Mẫu bảng kê phương tiện, trang thiết bị (phụ lục số 3)

Bảng kê phương tiện, trang thiết bị được sử dụng trong nhiều ngành nghề như sản xuất, vận tải, xây dựng, giáo dục, y tế, quân đội, nông nghiệp… Nó là một phương tiện quản lý tài sản quan trọng tạo điều kiện cho những tổ chức, doanh nghiệp có thể theo dõi và quản lý tài sản một cách nhiều năm kinh nghiệm và hiệu quả.Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu bảng kê phương tiện, trang thiết bị qua nội dung bài viết dưới đây:

1. Bảng kê phương tiện, trang thiết bị là bảng gì?

Bảng kê phương tiện, trang thiết bị là một bảng tổng hợp thông tin về những phương tiện, trang thiết bị mà một tổ chức hay doanh nghiệp sở hữu. Bảng này thường bao gồm những thông tin như tên phương tiện, trang thiết bị, số hiệu, năm sản xuất, ngày nhập kho, trị giá gốc, tình trạng hiện tại của phương tiện, trang thiết bị và những ghi chú liên quan khác. Bảng kê phương tiện, trang thiết bị tạo điều kiện cho việc quản lý tài sản của tổ chức hay doanh nghiệp được dễ dàng hơn, từ đó có thể tạo điều kiện cho những quyết định về tài chính hay hoạt động kinh doanh của tổ chức hay doanh nghiệp được đưa ra một cách chuẩn xác và nhanh chóng. Thêm vào đó, bảng kê phương tiện, trang thiết bị còn là phương tiện hỗ trợ cho việc định giá tài sản, theo dõi trạng thái bảo trì, bảo dưỡng của những phương tiện, trang thiết bị. Nó cũng sẽ tạo điều kiện cho tổ chức hay doanh nghiệp có thể theo dõi việc sử dụng tài sản, xác định thời khắc thay thế, nâng cấp, bảo trì hoặc tái sử dụng. Việc sử dụng bảng kê phương tiện, trang thiết bị còn tạo điều kiện cho tổ chức hay doanh nghiệp có thể quản lý, phân bổ tài sản một cách hợp lý, tối ưu hóa tài nguyên và tăng hiệu quả sử dụng của tài sản.

=> Bảng kê phương tiện, trang thiết bị được sử dụng trong nhiều ngành nghề như sản xuất, vận tải, xây dựng, giáo dục, y tế, quân đội, nông nghiệp… Nó là một phương tiện quản lý tài sản quan trọng tạo điều kiện cho những tổ chức, doanh nghiệp có thể theo dõi và quản lý tài sản một cách nhiều năm kinh nghiệm và hiệu quả.

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng kê phương tiện, trang thiết bị (phụ lục số 3)

 

2. Mẫu bảng kê phương tiện, trang thiết bị sử dụng để làm gì?

Mẫu bảng kê phương tiện, trang thiết bị được sử dụng để ghi chép, tổng hợp thông tin về những phương tiện, trang thiết bị mà một tổ chức hay doanh nghiệp sở hữu. Bảng kê này bao gồm những thông tin như tên phương tiện, trang thiết bị, số hiệu, năm sản xuất, ngày nhập kho, trị giá gốc, tình trạng hiện tại của phương tiện, trang thiết bị và những ghi chú liên quan khác. Mẫu bảng kê phương tiện, trang thiết bị tạo điều kiện cho tổ chức hay doanh nghiệp có thể quản lý và kiểm soát tài sản một cách chuẩn xác và hiệu quả. Nó tạo điều kiện cho những nhân viên quản lý tài sản của tổ chức hay doanh nghiệp có thể theo dõi, đánh giá và đưa ra những quyết định hợp lý về việc sử dụng, bảo trì, thay thế, bán hoặc tái sử dụng tài sản. Mẫu bảng kê phương tiện, trang thiết bị có thể được thiết kế đơn thuần hoặc phức tạp tùy thuộc vào mục đích sử dụng và số lượng tài sản. Nó có thể được xây dựng trên những phần mềm quản lý tài sản hoặc sử dụng những phương tiện của Microsoft Excel để tạo và cập nhật.

Việc sử dụng mẫu bảng kê phương tiện, trang thiết bị tạo điều kiện cho những tổ chức, doanh nghiệp có thể quản lý tài sản một cách hiệu quả hơn, đưa ra những quyết định chuẩn xác và thích hợp với tình trạng thực tế của tài sản. Nó cũng sẽ tạo điều kiện cho việc rà soát và đánh giá tình trạng bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp, thay thế và tái sử dụng tài sản một cách dễ dàng hơn. Việc quản lý tài sản hiệu quả tạo điều kiện cho tổ chức hay doanh nghiệp tiết kiệm được kinh phí vận hành, bảo trì, sửa chữa và thay thế tài sản. Nó cũng đảm bảo rằng tài sản được sử dụng tối ưu và khắc phục được nhu cầu của tổ chức hay doanh nghiệp. 

 

3. Bảng kê phương tiện, tranh thiết bị có nội dung thế nào?

Mẫu bảng kê phương tiện, trang thiết bị là một bảng thông tin được sử dụng để quản lý những tài sản vật chất của một doanh nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức hoặc cơ quan. Bảng kê này bao gồm những thông tin chi tiết về phương tiện, trang thiết bị mà doanh nghiệp sở hữu hoặc đang sử dụng. Cụ thể, bảng kê phương tiện, trang thiết bị thường bao gồm những thông tin như:

– Số trình tự: Đây là số trình tự của từng phương tiện, trang thiết bị trong danh sách, tạo điều kiện cho việc sắp xếp và quản lý những tài sản của doanh nghiệp dễ dàng hơn.

– Tên phương tiện, trang thiết bị: Bao gồm tên chuẩn xác của phương tiện, trang thiết bị để có thể phân biệt với những tài sản khác.

– Mã số: Là mã số định danh duy nhất của phương tiện, trang thiết bị trong hệ thống quản lý tài sản của doanh nghiệp.

– Đơn vị tính: Đơn vị tính của phương tiện, trang thiết bị như chiếc, cái, mét vuông, … để quản lý số lượng và tính toán trị giá.

– Số lượng: Là số lượng phương tiện, trang thiết bị hiện có trong danh sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp biết được số lượng tài sản đang sử dụng.

– trị giá gốc: trị giá ban đầu của phương tiện, trang thiết bị khi mua mới, để quản lý và tính toán trị giá tài sản.

– trị giá còn lại: trị giá của phương tiện, trang thiết bị hiện tại sau khi đã trừ đi những khoản khấu hao, để đánh giá trị giá thực của tài sản đó.

– Tình trạng: Mô tả tình trạng hiện tại của phương tiện, trang thiết bị như mới, cũ, hỏng, sửa chữa, … để tạo điều kiện cho việc quản lý và bảo trì tài sản được hiệu quả hơn.

– Ngày nhập: Ngày nhập phương tiện, trang thiết bị vào kho hoặc đơn vị quản lý tài sản, tạo điều kiện cho việc quản lý và theo dõi tài sản được chuẩn xác hơn.

– Ngày sử dụng: Ngày khởi đầu sử dụng phương tiện, trang thiết bị, tạo điều kiện cho việc tính toán những khoản khấu hao và quản lý tuổi thọ của tài sản.

– Người phụ trách: Là tên người được phân công quản lý và chịu trách nhiệm về việc sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị đó.

– Nơi đặt: Nơi đặt phương tiện, trang thiết bị trong doanh nghiệp, doanh nghiệp hoặc tổ chức.

– Ghi chú: Là một phần thông tin khác để ghi lại những chi tiết hoặc thông tin liên quan tới phương tiện, trang thiết bị.

Bảng kê phương tiện, trang thiết bị là một phương tiện quan trọng tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể quản lý và kiểm soát tài sản của mình một cách hiệu quả. Nó cũng là một trong những tài liệu quan trọng trong quá trình kiểm toán và đánh giá tài sản của doanh nghiệp. Nó cho phép những nhân viên có thể tra cứu những thông tin về phương tiện, trang thiết bị một cách dễ dàng và nhanh chóng, đồng thời cũng sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể tính toán những khoản kinh phí liên quan tới phương tiện, trang thiết bị như khấu hao, bảo dưỡng và sửa chữa. Bảng kê phương tiện, trang thiết bị cũng là một trong những tài liệu quan trọng trong quá trình kiểm toán và đánh giá tài sản của doanh nghiệp, đảm bảo tính chuẩn xác và sáng tỏ của thông tin tài sản.

 

4. Mẫu bảng kê phương tiện, trang thiết bị

>>> Tải ngay: Mẫu bảng kê phương tiện, trang thiết bị

Dưới đây là nội dung của bảng kê phương tiện, trang thiết bị mà doanh nghiệp Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng:

doanh nghiệp ABV
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: hợp động/CTCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023

 

BẢNG KÊ

PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ

 

Số TT

Tên phương tiện, trang thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

I. Thiết bị phòng cháy, chữa cháy

1

Xe tải

hsf567

1

 

2

Máy tính

HF56

10

 

….

 

 

 

 

II. Ẩm kế, nhiệt kế

1

Âm kế

KH8

10

 

2

Nhiệt kế

KH6

10

 

 

 

 

 

III. Giá, kệ đỡ kiện nguyên liệu thuốc lá

1

Giá

LY7

20

 

2

kệ

LDT6

20

 

….

 

 

 

 

IV. Hệ thống thông gió

1

Máy hút

19

10

 

2

Máy rửa

11

10

 

 

 

 

 

V. Phương tiện phòng chống sâu, mối mọt

1

Thuốc

10

10

 

2

Nước rửa

234

10

 

 

 

 

 

VI. Phương tiện vận tải(1)

1

Xe tải

LKY90

10

 

2

Xe ô tô

SDTFHJ789

10

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp xin đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu như sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của doanh nghiệp Luật Minh khuê: Mẫu bảng kê mua hàng theo thông tư mới nhất năm 2023

doanh nghiệp Luật Minh Khuê mong muốn gửi tới quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. nếu như quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có nghi vấn cần được trả lời, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email:lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời thắc mắc nhanh chóng. thật tâm cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng doanh nghiệp chúng tôi.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts