Mẫu Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công việc cán bộ để bổ nhiệm

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá quá trình công việc cán bộ là biểu mẫu được sử dụng hàng năm trong những cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể. Tuy nhiên không phải người nào cũng biết những viết chuẩn xác biểu mẫu này. Bài viết này sẽ cung ứng những thông tin cần thiết khi quý độc giả muốn biết về mẫu bản tự nhận xét đánh giá cán bộ mới nhất:

 

1. Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công việc cán bộ để bổ nhiệm là gì?

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ để bổ nhiệm được hiểu cơ bản chính là bản tự kiểm điểm nêu rõ về những nội dung về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, về phẩm chất đạo đức để nhằm mục đích có thể dựa vào đó mà cấp trên của những cán bộ đó sẽ đưa ra quyết định bổ nhiệm vị trí công việc đối với những cán bộ này. Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công việc cán bộ để bổ nhiệm được sử dụng khá phổ biến trong thực tiễn và có những ý nghĩa cũng như những vai trò quan trọng.

Bạn đang xem bài: Mẫu Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công việc cán bộ để bổ nhiệm

Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công việc cán bộ để bổ nhiệm là biểu mẫu được lập ra để những chủ thể là những tư nhân cán bộ tự đưa ra những nhận xét đánh giá chung trong thời gian cán bộ đó làm việc, giữ chức vụ suốt nhiệm kỳ vừa qua. Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công việc cán bộ là yếu tố quan trọng để xem xét bổ nhiệm.

 

2. Mẫu bản tự nhận xét đánh giá quá trình công việc cán bộ để bổ nhiệm

 

Screenshot 24(65)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

Họ và tên cán bộ: Trần Thị T. Mã số: 28

Chức vụ: Chuyên viên cao cấp. ngạch trật lương: 6,570

Đơn vị đang công việc: Tòa án nhân dân huyện H

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ công việc TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

1/ Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

– Thực hiện đúng những hành vi mà pháp luật hành chính cho phép;

– Thực hiện đúng những hành vi mà pháp luật hành chính buộc phải thực hiện; 

– Không thực hiện những hành vi mà pháp luật hành chính cấm thực hiện

2/ Kết quả công việc theo chức trách nhiệm vụ được phân công: hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao

3/ ý thức kỷ luật:

– Biết phân chia, sắp xếp thời gian thực hiện công việc hợp lý.

– Đảm bảo quỹ thời gian mang tới ý nghĩa trong công việc.

– Không sa đà vào những thứ không cần thiết, vô dụng. Khi biết tiết chế những khoảng thời gian đó một cách hợp lý. Hoàn thành mọi mục tiêu được đề ra dù khó hay dễ.

– xúc cảm của thời khắc đó không được chi phối lý trí.

4/ ý thức phối hợp trong công việc:

– Thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ công việc phối hợp của quyền với công đoàn; đảng với chính quyền; đảng với những đoàn thể; giữa những phòng, phòng ban với nhau; công việc phối hợp của từng phòng với những phòng ban; tư nhân với tư nhân và phối hợp của những tư nhân với từng phòng ban. Có rà soát và đánh giá kịp thời để trợ giúp những tư nhân và phòng ban phòng ban khi cần thiết.

– Đưa nội dung những công việc vào kế hoạch công việc của những tổ chức tư nhân; có kiểm điểm đánh giá, rút kinh nghiệm theo từng tháng, từng kỳ.

– Thực hiện tốt những nguyên tắc trong phối hợp công việc, có ý thức tự giác, tích cực trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm có được hiệu cao trong công việc. Phát huy sức mạnh tổng hợp để phấn đấu hoàn thành mọi kế hoạch đề ra của Trung tâm một cách hiệu quả cao nhất.

5/ Tính trung thực trong công việc: thiệt thà, thẳng thắc nhận lỗi khi mình mắc lỗi, không báo cáo sai sự thực, không tham lam, gian dối lấy của người khác làm của mình. Xây dựng một tập thể, một tổ chức hoặc một xã hội rất cần những con người có đức tính trung thực, ngay thẳng, có trí tuệ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung. Mọi hành vi tiêu cực, dối trá, thiếu trung thực của tư nhân chỉ làm suy yếu tổ chức, chia rẽ, bè phái, gây mất kết đoàn nội bộ.

6/ Lối sống đạo đức:

– Mẫu mực về phẩm chất đạo đức, trung thực, khiêm tốn, thực bụng, trong sáng, giản dị, bao dung; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

– Không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc, là trung tâm kết đoàn, kiểu mẫu về mọi mặt.

– Không tham nhũng, lãng phí, thời cơ, vụ lợi; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm; tuyệt đối không trục lợi và để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

– Thực hiện nghiêm những nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, việc làm trái với những quy định của Đảng, Nhà nước trong công việc cán bộ.

7/ ý thức học tập tăng trình độ:

– Không ngừng học tập, tăng trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, khả năng lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhiệm vụ được giao; không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân theo tấm gương đạo đức, phong cách của chủ toạ Hồ Chí Minh.

– Tích cực nghiên cứu, học tập những quyết nghị, chỉ thị, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước để tăng nhận thức tư tưởng chính trị; phát huy và tăng ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm quy định đảng viên không được làm…

8/ ý thức và thái độ phục vụ nhân dân:

– Trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc và uy tín của cơ quan, tôn trọng và tận tụy phục vụ nhân dân.

– Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn lựa vị trí công việc, chọn lựa việc dễ, bỏ việc khó. Tâm huyết, tận tụy, kiểu mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; không vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ công việc TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Người tự nhận xét

T

Trần Thị T

 

3. Hướng dẫn viết bản tự nhận xét đánh giá quá trình công việc cán bộ để bổ nhiệm

Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công việc cán bộ để bổ nhiệm những cán bộ lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm những nội dung sau:

– Thứ nhất: Phần mở đầu bản tự nhận xét đánh giá quá trình công việc cán bộ để bổ nhiệm: Ở phần mở đầu bản tự nhận xét đánh giá quá trình công việc cán bộ để bổ nhiệm, những chủ thể là những tư nhân thực hiện cần phải viết đầy đủ những thông tin của mình cụ thể là những thông tin như: họ tên, tháng ngày năm sinh, đơn vị công việc, chức vụ, đang sinh hoạt tại chi bộ, đảng bộ nào.

– Thứ hai: Phần nội dung bản tự nhận xét đánh giá quá trình công việc cán bộ để bổ nhiệm:

Nội dung của bản tự nhận xét đánh giá quá trình công việc cán bộ để bổ nhiệm sẽ bao gồm những nội dung về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kết quả đạt được; phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống và những ưu điểm, nhược điểm cụ thể.

những chủ thể cũng có thể tham khảo cách viết nội dung của một phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở như sau:

+ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

Về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao thì bản thân là Phó hiệu trưởng nhà trường, chủ toạ công đoàn, Phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở đã chủ động cùng với chi bộ và Hiệu trưởng nhà trường xây dựng ra những kế hoạch giáo dục theo định kỳ hàng tháng, hàng năm để nhằm mục đích cùng cấp ủy và ban giám hiệu nhà trường lãnh đạo cũng như thực hiện việc chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và những mục tiêu trong quyết nghị của nhà trường đã đề ra qua từng niên học.

Giữ vững và từng bước ngày càng tăng chất lượng dạy và học của nhà trường. không những thế thì cũng đã chú trọng tới bồi dưỡng hàng ngũ học sinh giỏi để tham gia những cuộc thi của thành phố, của quốc gia.

hạ tầng của nhà trường cũng đã được củng cố; xây dựng thêm ngày càng khang trang và đảm bảo vệ sinh sạch đẹp.

+ Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua:

Phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở đã đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chuẩn nghề nghiệp loại xuất sắc; công chức loại tốt và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở cùng Hiệu trưởng nhà trường lãnh đạo giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia,…

không những thế thì đã luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy; của Hiệu trưởng nhà trường trong công việc chỉ đạo chuyên môn để từ đó có thể xây dựng kế hoạch, nội dung; giải pháp thực hiện những kế hoạch và phân công công việc tạo nên nền tảng làm việc ổn định; khoa học và đạt hiệu quả cao.

+ Về phẩm chất chính trị, lối sống:

Phẩm chất đạo đức tốt, đã chấp hành đầy đủ những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở có lối sống trong sạch, vững mạnh, kiểu mẫu thực hiện tốt những cuộc vận động.

không những thế thì cũng có ý thức tham khảo, tự bồi dưỡng chuyên môn; có ý thức kỷ luật.

+ Tóm tắt những ưu điểm, thiếu sót của bản thân:

Ưu điểm: Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, điều lệ, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chấp hành tốt sự phân công của Hiệu trưởng nhà trường; phối hợp tốt với Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo, lãnh đạo đối với những đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; …

Hạn chế: Trong công việc chỉ đạo chuyên môn của bản thân thì vẫn còn thiếu nhạy bén; công việc xã hội hóa giáo dục còn hạn chế; công việc chỉ đạo đoàn thể vẫn chưa có sự đồng bộ.

– Thứ ba: Phần kết luận bản tự nhận xét đánh giá quá trình công việc cán bộ để bổ nhiệm: Phần kết luận bản tự nhận xét đánh giá quá trình công việc cán bộ để bổ nhiệm sẽ nêu cụ thể về địa điểm, thời gian viết bản tự nhận xét và chữ ký của người thực hiện.

 

4. Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ có vai trò gì?

Thứ nhất: Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ giúp cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận chính quá trình làm việc của bản thân mình, thành thật với những thiếu sót của bản thân và từ đó tìm ra giải pháp để khắc phục tình trạng.

Mỗi cán bộ sẽ phải tự phê bình, nhận xét, kiểm điểm về chính mình trong quá trình công việc, thực hiện những công việc được giao, đồng thời là lối sống đạo đức, phẩm chất của mình.

Cán bộ đều là những người đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản, là lực lượng nòng cốt của quốc gia, là chủ thể quản lý, chỉ đạo những công việc tại đơn vị công việc do vậy mà cần phải trung thực, trong sạch để tạo dựng lòng tin với nhân dân, trung thành với ý tưởng của Đảng, của nhà nước Việt Nam.

do vậy, mỗi người cán bộ cần phải tự kiểm điểm, đưa ra đánh giá, từ đó sẽ nhìn nhận được những thiếu sót trong quá trình công việc để tìm ra giải pháp phù thống nhất tạo điều kiện cho công việc được khắc phục thuận lợi và thành công nhất có thể.

Thứ hai: Việc tự phê bình và đánh giá cán bộ sẽ góp phần to lắm nhằm tăng ý thức cũng như là năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ.

Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ sẽ từ những nhận xét đánh giá đó để đề ra những phương hướng, kế hoạch và giao nhiệm vụ thích hợp với năng lực cũng như là trình độ chuyên môn của từng cán bộ.

Trên đây là bài viết tham khảo của đơn vị Luật Minh Khuê về mẫu tự đánh giá nhận xét đánh giá cán bộ mới nhất. Hy vọng bài viết này đã cung ứng những thông tin hữu ích cho quý độc giả khi tìm hiểu về những biểu mẫu, cách viết một bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ cũng như những điều cần lưu ý khi viết một bản tự nhận xét cơ bản và vẫn đảm bảo chất lượng.

nếu như quý khách hàng còn bất cứ vướng mắc về những vấn đề pháp lý, xin vui lòng liên hệ qua số tổng đài tư vấn luật miễn phí của đơn vị chúng tôi 1900.6162  hoặc gửi qua email [email protected] để nhận được sự trả lời nhanh chóng, kịp thời tới từ hàng ngũ trạng sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm chuyên môn của đơn vị chúng tôi. Xin cảm ơn sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts