Hóa học 8 Bài 1: Mở đầu môn hoá học – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 1

Hóa học 8 Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử được Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn hy vọng sẽ tà tà tài liệu hữu ích giúp những em nắm vững tri thức bài học và đạt kết quả tốt trong những bài thi, bài rà soát trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 8 Bài 6

Đơn chất:

a. Đơn chất là gì?

Bạn đang xem bài: Hóa học 8 Bài 1: Mở đầu môn hoá học – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 1

Đơn chất là những chất được tạo nên từ một yếu tố hóa học

Phân loại: dựa trên tính chất của từng yếu tố

– Đơn chất kim loại: có tính chất dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim.

VD: nhôm, đồng, kẽm, sắt,…

– Đơn chất phi kim: không có những tính chất như trên

VD: hidro, lưu huỳnh,…

b. Đặc điểm cấu tạo

Đơn chất kim loại: những nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.

Đơn chất phi kim: những nguyên tử được liên kết theo một số nhất định và thường là 2.

Hợp chất

a. Hợp chất là gì?

Hợp chất là những chất được cấu tạo từ 2 yếu tố trở lên

Phân loại:

– Hợp chất vô sinh như: nước, muối ăn, axit sunfuric,…

– Hợp chất hữu cơ: metan, đường, xenlulzo,…

b. Đặc điểm cấu tạo:

Trong hợp chất, nguyên tử của những yếu tố kiên kết với nhau theo một tỉ lệ và một trình tự nhất định

Phân tử

a. khái niệm:

Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện tính chất hóa học của chất

Với đơn chất kim loại, nguyên tử là hạt hợp thành có vai trò như phân tử

b. Phân tử khối

Là khối lượng cảu phân tử tính bằng đơn vị cacbon

Cách tính: phân tử khối của một chất bằng tổng nguyên tử khối của những nguyên tử trong phân tử chất đó.

VD: phân tử khối của nước (H2O) là 1 x 2 + 16 = 18 đvC

Trạng thái của chất

Mỗi chất là một tập hợp vô cùng lớn những nguyên tử hay những phân tử.

Tùy điều kiện về nhiệt độ và áp suất, một chất có thể ở ba trạng thái:

– Rắn: những hạt sắp xếp khít nhau và dao động tại chỗ

– Lỏng: những hạt xếp sát nhau và trượt lên nhau

– Khí: cấc hạt ở rất xa nhau và đi lại nhanh hơn về nhiều phai

Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 6

Bài 1 (trang 25 SGK Hóa 8)

Hãy chép những câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ những từ thích hợp:

“Chất được phân chia thành hai loại lớn … và … Đơn chất được tạo nên từ một … còn … được tạo nên từ hai yếu tố hóa học trở lên.”

“Đơn chất lại chia thành … và … Kim loại có ánh kim dẫn điện và nhiệt, khác với … không có những tính chất này (trừ than chì dẫn điện được).

Có hai loại hợp chất là: hợp chất … và hợp chất …

Lời giải:

“Chất được phân chia thành hai loại lớn là đơn chất và hợp chất. Đơn chất được tạo nên từ một yếu tố hóa học còn hợp chất được tạo nên từ hai yếu tố hóa học trở lên”

“Đơn chất lại chia thành kim loại và phi kim. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với phi kim không có những tính chất trên (trừ than chì dẫn điện được).

Có hai loại hợp chất là: hợp chất vô sinh và hợp chất hữu cơ.

Bài 2 (trang 25 SGK Hóa 8)

a) Kim loại đồng, sắt tạo nên từ yếu tố nào? Nêu sự sắp xếp nguyên tử trong một mẫu đơn chất kim loại.

b) Khí nitơ, khí clo tạo nên từ yếu tố nào?

Biết rằng hai khí này là đơn chất phi kim giống như khí hidro và oxi. Hãy cho biết những nguyên tử liên kết với nhau thế nào?

Lời giải:

a) Kim loại đồng, sắt được tạo nên từ yếu tố đồng (Cu) và sắt (Fe)

Trong đơn chất kim loại những nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo 1 trật tự xác định.

b) Khí nitơ, khí clo được tạo nên từ yếu tố nitơ, clo.

Trong đơn chất phi kim những nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định thường là 2. Nên khí nito do 2 nguyên tử N liên kết với nhau, khí clo do 2 nguyên tử Cl liên kết với nhau.

Bài 3 (trang 25 SGK Hóa 8)

Trong số những hợp chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giảng giải chất nào là đơn chất, là hợp chất:

a) Khí amoniac tạo nên từ N và H.

b) Photpho đỏ tạo nên từ P.

c) Axit clohiđric tạo nên từ H và Cl.

d) Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O.

e) Glucozơ tạo nên từ C H và O.

f) Kim loại magie tạo nên từ Mg.

Lời giải:

a) Khí NH3: hợp chất vì được tạo từ 2 yếu tố nitơ và hidro

b) Phôtpho(P): đơn chất vì được tạo từ 1 yếu tố photpho

c) Axit clohiđric: hợp chất vì được tạo từ 2 yếu tố Cl và H

d) Canxi cacbonat: hợp chất vì được tạo từ 3 yếu tố Ca, C và O

e) Glucozơ: hợp chất vì được tạo từ 3 yếu tố C,H và O

f) Magie (Mg) : đơn chất vì tạo từ 1 yếu tố Mg

Bài 4 (trang 25 SGK Hóa 8)

a) Phân tử là gì?

b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử thế nào, có gì khác so với phân tử của đơn chất. Lấy thí dụ minh họa.

Lời giải:

a) Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau, còn phân tử của đơn chất thìa là những nguyên tử cùng loại.

Ví dụ:

– Phân tử của hợp chất : axit sunfuric tạo ra từ nguyên tử H, S, O

– Phân tử của đơn chất : Khí oxi tạo từ 2 nguyên tử oxi

Bài 5 (trang 25 SGK Hóa 8)

Dựa vào hình 1.10 và 1.12 (SGK) hãy chép những câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ những từ và con số thích hợp lựa chọn trong khung:

bai 5 trang 26 sgk hoa 8 1

Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ đều gồm ba … thuộc hai … liên kết với nhau theo tỉ lệ … Còn hình dạng khác nhau, phân tử trước dạng … phân tử sau dạng…

Lời giải:

Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ đều gồm ba nguyên tử thuộc hai yếu tố liên kết với nhau theo tỉ lệ 1 : 2. Còn hình dạng khác nhau, phân tử trước dạng gấp khúc phân tử sau dạng đường thẳng.

Bài 6 (trang 25 SGK Hóa 8)

Tính phân tử khối của:

a) Cacbon đioxit, xem mô phỏng phân tử ở bài tập 5.

b) Khí metan, biết phân tử gồm 1C và 4H.

c) Axit nitric,biết phân tử gồm 1H, 1N và 3O.

d) Thuốc tím (kali pemanganat) biết phân tử gồm 1K, 1Mn và 4O.

Lời giải:

Tính phân tử khối của :

a) Cacbon dioxit (CO2) bằng : 12 + 16.2 = 44 đvC

b) Khí metan (CH4) bằng : 12 + 4.1 = 16 đvC

c) Axit nitric (HNO3) bằng : 1.1 + 14.1 + 16.3 = 63 đvC

d) Kali pemanganat (KMnO4) bằng : 1.39 + 1.55 + 4.16 = 158 đvC

Bài 7 (trang 25 SGK Hóa 8)

Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần so với phân tử nước , phân tử muối ăn và phân tử khí metan (về chất khí này xem bài tập 6).

Lời giải:

Phân tử khối của phân tử khí oxi (gồm 2 nguyên tử oxi) bằng 16.2 = 32 đvC

Phân tử khối của phân tử nước (gồm 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O) bằng 2.1 +16 = 18 đvC

Phân tử khối của phân tử muối ăn (gồm 1 nguyên tử Na và 1 nguyên tử Cl) bằng 23 + 35,5 = 58,5 đvC

Phân tử khối của phân tử khí metan (gồm 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H) bằng 12 + 4 = 16 đvC

⇒ Phân tử khí oxi nặng hơn phân tử nước, bằng bai 7 trang 26 sgk hoa 8 1 lần phân tử nước

Phân tử khí oxi nhẹ hơn phân tử muối ăn,  bằng bai 7 trang 26 sgk hoa 8 2 lần phân tử muối ăn

Phân tử khí oxi nặng hơn phân tử khí metan, bằng bai 7 trang 26 sgk hoa 8 3 lần phân tử khí metan

Bài 8 (trang 25 SGK Hóa 8)

Dựa vào sự phân bố phân tử khí chất ở trạng thái khác nhau hãy giảng giải vì sao:

a) Nước lỏng tự chảy loang ra trên khay đựng.

b) Một mililít nước lỏng khi chuyển sang thể tương đối lại chiếm một thể tích khoảng 1300ml (ở nhiệt độ thường).

Lời giải:

a) Nước lỏng có thể chảy ra trên khay đựng theo sự phân bố phân tử, ở trạng thái lỏng, những hạt sắp nhau và có thể đi lại trượt lên nhau.

b) Khi chuyển sang thể tương đối, số phân tử không đổi nhưng ở thể tương đối những phân tử nước đi lại hỗn độn cách xa nhau nên chiếm thể tích lớn hơn so với thể lỏng.

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 6 (có đáp án)

Câu 1: lựa chọn từ sai trong câu sau

“Phân tử khối là hạt đại diện cho yếu tố, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất vật lí của chất”.

A. Phân tử khối

B. Vật lí

C. Liên kết

D. Đáp án A&B

Đáp án: D

Câu 2: lựa chọn câu đúng

A. Đơn chất và hợp chất giống nhau

B. Đơn chất là những chất cấu tạo nên từ một yếu tố hóa học

C. Hợp chất là những chất tạo nên chỉ duy nhất với hai yếu tố hóa học

D. Có duy nhất một loại hợp chất

Đáp án: B

Câu 3: lựa chọn đáp án sai

A. xoàn và than chì đều cấu tạo từ yếu tố C

B. xoàn rất quý và đắt tiền

C. Than chì màu trong trắng

D. Có thể điều chế xoàn nhân tạo bởi nung than chì dưới áp suất cao, trên 6000 atm ở nhiệt độ khoảng 1500 độ C

Đáp án: C

Than chì màu xám đen

Câu 4: Cho những chất sau đâu là đơn chất hợp chất, phân tử : O, H2, P2O5, O3, CH4, CH3COOH, Ca, Cl2

A. Hợp chất: CH4, P2O5, CH3COOH, Đơn chất: O, Ca, Phân tử: H2, Cl2

B. Hợp chất: CH4, P2O5, CH3COOH, Đơn chất: H2, Cl2, Phân tử: O, Ca

C. Hợp chất; CH4, Ca, Đơn chất: H2, Phân tử: Ca

D. Hợp chất:P2O5, Đơn chất: O, Phân tử: Cl2

Đáp án: A

Câu 5: Cách viết sau có ý nghĩa gì 5 O, Na, Cl2

A. 5 nguyên tử O,nguyên tử yếu tố Na, phân tử Cl

B. Phân tử Oxi, hợp chất natri, yếu tố clo

C. Phân tử khối Oxi, nguyên tử Na, phân tử clo

D. 5 phân tử oxi, phân tử Na, yếu tố clo

Đáp án: A

Câu 6: Nói như sau có đúng không ( có thể lựa chọn nhiều đáp án)

A. Phân tử nước gồm yếu tố hidro và oxi

B. Clo là kim loại

C. NH3 hợp chất không mùi, không màu

D. Than chì được cấu tạo tạo từ yếu tố C

Đáp án: A&D

Câu 7: Phân loại hợp chất vô sinh và hữu cơ: NH3, CH3COONa, P2O5, CuSO4, C6H12O6, than chì

A. vô sinh: NH3, P2O5, Than chì, Hữu cơ: CH3COONa, C6H12O6

B. vô sinh: CuSO4, NH3, Hữu cơ: P2O5

C. vô sinh: than chì, CuSO4, NH3, P2O5, Hữu cơ: còn lại

D. Không có đáp án đúng

Đáp án: C

Câu 8: Tính phân tử khối của CH4 và H2O

A. CH4=16 đvC, H2O=18 đvC

B. CH4=15 đvC, H2O=17 đvC

C. CH4=H2O=18 đvC

D. ngoại trừ được phân tử khối

Đáp án: A

CH4= 12+4.1=16 đvC H2O=2.1+16=18 đvC

Câu 9: lựa chọn đáp án sai:

A. Cacbon dioxit được cấu tạo từ 1 yếu tố C và 2 yếu tố O

B. Nước là hợp chất

C. Muối ăn không có thành phần clo

D. Có 2 loại hợp chất là vô sinh và hữu cơ

Đáp án: C

Muối ăn có công thức hóa học là NaCl

Câu 10: Phân tử khối của Cu gấp mấy lần phân tử khối Hidro

A. 4 lần

B. 2 lần

C. 32 lần

D. 62 lần

Đáp án: C

Vì phân tử khối của hidro là 2, của đồng là 64 nên tỉ lệ khối lượng đồng so với hidro là 64:2=32

******************

Trên đây là nội dung bài học Hóa học 8 Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử do Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và những thắc mắc trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng những em sẽ nắm vững tri thức về Đơn chất và hợp chất – Phân tử. Chúc những em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong những bài thi bài rà soát trên lớp.

soạn bởi: Trường Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

Chuyên mục: Hoá học 8

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/hoa-hoc-8-bai-6-don-chat-va-hop-chat-phan-tu/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts