giải pháp tu từ trong Biết bao bướm lả ong lơi ….

Đề bài: Đọc văn bản sau và trả lời nghi vấn:

Biết bao bướm lả ong lơi,

Bạn đang xem bài: giải pháp tu từ trong Biết bao bướm lả ong lơi ….

Cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm.

dìu dặt lá gió cành chim,

Sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Trường Khanh.

( Trích Nỗi thương mình, Trang 107, Ngữ văn 10, Tập II,NXBGD, 2006)

1. Văn bản trên có ý chính gì? Xác định phương thức biểu thị của văn bản ?

2. Chỉ ra giải pháp tu từ được sử dụng ở văn bản trên?

3. Những hình ảnh bướm lả ong lơi, lá gió cành chim, cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm, Tống Ngọc, Trường Khanh sử dụng giải pháp nghệ thuật gì ? Tác dụng của giải pháp nghệ thuật đó là gì?

4. thi sĩ Nguyễn Du tỏ thái độ thế nào với xã hội phong kiến qua văn bản trên ?

Trả lời:

1. ý chính của 4 câu thơ trên là: tả cảnh sinh hoạt ở nhà thổ của Tú Bà.

Phương thức biểu thị của văn bản : trình bày, tự sự, biểu cảm

2.

– Phép đối:

+ Tiểu đối: Trong một câu: ; cuộc say…- trận cười…; Sớm đưa…- tối tìm…

+ Đại đối: Đối trong cả đoạn: Hai câu trên đối với hai câu dưới

Ý nghĩa: Tạo nên sự đăng đối, cân xứng cho câu thơ

– Tách từ: ong bướm lả lơi => bướm lả ong lơi; cành lá gió chim => lá gió cành chim

Ý nghĩa: Thể hiện sự ê chề, nhục nhã của Thúy Kiều

3. Những hình ảnh bướm lả ong lơi, lá gió cành chim, cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm, Tống Ngọc, Trường Khanh sử dụng giải pháp nghệ thuật ước lệ thân thuộc trong thơ văn trung đại.

Hiệu quả nghệ thuật: vừa tả cảnh sống thực của Thuý Kiều – làm kĩ nữ ở nhà thổ vừa giữ được chân dung cao đẹp của nhân vật mà Nguyễn Du yêu quý, trân trọng.

4. thi sĩ Nguyễn Du tỏ thái độ phê phán, lên án gay gắt cảnh nhà thổ nhơ nhớp trong xã hội phong kiến ngày xưa

Tham khảo thêm:

  • tìm hiểu đoạn trích Nỗi thương mình trong Truyện Kiều
  • Cảm nhận đoạn trích Nỗi thương mình

Tìm và tìm hiểu tác dụng của giải pháp tu từ trong những đoạn thơ sau: Biết bao bướm lả ong lơi … Sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Trường Khanh (Trích Nỗi thương mình)

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/bien-phap-tu-tu-trong-biet-bao-buom-la-ong-loi/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts