H2S + KMnO4 → KOH + MnO2 + S + H2O

H2S tác dụng với KMnO4

H2S + KMnO4 → KOH + MnO2 + S + H2O được Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn hướng dẫn những bạn học sinh viết và thăng bằng đúng phương trình phản ứng giữa H2S và KMnO4. Mời những bạn tham khảo chi tiết nội dung phương trình H2S tác dụng với KMnO4 dưới đây.

1. Phương trình phản ứng H2S tác dụng với KMnO4

Bạn đang xem bài: H2S + KMnO4 → KOH + MnO2 + S + H2O

H2S + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3S + 2H2O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa H2S và KMnO4 

Nhiệt độ

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dẫn khí H2S vào dung dịch KMnO4 và H2SO4 loãng, hiện tượng quan sát được là:

A. Dung dịch không màu chuyển sang màu tím

B. Dung dịch màu tím bị vẩn đục màu vàng

C. Màu tím của dung dịch KMnO4 chuyển sang màu vàng

D. Màu tím của dung dịch KMnO4 chuyển sang không màu và có vẩn đục màu vàng

Câu 2. Tính chất nào dưới đây là tính chất đặc trưng của khí hiđro sunfua?

A. Là chất khí không màu.

B. Là chất khí độc.

C. Là chất khí có mùi trứng thối.

D. Cả 3 phương án trên đều sai.

Câu 3. Trong phương trình H2S + O2 → H2O + 2S thì lưu huỳnh thể hiện tính gì?

A. Khử mạnh.

B. Oxi hóa mạnh.

C. Tính axit mạnh .

D. Tính bazo mạnh.

Câu 4. Cho khí H2S lội qua dung dịch CuSO4 thấy có kết tủa màu xám đen xuất hiện, chứng tỏ:

A. Có phản ứng oxi hoá – khử xảy ra.

B. Có kết tủa CuS tạo thành, không tan trong axit mạnh.

C. Axit sunfuhiđric mạnh hơn axit sunfuric.

D. Axit sunfuric mạnh hơn axit sunfuhiđric.

Câu 5. Cho 0,1 mol khí H2S tác dụng vừa đủ với Pb(NO3)2 tính khối lượng kết tủa thu được.

A. 23,9g.

B. 10,2g.

C. 5,9g.

D. 6g.

……………………………………

Trên đây Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung đã giới thiệu H2S + KMnO4 → KOH + MnO2 + S + H2O. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung xin giới thiệu tới những bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung tổng hợp soạn và đăng tải.

Ngoài ra, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời độc giả tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giáo dục

Back to top button