Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm ma trận rà soát môn: Ngữ Văn, Khoa học tự nhiên, giúp thầy cô tham khảo để soạn đề thi cuối kì 2 năm 2021 – 2022 cho học sinh theo chương trình mới.

Bạn đang xem bài: Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi cuối kì 2 lớp 6 rất chi tiết từng nội dung như đề rà soát ra ở bài học nào, ở chương nào, cấp độ nào, mỗi cấp độ có bao nhiêu thắc mắc, mỗi câu bao nhiêu điểm, tổng số điểm của mỗi cấp độ là bao nhiêu… Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Downlaod.vn:

Ma trận đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TT Chủ đề/Kĩ năng Mức độ nhận thức Tổng
nhận diện Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

1

Đọc hiểu

Ngữ liệu: Văn bản văn học (truyện/ thơ)

– Nhận diện thể loại/ phương thức biểu hiện; chi tiết/ hình ảnh,… vượt bậc của đoạn trích/văn bản.

– nhận diện công dụng của dấu chấm phẩy, nghĩa của từ ngữ và giải pháp tu từ, trạng ngữ, từ mượn và hiện tượng vay từ mượn…trong đoạn trích/ văn bản,…

– nhận diện đặc điểm và loại văn bản; chức năng đoạn văn trong văn bản,….

– Hiểu được ý nghĩa/ tác dụng của việc sử dụng thể loại/ phương thức biểu hiện/ từ ngữ/ chi tiết/ hình ảnh… trong đoạn trích/văn bản.

– Hiểu tác dụng của những giải pháp tu từ, dấu chấm phẩy, trạng ngữ; nghĩa của từ ngữ, trong đoạn trích/văn bản.

– Hiểu tác dụng của việc lựa chọn lựa từ ngữ và cấu trúc câu trong việc biểu hiện nghĩa.

– Hiểu cách đặt câu có trạng ngữ, giải pháp tu từ trong những văn cảnh khác nhau,…

– Trình bày ý kiến, suy nghĩ của bản thân về một vấn đề đặt ra trong đoạn trích/văn bản:

+ Rút ra bài học về tư tưởng/ nhận thức.

+ Liên hệ những việc bản thân cần làm, …

Tổng số Số câu 3 3 1 7
Số điểm 1.5 1.5 1 4
Tỉ lệ 15 % 15 % 10% 40 %

2

Làm văn

Viết bài văn tự sự (kể lại một truyền thuyết/ cổ tích); nghị luận về một hiện tượng (vấn đề) đời sống.

Tổng Số câu 1 1
Số điểm 6 6
Tỉ lệ 60 % 60 %
Tổng cộng Số câu 3 (Trắc nghiệm) 3 (Trắc nghiệm + tự luận) 1 (Tự luận) 1 (Tự luận) 8
Số điểm 1.5 1.5 1 6 10
Tỉ lệ 15 % 15 % 10 % 60 % 100 %

Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học tự nhiên 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Mức độ
Chủ đề
nhận diện Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng cộng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Hóa học

25%

Chủ đề 1: Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực – thực phẩm thông dụng

– Biết ứng dụng của một số vật liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm (C9)

– Hiểu được calcium là chất quan trọng nhất cho sự phát triển của xương; sự cần thiết phải phân loại rác thải sinh hoạt hằng ngày (C11)

– Vận dụng tri thức về nhiên liệu đưa ra được nguyên tắc sử dụng nhiên liệu an toàn (C20a )

– Vận dụng tri thức về lương thực, thực phẩm nêu được cách xử lý rác thải dễ phân hủy từ những thức ăn bỏ đi hằng ngày,làm phân bón cho cây trồng. (C21b)

Số thắc mắc

Số điểm

Tỉ lệ %

2

0,5

5%

1

0,25

2,5%

½

0,5

5%

½

0,25

2,5%

4

1,5

15%

Chủ đề 2: Hỗn hợp, tách chất ra khỏi hỗn hợp

– Phân biệt được sự chuyển thể của chất (C12)

– Hiểu được dạng tồn tại của 1 vài hỗn hợp (C13)

– Biết cách phân loại rác thải trong gia đình (C21a)

giảng giải được những điều kiện tác động tới sự đốt nhiên liệu của 1 chất

(C20b)

Số thắc mắc

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,25

2,5%

1

0,25

2,5%

½

0,25

2,5%

½

0,5

5%

4

1

10%

Tổng Hóa

Số thắc mắc

Số điểm

Tỉ lệ %

3

0,75

7,5%

1

0,25

2,5%

1

0,75

7,5%

1

0,75

7,5%

6

2,5

25%

sinh vật học

25%

Chủ đề: Đa dạng toàn cầu sống

-Phân biệt được: Nấm

Thực vật,Động vật,Vi khuẩn,Virus,Nguyên sinh vật (C13)

– Hiểu được vai trò của thực vật

(C14)

– Hệ thống phân loại sinh vật. (C15) (C23)

– Liên hệ giảng giải vấn đề thực tế. (C16) (C22)

Số thắc mắc

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,25

2,5%

1

0,25

2,5%

1

0,25

2,5%

1

0,75

7,5%

1

0, 25

2,5%

1

0,75

7,5%

6

2,5

25%

Vật lý

50%

Chủ đề: Trọng lực và đời sống

– nhận diện về đặc điểm của trọng lực. (C1)

– nhận diện khi nào có lực ma sát trong những hiện tượng thực tế. (C4)

– Hiểu độ giãn của lò xo tỉ lệ với khối lượng của vật. (C2)

– Tính được độ biến dạng của lò xo trong thực tế. (C3)

Số thắc mắc: 4

2

2

4

Số điểm: 1 điểm

Tỉ lệ: 10%

0,5

5%

0,5

5%

1

10%

Chủ đề: Năng lượng

– nhận diện được những dạng năng lượng trong thực tế. (C5, C8)

– Hiểu được năng lượng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.(C6, C7)

– Phân loại được những dạng năng lượng thành hai nhóm. (C17)

Số thắc mắc: 5

2

2

1

5

Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20%

0,5

5%

0,5

5%

1

10%

2

20%

Chủ đề: Trái đất và bầu tời

– khái niệm được trục của Trái Đất và chiều quay của Trái Đất. (C18)

– Hãy hể tên những hành tinh vòng trong của hệ Mặt Trời theo trình tự xa dần Mặt Trời. (C19a)

– Vận dụng tri thức về những hành tinh trong hệ mặt trời để xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời. (C19b)

Số thắc mắc: 2

1

0,5

0,5

2

Số điểm: 2,0 điểm

Tỉ lệ: 20%

1

10%

0,5

5%

0,5

5%

2

20%

Tổng

Tổng số

thắc mắc: 11

4

1

4

0,5

1

0,5

11

Số điểm: 5 điểm

1

1

1

0,5

1

0,5

5

Tỉ lệ: 50%

10%

10%

10%

5%

10%

5%

50%

20%

15%

10%

5%

Tổng

Ba phân môn

Tổng số

thắc mắc: 27

Số điểm: 10 điểm

Tỉ lệ: 100%

8

3,5

35%

7,5

2,5

25%

4

2,5

25%

3,5

1,5

15%

23

10

100%

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts