Mẫu bản nhận xét sách giáo khoa mới lớp 1 môn Hoạt động trải nghiệm

STT những nội dung đánh giá, nhận xét Kết nối tri thức với cuộc sống Vì sự đồng đẳng và dân chủ trong giáo dục Cùng học để phát triển năng lực Cánh diều 1 Nội dung và phương thức bộ sách không trái với quy định của pháp luật Việt Nam và thích hợp với tiêu chuẩn quốc gia về xuất bản phẩm. Nội dung và phương thức thích hợp với tiêu chuẩn về xuất bản. Nội dung và phương thức thích hợp với tiêu chuẩn về xuất bản. Nội dung và phương thức thích hợp với tiêu chuẩn về xuất bản. Nội dung và phương thức thích hợp với tiêu chuẩn về xuất bản. 2 Nội dung và phương thức bộ sách không mang thành kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và địa vị xã hội. Nội dung và phương thức bộ sách không mang thành kiến về sắc tộc (trang 27, 79) nghề nghiệp, giới, lứa tuổi (trang 109) và địa vị xã hội (trang 31). Nội dung và phương thức bộ sách không mang thành kiến sắc tộc: * thích hợp với vùng -Miền-Vùng dân tộc thiểu số, tạo sự kết nối giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong tổ chức hoạt động trải nghiệm, cùng đánh giá và cùng chung trách nhiệm trong việc đạt được mục tiêu của chương trình đặt ra. Nội dung và phương thức bộ sách không mang thành kiến sắc tộc: những em được thể hiện xúc cảm, hành vi yêu thương, thích hợp với hoàn cảnh giao tiếp. Nội dung và phương thức bộ sách không mang thành kiến về lứa tuổi, nam nữ. Vì: Cánh diều vẫn luôn được những bạn nhỏ ưa thích. Chúng không chỉ đơn thuần là đồ chơi mà còn thể thiện sự thông minh, khéo léo cũng như tài năng của những em. 3 Nội dung bộ sách thể hiện đúng và đầy đủ nội dung của chương trình môn học hoặc hoạt động giáo dục; bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, thích hợp với thực tiễn Việt Nam. Bộ sách thể hiện rất tốt việc phòng tránh xâm hại cho trẻ em. Nội dung sách được viết theo 9 chủ đềtrải nghiệm thường xuyên hướng tới 3 mạch nội dung: Hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng tới xã hội và hoạt động hướng tới tự nhiên. những chủ đề tích hợp nội dung giáo dục của Sao Nhi đồng và giáo dục địa phương. Hoạt động trải nghiệm còn chỉ ra những kỹ năng HS phát triển và rèn luyện trong những không gian khác như trong giờ sinh hoạt giới cờ và sinh hoạt lớp. Nội dung sách hoạt đôn gj trải nghiệm thể hiện đúng, đủ nội dung chương trình môn học. nhận diện được những việc nên làm vào giờ học. Những việc nên làm vào giờ chơi. thích hợp với thực tiễn Việt Nam. Nội dung bộ sách thể hiện đúng và đầy đủ nội dung 4 chủ đề theo quy định chương trình. Được thiết kế theo hướng HS phài thực hành, phải làm việc, phải trao đổi, chia sẻ và phải trải nghiệm trong thực tiễn và thông qua những hoạt động đó HS vận dụng được tri thức của bài học vào trong thực tế đời sống. Tạo thời cơ để HS phát triển được năng lực cần thiết của con người hiện đại được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. 4 những thuật ngữ, khái niệm, khái niệm, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo đảm chuẩn xác, khách quan, nhất quán và thích hợp với trình độ học sinh; những số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng. những thuật ngữ, khái niệm, khái niệm, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo đảm chuẩn xác, khách quan, nhất quán và thích hợp với trình độ học sinh; những số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng. Sách hoạt động trải nghiệm được trình bày bằng những hình ảnh đặc tả nội dung. Bản thân tranh chứa đựng nội dung hoạt động, HS học qua quan sát tranh và thực hành theo hướng dẫn qua tranh. Đặc biệtkênh hình chiếm ưu thế và kênh chữ vừa đủ để HS thực hiện dưới sự hướng dẫn thêm của người lớn. những thuật ngữ, hình ảnh bảo đảm chuẩn xác, khách quan, nhất quán và thích hợp với trình độ học sinh; hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng. những thuật ngữ, khái niệm, sự kiện. Tỷ lệ hình ảnh trong cuốn sách chiếm khoảng 80% thích hợp với cuốn sách, thích hợp với lứa tuổi của HS lớp 1. 5 những thành tựu khoa học mới liên quan tới chương trình môn học, hoạt động giáo dục được cập nhật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và thích hợp với mục tiêu của chương trình môn học, hoạt động giáo dục. những hình ảnh về những dự án xây dựng,nhà máy, những danh lam, khu di tích được cập nhật: trang 59, 67, 94, 95, 97, 99 những thành tựu khoa học mới liên quan tới chương trình môn học, hoạt động giáo dục ít được cập nhật. những thành tựu khoa học mới liên quan tới chương trình môn học, hoạt động giáo dục ít được cập nhật. Hoạt động trải nghiệm HS được học thông qua làm. Phát triển năng lực, phát triển bản thân thông qua trải nghiệm thực tế,thích hợp với xu thế giáo dục phát triển ngày nay. 6 Những nội dung giáo dục về chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền trẻ em, đồng đẳng giới, phát triển vững bền, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lý. Những nội dung giáo dục quyền con người, quyền trẻ em, đồng đẳng giới, phát triển vững bền, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lý. Sách trải nghiệm bao gồm 9 chủ đề:mỗi chủ đề bao gồm những loại hình hoạt động nhằm giáo dục về chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền trẻ em, đồng đẳng giới, phát triển vững bền, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lý. Nội dung 35 chủ đề trải nghiệm. Mỗi chủ đề có 3 mục lớn: Sinh hoạt dưới cờ; Hoạt động theo chủ đề; Sinh hoạt lớp. Với mỗi chủ đề, mỗi tuần HS sẽ được tham gia đủ 3 tiết trải nghiệm với 3 loại hình. Những nội dung giáo dục về quyền con người, quyền trẻ em, được thể hiện hợp lý. HS tự phát hiện và tự bộc lộ tài năng của mình, thể hiện năng khiếu của mình trước những bạn trong lớp, trong nhóm. Thông qua việc bộc lộ những em thêm tự tin về chính bản thân mình. Đó chính là cơ sở, là nền tảng để những em phát huy trong tương lai. 7 những bài học trong bộ sách tạo điều kiện cho thầy giáo vận dụng sáng tạo những phương pháp và phương thức tổ chức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm; tạo thời cơ và khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, phát huy tiềm năng của mỗi học sinh. những bài học giúp học sinh hứng thú, được trải nghiệm, vận dụng khá tốt. Ngoài ra, cuối mỗi bài những em được tự đánh giá về bết quả mình đạt được. Sách được thiết kế giúp GV thực hiện chương trình theo mô phỏng lớp học đảo ngược từ góc độ của hoạt động giáo dục, thể hiện ở chỗ: Sách giúp những em cách tự học, tự rèn luyện trước khi tới lớp dưới sự hướng dẫn của GV trước đó; Vở thực hành giúp HS tương tác với sách một cách lí thú và hiệu quả; Sách GV hỗ trợ GV tổ chức hoạt động theo tiếp cận phát triển năng lực sau khi HS đã được chuẩn bị. những bài học thể hiện được một số việc tự săn sóc bản thân, biết được những hành động an toàn, không an toàn thích hợp với lứa tuổi lớp 1. những bài học trong sách tạo điều kiện cho GV vận dụng sáng tạo những phương thức tổ chức dạy học, gây hứng thú tò mò cho HS. HS được học thông qua làm. Phát triển năng lực, phát triển bản thân thông qua trải nghiệm thực tế. VD: Tuần 7-Trang 21, 22: Rèn nền nếp sinh hoạt. Tự săn sóc bản thân: Thực hành để đánh răng, để rửa mặt, để đi giày dép, để mặc quần áo… đó là những thời cơ rất tốt để HS rèn luyện, hình thành những kỹ năng và phát triển năng lực tự phục vụ. 8 những bài học trong bộ sách thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh và yêu cầu về đánh giá kết quả giáo dục được quy định trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục, làm cơ sở cho việc đánh giá chuẩn xác kết quả giáo dục. những bài học trong bộ sách thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh. Sách Thiết kế những nhiệm vụ vừa sức, thích hợp với năng lực và đặc điểm tâm sinh lí HS lớp 1; những bài tập thiết kế mở, linh hoạt thích hợp với điều kiện gia đình, địa phương, cơ sở giáo dục; Mọi HS tự chủ trong rèn luyện và được khích lệ sáng tạo theo cách của mình. những bài học trong Hoạt động trải nghiệm thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh lớp 1 Nội dunghoạt động theo chủ đề thể hiện trọng tâm quy định trong chương trình hoạt động trải nghiệm. VD:Chủ đề thầy cô của em Tuần 9-Trang 26,27: HS trực tiếp làm những tấm thiệp, viết những lời hay, ý đẹp và gửi tới để chúc mừng những thầy cô nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 9 Cấu trúc bộ sách có đủ những thành phần cơ bản sau: phần, chương hoặc chủ đề; bài học; giảng giải thuật ngữ; mục lục. Cấu trúc bộ sách có những thành phần: tên bài học; giảng giải thuật ngữ; mục lục. Đề xuất: Nên sắp xếp những bài học có trình tự hơn (có thể xếp theo chủ điểm). Hoạt động trải nghiệm 1 theo định hướng hình thành từng hành vi đạo đức góp phần phát triển năng lực và phẩm chất theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông. Cấu trúc sách có đủ những thành phần cơ bản về những chủ đề; bài học; giảng giải thuật ngữ; mục lục rõ ràng Sách được cấu trúc thành 9 chủ đề được chọn lựa lọc từ 9 hoạt động giáo dục chủ yếu, phổ biến ở cấp Tiểu học trong chương trình hiện hành. 10 Cấu trúc bài học trong bộ sách bao gồm những thành phần cơ bản sau: mở đầu, tri thức mới, tập dượt, vận dụng. Cấu trúc bài học trong bộ sách bao gồm những thành phần cơ bản sau: khám phá – kết nối, thực hành, vận dụng, đánh giá. Ngoài ra, những phần còn được thể hiện khá rõ ràng. Hoạt động trải nghiệm với thời lượng 105 tiết, được thực hiện trong 3 loại hình bắt buộc: Sinh hoạt dưới cờ (1t/tuần); Sinh hoạt lớp (1t/tuần); Hoạt động giáo dục theo chủ đề (1tiết/tuần). Hoạt động giáo dục theo chủ đề được tổ chức định kỳ 1-2 lần/học kỳ và hoạt động câu lạc bộ được sử dụng thời gian buổi 2/ngày và ngoài giờ lên lớp. Nội dung mỗi bài trong SGK được thể hiện dưới dạng một hệ thống những hoạt động học theo đặc trưng môn học, cấp học. những chủ đề được lựa chọn lựa, sắp xếp theo trình tự thích hợp với từng thời khắc trong một niên học của HS. Mỗi chủ đề được thực hiện trong 1 tháng (4 tuần). Cũng chính vì vậy những hoạt động trải nghiệm trong chủ đề, trong 1 tháng được cấu trúc một cách logic với nhau. 11 tiếng nói sử dụng trong bộ sách là tiếng Việt, bảo đảm những quy định về chính tả và ngữ pháp, những chữ viết tắt, những ký hiệu, phiên âm, đơn vị đo theo quy định của Bộ Giáo dục và huấn luyện; diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, thể hiện chuẩn xác nội dung cần trình bày, thích hợp với lứa tuổi học sinh. tiếng nói sử dụng trong bộ sách là tiếng Việt bảo đảm những quy định về chính tả và ngữ pháp, những chữ viết tắt, những ký hiệu, phiên âm, đơn vị đo theo quy định của Bộ Giáo dục và huấn luyện; diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, thể hiện chuẩn xác nội dung cần trình bày, thích hợp với lứa tuổi học sinh. Đảm bảo tiếng nói Tiếng Việt thực tế, thể nghiệm những xúc cảm tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp tri thức, kĩ năng của những môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc khắc phục những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội thích hợp với lứa tuổi; thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai. tiếng nói sử dụng trong Hoạt động trải nghiệm là tiếng Việt bảo đảm những quy định về chính tả và ngữ pháp, thuật ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và huấn luyện; thích hợp với lứa tuổi học sinh. tiếng nói sử dụng trong sách Hoạt động trải nghiệm là tiếng Việt, thích hợp, dễ hiểu. Trong mỗi 1 tuần của hoạt động có 3 nội dung trọng tâm: Hoạt động SH dưới cờ; Trải nghiệm theo chủ đề; Sinh hoạt lớp. 3 hoạt động này có mối quan hệ logic chặt chẽ với nhau. 12 phương thức trình bày bộ sách cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ. phương thức trình bày bộ sách khoa cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ. Hoạt động trải nghiệm trình bày đẹp, hài hoà giữa kênh chữ và kênh hình, giữa tuyến cung ứng thông tin và tuyến tổ chức hoạt động của HS. phương thức trình bày bộ sách cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ. Kênh hình và kênh chữ trong mỗi bài học có chức năng dẫn dắt, định hướng để HS thực hiện những hoạt động trải nghiệm. 13 Tranh, ảnh, bảng biểu, đồ thị, bản đồ, hình vẽ trong bộ sách rõ ràng, chuẩn xác, cập nhật, có tính thẩm mỹ, thích hợp với nội dung bài học, lứa tuổi học sinh và chỉ rõ nguồn trích dẫn. Tranh, ảnh, bảng biểu, đồ thị, bản đồ, hình vẽ trong bộ sách rõ ràng, chuẩn xác, cập nhật, có tính thẩm mỹ, thích hợp với nội dung bài học, lứa tuổi học sinh và chỉ rõ nguồn trích dẫn. Tranh ảnh trong sách luôn chú trọng việc đảm bảo yếu tố thăng bằng giới, đảm bảo yếu tố vùng miền, đảm bảo tính thẩm mỹ và tính hiện đại. Tranh, ảnh trong sách Hoạt động trải nghiệm rõ ràng, có tính thẩm mỹ, thích hợp với nội dung bài học, lứa tuổi học sinh và chỉ rõ nguồn trích dẫn. Nội dung, tranh ảnh có sự phối hợp hài hòa giữa miền Nam và miền Bắc, giữa vùng thành thị và vùng nông thôn.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts