Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều thế nào? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê nhé

Mời quý thầy cô cùng tham khảo Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều.

 

Bạn đang xem bài: Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

1. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài em là học sinh

 Bài 1:(4 tiết) Em là học sinh

1. Mục tiêu, tri thức, kỹ năng:

– Làm quen với thầy cô, bạn bè, làm quen với những hoạt động học tập của học sinh lớp 1 đọc sách, viết chữ, phát biểu ý kiến, hợp tác với bạn

– Có tư thế ngồi đọc ngồi viết đúng, có tư thế đúng khi đứng lên đọc bài học, phát biểu ý kiến

– Biết cách cầm bút, tập viết những nét chữ cơ bản

– Có ý thức giữ gìn sách vở, đồ sử dụng học tập

2. Năng lực phát triển

Năng lực tiếng Việt, có khả năng hiệp tác chia sẻ với bạn phẩm chất học sinh yêu thích học

Chuẩn bị bộ đồ sử dụng: tranh trong

3. Hoạt động của học sinh và thầy giáo

screenshot 1681460087screenshot 1681460135

screenshot 1681441290screenshot 1681441320screenshot 1681441346

 

Bạn đang xem bài: Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

2. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài a, c, ca

1. Mục tiêu, tri thức, kĩ năng

 • Tô đúng chữ a, c và viết ca
 • Chữ viết thường, cỡ vừa đúng kiểu, đều nét theo đúng trình tự
 • Viết dạng đúng khoảng cách giữa những con chữ theo mẫu trong và luyện viết

2. Năng lực phát triển năng lực tiếng Việt, phẩm chất, học sinh yêu thích học, chuẩn bị slide, tranh chữ mẫu

3. những hoạt động của thầy giáo và học sinh

screenshot 1681441501screenshot 1681441523

 

Bạn đang xem bài: Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

3. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách cánh diều bài a và c

1. Mục tiêu, tri thức, kĩ năng

 • nhận diện những âm và chữ cái a, c
 • Đánh vần đúng đọc đúng theo tiếng
 • Nhìn tranh minh họa phát âm được âm a, c
 • Tự phát hiện được âm a, âm c 
 • Nhìn tranh đoán tiếng có âm a,c
 • Tìm được âm a, c trong bộ chữ
 • Biết được âm a, c, ca

2. Năng lực phát triển: năng lực tiếng Việt: có khả năng hiệp tác, chia sẻ với bạn phẩm chất, học sinh yêu thích học tiếng Việt, chuẩn bị bộ đồ sử dụng, tranh trong sách giáo khoa.

3. Hoạt động của thầy giáo và học sinh

screenshot 1681441693screenshot 1681441718screenshot 1681441741screenshot 1681441760

 

Bạn đang xem bài: Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

4. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách cánh diều bài cà, cá

1. Mục tiêu, tri thức, kĩ năng

 • nhận diện những dấu huyền, sắc
 • Nhìn tranh hình minh họa phát âm được những tiếng cà, cá
 • Tự phát hiện được dấu huyền, dấu sắc
 • tìm được dấu huyền dấu sắc trong bộ chữ viết được tiếng cà, cá

2. Năng lực phát triển: năng lực tiếng Việt, có khả năng hiệp tác chia sẻ với bạn, phẩm chất học sinh yêu thích học tiếng Việt, chuẩn bị bộ đồ sử dụng tranh trong sách giáo khoa.

3. Hoạt động của thầy giáo và học sinh

screenshot 1681441871screenshot 1681441896screenshot 1681441918

 

Bạn đang xem bài: Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

5. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài hai con dê

1. Mục tiêu, tri thức, kĩ năng

nhận diện được những nhân vật trong truyện, kể lại theo tranh những phân đoạn của câu chuyện một cách ngắn gọn  và múa theo bài Chúng em la học sinh lớp 1.

2. Năng lực phát triển: năng lực tiếng Việt, đặc biệt là khả năng sử dụng tiếng nói, có khả năng hiệp tác chia sẻ với bạn. Phẩm chất học sinh yêu thích học, chuẩn bị tranh trong.

3. Hoạt động của học sinh và thầy giáo

screenshot 1681442058

 

Bạn đang xem bài: Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

6. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài o, ô

1. Mục tiêu, tri thức, kĩ năng

 • nhận diện được chữ o, ô
 • Nhìn tranh hình minh họa phát âm được o, ô 
 • Tự phát hiện được tiếng có chứa âm o, ô
 • Tìm được âm o, ô trong bộ đồ sử dụng
 • Viết được tiếng o, ô, co, cô

2. Năng lực phát triển: năng lực tiếng Việt, có khả năng hiệp tác chia sẻ với bạn, phẩm chất học sinh yêu thích học chuẩn bị bộ đồ sử dụng, tranh trong

3. Hoạt động của thầy giáo và học sinh

screenshot 1681442104screenshot 1681442136screenshot 1681442166

 

Bạn đang xem bài: Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

7. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài cỏ, cọ

1. Mục tiêu, tri thức, kĩ năng

 • nhận diện được dấu hỏi, nặng
 • Nhìn tranh, hình minh họa
 • Phát âm được cỏ, cọ 
 • Tự phát hiện được tiếng có chứa thanh hỏi, nặng
 • Tìm được thanh hỏi, ngã trong bộ đồ sử dụng tập
 • Đọc tốt những từ trong bài viết được tiếng của cỏ, cọ

2. Phát triển năng lực tiếng Việt, có khả năng hiệp tác, chia sẻ với bạn. Phẩm chất học sinh yêu thích học chuẩn bị bộ đồ sử dụng, tranh trong

3. Hoạt động của học sinh và thầy giáo

screenshot 1681442192screenshot 1681442238screenshot 1681442265

 

Bạn đang xem bài: Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

8.  Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài an, at

1. Mục tiêu bài học

 • Giúp học sinh hình thành những phẩm chất và năng lực
 • Phẩm chất chủ yếu, góp phần hình thành phẩm chất nhân ái
 • Bước đầu biết cảm nhận vẻ đẹp của giàn mướp từ đó hình thành tình cảm với thiên nhiên hai năng lực chung nhẫn nại biết quan sát
 • Trình bày đẹp bài tập viết hợp tác có hiệu quả với những bạn trong nhóm trong tổ trong lớp năng lực đặc thù đọc nhận diện vần An, at
 • Đánh vần, đọc đúng tiếng có vần An, at
 • Nhìn chữ tìm đúng những tiếng có vần An vần at
 • Đọc đúng vần an, vần at
 • tiếng từ có vần An, at
 • Đọc đúng và rõ ràng bài tập đọc giàn mướp tốc độ đọc vừa phải biết ngắt tương đối ở chỗ có dấu phẩy dấu kết thúc câu
 • Bước đầu biết đọc thầm, đọc được những tiếng khó “bướm, giàn mướp, khe khẽ”
 • Viết đúng chữ viết thường an, at bàn, nhà hát,
 • Biết ngồi viết đúng tư thế
 • Nói  rõ ràng những ý tưởng, ý kiến tham luận những nghi vấn trong nội dung bài học hiểu bài tập đọc giàn mướp.

2. Phương pháp và phương tiện dạy học

Phương pháp dạy: học sinh đọc thầm, đọc tư nhân, đọc nhóm, đọc tổ, đọc cả lớp. Thi đua tổ chức hát thư giãn, phương tiện thể học máy tính có kết nối internet, máy chiếu, bộ loa.

3. Chuẩn bị

thầy giáo và học sinh một thầy giáo tranh video được quay sẵn về giàn mướp, tranh ảnh về nhà hát thợ hàn, màn ,con ngan, cái bát, hạt đỗ, quả nhãn

Học sinh: bộ đồ sử dụng, vở bài tập tiếng Việt tập 1

những hoạt động dạy học: tiết 1 hoạt động tổ chức hướng dẫn của thầy giáo hoạt động học tập của học sinh hoạt động 1 phát động 5 phút. Mục tiêu nhận diện phần an, at. Đánh vần, đọc đúng tiếng có vần an, at. Nói rõ ràng ý kiến bản thân về sự khác nhau của vần an và vần at.  Phương pháp kỹ thuật phương thức tổ chức đọc và nhân tố cả lớp thầy giáo chỉ từng chữ A và N. Học sinh đọc thầy giáo cùng học sinh nhận xét chỉnh sửa bài.

Hoạt động 2 khám phá mục tiêu nhìn chữ Đọc đúng tiếng từ mới có vần An vần at, phương pháp kĩ thuật phương thức tổ chức đọc tư nhân đọc nhóm cả lớp học đồ sử dụng.

 

Bạn đang xem bài: Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

9. Giáo án lớp 1 sách Cánh diều Bài cỏ, cỏ

1. Mục tiêu

 • Phát triển năng lực đặc thù, năng lực tiếng nói
 • nhận diện thanh hỏi và dấu hỏi, thanh nặng và dấu nặng
 • Biết đánh vần tiếng
 • Thanh cỏ, cọ
 • Nhìn hình minh họa phát âm, tự tìm được tiếng có thanh hỏi thanh nặng

2. Phát triển những năng lực chung và phẩm chất, khơi gợi tình yêu thiên nhiên, cây cối khơi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học và thực tế. Chuẩn bị máy chiếu để minh họa từ khóa trong bài tập hoặc tranh ảnh mẫu vật.

 

Bạn đang xem bài: Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

10. Giáo án lớp 1 sách Cánh diều Bài ơ, d

1. Mục tiêu:

 • Phát triển những năng lực đặc thù năng lực tiếng nói nhận diện những âm ơ, d
 • Đánh vần đúng đọc đúng tiếng của ơ, d với những mô phỏng âm đầu + âm  chính +  âm đầu, âm chính cộng thanh
 • Nhìn tranh, ảnh minh họa
 • Phát âm được những tiếng của âm ơ và âm d
 • Biết viết trên bảng con những chữ ơ và d

2. Phát triển năng lực nhận thức, học sinh yêu thích học

 

Bạn đang xem bài: Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

11. Bài ôn tập

1. Mục tiêu

 • Phát triển năng lực tiếng nói, qua tranh ảnh
 • nhận diện nhanh những âm từ ngữ đã học trong tuần
 • Tìm được chữ c, o, ô, d, đ, e
 • Đọc được câu Độ có cá cờ
 • Viết đúng những chữ cái
 • nhận diện được đúng những thanh đã được học

2. Phát triển những năng lực chung và phẩm chất: Bước đầu biết hợp tác với bạn qua phương thức làm việc nhóm đôi, nhẫn nại, biết quan sát và viết đúng nét chữ. Trình bày đẹp ,bài tập khơi gợi tình yêu thiên nhiên, khơi gợi óc tìm tòi vận dụng những điều đã học và thực tế. Học sinh yêu thích môn học, tích cực phát biểu.

Trên đây là giáo án môn tiếng Việt lớp 1 luật Minh Khuê xin gửi tới độc giả. Mong rằng bài viết trên là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts