Mẫu Bản đăng ký thi đua tư nhân của thầy giáo niên học 2022-2023

Mẫu bản đăng ký thi đua tư nhân dành cho nhiều phòng ban như cán bộ, công chức, đảng viên, thầy giáo,… Dưới đây, Luật Minh Khuê xin gửi tới những độc giả Mẫu bản đăng ký thi đua tư nhân của thầy giáo mới nhất năm 2023.

1. Khái quát chung về danh hiệu thi đua và bản đăng ký thi đua của thầy giáo:

1.1. Danh hiệu thi đua

Danh hiệu thi đưa được biết tới là phương thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh tư nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua. Danh hiệu thi đua bao gồm những loại: Danh hiệu thi đua đối với tư nhân; Danh hiệu thi đua đối với tập thể; Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình. 

xác nhận danh hiệu thi đua tạo động lực động viên, khuyến khích mọi tư nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì những mục tiêu đã đặt ra trong nhiệm kỳ. 

Bạn đang xem bài: Mẫu Bản đăng ký thi đua tư nhân của thầy giáo niên học 2022-2023

Theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, những danh hiệu thi đua của thầy giáo năm 2023 gồm: Danh hiệu thi đua thầy giáo Lao động tiên tiến; Danh hiệu thi đua thầy giáo đội viên thi đua cơ sở; Danh hiệu thi đua thầy giáo đội viên thi đua cấp Bộ; Danh hiệu thi đua thầy giáo đội viên thi đua toàn quốc. Để đạt được những danh hiệu cao quý nêu trên thì mỗi thầy giáo cần phải đáp ứng những tiêu chí nhất định ghi được nhận trong Luật Thi đua, khen thưởng.

1.2. Bản đăng ký thi đua của thầy giáo

Bản đăng ký thi đua tư nhân của thầy giáo là biểu mẫu mà mỗi tư nhân thầy giáo sẽ đăng ký mục tiêu của mình đặt ra trong một năm, một quý, một tháng với mục đích phấn đấu để đạt được mục tiêu đó. Vào những dịp cuối học kỳ hay cuối niên học sẽ là căn cứ để đối chiếu xem tư nhân đó đã đạt được mục tiêu mà mình đặt ra hay chưa, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho chính mình. 

2. Hướng dẫn cách viết bản đăng ký thi đua tư nhân của thầy giáo:

Mỗi một thầy giáo khi viết bản đăng ký thi đua tư nhân sẽ xây dựng cho mình một khung nội dung riêng. Tuy nhiên, về cơ bản, một bản đăng ký thi đua sẽ cần đảm bảo một số nội dung sau:

Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sồng: thầy giáo nên liệt kê những thông tư, chỉ thị liên quan tới ngành, những kế hoạch chung của trường để đưa ra kế hoạch hoàn thành mục tiêu;

công việc chuyên môn: Trong phần này, thầy giáo nên chia ra thành 02 mục chính tương đương với mục tiêu chất lượng và số lượng trong công việc chuyên môn;

công việc ngoài chuyên môn: những công việc hoạt động ngoại khóa, dạy thêm, công việc đoàn thể, thiện nguyện và những công việc khác ngoài chuyên môn dạy học cần được liệt kê gắn với mục tiêu chi tiết và thời hạn đạt được;

công việc kiêm nhiệm: Phần này thầy giáo cần lựa lựa chọn những công việc kiêm nhiệm trong niên học của mình và đưa ra mục tiêu hoàn thành theo khối lượng và thời hạn. 

Xem thêm: Mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị mới nhất năm 2023

3. Mẫu bản đăng ký thi đua tư nhân của thầy giáo niên học 2022 – 2023 của Luật Minh Khuê

Tải ngay mẫu bản đăng ký thi đua tư nhân của thầy giáo sử dụng trong mọi trường hợp tại đây

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

CĐCS TRƯỜNG TIỂU HỌC X

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HN, ngày 15 tháng 08 năm 2023

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA tư nhân

niên học 2022 – 2023

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh T. Sinh ngày 17/11/1980

Chuyên ngành tập huấn: Khoa sư phạm tiểu học, Trường đại học TĐ 

Chức vụ: thầy giáo 

Nhiệm vụ được phân công: 

– công việc chính: thầy giáo chủ nhiệm lớp 5A

– công việc kiêm nhiệm: không có

Hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành Giáo dục và tập huấn trường tiểu học X phát động trong niên học 2022 – 2023, tôi xin đăng ký phấn đấu đạt được những danh hiệu thi đua như sau:

1. Danh hiệu đăng ký:

phương thức khen thưởng:

thầy giáo dạy giỏi cấp:

2. Tên đề tài sáng kiến (hoặc kinh nghiệm trong giảng dạy):

– Tên sáng kiến:

– Phạm vi vận dụng:

– Hiệu quả sáng kiến:

3. mục tiêu đăng ký cụ thể:

3.1. Phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống

Giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng;

Chấp hanh hao tốt theo quyết nghị, ý kiến, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;

Chấp hành tốt theo pháp lệnh công chức, quy định của ngành Giáo dục, điều lệ nhà trường và quy chế cơ quan, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ, công lao động;

Có ý thức giữ gìn tư cách đạo đức, tư cách và lối sống lành mạnh, kiểu mẫu của người thầy giáo. Bản thân luôn tích cực tham gia vào những hoạt động của trường, tạo sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân;

ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc xử sự của viên chức.

3.2. công việc chuyên môn:

Soạn và dạy đúng giờ theo phân công chương trình. Thực hiện theo chuẩn tri thức kỹ năng, đảm bảo đúng nội dung, trình bày khoa học, có ký duyệt của tổ trưởng, PHT

– Thực hiện chấm – trả bài rà soát theo đúng quy định;

– Hồ sơ thầy giáo đạt loại giỏi, trung bình những giờ dạy của thầy giáo dự đạt: X giờ

– Tham gia thao giảng, dự giờ và thực hiện chuyên đề đúng quy định:

+ Dự giờ đủ 18 tiết/ niên học

+ Dạy – dự từ 4-6 tiết/ niên học]

+ Dạy 2 tiết giáo án điện tử

+ Thực hiện chuyên đề theo phân công

– Chất lượng môn dạy (tính theo từng môn/lớp hoặc TB những môn dạy/những lớp) từ trung bình trở lên đạt: %. Trong đó:

+ Loại giỏi: % + Loại khá: % + Loại trung bình: % + Loại yếu: %

* công việc bồi dưỡng học sinh giỏi đạt: % (dạy khối 5)

* công việc phụ đạo học sinh yếu/môn/lớp: Sau khi khảo sát ĐN: hs, tỷ lệ %

* Cuối kỳ I: hs, tỷ lệ %, cả niên học: hs, tỷ lệ %

– Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy: soạn bài, nhập điểm, lấy tài liệu, đưa bài lên website, trường học trực tuyến,… dự thi giáo án điện tử – 1 sản phẩm.

+ Sử dụng ĐDDH: đảm bảo 100% tiết dạy có sử dụng ĐDDHG, dự thi 2 sản phẩm

+ Tuyên truyền mục tiêu giáo dục tưới CMHS, HS: kịp thời và chuẩn xác nhất

+ Thực hiện chương trình BDTX niên học 2021 – 2022, xếp loại giỏi

3.3. công việc khác:

công việc đoàn thể: tham gia đạt hiệu quả những hoạt động, phong trào do Công đoàn trường, phòng ban Đoàn – Đội tổ chức.

công việc lao động: Hoàn thành tốt nhiệm vu khi được nhà trường phân công

công việc giáo dục ngoài giờ lên lớp: phối hợp với phụ trách đội, GVCN, GVBM khác để tổ chức những HĐGDNGLL cho học sinh lớp – môn mình dạy, những HĐGDNGLL do nhà trường tổ chức từng bước rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

3.4. công việc kiêm nhiệm (thầy giáo kiêm nhiệm công việc nào thì lựa chọn…)

công việc chủ nhiệm: Có kế hoạch và giải pháp cụ thể, kịp thời để khắc phục tồn tại. Phấn đấu đạt danh hiệu chi đội vững mạnh.

mục tiêu:

+ Hạnh kiểm: 100% từ trung bình trở lên, trong đó khá, tốt đạt 95%

+ Học lực: % từ trung bình trở lên, trong đó: giỏi: % + khá: % + trung bình: % + yếu: %

công việc tổ trưởng tổ chuyên môn:

Xây dựng và tổ chức cho những thành viên trong tổ sinh hoạt tổ chuyên môn hai tuần/lần, thực hiện từng kế hoạch hoạt động tổ. phối hợp cùng phó hiệu trưởng chuyên môn hướng dẫn thầy giáo xây dựng kế hoạch dạy học, chương trình hoạt động những hoạt động giáo dục.

Tổ chức học, thảo luận, rà soát, đánh giá nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo từng môn của giáo viên trong tổ, tổ chức cho thầy giáo rà soát hồ sơ, đanh giá chuẩn nghề nghiệp thầy giáo, đánh giá, xếp loại viên chức,… Thực hiện chuyên đề, dự giờ, thao giảng nâng cáo chuyên môn. nghiệp vụ.

mục tiêu:

+ 100% giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có ĐDDH dự thi

+ 80% GV đạt loại xuất sắc về chuẩn nghề nghiệp GV, xếp loại viên chức

+ 50% GV đạt thầy giáo dạy giỏi cấp trường, 25% GV đạt thầy giáo dạy giỏi cấp huyện

+ 15% GV đạt đội viên TĐCS, 15% được đề nghị UBND huyện tặng giấy khen

Trên đây là những nội dung đăng ký thi đua niên học 2022 – 2023, đề nghị lãnh đạo nhà trường, hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt những nội dung đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về chủ đề Bản đăng ký thi đua tư nhân của thầy giáo niên học 2022 – 2023 mà Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách có thể tham khao thêm bài viết về chủ đề Mẫu bản kiểm điểm tư nhân và Cách viết bản tự kiểm điểm của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ vướng mắc nào, quý khách vui lòng liên hệ trạng sư Nguyễn Thị Phương qua số điện thoại 0985465912 hoặc qua email: [email protected] hoặc qua hotline: 1900.6162 dể được hỗ trợ và báo gái chi tiết. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts