Mẫu bảng báo giá thi công xây dựng mới nhất 2023 bằng Word, Ecexl

Thi công xây dựng ngày nay đang là một ngành nghề khá nóng bởi nhu cầu xây dựng nhà ở, trung tâm thương nghiệp ngày nay đang tăng cao. Mỗi một đơn vị thi công lại có một mức giá thi công khác nhau. Vậy bảng báo giá thi công xây dựng mới nhất năm 2023 được thể hiện thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây

 

1. Thi công dự án xây dựng được hiểu thế nào? 

Thi công xây dựng dự án được hiểu gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với dự án xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bỏ, phục hồi; phá tháo dỡ dự án; bảo hành, bảo trì dự án xây dựng (khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014)

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng báo giá thi công xây dựng mới nhất 2023 bằng Word, Ecexl

Về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định cụ thể (Điều 4 Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung bởi điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020): Bảo đảm đầu tư xây dựng dự án theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ cảnh quan, môi trường; thích hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, đặc điểm văn hóa của địa phương, bảo đảm ổn định cuộc sống của Nhân dân, kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng, an ninh, phòng, chống tiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Sử dụng hợp lý nguồn lực, tài nguyên tại khu vực có dự án, bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và trình tự đầu tư xây dựng. Tuân thủ tiêu chuẩn, kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng; bảo đảm nhu cầu tiếp cận sử dụng vật liệu xây dựng; bảo đảm nhu cầu tiếp cận sử dụng dự án thuận lợi, an toàn cho người khuyết tật, người già, trẻ em ở những dự án công cộng, nhà cao tầng; ứng dụng khoa học và công nghệ, vận dụng hệ thống thông tin dự án tron hoạt động đầu tư xây dựng

Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn dự án, tính mệnh, sức khỏe con người và tài sản; phòng, chống cháy , nổ; bảo vệ môi trường. Bảo đảm xây dựng đồng bộ trong từng dự án và đồng bộ với những dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tổ chức, tư nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định; chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do mình thực hiện theo quy định. Bảo đảm công khai, sáng tỏ, tiết kiệm, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát và tiêu cực khác trong hoạt động đầu tư xây dựng. Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng với chức năng quản lý của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư thích hợp với từng loại tài chính sử dụng. Khi lập và thực hiện quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành dự án xây dựng, phát triển vật liệu xây dựng phải có giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường

 

2. Mẫu bảng báo giá thi công xây dựng dự án mới nhất năm 2023 – Mẫu số 1 – bản Word 

 

Screenshot 24(45)

Mẫu bảng báo giá thi công dự án xây dựng được hiểu là mẫu được lập ra trong quá trình xây dựng từ đó giúp xác định tính chuẩn xác kinh phí phát sinh trong quá trình xây dựng dự án. Báo cáo quyết toán được sử dụng để xây dựng dự án sáng tỏ, khắc phục những khoản phát sinh ngoài ý muốn

LOGO doanh nghiệp

Số: 123

doanh nghiệp TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A

Địa chỉ: Số a, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: (Tên đơn vị hợp tác)

doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn A xin trân trọng báo giá như sau:

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐVT KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN (VNĐ)
1 Mua nguyên vật liệu cái 10 500.000 5.000.000
2 Tiền công người 10 15.000.000 150.000.000
3 Khác cái 100 1.000.000 100.000.000
TỔNG CỘNG:  255.000.000

Tổng cộng: hai trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn (bằng chữ đồng)

Ghi chú:

– Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 

– Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 012xxxxxxxxx – Mr. A

Trân trọng./.

X, ngày 14 tháng năm 2023

doanh nghiệp TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A

 

3. Mẫu bảng báo giá thi công xây dựng dự án mới nhất năm 2023 – Mẫu số 2 – bản Excel 

 

Screenshot 24(46)

LOGO doanh nghiệp

Số: 123

doanh nghiệp TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN B

Địa chỉ: Số b, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi (Tên đối tác)

doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn B xin trân trọng thông báo giá thi công dự án xây dựng tại địa điểm a của quý khách như sau:

STT Nội dung công việc ĐVT Khối lượng (tạm tính) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
I Hạng mục I        
1 Công việc 1 cái 10 1.000.000 10.000.000
2 Công việc 2 cái 10 2.000.000 20.000.000
3 Công việc 3 cái 10 3.000.000 30.000.000
II Hạng mục II        
1 Công việc 1 người 10 4.000.000 40.000.000
2 Công việc 2 người 10 5.000.000 50.000.000
TỔNG CỘNG 150.000.000
TỔNG CỘNG (làm tròn) 150.000.000

Bằng chữ: một trăm năm mươi triệu đồng chẵn 

Ghi chú: 

– Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT

– Đơn giá trên đã bao gồm vật tư, nhân lực, xe máy thiết bị. Chưa bao gồm cho phí kiểm định

– Báo giá này có hiệu lực tới ngày 10/11/2023

Rất hân hạnh được phục vụ những dự án của quý doanh nghiệp

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 012xxxxxxx – Mrs. B

Trân trọng./.

T, ngày 14 tháng năm 2023

doanh nghiệp TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN B

 

4. Điều kiện kinh doanh dịch vụ thi công dự án xây dựng

Để được phép kinh doanh dịch vụ thi công dự án xây dựng cần đáp ứng một số điều kiện cụ thể (Điều 157 Luật Xây dựng 2014, khoản 56 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, khoản 32 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP): Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng dự án tương ứng với loại, cấp dự án xây dựng. Chỉ huy trưởng công trường có chuyên môn và năng lực hành nghề thi công xây dựng dự án thích hợp. Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng xây dựng dự án. Tổ chức tham gia hoạt động thi công xây dựng dự án phải đáp ứng những điều kiện tương ứng với những hạng mục năng lực, cụ thể:

– Hạng I: (Được thi công xây dựng dự án cùng loại)

 • tư nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường hạng I thích hợp với ngành chuyên môn đảm nhận
 • tư nhân phụ trách thi công ngành chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề thích hợp với công việc đảm nhận và thời gian công việc ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề
 • người lao động kỹ thuật thực hiện những công việc có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ thích hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 • Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng những dự án thích hợp với công việc tham gia đảm nhận
 • Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục dự án chính liên quan tới nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nất 01 dự án từ cấp I trở lên hoặc 02 dự án từ cấp II trở lên cùng loại

– Hạng II: (Được thi công xây dựng dự án từ cấp II trở xuống cùng loại)

 • tư nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng II trở lên thích hợp với ngành chuyên môn đảm nhận
 • tư nhân phụ trách thi công ngành chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề thích hợp với công việc đảm nhận và thời gian công việc ít nhất 01 năm đối với trình độ đại học, 03 năm đối với trình độ cao đẳng nghề
 • người lao động kỹ thuật thực hiện những công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ thích hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 • Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng những dự án thích hợp với công việc tham gia đảm nhận
 • Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục dự án chính liên quan tới nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 dự án từ cấp II trở lên hoặc 02 dự án từ cấp III trở lên cùng loại

– Hạng 3: (Được thi công xây dựng dự án từ cấp III trở xuống cùng loại)

 • tư nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên thích hợp với ngành chuyên môn đảm nhận
 • tư nhân phụ trách thi công ngành chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề thích hợp với công việc đảm nhận
 • người lao động kỹ thuật phụ trách những công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ thích hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 • Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng dự án thích hợp với công việc tham gia đảm nhận

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề mẫu bảng báo giá thi công dự án mới nhất năm 2023 mà Luật Minh Khuê cung ứng tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề thi công xây dựng dự án gồm những việc gì của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email về địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts