Mẫu Bản kiểm điểm tư nhân đảng viên theo quyết nghị trung ương 4 khóa XII

Bản tự kiểm điểm Đảng viên theo quyết nghị trung ương 4 khóa XII là bản tổng kết quá trình tu dưỡng, rèn luyện, công việc và phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên trong năm. Mẫu bản kiểm điểm tư nhân đảng viên theo quyết nghị trung ương 4 khóa XII sẽ có trong bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

 1. Mục đích của việc viết bản kiểm điểm tư nhân đảng viên

Việc viết bản kiểm điểm tư nhân là công việc hằng năm của Đảng viên với những mục đích sau:

–  Để tư nhân Đảng viên tự nhìn nhận bản thân mình, xem bản thân trong một năm qua đã làm tốt những gì và còn những điểm hạn chế nào. Khi nhìn nhận được chuẩn xác bản thân mình, Đảng viên có những nỗ lực để phát huy những ưu điểm, những việc đã làm tốt và tìm ra giải pháp để khắc phục hạn chế đó;

Bạn đang xem bài: Mẫu Bản kiểm điểm tư nhân đảng viên theo quyết nghị trung ương 4 khóa XII

– Việc đánh giá của ban lãnh đạo, của cấp lãnh đạo đối với Đảng viên làm bản tự kiếm để cho ban lãnh đạo xác định rõ, đánh giá đúng về Đảng viên, xác định rõ ở Đảng viên đó đang có những biểu hiện suy thoái nào về tư tưởng chính trị, đạo đức và lỗi sống;

– Tự kiểm bản thân ở mỗi Đảng viên là để làm cơ sở để cả tập thể nhìn nhận và hoàn chỉnh. Từ đó phát huy tối đa vai trò của tập thể, xây dựng tập thể vững bền.

2. Mẫu Bản kiểm điểm tư nhân đảng viên theo quyết nghị trung ương 4 khóa XII

>>> Tải ngay Mẫu Bản kiểm điểm tư nhân đảng viên theo quyết nghị trung ương 4 khóa XII tại đây.

ĐẢNG BỘ XÃ LÂM XA

Chi bộ: Trường tiểu học Lâm xa

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày … tháng … năm 20…

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

 

– Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÌNH

– Ngày sinh: 12/7/1990

– Ngày vào Đảng: 20/02/2021

– Ngày chính thức: 20/02/2022

– Đơn vị công việc: Trường tiểu học Lâm Xa

– Chi bộ trường tiểu học Lâm Xa

Thực hiện hướng dẫn của cấp trên và của chi bộ về đánh giá chất lượng Đảng viên năm 20223, gắn với thực hiện quyết nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Quá trình tu dưỡng, rèn luyện, công việc và phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên theo điều lệ Đảng và tổ chức Đảng phân công, tôi tự nghiêm túc kiểm điểm đánh giá trước chi bộ những ưu thiếu sót trong năm như sau:

I. Ưu điểm

1. Về t­ư t­­ưởng chính trị

– Bản thân tôi luôn trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; luôn  kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm của mình không chỉ trong công môi trường làm việc mà còn trong đời sống xã hội;

– Bản thân tôi luôn chấp hành tốt và bảo vệ đường lối, ý kiến, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và luôn tuân thủ nghiêm túc những quyết nghị của Đảng, của Chi bộ đề ra;

– Bản thân tôi tự nhân thấy tôi luôn kiểu mẫu trong mọi ngành nghề, cũng như tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng ý kiến đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và chính sách tại địa phương;

– Bản thân tôi luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Tôi luôn tự giác học tập để tăng phẩm chất đạo đức và lối sống của chính mình. Trong thực tiễn đời sống ngày nay, bản thân tôi đã tự xây dựng cho mình kế hoạch và phấn đấu thực hiện, rèn luyện để làm theo kế hoạch đã đề ra và noi tấm gương của chủ toạ Hồ Chí Minh. Thông qua việc làm của mình, bản thân tôi luôn nỗ lực làm việc một cách kiểu mẫu để bạn bè và đồng nghiệp noi theo;

– Bản thân tôi luôn ý thức được tư cách, phẩm chất cách mệnh và phát huy tính kiểu mẫu của người Đảng viên, bản thân không vi phạm những điều Đảng viên không được làm theo quy chế điều lệ Đảng;

– Bản thân tôi luôn tăng lối sống trung thực, thẳng thắn, hoà nhã với quần chúng xung quanh;

– Tôi luôn có ý thức đề cao công việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong chi bộ, luôn kết đoàn trong Chi bộ, Đảng bộ, không chia bè phái, tôn trọng và lắng tai ý kiến của mọi người.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ đ­­ược giao

– Đảm bảo đi làm đúng ngày, đúng giờ theo quy định và quy chế nơi làm việc;

– Nộp những báo cáo đầy đủ và đúng theo quy định của nơi làm việc;

– Ý thức trách nhiệm cao, có ý thức sáng tạo trong lao động, học tập, công việc;

– Có ý thức cầu tiến, không ngừng tham khảo để tăng năng lực chuyên môn cũng như kỹ năng sống;

– nhiệt tình, hết sức với công việc được giao không chỉ ở đơn vị công việc mà còn ở những đơn vị hoạt động, sinh hoạt đảng bộ;

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở;

– Bản thân tôi luôn tham gia xây dựng tổ chức Đảng và kiểu mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi trú ngụ.

4. Về tổ chức kỷ luật

– Tôi luôn tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tại nơi làm việc, cũng như trong chi bộ. Luôn phục tùng sự phân công của tổ chức, cũng như những văn bản, chỉ thị, quyết nghị của Đảng và Pháp luật của Nhà nước;

– Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng thường kỳ, và đóng Đảng phí đầy đủ theo quy định của Điều lệ Đảng;

– Chấp hành tốt chính sách Pháp luật của Nhà nước Thực hiện tốt mọi quy quy chế làm việc trong chi bộ, tham gia với những khối đoàn thể tạo công việc nhịp nhàng và có hiệu quả tốt;

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhìn nhận và khắc phục thiếu sót của bản thân mình.

5. Việc thực hiện quyết nghị Trung ương 4 khóa XII

– Trong công việc giáo dục tư tưởng chính trị luôn giữ vững, kiên định lập trường. Tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị. Học tập tham gia đầy đủ những lớp học tập quyết nghị của Đảng.

– Xây dựng chi bộ, Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh.

– Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, tư nhân phụ trách.

– Biết linh hoạt, mềm mỏng trong khắc phục công việc với đồng nghiệp, với học sinh. Đã khắc phục công việc có hiệu quả, bước đầu khắc phục được tính nóng tính khi khắc phục công việc.

II. Hạn chế, yếu kém, thiếu sót, nguyên nhân

– Bản thân tôi nhận thấy mình chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì tôi còn e sợ, chưa mạnh dạn, còn nể nang tình cảm trong công việc phê bình và tự phê bình; thỉnh thoảng cũng là vi ngại đóng góp ý kiến, sợ ý kiến của mình không được nhất trí, ủng hộ;

– Trong công việc tại đơn vị và quan hệ với đồng nghiệp chưa khéo léo, tế nhị trong cách khắc phục những tình huống.

III. Phương hướng và giải pháp khắc phục

– Tuyệt đối chấp hành những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan;

– Tự giác học tập và nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về quy định của pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Đảng;

– Trong khắc phục công việc cần tăng sự linh hoạt nhưng cũng phải thực hiện một cách thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

– nỗ lực rèn luyện bản thân phẩm chất vô tư, khách quan, mạnh dạn đãi đằng ý kiến, ý kiến một cách thực tâm;

– Không chỉ rèn luyện và tăng tri thức về Đảng bộ mà còn rèn luyện và tăng tri thức chuyên môn trong công việc;

– Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để tăng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ;

– Bản thân nỗ lực mạnh dạn hơn nữa trong việc tham vấn đề xuất những giải pháp nhằm làm tốt hơn công việc quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao;

– Tiếp tục đấu tranh và cùng tham gia đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, tăng vai trò tiên phong của người Đảng viên.

IV. Tự nhận mức phân loại (Đánh dấu X vào một ô tương ứng) 

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức:

–  Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.

– Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

– Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

– Chưa hoà thành chức trách, nhiệm vụ.

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên:

–  Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.

– Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của bản thân tôi, rất mong Chi bộ và những đồng chí Đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng cho tôi. Tôi xin nghiêm túc tiếp thu để sửa chữa, tu dưỡng và rèn luyện.

Tôi xin thực tâm cảm ơn!

                                               

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

……………

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC ĐẢNG CƠ SỞ ĐẢNG

1. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét đánh giá của lãnh đạo trực tiếp quản lý

-Ý kiến của tập thể lãnh đạo đơn vị, cơ quan nơi công việc:

– Kết quả đánh giá phân loại của cấp có thẩm quyền:

…, ngày … tháng … năm 20…

                                                               

T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu Bản kiểm điểm tư nhân đảng viên theo quyết nghị trung ương 4 khóa XII mà doanh nghiệp Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và tư vấn mọi thắc mắc.

nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: [email protected] để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!  

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Biểu mẫu

Back to top button