hiệp nghị GATS là gì? những nguyên tắc cơ bản trong hiệp nghị chung về thương nghiệp dịch vụ?

hiệp nghị GATS (The General Agreement on Trade in Services) là gì? hiệp nghị GATS tiếng Anh là gì? những nguyên tắc cơ bản trong hiệp nghị chung về thương nghiệp dịch vụ?

Ngày nay, dịch vụ phát triển vô cùng nhanh chóng, từ một ngành phát triển tự phát, chiếm tỷ trọng nhỏ trong nền kinh tế, nó đã trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế. Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế toàn cầu, tự do hóa thương nghiệp dịch vụ là một điều thế tất. GATS là một trong những phương tiện để điều tiết thương nghiệp dịch vụ giữa những quốc gia nhằm mục tiêu khiến thương nghiệp dịch vụ ngày càng tự do, công bằng. những nguyên tắc cơ bản của GATS đã được tạo lập để thực hiện sứ mệnh này. Vậy, hiệp nghị GATS là gì? những nguyên tắc cơ bản trong hiệp nghị chung về thương nghiệp dịch vụ?

Bạn đang xem bài: hiệp nghị GATS là gì? những nguyên tắc cơ bản trong hiệp nghị chung về thương nghiệp dịch vụ?

33 650x388 1

trạng sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 

1. hiệp nghị GATS là gì?

hiệp nghị chung về thương nghiệp Dịch vụ (viết tắt là GATS) là một hiệp nghị của Tổ chức thương nghiệp toàn cầu (WTO), là tập hợp trước tiên và duy nhất những quy định đa biên điều chỉnh thương nghiệp dịch vụ toàn cầu. hiệp nghị được ký kết sau khi kết thúc Vòng thương lượng Uruguay và khởi đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1995. hiệp nghị được soạn thảo trong bối cảnh ngành dịch vụ đạt mức tăng trưởng nhanh chóng trong vòng 30 năm qua và đang có thêm nhiều tiềm năng phát triển nhờ cuộc cách mệnh thông tin. hiệp nghị được thiết lập nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của hệ thống thương nghiệp đa phương sang ngành nghề dịch vụ chứ không chỉ điều chỉnh một mình ngành nghề thương nghiệp hàng hóa như trước đó.

Dịch vụ là ngành nghề tăng trưởng nhanh nhất của nền kinh tế toàn cầu; chúng chiếm 60% sản xuất trên toàn toàn cầu, tạo ra 30% việc làm và chiếm sắp 20% thương nghiệp.

Tất cả những thành viên của WTO đều tham gia GATS. những nguyên tắc cơ bản của WTO về đãi ngộ tối huệ quốc và đãi ngộ quốc gia cũng đều vận dụng với GATS.

Khi ý tưởng đưa những quy định về dịch vụ vào hệ thống thương nghiệp đa biên được nêu ra vào đầu và giữa những năm 80, một số nước đã tỏ ra nghi ngại, thậm chí còn phản đối. Họ nghĩ rằng một hiệp nghị tương tự có thể tác động xấu tới khả năng những chính phủ theo đuổi những mục tiêu chính sách quốc gia và hạn chế khả năng điều tiết của chính phủ. Tuy vậy, hiệp nghị đã được soạn thảo một cách hết sức mềm mỏng, cả về mặt quy định chung lẫn những cam kết cụ thể về tiếp cận thị trường.

ngày nay để tiện dụng cho nhu cầu thực tế thì Gats được chia thành bốn phương thức phân phối dịch vụ mang tính thương nghiệp quốc tế như sau:

Thứ nhất, phân phối qua biên giới. Bởi với tính chất là quốc tế nên việc phân phối dịch vụ được tiến hành từ lãnh thổ của một nước này sang lãnh thổ của một nước khác. Một hoạt động được chúng ta thực hiện nhiều nhất đó chính là vận chuyển hàng hóa từ nước này sang nước khác hoặc dịch vụ gọi điện thoại quốc tế…

Thứ hai, tiêu sử dụng ngoài lãnh thổ: Tức là những hàng hóa, dịch vụ được chuyển sang những nước khác để sử dụng. Ví dụ như chữa bệnh nước ngoài, những sản phẩm nông sản của Việt Nam được xuất khẩu sang những thị trường Nhật, Mỹ, Anh…

Thứ ba, hiện diện thương nghiệp: Tức là người phân phối dịch vụ ở nước đó mang quốc tịch của nước đó sang thành lập doanh nghiệp hoặc trở thành một thương nhân để phân phối dịch vụ cho nước khác. Ví dụ như hoạt động mỡ quán Café Trung Nguyên tại Mỹ…

Thứ tư, hiện diện thể nhân: Đây là hoạt động liên quan tới hoạt động của con người mang quốc tịch của quốc gia này sang một quốc gia khác để hoạt động thương nghiệp. Ví dụ như Giáo sư nước khác sang giảng dạy tại nước ta…

2. hiệp nghị GATS tiếng Anh là gì?

hiệp nghị GATS tiếng Anh tức là: The General Agreement on Trade in Services.

The General Agreement on Trade in Services (abbreviated as GATS) is an agreement of the World Trade Organization (WTO), the first and only set of multilateral regulations governing world trade in services. The Agreement was signed after the conclusion of the Uruguay Round and entered into force on 1 January 1995. The Agreement was drafted in the context of the rapid growth of the service sector over the past 30 years. and has more potential for development thanks to the information revolution. The agreement is designed to expand the scope of regulation of the multilateral trading system to the service sector, not just the trade in goods as before.

3. những nguyên tắc cơ bản trong hiệp nghị chung về thương nghiệp dịch vụ

hiệp nghị chung về thương nghiệp dịch vụ bao gồm ba phần: văn bản chính của hiệp nghị nêu ra những nghĩa vụ và quy định chung, phần phụ lục bao gồm những quy định được vận dụng cho những ngành nghề khác nhau và những cam kết cụ thể của những nước nhằm đảm bảo mở cửa thị trường nội địa, kể cả những chỉ dẫn đối với trường hợp những nước tạm thời từ bỏ nguyên tắc không phân biệt đối xử, nền tảng của điều khoản tối huệ quốc.

3.1. Nguyên tắc tiếp cận thị trường (Market Access – MA)

Nguyên tắc tiếp cận thị trường là một nguyên tắc bắt buộc phải có trong hiệp nghị GATS, đây là nguyên tắc cốt lõi của hiệp nghị này. Nguyên tắc này cũng yêu cầu mỗi quốc gia thành viên phải dành cho dịch vụ hoặc người phân phối dịch vụ của những Thành viên khác sự đãi ngộ tương tự, không được kém thuận lợi hay hạn chế điều kiện hoạt động đã được thỏa thuận và quy định tại Danh mục cam kết cụ thể. Nội dung danh mục cam kết sẽ bao gồm như sau:

– Hạn chế số lượng nhà sản xuất dịch vụ dù dưới phương thức hạn ngạch theo số lượng, độc quyền, toàn quyền phân phối dịch vụ hoặc yêu cầu đáp ứng nhu cầu kinh tế;

– Hạn chế tổng trị giá những giao dịch về dịch vụ hoặc tài sản dưới phương thức hạn ngạch theo số lượng, hoặc yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu kinh tế;

– Hạn chế tổng số những hoạt động dịch vụ hoặc tổng số lượng dịch vụ đầu ra tính theo số lượng đơn vị dưới phương thức hạn ngạch hoặc yêu cầu về nhu cầu kinh tế;

– Hạn chế về tổng số thể nhân có thể được tuyển dụng trong một ngành nghề dịch vụ cụ thể hoặc một nhà sản xuất dịch vụ được phép tuyển dụng cần thiết hoặc trực tiếp liên quan tới việc phân phối một dịch vụ cụ thể dưới phương thức hạn ngạch hoặc yêu cầu về nhu cầu kinh tế;

– những giải pháp hạn chế hoặc yêu cầu những phương thức pháp nhân cụ thể hoặc liên doanh thông từ đó người phân phối dịch vụ có thể phân phối dịch vụ;

– Hạn chế về tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài bằng việc quy định tỷ lệ phần trăm tối đa cổ phần của bên nước ngoài hoặc tổng trị giá đầu tư nước ngoài tính đơn hoặc tính gộp.

tương tự, trong danh mục cam kết được quy định trong hiệp nghị GATS thì chỉ những giải pháp được vận dụng nằm trong 06 hạn chế này và đồng thời không thích hợp với Biểu cam kết của những thành viên mới bị xem là vi phạm nguyên tắc tiếp cận thị trường.

3.2. Nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc (Most-Favored Nation – MFN)

 Nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc được quy định tại Điều II của hiệp nghị GATS. Quy định tại nôi dung này bao gồm những quy định về nguyên tắc yêu cầu bất kỳ giải pháp nào thuộc phạm vi điều chỉnh của GATS thì mỗi thành viên phải ngay tức khắc và không điều kiện dành cho dịch vụ và những nhà sản xuất dịch vụ của bất kỳ thành viên khác sự đối xử không được kém hơn hoặc những quy định hạn chế, tác động tới hoạt động thương nghiệp của những quốc gia thành viên.

3.3. Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia

Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia được quy định tại Điều XVI với những nội dung quy định yêu cầu mỗi thành viên cần phải ban hành, duy trì tất cả những giải pháp có tác động tới việc phân phối dịch vụ, phải dành cho dịch vụ, người phân phối của những thành viên khác sự đối xử tương ứng. Những quy định của những quốc gia thành viên mang mục đích cạnh tranh không lành mạnh, đồng đẳng trong hoạt động thương nghiệp sẽ tạo ra những tác động tới việc đồng đẳng giữa những quốc gia thành viên. Những đãi ngộ này có thể liên quan tới thuế quan, thuế xuất nhập khẩu, thuế trị giá gia tăng hay những đãi ngộ về số lượng nhập bán tại nước thành viên…

3.4. Nguyên tắc sáng tỏ

GATS quy định về nguyên tắc sáng tỏ chủ yếu trong Điều III của hiệp nghị, cụ thể là những nguyên tác đảm bảo sự sáng tỏ của những thành viên phải thực hiện những nghĩa vụ sau đây:

– Thông báo cho ít nhất mỗi năm một lần cho Hội đồng thương nghiệp dịch vụ về những văn bản pháp luật mới hoặc bất kỳ sửa đổi nào trong những luật, quy định hoặc hướng dẫn hành chính tác động cơ bản tới thương nghiệp dịch vụ thuộc những cam kết cụ thể theo GATS ít nhất mỗi năm một lần.

– Công bố mọi giải pháp có liên quan hoặc tác động tới việc thi hành GATS trước khi những giải pháp đó có hiệu lực thi hành kể cả những hiệp nghị quốc tế có liên quan hoặc tác động tới thương nghiệp dịch vụ mà những Thành viên tham gia.

– Thành lập một hoặc nhiều điểm phân phối thông tin để trả lời tất cả những yêu cầu của bất kỳ một Thành viên nào khác về những thông tin cụ thể liên quan tới những giải pháp có liên quan hoặc tác động tới thương nghiệp dịch vụ.

– Phải trả lời không chậm trễ tất cả những yêu cầu của bất kỳ một Thành viên nào khác về những thông tin cụ thể liên quan tới những giải pháp được vận dụng chung hoặc hiệp nghị quốc tế có liên quan hoặc tác động tới thương nghiệp dịch vụ mà những Thành viên tham gia.

tương tự, những nguyên tắc cơ bản trên chính là những nội dung cơ bản nhất được quy định tại Công ước Paris. Ngoài ra sẽ có những nguyên tắc khác đi kèm được quy định chi tiết và rõ ràng tại hiệp nghị. Việc ban hành và thực hiện những nguyên tắc được quy định trong Hiếp định chính là cơ sở để những quốc gia thành viên tuân thủ những nguyên tắc và ban hành những quy định mang lại hiệu quả cho những thương nhân trong nước và những thương nhân của những nước thành viên trong hiệp nghị. Đối với việc nắm rõ những nguyên tắc cơ bản của GATS là vô cùng quan trọng, giúp Việt Nam có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quan hệ thương nghiệp dịch vụ quốc tế.

Trên đây là nội dung tư vấn của Cmm.edu.vn về hiệp nghị GATS là gì? những nguyên tắc cơ bản trong hiệp nghị về thương nghiệp dịch vụ? Trường hợp có thắc mắc xin vui lòng liên hệ để được trả lời cụ thể.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts