Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? Hệ quản trị cơ sở dữ liệu gồm?

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? Hệ quản trị cơ sở dữ liệu bao gồm? Chúng tôi sẽ trả lời cho những bạn trong nội dung bài viết dưới đây:

1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System) có thể hiểu là hệ thống được thiết kế để quản lí một khối lượng dữ liệu nhất định một cách tự động và có trật tự. những hành động quản lý này bao gồm chỉnh sửa, xóa, lưu thông tin và tìm kiếm (truy xuất thông tin) trong một nhóm dữ liệu nhất định. Hay chúng ta có thể hiểu một cách đơn thuần hơn đó là hệ quản trị cơ sở dữ liệu là máy móc tự động giúp người sử dụng có thể kiểm soát được những thông tin, tạo, cập nhật và duy trì những cơ sở dữ liệu. 

2. Cấu trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì bao gồm dữ liệu, siêu dữ liệu, bộ quản lý lưu trữ, bộ quản trị giao dịch, bộ xử lý thắc mắc và những thao tác với quan hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Bạn đang xem bài: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? Hệ quản trị cơ sở dữ liệu gồm?

– những thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu

+ những truy vấn: Đây là những hỏi đáp, yêu cầu về dữ liệu có trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. những truy vấn được hình thành từ hai cách. Thứ nhất là hình thành thông qua giao diện truy vấn chung, thứ hai là hình thành thông qua giao diện chương trình ứng dụng

+ những thay đổi sơ đồ dữ liệu: Đây là những thay đổi của người quản trị cơ sở dữ liệu, bao gồm thay đổi cấu trúc hồ sơ cơ sở dữ liệu hoặc tạo một cơ sở dữ liệu mới

+ những cập nhật dữ liệu thì bao gồm những thao tác xóa, sửa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. 

– Bộ xử lý thắc mắc 

Bộ xử lý thắc mắc có nhiệm vụ tiếp nhận những thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu, sau đó tìm ra cách phát lệnh đối với bộ quản lý lưu trữ để thực hiện thao tác đó. 

– Bộ quản lý lưu trữ

Bộ quản lý lưu trữ thì có nhiệm vụ là lấy thông tin dữ liệu được yêu cầu, sau đó thực thi những thao tác thay đổi với cơ sở dữ liệu

– Bộ quản trị giao dịch 

Bộ quản trị giao dịch bao gồm cả bộ xử lý thắc mắc và bộ quản lý lưu trữ. Bộ quản trị giao dịch có nhiệm vụ đảm bảo những thao tác được thực hiện đúng mà không làm mất dữ liệu, kể cả khi hệ thống lỗi xảy ra

– Dữ liệu, siêu dữ liệu

Nằm ở đáy kiến trúc của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu , và đây là thành phần chín của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nó bao gồm dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu và những siêu dữ liệu nằm trong thông tin cấu trúc của cơ sở dữ liệu. 

3. Chức năng cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? 

ngày nay thì chúng ta có thể khẳng đinh rằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một trong những nhân tổ vô cùng quan trọng trong việc xử lý, lưu trữ và kiểm soát tất cả những cơ sở dữ liệu đơn lẻ mang lại hiệu suất cao nhất cho người sử dụng. Vậy thì chức năng cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? Chúng ta có thể kể tới một số chức năng cơ bản như sau:

– Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đã tạo ra một môi trường để tạo lập và thao tác với dữ liệu thông qua tiếng nói, khái niệm dữ liệu, khai báo dữ liệu, định dạng cấu trúc của dữ liệu

– Không những thế còn tạo điều kiện cho những người sử dụng cập nhật, khai thác dữ liệu một cách dễ dàng với tiếng nói dữ liệu. Ta có thể sử dụng tiếng nói dữ liệu để thực hiện nhập, xóa, sửa hay tìm kiếm, truy vấn dữ liệu. 

– Hệ quản trị cơ sở dữ liệu giúp ta có thể dễ dàng thực hiện kiểm soát và điều khiển những truy vấn vào cơ sở dữ liệu của bạn. Với một số quy chuẩn như là luôn đảm bảo tính bảo mật, và ngăn chặn kịp thời những trường hợp truy cập xấu. Đảm bảo tính nhất quán của những dữ liệu, xây dựng và tổ chức điều kiển những truy cập vào dữ liệu. Liên tục cập nhật, sửa lỗi và khôi phục những cơ sở dữ liệu một cách kịp thời. 

4. những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến ngày nay. 

– SQlite là hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ nhỏ gọn, hoàn chỉnh, có thể cài đặt bên trong những trình ứng dụng khác. SSQlite được viêt dưới bằng tiếng nói lập trình C

– Oracle là hệ quản trị cơ sở dữ liệu xuất phát từ tên một hãng phần mền và cũng là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến trên toàn cầu. Khởi đầu với phần mền quản trị cơ sở dữ liệu cách đây hơn 50 năm, hiện tại ngoài sản phẩm Oracle database server, Oracle còn cung ứng nhiều snar phẩm khác phục vụ cho doanh nghiệp.  Framework và việc sử dụng cả cấu trúc logic và physical là một trong những tính năng của phiên bản Oracle mới nhất. Điều này tức là quản lý dữ liệu physical không tác động tới việc truy cập cấu trúc logic. Hơn nữa, bởi vì mỗi giao dịch được cách ly với những giao dịch khác, nên tính bảo mật trong bản phát hành này là rất tốt.

– Mysql là hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng mã nguồn mở phổ biến nhất toàn cầu và được những chuyên gia lập trình web rất là ưa thích trong quá trình phát triển web và phát triển ứng dụng.  Mysql rất thích hợp cho những ứng dụng có truy cập cơ sở dữ liệu trên internet. Nhiều phương tiện lưu trữ có thể được lựa chọn bằng cách sử dụng phương tiện DBMS này. Điều này cho phép bạn sửa đổi chức năng của phương tiện và xử lý dữ liệu từ nhiều loại bảng khác nhau. Nó cũng có giao diện thân thiện với người sử dụng và những lệnh hàng loạt. Hệ thống vô cùng đáng tin cậy, không làm cạn kiệt tài nguyên và cho phép bạn xử lý một lượng lớn dữ liệu.

– Redis là một trong số những hệ quản trị cơ sở dữ liêu phát triển theo phong cách NoSQL, redis là hệ thống lưu trữ Key-value với rất nhiều tính năng và được sử dụng rộng rãi. Đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu vượt trội bởi việc hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu cơ bản đồng thời cho phép scripting bằng tiếng nói lua. Redis có được tính khả dụng cao trong Active-Active và Active-Passive, cũng như hiệu suất cao từ tìm kiếm tích hợp hàng đầu trong ngành. Giảm kinh phí cơ sở hạ tầng bằng cách mở rộng cơ sở dữ liệu Redis sang SSD Flash. Redis Enterprise sẽ giúp bạn khai thác tối đa phần cứng của mình.

– MongoDB là một mã nguồn mở và là một tập tài liệu sử dụng cơ chế NoSQL để truy vấn và nó được viết bởi tiếng nói C++. MongoDB được thiết kế để sử dụng với cả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc. Nó kết nối cơ sở dữ liệu với những ứng dụng thông qua trình điều khiển MongoDB. Vì MongoDB không nhằm xử lý những mô phỏng dữ liệu quan hệ nên nếu như bạn nỗ lực sử dụng nó theo cách này, bạn có thể gặp phải những vấn đề về hiệu suất.

– DB2: đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu do IBM phát triển có khả năng NoSQL và có thể đọc những tệp XML và JSON. Nó được thiết kế để sử dụng trên máy chủ iSeries của IBM.  Phiên bản hiện tại của DB2 là LUW 11.1, sẽ bao gồm nhiều cải tiến. Sẽ có những thay đổi về thiết kế để làm cho phương tiện cơ sở dữ liệu này chạy nhanh hơn bằng cách sử dụng công nghệ bỏ qua dữ liệu.

– Access là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của Microsoft. Access cho phép bạn nhanh chóng tạo hệ thống quản lý thông tin cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí nó còn có thể hỗ trợ quản lý dữ liệu một trong một số ngành của doanh nghiệp chẳng hặn như quản lý khách hàng tiềm năng, trạng thái khách hàng….

Trên đây là toàn bộ những thông tin mà có liên quan tới hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu mà chúng tôi muốn cung ứng cho những bạn, hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi cung ứng đã giúp ích cho những bạn trong việc tìm hiểu về hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu. Thông qua việc nắm bắt được những thông tin về hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ giúp bạn sử dụng chúng một cách dễ dàng hơn. nếu như những bạn có những phản ánh thắc mắc về nội dung bài viết của chúng tôi thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn 19006162 để được hỗ trợ. 

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Tổng hợp

Back to top button