Mẫu Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ công viên chức mới nhất 2023

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá cán bộ là biểu mẫu được sử dụng hàng năm trong những cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể. Tuy nhiên không phải người nào cũng biết những viết chuẩn xác biểu mẫu này. Bài viết này sẽ phân phối những thông tin cần thiết khi quý độc giả muốn biết về mẫu bản tự nhận xét đánh giá cán bộ mới nhất:

1. Mẫu bản tự nhận xét đánh giá cán bộ là gì?

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ là biểu mẫu giúp cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận lại toàn bộ quá trình làm việc của bản thân, thành thật với những thiếu sót của bản thân và từ đó đưa những giải pháp để khắc phục tình trạng. Thông thường cán bộ đều là những người đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản, là lực lượng nòng cốt của quốc gia, là chủ thể quản lý, chỉ đạo những công việc tại đơn vị công việc do vậy mà cần phải trung thực, trong sạch để tạo dựng lòng tin với nhân dân, trung thành với ý tưởng của Đảng, của nhà nước Việt Nam. Mỗi cán bộ sẽ phải tự phê bình, nhận xét, kiểm điểm, đánh giá về chính trình trong quá trình làm việc, thực hiện những công việc được giao, đồng thời là nhìn nhận về lối sống đạo đức, phẩm chất của mình.

Mục đích khi sử dụng bản tự nhận xét đánh giá cán bộ là giúp những tư nhân, cán bộ, lãnh đạo nhìn nhận lại toàn bộ ưu điểm, nhược điểm của bản thân để có thể đưa ra định hướng phấn đấu trong tương lai. Một bản tự nhận xét đánh giá cán bộ tiêu chuẩn phải bao gồm toàn bộ những mặt từ chính trị tới đạo đức, lối sống của từng cán bộ. Qua mỗi bản nhận xét đánh giá này những cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ sẽ đưa ra những phương hướng, kế hoạch và giao nhiệm vụ thích hợp với năng lực cũng như là trình độ chuyên môn của từng cán bộ. Ví dụ một bản tự nhận xét đánh giá cá bộ để bổ nhiệm thì được hiểu đơn thuần là bản tự kiểm điểm nêu rõ về những nội dung về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, về phẩm chất đạo đức để nhằm mục đích có thể dựa vào đó mà cấp trên của những cán bộ đó sẽ đưa ra quyết định bổ nhiệm vị trí công việc đối với những cán bộ này.

Bạn đang xem bài: Mẫu Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ công viên chức mới nhất 2023

tương tự, trong những thời khắc cụ thể, mỗi người cán bộ cần phải tự kiểm điểm, đưa ra đánh giá, từ đó sẽ nhìn nhận được những thiếu sót trong quá trình công việc để tìm ra giải pháp phù thống nhất tạo điều kiện cho công việc được khắc phục thuận lợi và thành công nhất có thể. Bên cạng đó bản tự nhận xét đánh giá cán bộ sẽ tạo điều kiện cho tư nhân tự phê bình và đưa ra những đánh giá, phương hướng khắc phục để tăng ý thức, nhiệt huyết cũng như là tăng năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ.

 

2. Hướng dẫn viết bản tự nhận xét đánh giá cán bộ

Để soạn thảo một bản tự nhận xét đánh giá cán bộ cần đảm bảo được những nội dung cơ bản sau đây:

– Phần mở đầu bản tự nhận xét đánh giá cán bộ cần phải viết đầy đủ thông tin của mình cụ thể như: họ tên, tháng ngày năm sinh, đơn vị công việc, chức vụ, đang sinh hoạt tại chi bộ nào, đảng bộ nào.

– Phần nội dung bản tự nhận xét đánh giá cán bộ: người viết cần nêu ra được những điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình thực hiện công việc được cấp trên giao mà bản thân đã hoàn thành, nhưng ưu điểm và nhược điểm liên quan tới những vấn đề như:

+ Về phẩm chất chính trị: Vì đứng trong hàng ngũ của Đảng nên cán bộ phải là người có nhận thức rõ ràng về lý tưởng của Đảng, lối sống đạo đức, chính trị và những vấn đề liên quan tới ý thức kỷ luật, tác phong làm việc. Trong phần này, cán bộ cần nêu những ưu điểm trong việc nhận thực lý luận của Đảng cộng sản Việt Nam và chủ nghĩa Mác Lênin.

+ Về đạo đức lối sống: Cán bộ cần phải có lối sống giản dị, trung thực không thời cơ tính toán và luôn phải nêu cao được ý thức phê và tự phên. Người cán bộ cũng là người thực hiện nghiêm túc những quy định mà đã đề ra cho cán bộ công chức trong cơ quan.

+ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Trên cương vị cần ghi rõ tên chức danh, vị trí hiện tại của người cán bộ mà cần có những biểu hiện năng lực chủ động trong công việc và nêu cao được ý thức trách nhiệm trong công việc ngành nghề việc làm, luôn đấu tranh với những điều tiêu cực , nhân tiện hiện được sự nghiêm minh trong công việc, khen thưởng rõ ràng, đúng người đúng tội, đảm bảo theo đúng những quy định của pháp luật. Cần chú ý, một người cán bộ giỏi có thể lãnh đạo được nhân dân thì điều kiện cần ở đây là người cán bộ đó phải có được năng lực, tài năng cần thiết để làm việc. Cán bộ tự đưa ra nhận xét cho chính thái độ của mình, mức độ nhiệt tình trong việc trả lời những thắc mắc, yêu cầu của người dân.

Lưu ý: khi cán bộ tự nhận xét, đánh giá về mình thì cần phải đảm bảo tính trung thực, không được phân phối những gì không có thật hay chỉ viết những điều tốt đẹp về bản thân mình. Nêu tóm tắt tiến trình công việc của tư nhân cán bộ , thể hiện những thành tích đạt được trong suốt quá trình đảm nhận công việc và cũng nên nêu ra những vấn đề vất vả mà họ vấp phải, tất cả những điều này đều sẽ được thể hiện một cách khái quát nhất.

– Đánh giá chung về ưu điểm, thiếu sót của bản thân trong thời gian công việc:

+ Ưu điểm: có phẩm chất đọa đức tốt, chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, điều lệ, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam; chấp hành tốt sự phân công của lãnh đạo; …

+ Nhược điểm: Trong công việc chỉ đạo chuyên môn của bản thân thì vẫn còn thiếu nhạy bén; công việc xã hội hóa giáo dục còn hạn chế; công việc chỉ đạo đoàn thể vẫn chưa có sự đồng bộ; …

– Phần kết luận bản tự nhận xét đánh giá cán bộ dựa trên những tiêu chí sau đây:

  • Đảm bảo được tiêu chuẩn nhà nước về kỷ luật cán bộ : Thực hiện được đầy đủ những tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ năng lực và mức độ tín nhiệm của họ trong tổ chức cơ quan đó;
  • Khả năng hoàn thành nhiệm vụ : Mức độ công việc được hoàn thành, hoàn thành xuất sắc hay hoàn thành một phần, hay hoàn thành nhưng vẫn có lỗi, …;
  • Triển vọng và khả năng thời cơ phát triển: tư nhân có tiềm năng phát triển, triển vọng tốt hay không trong suốt quá trình làm việc, đảm nhận vị trí trách nhiệm đó, đã từng bị khiển trách nhắc nhở gì hay không …

Một số lưu ý khi viết bản tự nhận xét đánh giá cán bộ:

  • vận dụng những quy định tại Quyết định 286-QĐ/TW năm 2010 ban hành Quy chế đánh giá cán bộ do Bộ Chính Trị ban hành và những văn bản pháp luật khác để viết những nội dung đánh giá, nhận xét cán bộ;
  • Nội dung đánh giá nhận xét phải bao quát, đầy đủ những nội dung, tiêu chí về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm trong việc thực hiện công việc;
  • Lập những nội dung, tiêu chí đánh giá theo quy định của đơn vị một cách chi tiết, dễ hiểu và khoa học để dễ dàng so sánh, đối chiếu, đánh giá và tự kiểm điểm;
  • Mẫu bản tự nhận xét đánh giá cán bộ cần có xác nhận đóng dấu của bí thư thay mặt cho ban thường vụ, ký và đóng dấu.

 

3. Mẫu bản tự nhận xét đánh giá cán bộ mới nhất 

Luật Minh Khuê đưa ra mẫu tự nhận xét đánh giá cán bộ mới nhất, quý độc giả có thể tham khảo biểu mẫu dưới đây:

HUYỆN ỦY

ĐẢNG BỘ VĨNH YÊN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 09 năm 2022

BẢN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

Họ và tên cán bộ : Hoàng Lê Phương Nam

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 12 tháng 12 năm 198x

Đơn vị công việc: Huyện đoàn Vĩnh Yên

Chức vụ: Ủy ban thường vụ huyện đoàn

Nhiệm vụ được phân công: Tổ chức, quản lý những hoạt động Đoàn, Hội, Đội trên khu vực huyện, những nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ công việc

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống:

– Chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế cơ quan và nơi trú ngụ. Có tư tưởng và lập trường chính trị vững vàng.

– Có phẩm chất, đạo đức lối sống tốt. Luôn tiên phong trong công việc chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác, giữ vững phẩm chất đạo đức của người đảng viên trong thời đại mới.

– Có tác phong nghiêm túc, quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân đúng mực, có ý thức tôn trọng đồng nghiệp đồng chí, tận tụy trong công việc.Trong công việc cũng như trong cuộc sống luôn luôn có ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình thẳng thắn. Sẵn sàng tiếp thu, lắng tai ý kiến của đồng nghiệp và khắc phục những ý kiến thắc mắc đề nghị của cán bộ, đồng chí với trách nhiệm là người tổ chức và tham gia trực tiếp vào những hoạt động của ủy ban thường vụ huyện.

– Xây dựng và giữ vững ý thức kết đoàn, thống nhất cao trong cơ quan, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong đơn vị.

– Có đạo đức, lối sống lành mạnh, hòa đồng với mọi người, không có biểu hiện quan liêu, hống hách; luôn nêu cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong công việc cũng như trong sinh hoạt hàng ngày.

– Giữ mối quan hệ mật thiết với người dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi trú ngụ. Bản thân can bộ và gia đình luôn chấp hàng tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gia đình được xác nhận là gia đình văn hóa. Thực hiện tốt quy định đối với cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị.

2. Năng lực công việc:

– Có đủ năng lực hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ được giao, có đầy đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như những bằng cấp liên quan để phục vụ công việc.

– Chủ động thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng chế độ, chính sách của nhà nước và thời gian yêu cầu. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo công việc theo quy định.

– Phối hợp tốt với những cơ quan, đơn vị có liên quan trong khắc phục công việc đảm bảo đúng quy định về trình tự thủ tục, hồ sơ, thời gian khắc phục.

–  Có ý thức trách nhiệm trong công việc và thực hiện nghiêm tục nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Tích cực nghiên cứu những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm tăng chất lượng công việc tham vấn cho lãnh đạo huyện.

3. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ

– Là cán bộ tổ chức và tham gia cá hoạt động đoàn, hội, đoàn thể của huyện, Tôi luôn có ý thức trách nhiệm trong mọi hoạt động, luôn nêu cao ý thức và phẩm chất của người cán bộ tổ chức và quản lý những hoạt động của ủy ban thưởng vụ đoàn huyện. Triển khai đầy đủ những hoạt động của đoàn theo quy định và chỉ đạo từ cấp trên theo kế hoạch từng tuần, từng tháng, có sơ kết những hoạt động theo từng đợt thi đua và từ đó rút ra những kết quả đạt được, cùng với những vấn đề còn tồn đọng trong công việc chỉ thị thực hiện.

– Những đề xuất, sáng kiến được chấp nhận và thực hiện, tham gia tổ chức những phong trào thi đua đội viên cơ sở, những chương trình văn hóa văn nghệ kỷ niệm những ngày lễ, tham gia tổ chức, lên kế hoạch thực hiện đại hội đại biểu toàn quốc,…

– Đảm bảo đúng số ngày làm việc trong năm, trừ những ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ phép, ngày đi công việc và ngày nghỉ theo chế độ quy định của pháp luật có liên quan tới cá bộ. Thực hiện đầy đủ và tích cực đi công việc cơ sở, phát hiện những vấn đề phát sinh hoặc tồn tại, đưa ra báo cáo đề xuất khắc phục.

Kết quả trong năm 2021: Hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định:

– Đối với chuyên môn: Được Ủy ban nhân dân huyện khen tặng danh hiệu “đội viên thi đua cơ sở”.

– Đối với Công đoàn: Được công đoàn ngành khen tặng: Tập thể “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”; tư nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn”.

II. Đánh giá chung về ưu thiếu sót, mặt mạnh, mặt yếu trong thời gian công việc

1. Ưu điểm:

– Có lập trường ý kiến, tư tưởng chính trị, việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc chấp hành Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng.

– Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Có ý thức nghiên cứu. học tập để tăng trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu vị trí công việc, nhiệm vụ được giao;

– Có khả năng làm tốt công việc quản lý, có năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thể hiện qua khố lượng, chất lượng, tiến độ và hiệu quả của công việc;

– Có ý thức trách nhiệm công việc thể hiện ở việc chỉ đạo đề tham vấn cho cấp có thẩm quyền khắc phục những công việc được phân công phụ trách, đảm bảo thời gian thực hiện và chất lượng hiệu quả trong công việc tham vấn, đề xuất đối với cấp trên về ngành nghề phụ trách. Có sáng kiến và việc vận dụng kinh nghiệm công việc vào trong thực tiễn khắc phục công việc được giao.

– Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chức trách được giao trong năm và đạt được kết quả tốt trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được giao phụ trách, quản lý.

2. thiếu sót:

– Chưa huy động hết sức mạnh của tập thể và tư nhân của hàng ngũ;

– Tổ chức tham gia những hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong hàng ngũ chưa mạnh.

– Trong quá trình công việc và sinh hoạt chi bộ chưa đưa ra nhiều ý kiến hay.

– Trong thời gian đầu mới làm thuê việc quản lý vì thiếu kinh nghiệm nên việc chỉ đạo và điều hành công việc đôi lúc còn thiếu khoa học. Việc phê bình và tự phê bình trong đơn vị còn chưa thật mạnh dạn, còn cả nể.

3. Chiều hướng phát triển bản thân

– Phát huy và thể hiện tốt những ưu điểm trong thời gian qua đã làm được, đồng thời khắc phục những hạn chế và tồn tại trong thời gian tiếp theo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tăng hoạt động của đoàn thể, giúp đoàn thể trở thành một tổ chức vững mạnh.

– Sở trường công việc: làm thuê việc quản lý, quản lý tổ chức hiệu quả những hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Có triển vọng phát triển và có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở vị trí cao hơn.

III. Kết luận chung

1. Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ: có đầy đủ những tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cũng như năng lực công việc.

2. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: đủ khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

4. Triển vọng và chiều hướng phát triển: đảm bảo tốt nhiệm vụ hiện tại và có chiều hướng phát triển tốt.

Trên đây là bản tự nhận xét đánh giá giá của tôi, bản thân tôi rất mong nhận được sự góp ý của Lãnh đạo cơ quan, những đồng nghiệp để bản thân ngày càng được hoàn thiện hơn ./.

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tự nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là bài viết tham khảo của đơn vị Luật Minh Khuê về mẫu tự đánh giá nhận xét đánh giá cán bộ mới nhất. Hy vọng bài viết này đã phân phối những thông tin hữu ích cho quý độc giả khi tìm hiểu về những biểu mẫu, cách viết một bản tự nhận xét, đanh giá cán bộ cũng như những điều cần lưu ý khi viết một bản tự nhận xét cơ bản và vẫn đảm bảo chất lượng.

nếu như quý khách hàng còn bất cứ vướng mắc về những vấn đề pháp lý, xin vui lòng liên hệ qua số tổng đài tư vấn luật miễn phí của đơn vị chúng tôi 1900.6162 để nhận được sự trả lời nhanh chóng, kịp thời tới từ hàng ngũ trạng sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệp chuyên môn của đơn vị chúng tôi. Xin cảm ơn sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts