Liên hệ trách nhiệm bản thân để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương 2022

Liên quan đến trách nhiệm cá nhân trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở hiện trường 2022, việc bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc càng cấp thiết trong thời đại hội nhập ngày nay. Mỗi người dân đều có trách nhiệm chung tay giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của vùng mình. Vậy là học sinh em cần làm gì để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương  . Hãy cùng Cmm.edu.vn học hỏi trách nhiệm của mỗi công dân trong việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.

Liên hệ trách nhiệm bản thân để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương 2022
là học sinh em cần làm gì để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương
Nó mang đậm bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội.

Là một học sinh em cần làm gì để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương

Lấy bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực và nội lực quan trọng trong công cuộc đổi mới và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là phương châm của chúng tôi hiện nay: không hội nhập, hội nhập, chúng tôi hòa nhập với sự phát triển của thế giới, nhưng đồng thời chúng tôi vẫn giữ gìn những nét đặc trưng truyền thống của đất nước.

Bạn đang xem bài: Liên hệ trách nhiệm bản thân để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương 2022

liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Tuy nhiên, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc không có nghĩa là đóng cửa, “nhốt” văn hóa dân tộc khỏi những tác động bên ngoài, mà là giao lưu, hợp tác với nhau để tiếp thu những giá trị văn hóa nhân loại tiến bộ. hiện đại. , mạnh mẽ hơn, chống chọi tốt hơn với các yếu tố phản văn hóa.

Để giữ gìn những nét đặc sắc của dân tộc mình, chúng ta cần phải tự hào về bản thân và dân tộc mình. Thông tin chính xác về văn hóa của đất nước cũng vô cùng cần thiết. Nó phải được hiểu đúng để bảo vệ nó, và nó phải được hiểu đúng để không bị hủy hoại dần dần theo thời gian.

Trước xu thế toàn cầu hóa của thế giới ngày nay, chúng ta không thể phát triển tách biệt với thế giới. Hội nhập kinh tế và giao lưu văn hóa giữa các nước đang diễn ra rất sôi động. Nhưng nếu không có lòng dũng cảm vững chắc và chiến lược phát triển đúng đắn, một cuộc trao đổi như vậy có nguy cơ làm mất đi bản sắc văn hóa dân tộc. Để mở rộng giao lưu, hội nhập mà không đánh mất bản sắc, phải hướng tới Tư tưởng Hồ Chí Minh: giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, lấy bản sắc văn hoá dân tộc làm nền tảng và dũng khí. Nếu nền tảng vững chắc thì mới có bản lĩnh tiếp thu đúng đắn tinh hoa văn hóa nhân loại, chủ động, tự tin hội nhập và làm giàu, soi sáng đặc sắc văn hóa dân tộc.

Cần làm gì để giữ gìn bản sắc dân tộc ?

Để trả lời câu hỏi: em cần làm gì để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương ?

là học sinh em cần làm gì để giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc ở địa phương
Là học sinh em cần làm gì để giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc ở địa phương

Mỗi sinh viên hãy phấn đấu, rèn luyện và phát triển bản thân với những kỹ năng cần thiết, không ngừng nâng cao phẩm chất chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu làm việc vì lợi ích chung của xã hội và nhà nước. Quan trọng nhất, những người trẻ tuổi cần phát triển lòng dũng cảm văn hóa và chuẩn bị để đối phó với các hoạt động và sản phẩm văn hóa không lành mạnh.

Với trách nhiệm của mình, Hội Sinh viên Việt Nam phải tiếp tục hỗ trợ công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sinh viên và nhận thức đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phải thường xuyên thực hiện. Khuyến khích tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống văn hóa hào hùng của đất nước, quê hương. Chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động nhằm giúp học sinh tiếp thu những mặt tích cực, tiên tiến của văn hóa hiện đại; bằng việc giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa của dân tộc, đồng thời đánh thức tinh thần tự hào dân tộc. Đấu tranh mạnh mẽ với những biểu hiện của sự thờ ơ; đánh thức tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong giới trẻ.

Hội Sinh viên Việt Nam các cấp cần trở thành mái nhà chung ấm áp để sinh viên gắn bó, cống hiến cho các phong trào của Đoàn.

Hội Sinh viên cần tạo ra những sân chơi lành mạnh hơn, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí của hội viên, sinh viên. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện để sinh viên đăng ký học và tham gia nghiên cứu, thực hiện các đề tài khoa học, tập trung vào các vấn đề liên quan đến bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Các thành viên của hiệp hội, và quan trọng nhất là cán bộ cốt cán của hiệp hội phải là những người tiên phong đi đầu, làm gương trong lĩnh vực kinh doanh này, tích cực xây dựng lối sống, nếp sống đẹp, có ích, đồng thời động viên, khuyến khích thanh niên hưởng ứng. Có như vậy thì vai trò của Hội Sinh viên trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mới nhanh chóng được khẳng định lại.

Là học sinh em cần làm gì để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương công dân 11

Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, vì vậy họ có trách nhiệm giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là trong thời kỳ hội nhập toàn cầu hiện nay. Em cần làm gì để giữ gìn bản sắc dân tộc ?

Trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc
Trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc

Bản sắc văn hóa dân tộc là giá trị trung tâm nhất của văn hóa, thể hiện tinh thần, cốt cách, tình cảm, lý trí, sức mạnh của dân tộc, tạo nên chất keo gắn kết các cộng đồng dân cư, đoàn kết cùng tồn tại và phát triển. Các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc là một trong những động lực lớn nhất bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của dân tộc.

Hiện nay, việc du nhập nhiều tài nguyên văn hóa vào nước ta khiến nhiều người dần thay đổi nhận thức, đánh mất bản sắc và giá trị dân tộc. Giờ đây, hơn bao giờ hết, chúng ta, nhất là thế hệ trẻ phải “tự thân” bảo vệ những giá trị đạo đức cao cả này để đất nước ta còn gìn giữ được bản sắc, hội nhập và không bị sụp đổ.

Thế hệ trẻ là đầu tàu chống lại sự “xâm lăng” của văn hóa độc hại. Thanh niên là lực lượng xung kích, sáng tạo, có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, là lực lượng trực tiếp tham gia bảo tồn, giữ gìn, hoàn thiện, phát triển và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc thông qua thực tiễn. nội dung, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Để phát huy vai trò và quyền lực của mình, thế hệ trẻ cần nâng cao hiểu biết về văn hóa dân tộc, lên án những điều sai trái làm băng hoại đạo đức và văn hóa, phổ biến kiến ​​thức chân chính, đúng đắn cho mọi người, thực hiện lối sống tốt, giữ gìn các giá trị đạo đức. quốc gia của bạn.

Thế hệ trẻ là thế hệ sẽ giữ nước và xây dựng đất nước, vì vậy, hơn ai hết, họ cần biết và hiểu tầm quan trọng của đặc trưng văn hóa, bản sắc dân tộc. Tuổi trẻ được kỳ vọng sẽ noi theo lời dạy của Bác, dẫn dắt đất nước ta sánh vai hữu nghị với các cường quốc năm châu.

Hướng dẫn bài làm trách nhiệm của thanh niên trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Dưới đây là dàn ý về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thuvienhoidap.

trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc
Trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc

Phần mở đầu: Giới thiệu vấn đề trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Nội dung bài viết:

  • Giải thích khái niệm bản sắc văn hóa dân tộc là gì? Những nét đặc trưng của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
  • Nêu vai trò, ý nghĩa của bản sắc văn hoá dân tộc.
  • Nhận xét về việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc

Bạn có thể tham khảo nội dung bài đánh giá này trong phần 3 của bài viết này.

  • Nhận thức bài học kinh nghiệm. Trả lời câu hỏi cần phải làm gì để giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc (câu hỏi này được trả lời cụ thể ở mục 4 của bài viết).

Kết bài: tóm tắt bài viết, nêu trách nhiệm của anh / chị đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Học sinh cần làm gì để giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Dưới đây là hướng dẫn Học sinh cần làm gì để giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc hãy cùng tham khảo ngay bên dưới đây nhé :

học sinh cần làm gì để giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
Học sinh cần làm gì để giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Một số biện pháp giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tự giác của người dân trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa gắn với quảng bá du lịch. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào của mỗi dân tộc đối với di sản văn hóa tốt đẹp của cộng đồng dân tộc mình thông qua các hoạt động như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa Việt Nam. quần cư, các hình thức sinh hoạt văn hóa mới ở làng, bản, dòng họ, bộ tộc; xây dựng hình ảnh đẹp, ấn tượng trong việc cưới, việc tang, lễ hội, gây rối truyền thống phản động, cờ bạc, ma tuý, mại dâm, bạo lực, nơi công cộng; thành lập tổ, đội văn hóa ở thôn, xã, thành phố, cơ quan, đơn vị, trường học, khu định cư; tổ chức và thường xuyên giao lưu văn hóa các dân tộc vào các dịp lễ, tết.

Thứ hai, phát triển năng lực lãnh đạo của cấp ủy và cán bộ các cấp; Phát huy tính chủ động, tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội và các tầng lớp nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống cao đẹp của các dân tộc trên thế giới.

Thứ ba, tiếp tục hỗ trợ rà soát, thống kê các loại hình văn hóa như kiến ​​trúc nhà ở, phương tiện sản xuất, đồ dùng gia đình, phương tiện đi lại, văn hóa vật chất như nhạc cụ …); Văn hóa phi vật thể như truyện, văn, thơ (truyền khẩu, văn viết, v.v.), địa lý, truyền thống, ca dao, tục ngữ, câu đố, lễ hội, truyền thống, tín ngưỡng, âm nhạc, khiêu vũ, dân ca, trò chơi, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, lịch sử địa điểm và mọi nơi…

Thứ tư, đầu tư đồng bộ và khoa học cho quy hoạch bảo tồn và phát huy di sản văn hóa gắn với xây dựng hệ thống du lịch ở các địa phương để các hoạt động này nhanh chóng trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn về môi trường, nông thôn, làng quê và thị trấn đang từng bước làm phong phú thêm đời sống văn hóa của vùng.

Thứ năm, huy động mọi nguồn lực xã hội hóa, cộng đồng dân cư và các nguồn lực hỗ trợ để đầu tư bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng, ​​mời gọi các cá nhân, tổ chức, công ty đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

học sinh làm gì để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương
học sinh làm gì để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương

Những việc làm thiết thực nhằm tôn vinh và bảo tồn văn hóa dân tộc

Thực tế cho thấy, để có những hoạt động thiết thực trong thời gian tới cho việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và bảo vệ, phổ biến hiệu quả hơn các giá trị bản sắc dân tộc, cần phải có đầy đủ cơ chế, chính sách khuyến khích sáng tạo trong thời gian tới. Các hình thức tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Có cơ chế đặc thù đối với các nghệ nhân làm công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống ở cơ sở; Khen thưởng ngay các nghệ nhân có công phục dựng các giá trị văn hóa của địa phương để ghi nhận sự đóng góp của họ vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.

Chú trọng thành lập các câu lạc bộ dân ca, dân vũ trong cộng đồng để vừa bảo vệ, phát huy, truyền dạy thế hệ trẻ, vừa xây dựng kênh tập hợp những người am hiểu và đam mê âm nhạc làm đầu mối trong thực hành âm nhạc. khi cần thiết có thể đến với nhau để phục vụ các hoạt động du lịch, văn hóa, nghệ thuật tại cộng đồng và khu vực.

Trên đây, Cmm.edu.vn đã giới thiệu sơ lược cho bạn đọc về vấn đề tự chịu trách nhiệm trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương.

Video hướng dẫn là học sinh em cần làm gì để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương  • #Liên #hệ #trách #nhiệm #bản #thân #để #giữ #gìn #bản #sắc #văn #hóa #dân #tộc #ở #địa #phương

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button