Mẫu bảng kê thanh toán tiền điện nước (Mẫu số 02/TNDN)

Mẫu bảng kê thanh toán tiền điện nước là một trong những căn cứ được sử dụng khi được trừ kinh phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp. do vậy, Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng kê thanh toán tiền điện nước ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thông qua bài tư vấn dưới đây:

1. Mẫu bảng kê thanh toán tiền điện, nước

Mẫu bảng kê thanh toán tiền điện, nước của doanh nghiệp được thực hiện theo Mẫu số 02/ TNDN được ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Mẫu bảng kê thanh toán tiền điện nước được thể hiện qua nội dung dưới đây:

Mẫu số: 02/TNDN

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng kê thanh toán tiền điện nước (Mẫu số 02/TNDN)

(Ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC

(Ngày 13 tháng 5 năm 2023)

– Tên doanh nghiệp: đơn vị TNHH ACB

Mã số thuế: 123456xxxx

– Địa chỉ: Số 134 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

– Tên chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh: Nguyễn Văn A

– Địa chỉ thuê: Xóm 6, Xã Nghĩa Hương, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Hóa đơn trị giá gia tăng thanh toán tiền điện, nước với đơn vị cung ứng

Chứng từ thanh toán tiền điện, nước thực tế doanh nghiệp sử dụng

Số hóa đơn

tháng ngày năm

Đơn vị cung ứng

Sản lượng điện, nước tiêu thụ

Thành tiền

Số chứng từ

tháng ngày năm

Sản lượng điện, nước tiêu thụ

Thành tiền

123xxx

12/3/2023

     

345xxx

15/3/2023

   
                 

– Tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế trị giá gia tăng): 

Người lập bảng kê

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày 13 tháng 5 năm 2023

Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

B

Trần Văn B

Qúy khách có thể tham khảo và tải Mẫu bảng kê thanh toán tiền điện nước 

 

2. những trường hợp sử dụng mẫu bảng kê thanh toán tiền điện nước

Mẫu bảng kê thanh toán tiền điện, nước được sử dụng khi tính những khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trong đó, có bao gồm trường hợp chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, tư nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung ứng điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong những trường hợp sau:

– Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà sản xuất điện, nước không có bảng kê, kèm theo những hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

– Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh không có bản kê, kèm theo chứng từ thanh toán tiền điện nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thích hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu tụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

 

3. Cách soạn thảo mẫu bảng kê thanh toán tiền điện, nước

 Mẫu bảng kê thanh toán tiền điện, nước sẽ bao gồm một số nội dung cơ bản sau đây:

– Thông tin về doanh nghiệp: Ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp cùng mã số thuế, địa chỉ doanh nghiệp.

– Thông tin về bên cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh: Tên của chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh, địa chỉ thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

– Ghi nhận những nội dung về hóa đơn trị giá gia tăng thanh toán tiền điện, nước với đơn vị cung ứng như: số hóa đơn; ngày/ tháng/ năm; đơn vị cung ứng; sản lương điện, nước tiêu thụ; thành tiền.

– Điền nội dung vào những mục của chứng từ thanh toán tiền điện, nước thực tế mà doanh nghiệp đã sử dụng như: số chứng từ; ngày/ tháng/ năm; sản lượng điện, nước tiêu thụ; thành tiền.

– Ghi nhận Tổng giá tiền phải thanh toán có bao gồm cả thuế trị giá gia tăng là bao nhiêu.

– Cuối cùng, người lập bảng kê và Giám đốc doanh nghiệp ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu bên mục giám đốc doanh nghiệp.

 

4. Doanh nghiệp thuê trụ sở thanh toán tiền điện nước trực tiếp với đơn vị cung ứng thì có được trừ kinh phí khi tính TNDN không?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì những khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế sẽ bao gồm những khoản chi không thích hợp đủ những điều kiện để trừ mọi khoản chi quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC. 

Trường hợp doanh nghiệp có kinh phí liên quan tới phần trị giá tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoán vị và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào kinh phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Cụ thể doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng trị giá tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoán vị và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật. 

Phần trị giá tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoán vị và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằng tổng trị giá tổn thất trừ phần trị giá doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, tư nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, bệnh dịch hỏa hoán vị được tính vào kinh phí được trừ thì doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

– Biên bản kiểm kê trị giá tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu như có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, tư nhân phải bồi thường (nếu như có).

Ngoài ra, nếu như hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào kinh phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Lúc này, hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào kinh phí được trừ bao gồm:

– Biên bản kiểm kê trị giá hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập. Biên bản kiểm kê trị giá hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ trị giá hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, trị giá hàng hóa có thể thu hồi được (nếu như có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu như có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, tư nhân phải bồi thường (nếu như có).

không những thế, việc chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, tư nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung ứng điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong những trường hợp sau:

– Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà sản xuất điện, nước không có những hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

– Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thích hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

tương tự, trường hợp doanh nghiệp thuê trụ sở văn phòng mà đội chủ nhà là người trực tiếp thỏa thuận điện nước với đơn vị cung ứng điện nước sẽ không được trừ kinh phí thanh toán điện nước vào thuế thu nhập doanh nghiệp khi không có những hóa đơn thanh toán tiền điện nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh khi doanh nghiệp trực tiếp thanh toán tiền điện nước cho đơn vị cung ứng điện nước.

 

5. kinh phí thanh toán điện nước cho bên thuê địa điểm kinh doanh có được khấu trừ thuế TNDN không?

Theo quy định tại điểm 2.15 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì đối với trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thích hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

tương tự, đối với trường hợp không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước thích hợp với số lượng điện nước tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh khi doanh nghiệp thanh toán tiền điện nước với bên cho thuê thì doanh nghiệp sẽ không được trừ kinh phí thanh toán tiền điện nước vào thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm về bài viết của Luật Minh Khuê như sau: Mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo năm 2023 là bao nhiêu tiền?

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và tư vấn thắc mắc nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts