Hướng dẫn cách lắp lại Rubik 4×4

Bước 1: Lắp ráp tầng 1, trừ 4 viên tâm

– Xác định tầng trước tiên mà bạn muốn lắp ráp. Ví dụ ở đây mình lựa chọn lắp tầng màu vàng trước tiên.

– Tập hợp tất cả những mảnh cạnh và góc có màu vàng lại với nhau. 

Bạn đang xem bài: Hướng dẫn cách lắp lại Rubik 4×4

– Tiến hành lắp chúng lại với nhau như hình, trừ những mảnh tâm.

Các bước lắp lại Rubik 4x4 0

Sau khi hoàn thành, tầng 1 chưa có tâm có dạng như sau:

Các bước lắp lại Rubik 4x4 1

Bước 2: Lắp nêm chữ T vào 4 khe

– Đặt một nêm chữ T vào khe ở giữa core với 2 viên cạnh

Các bước lắp lại Rubik 4x4 2

Các bước lắp lại Rubik 4x4 3

– Thực hiện tương tự với 3 khe còn lại.

Bước 3: Lắp ghép Lõi vào khối

– vận chuyển một cạnh đã lắp ra ngoài. 

Các bước lắp lại Rubik 4x4 4

– Đưa phần Lõi vào giữa tâm cạnh rồi lắp cạnh ban nãy trở lại.

Các bước lắp lại Rubik 4x4 5

Các bước lắp lại Rubik 4x4 6

Bước 4: Đặt miếng nêm dưới trục tâm

– Tìm loại miếng nêm tâm có hình như bên dưới.

Các bước lắp lại Rubik 4x4 7

– Đặt miếng nêm này phía dưới mỗi trục tâm, phía trên miếng nêm đã đặt ở bước 2.

Các bước lắp lại Rubik 4x4 8

– Đặt trục tâm lên trên miếng nêm đó.

Các bước lắp lại Rubik 4x4 9

– Thực hiện tương tự với 3 miếng nêm cho 3 trục tâm còn lại

Bước 5: Hoàn thành tầng 2 của khối Rubik 4×4

– Tập hợp những mảnh góc và cạnh của tầng 2 của Rubik 4×4 lại.

– tuần tự sắp xếp chúng vào vị trí để hoàn thành tầng 2

Các bước lắp lại Rubik 4x4 10

Các bước lắp lại Rubik 4x4 11

Bước 6: Đặt vòng nêm trung tâm

Ở bước này bạn sẽ sử dụng hai loại nêm:

– Tìm lựa chọn 4 nêm có hình dáng như hình dưới.

Các bước lắp lại Rubik 4x4 12

– Đặt 4 nêm này vào giữa hai trục tâm như hình

Các bước lắp lại Rubik 4x4 13

Các bước lắp lại Rubik 4x4 14

– Cuối cùng, tìm 8 chiếc nêm nhỏ có hình zic zắc đặt vào khối. Bạn đặt chúng với khe giữa những nêm vừa đặt như sau:

Các bước lắp lại Rubik 4x4 15

– Hoàn thành đặt vòng nêm trung tâm

Các bước lắp lại Rubik 4x4 16

Bước 7: Hoàn thành tầng 3 của khối Rubik

– Tìm và tập hợp những mảnh tầng 3 của khối Rubik.

– Sắp xếp chúng lại để hoàn thành tầng 3.

Các bước lắp lại Rubik 4x4 17

Các bước lắp lại Rubik 4x4 18

Bước 8: Đặt nêm chữ T vào khoảng trống giữa những cạnh

– Tìm 4 nêm hình chữ T như bước 2. Đặt chúng vào khoảng trống giữa những cạnh.

Các bước lắp lại Rubik 4x4 19

Các bước lắp lại Rubik 4x4 20

Bước 9: Lắp tầng cuối cùng

Hiện tại, chỉ còn lớp cuối cùng. Tập hợp và ghép chúng lại ở bên ngoài thành một tầng hoàn chỉnh để định hình sẵn, trừ những mảnh tâm. Tiến hành lắp ghép từng cạnh vào khối Rubik đã lắp như sau:

– Trước tiên, tách lấy 1 cạnh tầng cuối, cách chèn một nêm phía dưới như hình.

Các bước lắp lại Rubik 4x4 21

– Lắp cạnh này vào khối Rubik.

Các bước lắp lại Rubik 4x4 22

– Chèn thêm tấm nêm vào khoảng trống giữa cạnh

Các bước lắp lại Rubik 4x4 23

Các bước lắp lại Rubik 4x4 24

Các bước lắp lại Rubik 4x4 25

– Tiếp tục lắp những cạnh vào khối theo cách tương tự như trên, đồng thời lắp cả những mảnh tâm vào tầng cuối cùng cho tới khi chỉ còn 2 mảnh cạnh.

Các bước lắp lại Rubik 4x4 26

Các bước lắp lại Rubik 4x4 27

Bước 11: Lắp 2 mảnh cạnh cuối tầng cuối

– Trước khi lắp 2 mảnh cạnh tầng cuối cùng, nhớ chèn 2 nêm vào trong khoảng trống như ở những cạnh khác.

– Xoay tầng cuối 1 góc để tăng khoảng trống, rồi chèn 2 cạnh vào.

Các bước lắp lại Rubik 4x4 28

Các bước lắp lại Rubik 4x4 29

Bước 12: Lắp hoàn chỉnh tầng 1.

Như ban đầu, tầng 1 hiện tại đang không có tâm, do vậy chúng ta cần lắp lại hoàn chỉnh tầng 1.

– Gỡ những cạnh của tầng 1 ra.

– Thực hiện những bước lặp lại giống như khi lắp tầng cuối cùng ở trên.

Các bước lắp lại Rubik 4x4 30

Các bước lắp lại Rubik 4x4 31

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts