Học sinh tiêu biểu là gì? Học sinh tiểu biểu có phải là học sinh giỏi không?

Cùng Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung tìm hiểu học sinh tiêu biểu là gì nhé.

Học sinh tiêu biểu là gì?

ngày nay chưa có một cái niệm cụ thể về Học sinh tiêu biểu là gì? Tuy nhiên, cha mẹ có thể hiểu đơn thuần như sau:

Bạn đang xem bài: Học sinh tiêu biểu là gì? Học sinh tiểu biểu có phải là học sinh giỏi không?

Học sinh tiêu biểu là những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện.

Vậy học sinh tiêu biểu chưa phải là học sinh giỏi những cha mẹ nhé.

Đánh giá học sinh tiểu học là quá trình thu thập, xử lý thông tin thông qua những hoạt động quan sát, theo dõi, trao đổi, rà soát, nhận xét quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh; diễn giải thông tin định tính hoặc định lượng về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số phẩm chất, năng lực của học sinh tiểu học.

phuong phap day hoc sinh tieu hoc hieu qua nhat

Điều kiện để học sinh được tặng học sinh tiêu biểu

Từ ngày 20/10/2020, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới.

Vào cuối niên học Hiệu trưởng tặng danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập, rèn luyện khi học sinh đáp ứng đủ những điều kiện đề ra.

Danh hiệu Học sinh Xuất sắc được trao cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành Xuất sắc.

Danh hiệu Học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện sẽ trao cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực; được tập thể lớp xác nhận.

Ngoài ra, học sinh có thành tích đột xuất trong niên học được khen thưởng đột xuất. Học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.

thầy giáo có thể gửi thư khen cho những học sinh có thành tích, phấn đấu trong quá trình học tập, rèn luyện phẩm chất, năng lực hoặc có những việc làm tốt.

images2297506 3

Ý nghĩa của việc đánh giá chất lượng học sinh

Trong quá trình học tập việc đánh giá năng lực học tập của học sinh đóng vai trò rất quan trọng.

– Đối với học sinh việc rà soát đánh giá thường xuyên có hệ thống sẽ cung ứng kịp thời những thông tin tạo điều kiện cho học sinh tự điều chỉnh hoạt động học.

Từ đó kịp thời nhận thấy mức độ đạt được những tri thức của mình, phát hiện lỗ hổng tri thức để bổ sung trước khi bước vào học phần tri thức mới, có thời cơ để nắm chắc những yêu cầu cụ thể đối với từng phần của chương trình.

– Thông qua rà soát đánh giá học sinh sẽ rèn luyện và củng cố được rất nhiều kỹ năng như: Ghi nhớ, tái tạo, chuẩn xác hóa, khái quát hóa hệ thống tri thức.

– rà soát đánh giá được tổ chức nghiêm túc, công bằng sẽ giúp học sinh tăng ý thức trách nhiệm trong học tập, có ý chí vương lên để đạt được kết quả cao hơn.

Điểm mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học có những điểm mới sau đây:

Việc đánh giá học sinh tiểu học bao gồm đánh giá thường xuyên và định kỳ.

– Đánh giá thường xuyên

Đánh giá thường xuyên về nội dung học tập những môn học, hoạt động giáo dục.

+ thầy giáo sử dụng linh hoạt, thích hợp những phương pháp đánh giá, nhưng chủ yếu thông qua lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa; viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh khi cần thiết, có giải pháp cụ thể trợ giúp kịp thời.

+ Học sinh tự nhận xét và tham gia nhận xét sản phẩm học tập của bạn, nhóm bạn trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ học tập để học và làm tốt hơn.

+ Cha mẹ học sinh trao đổi với thầy giáo về những nhận xét, đánh giá học sinh bằng những phương thức thích hợp và phối hợp với thầy giáo động viên, trợ giúp học sinh vật học tập, rèn luyện.

– Đánh giá định kỳ

Đánh giá định kỳ về nội dung học tập những môn học, hoạt động giáo dục

Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối niên học, thầy giáo dạy môn học căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và yêu cầu cần đạt, biểu hiện cụ thể về những thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục để đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo những mức sau:

+ Hoàn thành tốt: Thực hiện tốt những yêu cầu học tập và thường xuyên có biểu hiện cụ thể về những thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục;

+ Hoàn thành: Thực hiện được những yêu cầu học tập và có biểu hiện cụ thể về những thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục;

+ Chưa hoàn thành: Chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập hoặc chưa có biểu hiện cụ thể về những thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục.

Đánh giá định kỳ về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực.

Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối niên học, thầy giáo chủ nhiệm phối hợp với những thầy giáo dạy cùng lớp, thông qua những nhận xét, những biểu hiện trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học sinh, đánh giá theo những mức sau:

– Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu hiện rõ và thường xuyên.

– Đạt: khắc phục được yêu cầu giáo dục, biểu hiện nhưng chưa thường xuyên.

– Cần phấn đấu: Chưa khắc phục được đầy đủ yêu cầu giáo dục, biểu hiện chưa rõ.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/hoc-sinh-tieu-bieu-la-gi/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts