Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 chi tiết năm 2022

Dưới đây là Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 chi tiết năm 2022 – 2023 theo Thông tư 27 do Luật Minh Khue biên tập. Kính mời quý độc giả tham khảo để có thể chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 chi tiết năm 2022 – 2023 theo Thông tư 27

Ma trận đề thi môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Mạch KT – KN

những thành tố năng lực

Bạn đang xem bài: Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 chi tiết năm 2022

Yêu cầu cần đạt

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

tri thức Tiếng Việt

Năng lực tư duy và lập luận.

Năng lực khắc phục vấn đề.

Đọc thầm đoạn văn và trả lời nghi vấn

Số câu

1

 

1

1

 

1

2

 

Câu số

1

 

2

3

 

4

 

 

Số điểm

0,5

 

0,5

1,5

 

1,5

 

 

Tổng

Số câu

1

 

1

1

 

1

4

1

Số điểm

0,5

 

0,5

1,5

 

1,5

4

1

 

Ma trận nghi vấn rà soát đọc hiểu Tiếng Việt 1 sách Cánh diều

Mạch tri thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
Đọc hiểu Số câu 2 TN 1 TN 1 TL 04
Câu số Câu 1, 2 Câu 3 Câu 4  
Số điểm 1 1 1 04

 

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều

YÊU CẦU CẦN ĐẠT Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
Đọc thành tiếng phối hợp rà soát nghe, nói. Số câu Sau khi HS đọc thành tiếng xong GV đặt 01 nghi vấn để HS trả lời ( rà soát kĩ năng nghe, nói) 01
Số điểm   06
Đọc hiểu văn bản Số câu 2 1 1 04
Số điểm 2 1 1 04
Viết chính tả Số câu HS nghe viết một đoạn văn bản khoảng 35 chữ  
Số điểm   06
Bài tập chính tả Số câu 2 1 1 04
Số điểm 2 1 1 04
Tổng Số câu 5 2 2 09
Số điểm 12 4 4

20

 

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Cấu trúc Kỹ năng đánh giá Câu số Nội dung từng câu theo mức độ Trắc nghiệm Tự luận Tỉ lệ điểm
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 1 Mức 2 Mức 3 theo nội dung
ĐỌC THÀNH TIẾNG (6đ) Đọc đoạn văn/bài ngắn hoặc bài thơ 1 từ 40-60 tiếng/1 phút       4     4
Trả lời nghi vấn 2 Trả lời nghi vấn về nội dung trong đoạn đọc.         2   2
ĐỌC HIỂU (4đ) Đọc hiểu TLCH 1 Trả lời nghi vấn về nội dung trong bài đọc. 1           1
Đọc hiểu TLCH 2 Trả lời nghi vấn về nội dung trong bài đọc. 1           1
Đọc hiểu TLCH 3 Trả lời nghi vấn về nội dung trong bài đọc.   1         1
Tự luận (nghi vấn mở) 4 Điền tiếp vào chỗ chấm hoặc viết câu với nội dung trong bài hoặc với thực tế cuộc sống…           1 1
TỔNG ĐIỂM những CÂU 2 1 0 4 2 1 10

 

Ma trận đề thi viết môn Tiếng Việt lớp 1

Cấu trúc Kỹ năng đánh giá Câu số Nội dung từng câu theo mức độ Tự luận Tỉ lệ điểm
Mức 1 Mức 2 Mức 3 theo nội dung
Chính tả (Nghe viết) Đoạn văn hoặc thơ   Viết đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn 30 – 35 chữ / 15 phút     6 6
Bài tập chính tả âm vần 1 Quy tắc chính tả (c/k, g/gh, ng/ngh) 1     1
2 Điền vần thích hợp với tranh 1     1
nối câu, viết câu 3 Nối từ ngữ thành câu   1   1
4 Viết câu ngắn theo gợi ý với nội dung bức tranh/ảnh     1 1
        10

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

Mạch tri thức, kĩ năng Số câu Mức 1 (50%) Mức 2 (30%) Mức 3 (20%) TỔNG
TN TL TN TL TN TL
a. Số học Số câu 2 2 1 2   2  
Câu số 1 5,8 3 6,7   9,10
b. Hình học và đo lường Số câu 1 1          
Câu số 2 4        
Tổng Số điểm 5 3 2 10 (100%)
Tỉ lệ (50%) (30%) (20%)
 

 

Ma trận đề thi môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Mạch KT – KN

những thành tố năng lực

Bạn đang xem bài: Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 chi tiết năm 2022

Yêu cầu cần đạt

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số tự nhiên

Năng lực tư duy và lập luận.

năng lực khắc phục vấn đề

So sánh, sắp xếp được trình tự những số trong phạm vi 100

Số câu

 

 

1

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

1

 

 

 

1

 

Câu số

 

 

4

 

 

 

4

 

Năng lực tư duy và lập luận; Năng lực khắc phục vấn đề.

Năng lực mô phỏng hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

Thực hiện được việc cộng, trừ trong phạm vi 100

Số câu

 

 

1

1

 

 

2

1

Số điểm

 

 

1

1

 

 

2

1

Câu số

 

 

6

7

 

 

5,6

7

Năng lực tư duy và lập luận.

Năng lực khắc phục vấn đề

Năng lực mô phỏng hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

Vận dụng được phép tính cộng, trừ vào tình huống thực tiễn.

Số câu

 

 

 

1

 

2

 

3

Số điểm

 

 

 

1

 

2

 

3

Câu số

 

 

 

8

 

9,10

 

8,9,10

Đại lượng

Năng lực tư duy và lập luận.

Năng lực khắc phục vấn đề

Biết đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo khác nhau như: gang tay, sải tay, bước chân, que tính,…

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1

 

 

 

 

 

1

 

Câu số

1

 

 

 

 

 

1

 

Năng lực tư duy và lập luận.

Năng lực khắc phục vấn đề

Biết sử dụng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, vận dụng trong khắc phục những tình huống thực tế.

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

1

 

 

 

 

 

1

 

Câu số

2

 

 

 

 

 

2

 

Năng lực tư duy và lập luận.

Năng lực khắc phục vấn đề

Bước đầu biết xem đồng hồ. Biết xem giờ đúng, có nhận diện ban đầu về thời gian.

Số câu

1

 

1

 

 

 

2

 

Số điểm

1

 

1

 

 

 

2

 

Câu số

3

 

5

 

 

 

3,5

 

Tổng

Số câu

3

 

3

2

 

2

6

4

 

Số điểm

3

 

3

2

 

2

6

4

 

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

 

Cấu trúc Nội dung Nội dung từng câu
theo mức độ
Câu số Trắc nghiệm Tự luận Tỉ lệ điểm theo ND
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 1 Mức 2 Mức 3
Số và những phép tính cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100
(khoảng 6 điểm)
      1 0.5 0 2 2 0.5 6
Số tự nhiên Cấu tạo số I.1 0.5           0.5
Xếp số theo trình tự theo trình tự từ bé tới lớn, từ lớn tới bé I.2   0.5         0.5
Số liền trước, số liền sau Hoặc số lớn nhất, số bé nhất I.3 0.5           0.5
Đặt tính rồi tính II.1a       1     1
Tính nhẩm II.1b         1   1
So sánh những số II.1c         1   1
Tách gộp số II.2       1     1
Điền số thích hợp II.5           0.5 0.5
Yếu tố hình học (khoảng 2 điểm)       0 0.5 0 1 0 0.5 2
Hình tam giác, hình vuông, hình tròn, hình hộp chữ nhật, khối lập phương Đếm hình I.6   0.5         0.5
II.3a       1     1
Đo đoạn thẳng II.3b           0.5 0.5
Giải toán có lời văn
(khoảng 1 điểm)
      0 0 0 0 0 1 1
Số học Viết phép tính rồi nói câu trả lời II.4           1 1
Yếu tố đo đại lượng, thời gian
(khoảng 1 điểm)
      1 0 0 0 0 0 1
Thời gian Tuần lễ, những ngày trong tuần I.4 0.5           0.5
Viết, vẽ kim giờ trên đồng hồ I.5 0.5           0.5
TỔNG CỘNG ĐIỂM những CÂU   2 1 0 3 2 2 10

 

Một số lưu ý để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 lớp 1

Chúc mừng bạn vì chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 của lớp 1! Đây là một bước quan trọng trong hành trình học tập của bạn. Dưới đây là một số lưu ý để bạn chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi này:

 • Xem lại những bài học trước: Đánh giá lại những bài học trước đó trong kỳ học và đảm bảo bạn đã hiểu tốt những nội dung chính. nếu như còn bất kỳ uẩn khúc nào, hãy hỏi thầy giáo hoặc bạn bè để được tư vấn.
 • Học từ vựng mới: nếu như có từ vựng mới trong sách giáo khoa hoặc trong những bài giảng, hãy học và ôn lại để đảm bảo bạn hiểu và sử dụng chúng đúng trong bài rà soát.
 • Làm bài tập và đề thi mẫu: Tìm và làm những bài tập và đề thi mẫu liên quan tới những chủ điểm trong kỳ thi. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với dạng đề thi và rèn luyện kỹ năng giải đề.
 • Ôn lại phép tính cơ bản: Đối với môn toán, hãy ôn lại những phép tính cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia, số học, phép đếm, phép so sánh, v.v.
 • Tập đọc và viết chữ đẹp: Đọc và viết những chữ cái, từ và câu đơn thuần một cách đúng ngữ pháp và chuẩn xác. phấn đấu viết chữ đẹp, rõ ràng và có đúng kích thước chữ.
 • ngơi nghỉ và ăn uống đúng cách: Để có thể tập trung cao độ trong kỳ thi, bạn cần ngơi nghỉ đầy đủ và ăn uống đúng cách để thân thể được cung ứng đủ năng lượng.
 • Tự tin và thư giãn: Trước khi bước vào phòng thi, phấn đấu tự tin và thư giãn ý thức. Hãy tin tưởng vào khả năng của mình và phấn đấu làm tốt nhất có thể.
 • tới sớm và rà soát dụng cụ: tới sớm trước khi kỳ thi khởi đầu để đảm bảo bạn không bị lỡ thi. rà soát dụng cụ thi như bút, gôm, thước, v.v. để đảm bảo bạn có đầy đủ những dụng cụ cần thiết để làm bài thi một cách thuận lợi.
 • Theo dõi thời gian: Trong quá trình làm bài thi, hãy theo dõi thời gian để đảm bảo bạn không bị hết thời gian và hoàn thành được tất cả những nghi vấn trong đề thi.
 • Đọc đề thận trọng: Trước khi khởi đầu làm bài, hãy đọc đề thi thận trọng, hiểu rõ yêu cầu của từng nghi vấn và làm theo hướng dẫn.
 • Trả lời đúng và rõ ràng: phấn đấu trả lời đúng và rõ ràng những nghi vấn trong đề thi. nếu như không chắc chắn về câu trả lời, hãy cân nhắc và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng.
 • rà soát lại bài thi: Sau khi hoàn thành bài thi, hãy dành thời gian rà soát lại những câu trả lời của bạn để đảm bảo tính chuẩn xác và hoàn thiện của bài thi.
 • Giữ tĩnh tâm và tự tin: Trong quá trình làm bài thi, hãy giữ tĩnh tâm và tự tin vào khả năng của mình. Đừng để sức ép hoặc lo lắng làm mất tập trung của bạn.
 • Tập trung vào từng nghi vấn: Hãy tập trung vào từng nghi vấn một cách thận trọng và không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Đọc đề thi và nghi vấn một cách kỹ lưỡng trước khi trả lời.
 • Không sao chép: Nên nhớ rằng sao chép hay vi phạm quy tắc thi là không đúng. Hãy làm bài thi một cách trung thực và đúng quy định của nhà trường.

Hy vọng những lưu ý trên sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi học kỳ 2 của lớp 1. Chúc bạn đạt kết quả tốt và thành công trong kỳ thi!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts