, ở nhiệt độ khoảng 500 – 6000C, có sản phẩm chính là:

A. Fe.

B. FeO.

C. Fe3O4

D. Fe2O3.

Đáp án B

3Fe2O3 + CO 2Fe3O4 + CO2

Fe2O3 + CO 2FeO + CO2

Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2

Câu 4. Chất nào sau đây khí phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí?

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe(OH)2

Câu 5. Cách nào sau đây có thể sử dụng để điều chế FeO?

A. sử dụng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS trong oxi.

……………………………………

Trên đây Cmm.edu.vn đã gửi tới độc giả Fe2O3 + CO → Fe + CO2. những bạn có thể những em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

Ngoài ra, Cmm.edu.vn đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời những bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc trường Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung (cmm.edu.vn)

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts