Hướng dẫn đăng nhập cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và tập huấn csdl.moet.gov.vn

Cơ sở dữ liệu giáo dục và tập huấn là tập hợp dữ liệu số hóa thông tin quản lý về giáo dục và tập huấn do Bộ Giáo dục và tập huấn xây dựng và quản lý. Sau đây, Luật Minh Khuê xin chia sẻ cách đăng nhập cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và tập huấn, mời quý độc giả cùng tham khảo.

1. Cơ sở dữ liệu về giáo dục và tập huấn là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT khái niệm cơ sở dữ liệu giáo dục và tập huấn như sau: Cơ sở dữ liệu giáo dục và tập huấn là tập hợp dữ liệu số hóa thông tin quản lý về giáo dục và tập huấn (gồm dữ liệu về trường học, dữ liệu về lớp học, dữ liệu về cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, hàng ngũ thầy giáo, giảng viên, và nhân viên, dữ liệu về người học, dữ liệu về chương trình giáo dục, dữ liệu về hạ tầng trường học và những dữ liệu liên quan khác) do Bộ Giáo dục và tập huấn xây dựng và quản lý.

Theo đó, cơ sở dữ liệu về giáo dục bao gồm thông tin về mạng lưới cơ sở giáo dục, thông tin cơ bản về thầy giáo, giảng viên, về quá trình học tập, kết quả học tập của học sinh, sinh viên…

Bạn đang xem bài: Hướng dẫn đăng nhập cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và tập huấn csdl.moet.gov.vn

Mục đích của việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về giáo dục và tập huấn (GD&ĐT) là để cải thiện hiệu quả của công việc quản lý nhà nước về GD&ĐT, bao gồm báo cáo, thống kê, giám sát, cảnh báo, dự đoán và thanh tra, dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và công nghệ số. Đồng thời, nó cũng xúc tiến chuyển đổi số trong quản trị, quản lý giáo dục và tập huấn, góp phần xây dựng kinh tế số, xã hội số và chính phủ số theo định hướng của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia tới năm 2025, định hướng tới năm 2030 của Chính phủ.

Để tăng chất lượng trong việc hỗ trợ những đơn vị sử dụng những hệ thống báo cáo của Bộ GDĐT, Cục CNTT đã phát triển và thử nghiệm hệ thống hỗ trợ trực tuyến. Hệ thống này phân phối dụng cụ tiện lợi để những đơn vị gửi yêu cầu và trao đổi thông tin với phòng ban hỗ trợ, giúp khắc phục nhanh chóng những vấn đề phát sinh, đảm bảo tiến độ báo cáo của những đơn vị theo yêu cầu của Bộ.

những chức năng chính của hệ thống:

– Tìm kiếm, xem những hỏi-đáp thường gặp;

– Gửi, quản lý những hỏi đáp mới;

– Trao đổi trực tuyến;

– Gửi, quản lý những góp ý mới;

– Xem hướng dẫn sử dụng những hệ thống phần mềm (báo cáo EMIS, báo cáo Đề án NNQG…).

2. Nội dung của cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và tập huấn

Danh mục cơ sở dữ liệu về Giáo dục và tập huấn (GD&ĐT) đã được xây dựng và phân phối thống nhất trong toàn ngành, bao gồm những cơ sở dữ liệu về giáo dục măng non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học và giáo dục khác. Cụ thể:

* Cơ sở dữ liệu về giáo dục măng non bao gồm những thông tin sau:

-Thông tin về mạng lưới cơ sở giáo dục măng non, bao gồm thông tin về những cơ sở giáo dục, loại hình giáo dục, những điểm trường chính và những điểm trường khác (nếu như có), và những thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về lớp học, bao gồm danh sách lớp học, lớp học theo nhóm tuổi, lớp ghép, lớp học 2 buổi/ngày, lớp học bán trú, chương trình giáo dục và những thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về hàng ngũ, bao gồm thông tin cơ bản của cán bộ quản lý, thầy giáo và nhân viên, trình độ chuyên môn, quá trình tập huấn và bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, trình độ tin học, ngoại ngữ, đánh giá chuẩn nghề nghiệp và những thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về người học, bao gồm hồ sơ lý lịch, kết quả của quá trình học tập, nuôi dưỡng, sức khỏe của trẻ và những thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về hạ tầng và trang thiết bị, bao gồm thông tin cơ bản về hạ tầng, thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em và những thông tin khác theo quy định.

– Thông tin tài chính, bao gồm thông tin cơ bản về nguồn lực tài chính được phân phối (nguồn thu), những khoản chi và những thông tin khác.

– những thông tin khác theo quy định của Bộ Giáo dục và tập huấn và những cơ quan quản lý có thẩm quyền.

* Cơ sở dữ liệu về giáo dục phổ thông (bao gồm thông tin về những cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông), bao gồm những phần sau:

– Thông tin về mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm thông tin về cơ sở giáo dục, loại hình giáo dục, những thông tin về điểm trường chính, những điểm trường (nếu như có) và những thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về hệ thống lớp học, bao gồm thông tin cơ bản về danh sách lớp học, lớp ghép, lớp học 2 buổi/ngày, lớp học bán trú, lớp học ngoại ngữ, lớp có học sinh vật học hòa nhập và những thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về hàng ngũ, bao gồm thông tin cơ bản của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, thầy giáo, nhân viên về thông tin chung, trình độ chuyên môn, quá trình tập huấn và bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, trình độ tin học, ngoại ngữ, đánh giá chuẩn nghề nghiệp và những thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về người học, bao gồm thông tin về hồ sơ lý lịch, quá trình học tập, kết quả học tập, kết quả đánh giá năng lực – phẩm chất, rèn luyện, sức khỏe và những thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về hạ tầng và trang thiết bị trong cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm thông tin cơ bản về hạ tầng, thiết bị dạy học và những thông tin khác theo quy định.

– Thông tin tài chính, bao gồm thông tin cơ bản về nguồn lực tài chính được phân phối (nguồn thu), những khoản chi và những thông tin khác theo quy định.

– những thông tin khác theo quy định của Bộ Giáo dục và tập huấn và những cơ quan quản lý có thẩm quyền.

* Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về giáo dục thường xuyên bao gồm:

– Thông tin mạng lưới những cơ sở giáo dục thường xuyên, bao gồm: Thông tin về cơ sở giáo dục chính và những cơ sở giáo dục khác (nếu như có), loại hình giáo dục và những thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về hệ thống lớp học, gồm: Thông tin cơ bản về danh sách lớp học, loại lớp, phương thức học tập, chương trình học, hướng nghiệp và dạy nghề, bán trú và những thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về hàng ngũ, bao gồm: Thông tin cơ bản của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, thầy giáo, nhân viên về thông tin chung, trình độ chuyên môn, quá trình tập huấn và bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, trình độ tin học, ngoại ngữ, đánh giá chuẩn nghề nghiệp và những thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về học sinh, bao gồm: Thông tin về hồ sơ lý lịch, quá trình học tập, kết quả học tập, rèn luyện, sức khỏe và những thông tin khác theo quy định.

– Thông tin về hạ tầng và trang thiết bị trong cơ sở giáo dục thường xuyên, bao gồm: Thông tin cơ bản về hạ tầng, thiết bị dạy học và những thông tin khác theo quy định.

– Thông tin tài chính, bao gồm: Thông tin cơ bản về nguồn lực tài chính được phân phối (nguồn thu), những khoản chi và những thông tin khác theo quy định.

– những thông tin khác theo quy định của Bộ Giáo dục và tập huấn và những cơ quan quản lý có thẩm quyền.

* Cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học bao gồm thông tin về: Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học Danh mục ngành tập huấn Chương trình tập huấn hàng ngũ cán bộ Người học Khoa học công nghệ hạ tầng và trang thiết bị Tài chính Hợp tác quốc tế và doanh nghiệp.

3. Hướng dẫn đăng nhập cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và tập huấn

* Hướng dẫn đăng nhập cơ sở dữ liệu ngành giáo dục măng non

Bước 1: Mở trang CSDL.moet.gov.vn trên trình duyệt của bạn.

Bước 2: Đăng nhập Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và tập huấn. chọn lựa đúng phân hệ dành cho cấp măng non.

Bước 3: Giao diện đăng nhập hiển thị, nhập thông tin Tài khoản và lựa chọn lựa thông tin của đơn vị tại hộp chọn lựa Thông tin đơn vị. Sau khi cập nhật xong thông tin đơn vị, người sử dụng nhập mã xác nhận vào ô Nhập mã xác nhận. Trong đó:

* TÀI KHOẢN CỦA BẠN

– Ô trước tiên: Nhập tên đăng nhập.

– Ô thứ hai: Nhập mật khẩu.

* THÔNG TIN ĐƠN VỊ

– chọn lựa tỉnh: ABC

– chọn lựa cấp: măng non

– chọn lựa phòng giáo dục huyện: XXX

– chọn lựa trường: Trường mần non A

– Nhập mã chữ màu đen ở bên phải (chữ in hoa)

– Tích chọn lựa lưu thông tin đơn vị đăng nhập

Khi nhập xong thông tin, nhấn chọn lựa nút Đăng nhập.

Bước 4: Đăng nhập thành công giao diện hiển thị như sau:

* Hướng dẫn đăng nhập cơ sở dữ liệu ngành giáo dục Tiểu học

Bước 1: Mở trình duyệt web firefox 3.5 trở lên (hoặc Internet Explorer 7.0, Chrome).

Bước 2: chọn lựa đúng phân hệ dành cho cấp Tiểu học.

Bước 3: Giao diện đăng nhập hiển thị, người sử dụng nhập thông tin Tài khoản và lựa chọn lựa thông tin của đơn vị tại hộp chọn lựa Thông tin đơn vị. Sau khi cập nhật xong thông tin đơn vị, người sử dụng nhập mã xác nhận vào ô Nhập mã xác nhận. Khi nhập xong thông tin, nhấn chọn lựa nút Đăng nhập.

Bước 4: Đăng nhập thành công giao diện hiển thị như sau:

* Hướng dẫn đăng nhập cơ sở dữ liệu ngành giáo dục THCS, THPT

Cách đăng nhập cơ sở dữ liệu ngành giáo dục THCS và THPT, giáo dục thường xuyên thực hiện tương tự với những thao tác trên.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề: Hướng dẫn đăng nhập cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và tập huấn csdl.moet.gov.vn. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: [email protected] để được hỗ trợ và trả lời kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Tổng hợp

Back to top button