Hoàn cảnh ra đời Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Đề bài: Hoàn cảnh ra đời tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Bài làm

Bạn đang xem bài: Hoàn cảnh ra đời Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

* Tác giả: Phạm Văn Đồng
– Là một nhà cách mệnh lớn, một nhà lãnh đạo tâm huyết, một nhà giáo đồng thời là một nhà lí luận văn hóa nghệ thuật nổi tiếng
– Ngoài những đường lối chỉ đạo đúng đắn trên cương vị của một Thủ tướng, ông còn sáng tác những bài viết sâu sắc về tiếng Việt, về những danh nhân văn hóa kiệt xuất của quốc gia.

* Hoàn cảnh sáng tác tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
– Hoàn cảnh quốc gia lúc bấy giờ: Năm 1963, nước ta tạm thời bị chia cắt hai miền Nam – Bắc, miền Bắc tiến hành công cuộc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương vững chắc cho miền Nam; miền Nam anh hùng vùng lên đương đầu kiên cường chống lại đế quốc Mĩ và tay sai (chính quyền Ngô Đình Diệm)
– Nhân lễ kỉ niệm 75 năm ngày mất của nhà giáo, thi sĩ, nhà văn, nhà yêu nước Nguyễn Đình Chiểu (3/7/1963)
=> Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết bài “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc” nhân dịp đó để tụng ca thi sĩ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu đồng thời biểu dương ý thức đương đầu dũng cảm, kiên cường của nhân dân miền Nam anh hùng; động viên ý thức nhân dân đứng lên đấu tranh chống Mĩ để giành độc lập, tự do.

———————HẾT—————————-

Để thấy được những đóng góp to lớn của Nguyễn Đình Chiểu đối với nền văn nghệ của dân tộc, những em học sinh không nên bỏ qua bài: Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc, Sơ đồ tư duy Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc, tìm hiểu Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc, Những cảm nhận sâu sắc anh (chị) qua tìm hiểu cuộc thế và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/hoan-canh-ra-doi-nguyen-dinh-chieu-ngoi-sao-sang-trong-van-nghe-cua-dan-toc/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts