Hóa 8 bài 13: Phản ứng hóa học là gì? diễn biến của phản ứng hóa học, ví dụ và bài tập vận dụng

Hóa 8 bài 13: Phản ứng hóa học là gì? diễn biến của phản ứng hóa học, ví dụ và bài tập vận dụng. Trong thực tế, có rất nhiều phản ứng hóa học mà những em đã được thấy, ví dụ như đánh que diêm lấy lửa, đốt cháy nhiên liệu, thức ăn bị hôi thiu, hay xem bắn pháo hoa vào những dịp lễ, tết,…

Vậy phản ứng hóa học là gì? khi nào xảy ra phản ứng hóa học, nhận diện thế nào và diễn biến của phản ứng hóa học ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem bài: Hóa 8 bài 13: Phản ứng hóa học là gì? diễn biến của phản ứng hóa học, ví dụ và bài tập vận dụng

I. Phản ứng hóa học là gì?

• khái niệm: Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học.

– Chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia).

– Chất mới sinh ra gọi là sản phẩm

Phương trình chữ của phản ứng hóa học như sau:

Tên những chất phản ứng → Tên những sản phẩm

Lưu ý cách đọc: 

Dấu “→” đọc là tạo thành (hay sinh ra)

Dấu “+” phía trước dấu “→” đọc là tác dụng với (hay phản ứng với, hóa hợp với)

Dấu “+” phía sau dấu “→” đọc là: và

Ví dụ về phản ứng hóa học:

(1) Lưu huỳnh + Sắt → Sắt(II) sunfua

(Chất tham gia)        (Sản phẩm)

⇒ Đọc là: Lưu huỳnh tác dụng với Sắt tạo thành Sắt(II) sunfua

(2) Canxicacbonat  Canxioxit + khí cacbonic

(Chất tham gia)        (Sản phẩm)   (Sản phẩm)

⇒ Đọc là: Canxicacbonat sinh ra Canxioxit  và khí cacbonic

• Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

II. Diễn biến của phản ứng hóa học

– Sơ đồ tường trưng cho phản ứng hóa học giữa khí hidro và khí oxi tạo thành nước như sau:

dien bien cua phan ung hoa hoc

– Hình a) Trước phản ứng; b) Trong quá trình phản ứng; c) Sau phản ứng.

⇒ Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa những nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.

III. Khi nào xảy ra phản ứng hóa học

Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra:

– những chất phản ứng tiếp xúc với nhau thì phản ứng xảy ra.

– Tùy vào từng phản ứng cụ thể cần phải đun nóng tới một nhiệt độ nào đó.

– Một số phản ứng cần tới chất xúc tác để cho phản ứng xảy ra nhanh hơn.

 IV. Làm thế nào nhận diện có phản ứng hóa học xảy ra?

– nhận diện phản ứng hóa học xảy ra dựa vào tín hiệu có chất mới tạo thành (màu sắc, trạng thái, tỏa nhiệt, phát sáng,…).

V. Bài tập về phản ứng hóa học

* Bài 1 trang 50 SGK Hóa học 8:

a) Phản ứng hóa học là gì?

b) Chất nào gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia) là sản phẩm?

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần?

° Lời giải bài 1 trang 50 SGK Hóa học 8:

a) Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác.

b) Chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng. Chất mới sinh ra là sản phẩm.

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

* Bài 2 trang 50 SGK Hóa học 8:

a) Vì sao nói được: Khi chất có phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu như là đơn chất kim loại thì chất phản ứng là nguyên tử kim loại phản ứng).

b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì? Kết quả là gì?

c) Theo hình 2.5 trong bài học hãy rút ra câu trả lời: Số lượng nguyên tử mỗi nhân tố có giữ nguyên trước và sau phản ứng không?

° Lời giải bài 2 trang 50 SGK Hóa học 8:

a) Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng vì hạt hợp thành hầu hết từ những chất là phân tử mà phân tử thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. Đơn chất kim loại có hạt hợp thành là nguyên tử, nên nguyên tử tham gia phản ứng (tạo ra liên kết với nguyên tử của nhân tố khác).

b) Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa những nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.

c) Hình 2.5 là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hóa học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước: số nguyên tử của mỗi nhân tố vẫn giữ nguyên trước và sau phản ứng. Số nguyên tử H là 4 và số nguyên tử oxi là 2.

* Bài 3 trang 50 SGK Hóa học 8: Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy (xem lại bài tập 3, bài 12). Cho biết tên những chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này.

° Lời giải bài 3 trang 50 SGK Hóa học 8:

– Phương trình chữ của phản ứng:

Parafin + Oxi → Cacbon đioxit + Nước

– Chất phản ứng: parafin và khí oxi

– Sản phẩm: nước và khí cacbon đioxit

* Bài 4 trang 50 SGK Hóa học 8: Ghép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ những từ thích hợp chọn lựa trong khung:

Trước khi cháy chất parafin ở thể (1) … còn khi cháy ở thể (2) … những (3) … parafin phản ứng với những (4) … khí oxi.

° Lời giải bài 4 trang 50 SGK Hóa học 8:

1) rắn.     (2) tương đối.     (3) phân tử.     (4) phân tử.

* Bài 5 trang 51 SGK Hóa học 8: Bỏ qủa trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng.

Biết rằng axit clohiđric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này có trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua (chất này tan) nước và khí cacbon đioxit thoát ra.

Hãy chỉ ra tín hiệu nhận diện có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình bằng chữ của phản ứng.

° Lời giải bài 5 trang 51 SGK Hóa học 8:

– Phương trình chữ của phản ứng:

Axit clohiđric + Canxi cacbonat → Canxi clorua + Nước + khí cacbon đioxit.

– Chất tham gia: Axit clohiđric và canxi cacbonat.

– Sản phẩm: Canxiclorua, nước và khí cacbon đioxit.

– tín hiệu nhận diện có phản ứng xảy ra: hiện tượng sủi bọt khí.

 

* Bài 6 trang 51 SGK Hóa học 8: Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa cacbon và khí oxi.

a) Hãy giảng giải vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào lò đốt sử dụng que lửa châm rồi quạt mạnh tới khi than bén cháy thì thôi?

b) Ghi lại phương trình chữ của phản ứng biết rằng sản phẩn là khí cacbon đioxit.

° Lời giải bài 6 trang 51 SGK Hóa học 8:

– Phương trình chữ của phản ứng:

a) Đập vừa nhỏ than để tăng bề mặt tiếp xúc của than với khí oxi, sử dụng que lửa châm để nâng nhiệt độ của than, quạt mạnh để thay đổi không khí nhằm thêm đủ khí oxi. Khi than bén cháy là có phản ứng hóa học xảy ra.

b) Phương trình chữ của phản ứng: Than + oxi → Cacbon đioxit.

Hy vọng với bài viết về Phản ứng hóa học là gì? diễn biến của phản ứng hóa học, ví dụ và bài tập giúp ích cho những em. Mọi góp ý và thắc mắc những em hãy để lại dưới phần nhận xét để Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung ghi nhận và hỗ trợ, chúc những em học tốt.

Xem thêm Hóa 8 bài 13

Hóa 8 bài 13: Phản ứng hóa học là gì? diễn biến của phản ứng hóa học, ví dụ và bài tập vận dụng. Trong thực tế, có rất nhiều phản ứng hóa học mà những em đã được thấy, ví dụ như đánh que diêm lấy lửa, đốt cháy nhiên liệu, thức ăn bị hôi thiu, hay xem bắn pháo hoa vào những dịp lễ, tết,… Vậy phản ứng hóa học là gì? khi nào xảy ra phản ứng hóa học, nhận diện thế nào và diễn biến của phản ứng hóa học ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. I. Phản ứng hóa học là gì? • khái niệm: Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học. – Chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia). – Chất mới sinh ra gọi là sản phẩm • Phương trình chữ của phản ứng hóa học như sau:  Tên những chất phản ứng → Tên những sản phẩm • Lưu ý cách đọc:   Dấu “→” đọc là tạo thành (hay sinh ra)  Dấu “+” phía trước dấu “→” đọc là tác dụng với (hay phản ứng với, hóa hợp với)  Dấu “+” phía sau dấu “→” đọc là: và • Ví dụ về phản ứng hóa học: (1) Lưu huỳnh + Sắt → Sắt(II) sunfua    (Chất tham gia)        (Sản phẩm) ⇒ Đọc là: Lưu huỳnh tác dụng với Sắt tạo thành Sắt(II) sunfua (2) Canxicacbonat  Canxioxit + khí cacbonic  (Chất tham gia)        (Sản phẩm)   (Sản phẩm) ⇒ Đọc là: Canxicacbonat sinh ra Canxioxit  và khí cacbonic • Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần. II. Diễn biến của phản ứng hóa học – Sơ đồ tường trưng cho phản ứng hóa học giữa khí hidro và khí oxi tạo thành nước như sau: – Hình a) Trước phản ứng; b) Trong quá trình phản ứng; c) Sau phản ứng. ⇒ Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa những nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. III. Khi nào xảy ra phản ứng hóa học • Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra: – những chất phản ứng tiếp xúc với nhau thì phản ứng xảy ra. – Tùy vào từng phản ứng cụ thể cần phải đun nóng tới một nhiệt độ nào đó. – Một số phản ứng cần tới chất xúc tác để cho phản ứng xảy ra nhanh hơn.  IV. Làm thế nào nhận diện có phản ứng hóa học xảy ra? – nhận diện phản ứng hóa học xảy ra dựa vào tín hiệu có chất mới tạo thành (màu sắc, trạng thái, tỏa nhiệt, phát sáng,…). V. Bài tập về phản ứng hóa học * Bài 1 trang 50 SGK Hóa học 8: a) Phản ứng hóa học là gì? b) Chất nào gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia) là sản phẩm? c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần? ° Lời giải bài 1 trang 50 SGK Hóa học 8: a) Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác. b) Chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng. Chất mới sinh ra là sản phẩm. c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần. * Bài 2 trang 50 SGK Hóa học 8: a) Vì sao nói được: Khi chất có phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu như là đơn chất kim loại thì chất phản ứng là nguyên tử kim loại phản ứng). b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì? Kết quả là gì? c) Theo hình 2.5 trong bài học hãy rút ra câu trả lời: Số lượng nguyên tử mỗi nhân tố có giữ nguyên trước và sau phản ứng không? ° Lời giải bài 2 trang 50 SGK Hóa học 8: a) Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng vì hạt hợp thành hầu hết từ những chất là phân tử mà phân tử thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. Đơn chất kim loại có hạt hợp thành là nguyên tử, nên nguyên tử tham gia phản ứng (tạo ra liên kết với nguyên tử của nhân tố khác). b) Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa những nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác. c) Hình 2.5 là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hóa học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước: số nguyên tử của mỗi nhân tố vẫn giữ nguyên trước và sau phản ứng. Số nguyên tử H là 4 và số nguyên tử oxi là 2. * Bài 3 trang 50 SGK Hóa học 8: Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy (xem lại bài tập 3, bài 12). Cho biết tên những chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này. ° Lời giải bài 3 trang 50 SGK Hóa học 8: – Phương trình chữ của phản ứng:  Parafin + Oxi → Cacbon đioxit + Nước – Chất phản ứng: parafin và khí oxi – Sản phẩm: nước và khí cacbon đioxit * Bài 4 trang 50 SGK Hóa học 8: Ghép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ những từ thích hợp chọn lựa trong khung: Trước khi cháy chất parafin ở thể (1) … còn khi cháy ở thể (2) … những (3) … parafin phản ứng với những (4) … khí oxi. ° Lời giải bài 4 trang 50 SGK Hóa học 8: 1) rắn.     (2) tương đối.     (3) phân tử.     (4) phân tử. * Bài 5 trang 51 SGK Hóa học 8: Bỏ qủa trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng. Biết rằng axit clohiđric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này có trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua (chất này tan) nước và khí cacbon đioxit thoát ra. Hãy chỉ ra tín hiệu nhận diện có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình bằng chữ của phản ứng. ° Lời giải bài 5 trang 51 SGK Hóa học 8: – Phương trình chữ của phản ứng:  Axit clohiđric + Canxi cacbonat → Canxi clorua + Nước + khí cacbon đioxit. – Chất tham gia: Axit clohiđric và canxi cacbonat. – Sản phẩm: Canxiclorua, nước và khí cacbon đioxit. – tín hiệu nhận diện có phản ứng xảy ra: hiện tượng sủi bọt khí. * Bài 6 trang 51 SGK Hóa học 8: Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa cacbon và khí oxi. a) Hãy giảng giải vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào lò đốt sử dụng que lửa châm rồi quạt mạnh tới khi than bén cháy thì thôi? b) Ghi lại phương trình chữ của phản ứng biết rằng sản phẩn là khí cacbon đioxit. ° Lời giải bài 6 trang 51 SGK Hóa học 8: – Phương trình chữ của phản ứng: a) Đập vừa nhỏ than để tăng bề mặt tiếp xúc của than với khí oxi, sử dụng que lửa châm để nâng nhiệt độ của than, quạt mạnh để thay đổi không khí nhằm thêm đủ khí oxi. Khi than bén cháy là có phản ứng hóa học xảy ra. b) Phương trình chữ của phản ứng: Than + oxi → Cacbon đioxit. Hy vọng với bài viết về Phản ứng hóa học là gì? diễn biến của phản ứng hóa học, ví dụ và bài tập giúp ích cho những em. Mọi góp ý và thắc mắc những em hãy để lại dưới phần nhận xét để Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung ghi nhận và hỗ trợ, chúc những em học tốt. Đăng bởi: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung Chuyên mục: Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/hoa-8-bai-13-phan-ung-hoa-hoc-la-gi-dien-bien-cua-phan-ung-hoa-hoc-vi-du-va-bai-tap/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts