Hóa 10 bài 7: Bảng tuần hoàn những nguyên tốt hóa học: Nguyên tắc sắp xếp và Cấu tạo bảng tuần hoàn

Hóa 10 bài 7: Bảng tuần hoàn những nguyên tốt hóa học: Nguyên tắc sắp xếp và Cấu tạo bảng tuần hoàn. Thời trung thế kỉ, loài người đã biết những yếu tố vàng, bạc, đồng, chì sắt, thủy ngân và lưu huỳnh. Trải qua thời gian nhiều yếu tố mới được tìm ra, và một số nhà khoa học đã tìm ra quy luật để sắp xếp những yếu tố hóa học.

Cho tới năm 1860 nhà chưng học người Nga Men-đê-lê-ép đã đề xuất ý tưởng xây dựng bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học. Năm 1869, ông công bố bản “Bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học” trước tiên.

Bạn đang xem bài: Hóa 10 bài 7: Bảng tuần hoàn những nguyên tốt hóa học: Nguyên tắc sắp xếp và Cấu tạo bảng tuần hoàn

Vậy những yếu tố hóa học được xếp vào bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học theo nguyên tắc nào? Bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học có cấu tạo thế nào? chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. Nguyên tắc sắp xếp những yếu tố trong bảng tuần hoàn

những yếu tố hóa học được xếp vào bảng tuần hoàn dựa trên 3 nguyên tắc sau:

– Nguyên tắc 1: những yếu tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

– Nguyên tắc 2: những yếu tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì).

– Nguyên tắc 3: những yếu tố có cùng số electron hóa trị (electron có khả năng tham gia vào quá trình hình thành liên kết hóa học) được xếp thành một cột (nhóm).

Electron hóa trị là những electron có khả năng tham gia hình thành liên kết hóa học (electron lớp ngoài cùng hoặc phân lớp kế ngoài cùng chưa bão hòa).

hayhochoi dn6jpg163230147 1632301611

II. Cấu tạo của bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học

1. Ô yếu tố

– Mỗi yếu tố hóa học được xếp vào một ô của bảng gọi là ô yếu tố.

– Số trình tự của ô yếu tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của yếu tố đó (= số e = số p = số đơn vị điện tích hạt nhân).16323016117j1g7fuomm

2. Chu kì

khái niệmChu kì là dãy những yếu tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

+ Số trình tự của chu kì trùng với số lớp electron của nguyên tử những yếu tố trong chu kì đó.

– Chu kì: 1, 2, 3 là những chu kì nhỏ

– Chu kì: 4, 5, 6, 7 là những chu kì lớn

– Ví dụ: 12Mg: 1s22s22p63s2

Mg thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron.

* Nhận xét:

– những yếu tố trong cùng chu kì có số lớp electron bằng nhau và bằng số trình tự của chu kì.

– Mở đầu chu kì là kim loại kiềm, sắp cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí trơ.

– 2 hàng cuối bảng là 2 họ yếu tố có cấu hình electron đặc biệt: Lantan và Actini.

Họ Lantan: gồm 14 yếu tố xếp sau La (Z = 57) thuộc chu kì 6.

Họ Actini: gồm 14 yếu tố sau Ac (Z = 89) thuộc chu kì 7.

3. Nhóm yếu tố

khái niệm: Nhóm yếu tố là tập hợp những yếu tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do vậy có tính chất hóa học sắp giống nhau và được sắp xếp thành một cột.

Có 2 loại nhóm yếu tố là nhóm A và nhóm B:

* Nhóm A:

– Nhóm A gồm 8 nhóm từ IA tới VIIIA.

– những yếu tố nhóm A gồm yếu tố s và yếu tố p:

+ yếu tố s: Nhóm IA (nhóm kim loại kiềm, trừ H) và nhóm IIA (kim loại kiềm thổ).

+ yếu tố p: Nhóm IIIA tới VIIIA (trừ He).

– STT nhóm A = Tổng số e lớp ngoài cùng = Số e hóa trị

+ Cấu hình electron hóa trị tổng quát của nhóm A:

→ nsanpb

ĐK:1a20b6

+ Số trình tự của nhóm A=a+b

→ nếu như a+b3  Kim loại

→ nếu như 5a+b7  Phi kim

→ nếu như a+b=8  khí trơ

– Ví dụ: N(Z=11)1s22s22p63s1 ⇒ IA

(Z=8)1s22s22p4 ⇒ VIA

* Nhóm B:

– Nhóm B gồm 8 nhóm được đánh số từ IIIB tới VIIIB, rồi IB và IIB theo chiều từ trái sang phải trong bảng tuần hoàn.

– Nhóm B chỉ gồm những yếu tố của những chu kỳ lớn.

– Nhóm B gồm những yếu tố d và yếu tố f (thuộc 2 hàng cuối bảng).

– STT nhóm = Tổng số e lớp ngoài cùng = Số e hóa trị

(Ngoại lệ: Số e hóa trị = 9,10 thuộc nhóm VIIIB)

+ Cấu hình electron hóa trị của yếu tố d:

(n1)dansb

ĐK:b=2;1a10

→ nếu như a+b< STT nhóm =a+b hay: yếu tố thuộc nhóm (a+b)B

→ nếu như a+b=8,9,10  STT nhóm =8 hay: yếu tố thuộc nhóm VIIIB

→ nếu như a+b>10  STT nhóm =(a+b)10 hay: yếu tố thuộc nhóm (a+b-10)B

• Khối những yếu tố s, p, d, f

+ Khối những yếu tố s: gồm những yếu tố nhóm IA và IIA

– Là những yếu tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

– Ví dụ: 11Na: 1s22s22p63s1

+ Khối những yếu tố p: gồm những yếu tố thuộc những nhóm từ IIIA tới VIIIA (trừ He).

– Là những yếu tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

 – Ví dụ: 13Al: 1s22s22p63s3p1

+ Khối những yếu tố d: gồm những yếu tố thuộc nhóm B.

– Là những yếu tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

– Ví dụ: 26Fe: 1s22s22p63s3p63d64s2

+ Khối những yếu tố f: gồm những yếu tố thuộc họ Lantan và họ Actini.

– Là những yếu tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.

– Ví dụ: 58Ce: 1s22s22p63s3p63d104s24p64f25s25p66s2

III. Bài tập vận dụng Bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học

* Bài 1 trang 35 SGK Hóa 10: những yếu tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3;       B. 5;        C. 6;        D. 7;

chọn lựa đáp số đúng.

Cần nhớ: Số trình tự của chu kì bằng số lớp electron

Số trình tự của nhóm bằng số e hóa trị

* Lời giải:

– Đáp án đúng: C. 6;

Số lớp electron của yếu tố là chu kì của yếu tố đó.

* Bài 2 trang 35 SGK Hóa 10: Trong bảng tuần hoàn những yếu tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:

A. 3 và 3;     B. 3 và 4;      C. 4 và 4;    D. 4 và 3;

chọn lựa đáp số đúng.

* Lời giải:

– Đáp án đúng: B. 3 và 4;

* Bài 3 trang 35 SGK Hóa 10: Số yếu tố trong chu kì 3 và 5 là:

A. 8 và 18;     B. 18 và 8;     C. 8 và 8;      D. 18 và 18;

chọn lựa đáp số đúng.

* Lời giải:

– Đáp án đúng: A. 8 và 18;

* Bài 4 trang 35 SGK Hóa 10: Trong bảng tuần hoàn, những yếu tố được sắp xếp theo nguyên tắc:

A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. những yếu tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.

C. những yếu tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.

D. Cả A, B, C.

chọn lựa đáp án đúng.

* Lời giải:

– chọn lựa đáp án: D. Cả A, B, C.

* Bài 5 trang 35 SGK Hóa 10: Tìm câu SAI trong những câu sau đây:

A. Bảng tuần hoàn gồm có những ô yếu tố, những chu kì và những nhóm.

B. Chu kì là dãy những yếu tố mà những nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số trình tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B.

* Lời giải:

– Câu sai: C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số trình tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.

* Bài 6 trang 35 SGK Hóa 10: Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp những yếu tố trong bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học.

* Lời giải:

– Nguyên tắc 1: những yếu tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

– Nguyên tắc 2: những yếu tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được sắp xếp thành một hàng.

– Nguyên tắc 3: những yếu tố có số electron hóa trị được xếp thành một cột.

* Bài 7 trang 35 SGK Hóa 10: a) Nhóm yếu tố là gì?

b) Bảng tuần hoàn những yếu tố có bao nhiêu cột?

c) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A?

d) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B? những nhóm B gồm bao nhiêu cột?

e) Những nhóm nào chứa yếu tố s? Những nhóm nào chứa yếu tố p? Những nhóm nào chứa yếu tố d?

* Lời giải:

a) Nhóm yếu tố là tập hợp những yếu tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do vậy có tính chất hóa học sắp giống nhau và xếp thành một cột.

b) Bảng tuần hoàn có 18 cột.

c) Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A.

d) Bảng tuần hoàn có 8 nhóm B, gồm 10 cột.

e) Nhóm IA và IIA chứa yếu tố s, nhóm IIIA tới nhóm VIIIA (trừ He) chứa những yếu tố p. những nhóm từ IIIB tới IIB (theo chiều từ trái qua phải trong bảng tuần hoàn) chứa những yếu tố d.

* Bài 8 trang 35 SGK Hóa 10: Hãy cho biết quan hệ giữa số trình tự của nhóm A và số electron hóa trị trong nguyên tử của những yếu tố trong nhóm.

* Lời giải:

– Số trình tự của những nhóm A trùng với số electron hóa trị trong nguyên tử của những yếu tố trong nhóm.

* Bài 9 trang 35 SGK Hóa 10: Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử những yếu tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne.

* Lời giải:

– Số electron thuộc lớp ngoài của nguyên tử những yếu tố Li: 1e, Be : 2e, B: 3e, C: 4e, N: 5e, O: 6e, F: 7e, Ne: 8e.

Hy vọng khi đọc tới đây những em đã có thể dễ dàng trả lời bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học theo nguyên tắc nào? Bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học có cấu tạo thế nào? Chúc những em học tốt, mọi góp ý và thắc mắc những em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung ghi nhận và hỗ trợ nhé.

Xem thêm Hóa 10 bài 7

Hóa 10 bài 7: Bảng tuần hoàn những nguyên tốt hóa học: Nguyên tắc sắp xếp và Cấu tạo bảng tuần hoàn. Thời trung thế kỉ, loài người đã biết những yếu tố vàng, bạc, đồng, chì sắt, thủy ngân và lưu huỳnh. Trải qua thời gian nhiều yếu tố mới được tìm ra, và một số nhà khoa học đã tìm ra quy luật để sắp xếp những yếu tố hóa học. Cho tới năm 1860 nhà chưng học người Nga Men-đê-lê-ép đã đề xuất ý tưởng xây dựng bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học. Năm 1869, ông công bố bản “Bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học” trước tiên. Vậy những yếu tố hóa học được xếp vào bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học theo nguyên tắc nào? Bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học có cấu tạo thế nào? chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. I. Nguyên tắc sắp xếp những yếu tố trong bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học được xếp vào bảng tuần hoàn dựa trên 3 nguyên tắc sau: – Nguyên tắc 1: những yếu tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. – Nguyên tắc 2: những yếu tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì). – Nguyên tắc 3: những yếu tố có cùng số electron hóa trị (electron có khả năng tham gia vào quá trình hình thành liên kết hóa học) được xếp thành một cột (nhóm). Electron hóa trị là những electron có khả năng tham gia hình thành liên kết hóa học (electron lớp ngoài cùng hoặc phân lớp kế ngoài cùng chưa bão hòa). II. Cấu tạo của bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học 1. Ô yếu tố – Mỗi yếu tố hóa học được xếp vào một ô của bảng gọi là ô yếu tố. – Số trình tự của ô yếu tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của yếu tố đó (= số e = số p = số đơn vị điện tích hạt nhân). 2. Chu kì • khái niệm: Chu kì là dãy những yếu tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. + Số trình tự của chu kì trùng với số lớp electron của nguyên tử những yếu tố trong chu kì đó.  – Chu kì: 1, 2, 3 là những chu kì nhỏ  – Chu kì: 4, 5, 6, 7 là những chu kì lớn – Ví dụ: 12Mg: 1s22s22p63s2 ⇒ Mg thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron. * Nhận xét: – những yếu tố trong cùng chu kì có số lớp electron bằng nhau và bằng số trình tự của chu kì. – Mở đầu chu kì là kim loại kiềm, sắp cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí trơ. – 2 hàng cuối bảng là 2 họ yếu tố có cấu hình electron đặc biệt: Lantan và Actini.  Họ Lantan: gồm 14 yếu tố xếp sau La (Z = 57) thuộc chu kì 6.  Họ Actini: gồm 14 yếu tố sau Ac (Z = 89) thuộc chu kì 7. 3. Nhóm yếu tố • khái niệm: Nhóm yếu tố là tập hợp những yếu tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do vậy có tính chất hóa học sắp giống nhau và được sắp xếp thành một cột. • Có 2 loại nhóm yếu tố là nhóm A và nhóm B: * Nhóm A: – Nhóm A gồm 8 nhóm từ IA tới VIIIA. – những yếu tố nhóm A gồm yếu tố s và yếu tố p: + yếu tố s: Nhóm IA (nhóm kim loại kiềm, trừ H) và nhóm IIA (kim loại kiềm thổ). + yếu tố p: Nhóm IIIA tới VIIIA (trừ He). – STT nhóm A = Tổng số e lớp ngoài cùng = Số e hóa trị + Cấu hình electron hóa trị tổng quát của nhóm A: → nsanpb → ĐK:1≤a≤2; 0≤b≤6 + Số trình tự của nhóm A=a+b → nếu như a+b≤3 ⇒ Kim loại → nếu như 5≤a+b≤7 ⇒ Phi kim → nếu như a+b=8 ⇒ khí trơ – Ví dụ: → Na (Z=11): 1s22s22p63s1 ⇒ IA → O (Z=8): 1s22s22p4 ⇒ VIA * Nhóm B: – Nhóm B gồm 8 nhóm được đánh số từ IIIB tới VIIIB, rồi IB và IIB theo chiều từ trái sang phải trong bảng tuần hoàn. – Nhóm B chỉ gồm những yếu tố của những chu kỳ lớn. – Nhóm B gồm những yếu tố d và yếu tố f (thuộc 2 hàng cuối bảng). – STT nhóm = Tổng số e lớp ngoài cùng = Số e hóa trị (Ngoại lệ: Số e hóa trị = 9,10 thuộc nhóm VIIIB) + Cấu hình electron hóa trị của yếu tố d: → (n−1)dansb → ĐK:b=2;1≤a≤10 → nếu như a+b<8 ⇒ STT nhóm =a+b hay: yếu tố thuộc nhóm (a+b)B → nếu như a+b=8,9,10 ⇒ STT nhóm =8 hay: yếu tố thuộc nhóm VIIIB → nếu như a+b>10 ⇒ STT nhóm =(a+b)−10 hay: yếu tố thuộc nhóm (a+b-10)B • Khối những yếu tố s, p, d, f + Khối những yếu tố s: gồm những yếu tố nhóm IA và IIA – Là những yếu tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s. – Ví dụ: 11Na: 1s22s22p63s1 + Khối những yếu tố p: gồm những yếu tố thuộc những nhóm từ IIIA tới VIIIA (trừ He). – Là những yếu tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.  – Ví dụ: 13Al: 1s22s22p63s2 3p1 + Khối những yếu tố d: gồm những yếu tố thuộc nhóm B. – Là những yếu tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d. – Ví dụ: 26Fe: 1s22s22p63s2 3p63d64s2 + Khối những yếu tố f: gồm những yếu tố thuộc họ Lantan và họ Actini. – Là những yếu tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f. – Ví dụ: 58Ce: 1s22s22p63s2 3p63d104s24p64f25s25p66s2  III. Bài tập vận dụng Bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học * Bài 1 trang 35 SGK Hóa 10: những yếu tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là: A. 3;       B. 5;        C. 6;        D. 7; chọn lựa đáp số đúng. Cần nhớ: Số trình tự của chu kì bằng số lớp electron Số trình tự của nhóm bằng số e hóa trị * Lời giải: – Đáp án đúng: C. 6; Số lớp electron của yếu tố là chu kì của yếu tố đó. * Bài 2 trang 35 SGK Hóa 10: Trong bảng tuần hoàn những yếu tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là: A. 3 và 3;     B. 3 và 4;      C. 4 và 4;    D. 4 và 3; chọn lựa đáp số đúng. * Lời giải: – Đáp án đúng: B. 3 và 4; * Bài 3 trang 35 SGK Hóa 10: Số yếu tố trong chu kì 3 và 5 là: A. 8 và 18;     B. 18 và 8;     C. 8 và 8;      D. 18 và 18; chọn lựa đáp số đúng. * Lời giải: – Đáp án đúng: A. 8 và 18; * Bài 4 trang 35 SGK Hóa 10: Trong bảng tuần hoàn, những yếu tố được sắp xếp theo nguyên tắc: A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. B. những yếu tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng. C. những yếu tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột. D. Cả A, B, C. chọn lựa đáp án đúng. * Lời giải: – chọn lựa đáp án: D. Cả A, B, C. * Bài 5 trang 35 SGK Hóa 10: Tìm câu SAI trong những câu sau đây: A. Bảng tuần hoàn gồm có những ô yếu tố, những chu kì và những nhóm. B. Chu kì là dãy những yếu tố mà những nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số trình tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử. D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B. * Lời giải: – Câu sai: C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số trình tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử. * Bài 6 trang 35 SGK Hóa 10: Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp những yếu tố trong bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học. * Lời giải: – Nguyên tắc 1: những yếu tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. – Nguyên tắc 2: những yếu tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được sắp xếp thành một hàng. – Nguyên tắc 3: những yếu tố có số electron hóa trị được xếp thành một cột. * Bài 7 trang 35 SGK Hóa 10: a) Nhóm yếu tố là gì? b) Bảng tuần hoàn những yếu tố có bao nhiêu cột? c) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A? d) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B? những nhóm B gồm bao nhiêu cột? e) Những nhóm nào chứa yếu tố s? Những nhóm nào chứa yếu tố p? Những nhóm nào chứa yếu tố d? * Lời giải: a) Nhóm yếu tố là tập hợp những yếu tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do vậy có tính chất hóa học sắp giống nhau và xếp thành một cột. b) Bảng tuần hoàn có 18 cột. c) Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A. d) Bảng tuần hoàn có 8 nhóm B, gồm 10 cột. e) Nhóm IA và IIA chứa yếu tố s, nhóm IIIA tới nhóm VIIIA (trừ He) chứa những yếu tố p. những nhóm từ IIIB tới IIB (theo chiều từ trái qua phải trong bảng tuần hoàn) chứa những yếu tố d. * Bài 8 trang 35 SGK Hóa 10: Hãy cho biết quan hệ giữa số trình tự của nhóm A và số electron hóa trị trong nguyên tử của những yếu tố trong nhóm. * Lời giải: – Số trình tự của những nhóm A trùng với số electron hóa trị trong nguyên tử của những yếu tố trong nhóm. * Bài 9 trang 35 SGK Hóa 10: Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử những yếu tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne. * Lời giải: – Số electron thuộc lớp ngoài của nguyên tử những yếu tố Li: 1e, Be : 2e, B: 3e, C: 4e, N: 5e, O: 6e, F: 7e, Ne: 8e. Hy vọng khi đọc tới đây những em đã có thể dễ dàng trả lời bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học theo nguyên tắc nào? Bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học có cấu tạo thế nào? Chúc những em học tốt, mọi góp ý và thắc mắc những em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung ghi nhận và hỗ trợ nhé. Đăng bởi: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung Chuyên mục: Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/hoa-10-bai-7-bang-tuan-hoan-cac-nguyen-tot-hoa-hoc-nguyen-tac-sap-xep-va-cau-tao-bang-tuan-hoan/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts