Gợi ý minh chứng đánh giá thầy giáo trên TEMIS mới nhất 2023

Tiêu chí Mức độ đạt của tiêu chí Ví dụ về minh chứng

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tuân thủ những quy định và rèn luyện về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong cách nhà giáo.

Bạn đang xem bài: Gợi ý minh chứng đánh giá thầy giáo trên TEMIS mới nhất 2023

    Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo Đạt: Thực hiện nghiêm túc những quy định về đạo đức nhà giáo Bản đánh giá và phân loại thầy giáo (phiếu đánh giá và phân loại viên chức)/kết luận của những đợt thanh tra, rà soát (nếu như có)/biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường ghi nhận về việc thầy giáo thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy định dạy thêm, học thêm…; hoặc bản kiểm điểm tư nhân có xác nhận của chi bộ nhà trường/bản nhận xét đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi trú ngụ ghi nhận thầy giáo có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt (nếu như là đảng viên); hoặc biên bản họp cha mẹ học sinh ghi nhận thầy giáo nghiêm túc, đối xử đúng mực đối với học sinh. Khá: Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu tăng phẩm chất đạo đức nhà giáo Bản đánh giá và phân loại thầy giáo (phiếu đánh giá và phân loại viên chức)/biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường/ bản kiểm điểm tư nhân có xác nhận của chi bộ nhà trường/bản nhận xét đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi trú ngụ (nếu như là đảng viên) ghi nhận thầy giáo thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy định dạy thêm, học thêm và có ý thức tự học, tự rèn luyện, phấn đấu tăng phẩm chất đạo đức nhà giáo; hoặc công văn cử thầy giáo/quyết định phân công/hình ảnh thầy giáo xuống tận những thôn, bản, nhà học sinh để động viên cha mẹ học sinh cho những em tới trường.   Tốt: Là tấm kiểu mẫu mực về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo

– Bản đánh giá và phân loại thầy giáo (phiếu đánh giá và phân loại viên chức) ghi nhận thầy giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoặc đạt danh hiệu đội viên thi đua (nếu như có);

– Thư cảm ơn, khen ngợi của cha mẹ học sinh/đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/những tổ chức tư nhân phản ảnh tích cực về thầy giáo có phẩm chất đạo đức mẫu mực; hoặc thầy giáo báo cáo chuyên đề/ý kiến trao đổi, thảo luận trong nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/nhà trường về những kinh nghiệm trong rèn luyện, tăng phẩm chất đạo đức; hoặc hình ảnh, tấm gương thầy giáo cùng nhà trường vượt qua những vấn đề (do thiên tai, bão lũ…) để thực hiện mục tiêu và kế hoạch dạy học.

  Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo Đạt: Có tác phong và cách thức làm việc thích hợp với công việc của thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông

– Không mặc y phục hoặc có lời nói phản cảm, không làm những việc vi phạm đạo đức nhà giáo;

– Bản đánh giá và phân loại thầy giáo (phiếu đánh giá và phân loại viên chức)/biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường/kết quả thực hiện nền nếp ra vào lớp, tiến độ thực hiện công việc… ghi nhận thầy giáo có tác phong, phong cách làm việc thích hợp với công việc dạy học, giáo dục.

Khá: Có ý thức tự rèn luyện tạo phong cách nhà giáo mẫu mực; tác động tốt tới học sinh

– Không mặc y phục hoặc có lời nói phản cảm, không làm những việc vi phạm đạo đức nhà giáo;

– Bản đánh giá và phân loại thầy giáo (phiếu đánh giá và phân loại viên chức)/biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường/cha mẹ học sinh/kết quả thực hiện nền nếp ra vào lớp, tiến độ thực hiện công việc… ghi nhận thầy giáo có tác phong, phong cách làm việc thích hợp với công việc dạy học, giáo dục và có ý thức rèn luyện, phấn đấu xây dựng tác phong làm việc mẫu mực, khoa học, tác động tích cực tới học sinh lớp dạy học/chủ nhiệm; hoặc kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp dạy/chủ nhiệm có sự tiến bộ.

    Tốt: Là tấm kiểu mẫu mực về phong cách nhà giáo; tác động tốt và hỗ trợ đồng nghiệp hình thành phong cách nhà giáo

– Bản đánh giá và phân loại thầy giáo (phiếu đánh giá và phân loại viên chức) ghi nhận thầy giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoặc đạt danh hiệu đội viên thi đua;

– Giấy khen/biên bản họp/ý kiến ghi nhận của đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên/cha mẹ học sinh về việc thầy giáo có phong cách mẫu mực trong thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục;

– Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp dạy/chủ nhiệm có sự tiến bộ/vượt mục tiêu đề ra; hoặc thầy giáo có ý kiến chia sẻ tại buổi họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường về kinh nghiệm, giải pháp, cách thức tạo dựng phong cách nhà giáo thích hợp tình hình thực tiễn của nhà trường, địa phương và quy định của ngành.

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Nắm vững chuyên môn và thuần thục nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, tăng năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

    Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân Đạt: Đạt chuẩn trình độ tập huấn và hoàn thành đầy đủ những khóa tập huấn, bồi dưỡng tri thức chuyên môn theo quy định; có kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn bản thân

– Bằng tốt nghiệp chuyên ngành tập huấn đối với từng cấp học theo quy định;

– những văn bằng/chứng chỉ/giấy chứng thực/giấy xác nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

Khá: Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới về tri thức chuyên môn; vận dụng sáng tạo, thích hợp những phương thức, phương pháp và lựa lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, tăng năng lực chuyên môn của bản thân

– Bằng tốt nghiệp chuyên ngành tập huấn đối với từng cấp học và những văn bằng/chứng chỉ/giấy chứng thực/giấy xác nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên theo quy định;

– Kế hoạch tư nhân hàng năm về bồi dưỡng thường xuyên thể hiện được việc vận dụng sáng tạo, thích hợp với những phương thức, phương pháp lựa lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng.

  Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

– Bằng tốt nghiệp chuyên ngành tập huấn đối với từng cấp học và những văn bằng/chứng chỉ/giấy chứng thực/giấy xác nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên theo quy định/kế hoạch tư nhân hằng năm về bồi dưỡng thường xuyên thể hiện được việc vận dụng sáng tạo, thích hợp với những phương thức, phương pháp lựa lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng;

– Biên bản dự giờ chuyên đề/ý kiến trao đổi/đề xuất/giải pháp/giải pháp/sáng kiến triển khai thực hiện nhiệm vụ và phát triển chuyên môn trong nhà trường/theo yêu cầu của phòng GDĐT/SởGDĐT ghi được nhận.

  Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Đạt: Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục

– Bản kế hoạch dạy học và giáo dục được nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu thông qua;

– Bản đánh giá và phân loại thầy giáo (phiếu đánh giá và phân loại viên chức)/sổ ghi đầu bài, sổ báo giảng…/biên bản rà soát của nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu ghi nhận việc thực hiện dạy học và giáo dục theo đúng kế hoạch.

Khá: Chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục thích hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương

– Bản đánh giá và phân loại thầy giáo (phiếu đánh giá và phân loại viên chức)/sổ ghi đầu bài, sổ báo giảng…/biên bản rà soát của nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu ghi nhận việc điều chỉnh kế hoạch/có giải pháp/giải pháp đổi mới, sáng tạo, điều chỉnh thực hiện công việc theo kế hoạch dạy học và giáo dục thích hợp với điều kiện thực tiễn địa phương;

– Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp được phân công giảng dạy/chủ nhiệm có sự tiến bộ trong niên học.

    Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục

– Bản kế hoạch dạy học và giáo dục được nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu thông qua và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp được phân công giảng dạy/chủ nhiệm có sự tiến bộ rõ rệt/vượt mục tiêu đề ra trong niên học;

– Biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường (hoặc ý kiến ghi nhận từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên) ghi nhận về việc thầy giáo có ý kiến trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp, đề xuất giải pháp xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch dạy học, giáo dục; hoặc thầy giáo thực hiện báo cáo chuyên đề/có ý kiến chia sẻ, hướng dẫn cách thức, giải pháp xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục thích hợp với yêu khung thành học, kế hoạch của nhà trường và thích hợp với tình hình học tập, rèn luyện của học sinh.

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực Đạt: vận dụng được những phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

– Bản kế hoạch dạy học và giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, yêu cầu, phương pháp dạy học và giáo dục được vận dụng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh được nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu thông qua;

– Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại trung bình (đạt) trở lên/biên bản sinh hoạt chuyên môn/sinh hoạt chuyên đề, mong đó ghi nhận thầy giáo vận dụng được những phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

  Khá: Chủ động cập nhật, vận dụng linh hoạt và hiệu quả những phương pháp dạy học và giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, thích hợp với điều kiện thực tế

– Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại khá trở lên/ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên/cha mẹ học sinh, trong đó ghi nhận thầy giáo đã vận dụng linh hoạt và hiệu quả những phương pháp dạy học, giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, thích hợp với điều kiện thực tế của lớp, của nhà trường;

– Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh được phân công giảng dạy/chủ nhiệm có sự tiến bộ.

  Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm vận dụng những phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

– Phiếu dự giờ được đánh giá và loại tốt (giỏi), trong đó ghi nhận thầy giáo đã vận dụng hiệu quả những phương pháp dạy học, giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, thích hợp với điều kiện thực tế của lớp học, của nhà trường;

– Kết quả học tập của học sinh được phân công giảng dạy/chủ nhiệm có sự tiến bộ rõ rệt/vượt mục tiêu đề ra;

– Biên bản những cuộc họp/sinh hoạt chuyên môn ghi nhận việc thầy giáo có trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn vận dụng những phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; hoặc báo cáo chuyên đề về giải pháp/giải pháp liên quan tới đổi mới phương pháp dạy học được nhà trường/phòng GDĐT/SởGDĐT xác nhận; hoặc bằng khen/giấy khen thầy giáo dạy giỏi.

Tiêu chí 6: rà soát, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Đạt: Sử dụng những phương pháp rà soát đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh

– Bản kế hoạch dạy học và giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, yêu cầu, phương pháp rà soát đánh giá được sử dụng đảm bảo vì sự tiến bộ của học sinh và theo đúng quy định được nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu thông qua;

– Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại trung bình (đạt) trong đó ghi nhận việc sử dụng những phương pháp rà soát đánh giá học sinh theo đúng quy định.

Khá: Chủ động cập nhật, vận dụng sáng tạo những phương thức, phương pháp, phương tiện rà soát đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

– Phiếu dự giờ đánh giá và xếp loại khá trở lên/ý kiến ghi nhận, đánh giá của đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu, trong đó thể hiện được rõ việc vận dụng sáng tạo những phương thức, phương pháp, phương tiện rà soát đánh giá theo đúng quy định và theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

– Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh được phân công giảng dạy/chủ nhiệm có sự tiến bộ.

    Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai hiệu quả việc rà soát đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh

– Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại mức tốt (giỏi);

– Kết quả học tập cuối năm của học sinh có sự tiến bộ rõ rệt/vượt mục tiêu đề ra; hoặc biên bản họp cha mẹ học sinh ghi nhận kết quả tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện;

– thầy giáo có ý kiến/báo cáo đề xuất, giới thiệu, chia sẻ những phương thức, phương pháp, phương tiện rà soát đánh giá trong nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường.

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh Đạt: Hiểu những đối tượng học sinh và nắm vững quy định về công việc tư vấn và hỗ trợ học sinh; thực hiện lồng ghép hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục

– Bản kế hoạch dạy học và giáo dục thể hiện được lồng ghép nội dung, phương pháp, phương thức tư vấn, hỗ trợ thích hợp với học sinh, có tác động tích cực tới học sinh trong hoạt động học tập, rèn luyện được nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu thông qua;

– Phiếu dự giờ/tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp/tiết chuyên đề/tiết sinh hoạt lớp được đánh giá và xếp loại trung bình (đạt) trở lên, trong đó ghi nhận thực hiện giải pháp được vận dụng thích hợp với đối tượng học sinh.

  Khá: Thực hiện hiệu quả những giải pháp tư vấn và hỗ trợ thích hợp với từng đối tượng học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục

– Phiếu dự giờ/tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp/tiết sinh hoạt lớp được xếp loại khá trở lên hoặc biên bản họp cha mẹ học sinh trong đó ghi nhận thầy giáo thực hiện được những giải pháp tư vấn và hỗ trợ thích hợp với từng đối tượng học sinh;

– Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh có sự tiến bộ và kết quả học tập, rèn luyện học sinh hòa nhập có sự tiến bộ (nếu như có); hoặc kết quả vận động học sinh dân tộc thiểu số tới lớp (nếu như có).

  Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục – Phiếu dự giờ/tiết dạy chuyên đề/tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp/tiết sinh hoạt lớp được đánh giá và xếp loại tốt (giỏi) trong đó ghi nhận kết quả thực hiện được những giải pháp tư vấn và hỗ trợ thích hợp với từng đối tượng học sinh; – Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh có sự tiến bộ rõ rệt vượt mục tiêu và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh hòa nhập có sự tiến bộ (nếu như có), hoặc kết quả vận động học sinh dân tộc thiểu số tới lớp (nếu như có); – Ý kiến trao đổi/báo cáo chuyên đề/danh mục đề tài, sáng kiến thầy giáo có tham gia trong đó có đề xuất những giải pháp tư vấn tâm lí, tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ học sinh được thực hiện có hiệu quả được nhà trường, cơ quan quản lý cấp trên xác nhận; hoặc ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên ghi nhận thầy giáo có ý kiến trao đổi, đề xuất, chia sẻ kinh nghiệm duy trì sĩ số/vận động học sinh dân tộc thiểu, vùng khó khăn tới lớp.

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường.

    Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường Đạt: Thực hiện đầy đủ nội quy, quy tắc văn hóa xử sự của nhà trường theo quy định Bản đánh giá và phân loại thầy giáo (phiếu đánh giá và phân loại viên chức) có ghi nhận thầy giáo thực hiện đúng quy tắc xử sự của viên chức và ý thức hợp tác với đồng nghiệp; hoặc biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường/ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/cấp hên ghi nhận việc thầy giáo tham gia thực hiện đúng nội quy, quy tắc văn hóa xử sự của nhà trường.   Khá: Đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nội quy, quy tắc văn hóa xử sự của nhà trường theo quy định; có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa xử sự trong lớp học và nhà trường trong phạm vi phụ trách (nếu như có)

– Bản đánh giá và phân loại thầy giáo (phiếu đánh giá và phân loại viên chức)/biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường ghi nhận thầy giáo thực hiện đầy đủ và có đề xuất giải pháp/giải pháp thực hiện hiệu quả nội quy, quy tắc văn hóa xử sự trong lớp học và nhà trường theo quy định;

– thầy giáo có ý kiến trao đổi/chia sẻ/báo cáo chuyên đề về vận dụng kịp thời những giải pháp phòng, chống những vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa xử sự trong lớp học và nhà trường (nếu như có).

  Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục

– Bản kế hoạch dạy học và giáo dục được nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu thông qua và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp được phân công giảng dạy/chủ nhiệm có sự tiến bộ rõ rệt/vượt mục tiêu đề ra trong niên học;

– Biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường (hoặc ý kiến ghi nhận từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên) ghi nhận về việc thầy giáo có ý kiến trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp, đề xuất giải pháp xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch dạy học, giáo dục; hoặc thầy giáo thực hiện báo cáo chuyên đề/có ý kiến chia sẻ, hướng dẫn cách thức, giải pháp xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục thích hợp với yêu khung thành học, kế hoạch của nhà trường và thích hợp với tình hình học tập, rèn luyện của học sinh.

  Khá: Thực hiện hiệu quả những giải pháp tư vấn và hỗ trợ thích hợp với từng đối tượng học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục

– Phiếu dự giờ/tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp/tiết sinh hoạt lớp được xếp loại khá trở lên hoặc biên bản họp cha mẹ học sinh trong đó ghi nhận thầy giáo thực hiện được những giải pháp tư vấn và hỗ trợ thích hợp với từng đối tượng học sinh;

– Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh có sự tiến bộ và kết quả học tập, rèn luyện học sinh hòa nhập có sự tiến bộ (nếu như có); hoặc kết quả vận động học sinh dân tộc thiểu số tới lớp (nếu như có).

  Tốt: Là tấm kiểu mẫu mực, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường

– Bản đánh giá và phân loại thầy giáo (phiếu đánh giá và phân loại viên chức)/biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường ghi nhận thầy giáo thực hiện tốt quy tắc xử sự và có ý thức hợp tác với đồng nghiệp;

– Biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường/cha mẹ học sinh/Giấy khen/Bằng khen ghi nhận thầy giáo thực hiện tốt việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong lớp và trong nhà trường; hoặc ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên/ý kiến phản hồi/biên bản họp cha mẹ học sinh ghi nhận thầy giáo mẫu mực/tiên phong trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường Đạt: Thực hiện đầy đủ những quy định về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức học sinh thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường Biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường hoặc ý kiến ghi nhận, đánh giá của nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên ghi nhận thầy giáo thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ trong nhà trường; hoặc bản kế hoạch dạy học và giáo dục/biên bản họp cha mẹ học sinh trong đó có thể hiện được việc thực hiện đầy đủ những quy định, những giải pháp công bằng, dân chủ trong hoạt động dạy học và giáo dục.   Khá: Đề xuất giải pháp phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường; phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ của học sinh (nếu như có)

– Bản kế hoạch thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường, trong đó thể hiện được giải pháp phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, đồng nghiệp và sự phối hợp với cha mẹ học sinh trong thực hiện nhiệm vụ niên học; hoặc biên bản họp hoặc ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên về việc thầy giáo có đề xuất giải pháp phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh và đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ niên học;

– Biên bản họp cha mẹ học sinh/ý kiến của đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên ghi nhận thầy giáo đã phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ của học sinh (nếu như có).

  Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện và phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp

– Biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường ghi nhận thầy giáo thực hiện đúng quy định về quyền dân chủ và đạt được hiệu quả trong việc hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp và phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh và đồng nghiệp; hoặc ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên/kế hoạch thực hiện quyền chủ trong nhà trường, trong đó thể hiện được giải pháp phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, của đồng nghiệp và cha mẹ học sinh trong thực hiện nhiệm vụ niên học;

– Báo cáo chuyên đề/ý kiến chia sẻ của thầy giáo trong nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường về việc hướng dẫn, chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm trong việc thực hiện và phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh và đồng nghiệp.

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường Đạt: Thực hiện đầy đủ những quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

– Bản kế hoạch dạy học và giáo dục thể hiện được nội dung giáo dục, xây dựng trường học an toàn, phòng, chống bạo lực học đường; hoặc ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên/biên bản họp cha mẹ học sinh ghi nhận thầy giáo thực hiện đầy đủ những quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống bạo lực học đường;

– Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp dạy/chủ nhiệm đạt mục tiêu đề ra/không để xảy ra bạo lực học đường.

  Khá: Đề xuất giải pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường (nếu như có)

– Biên bản hoặc ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên/biên bản họp cha mẹ học sinh/sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường (số liên lạc điện tử,… ghi nhận thầy giáo thực hiện đúng quy định, đề xuất giải pháp và kịp thời phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và những tổ chức liên quan trong việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống bạo lực học đường;

– Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp dạy/chủ nhiệm có sự tiến bộ và không để xảy ra vụ việc bạo lực học đường;

– Biên bản họp cha mẹ học sinh ghi nhận việc thầy giáo đã phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường (nếu như có).

  Tốt: Là tiêu biểu tiên tiến về thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

– Biên bản họp cha mẹ học sinh/ý kiến của đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên ghi nhận thầy giáo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và thực hiện trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;

– Báo cáo chuyên đề/bài viết/ý kiến trao đổi, thảo luận trong nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/nhà trường về kinh nghiệm/giải pháp thực hiện tốt việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;

– Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh có sự tiến bộ rõ rệt/vượt mục tiêu đề ra và không để xảy ra vụ việc bạo lực học đường.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts