Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn (Mẫu số 01/TNDN)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

1. Mẫu bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Căn cứ vào pháp luật hiện hành thì mẫu bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn được quy định tại Mẫu số 01/TNDN được ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC .Theo đó, mẫu bảng kê được thể hiện như sau: 

Mẫu số: 01/TNDN

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn (Mẫu số 01/TNDN)

(Ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN

(Ngày 11  tháng 5 năm 2023)

– Tên doanh nghiệp: doanh nghiệp Cổ phần ABC

Mã số thuế: 12345xxx

– Địa chỉ: Số 43 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

– Địa chỉ nơi tổ chức thu mua: 

– Người phụ trách thu mua: Nguyễn Văn A

– Tổng trị giá hàng hóa mua vào: 200.000.000 

tháng ngày năm mua hàng

Người bán

Hàng hóa mua vào

Ghi chú

Tên người bán

Địa chỉ

Số CMND/ CCCD

Tên mặt hàng

Số lượng

Đơn giá

Tổng giá thanh toán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ngày 03/4/2023

Trần Văn B

Số 24 phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

034567xxxx

Hàng gỗ

100

 

 

 

– Tổng trị giá hàng hóa mua vào: 

Người lập bảng kê

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày 11 tháng 5 năm 2023

Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

 

Khi tiến hành lập bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn thì doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề như sau:

– Căn cứ vào số thực tế những mặt hàng trên mà đơn vị mua của người bán không có hóa đơn, lập bảng kê khai theo trình tự thời gian mua hàng, doanh nghiệp ghi đầy đủ những mục tiêu trên bảng kê, tổng hợp bảng kê hàng tháng.

Hàng hóa mua vào lập theo bảng kê này được căn cứ vào chứng từ mua bán giữa người bán và người mua lập trong đó ghi rõ số lượng, trị giá những mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ, số Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân của người bán và ký nhận của bên bán và bên mua.

– Đối với doanh nghiệp có tổ chức những trạm nơi thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung của những trạm.

Qúy khách có thể tải Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

 

2. Cách lập mẫu bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không hóa đơn

Bước 1: Tải mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn 

Trước tiên, để lập mẫu bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, chúng ta cần tải mẫu 01/TNDN Thông tư số 78/2014/TT-BTC ban hành bởi Bộ Tài chính về máy tính. Nội dung của bảng kê cần đảm bảo những thông tin cơ bản như sau:

– Tên bảng kê;

– Thông tin cơ bản về doanh nghiệp như tên, mã số thuế, địa chỉ sản xuất và văn phòng, địa chỉ nơi tổ chức thu mua, người phụ trách thu mua;

– Thời gian cụ thể mua hàng, những thông tin chi tiết về người bán và hàng hóa dịch vụ đầu vào

– Tổng trị giá hàng hóa đầu vào;

– Thời gian lập bảng kê (ngày/ tháng/ năm), người lập bảng kê (ký và ghi rõ họ tên), chủ doanh nghiệp đóng dấu và ký tên.

Bước 2: Đọc kỹ mẫu bảng kê và tiến hành điền thông tin

Sau khi tải mẫu theo đúng Bộ Tài chính ban hành, quý khách sẽ khởi đầu điền những thông tin sau một cách đầy đủ, cụ thể:

Thông tin cần điền

Cách điền

Tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, người phụ trách thu mua 

Phải  điền chuẩn xác thông tin, đúng chính tả

Tiêu thức tháng ngày năm dưới tiêu đề

Ghi chuẩn xác thời gian mà doanh nghiệp tiến hành lập bảng kê mua hàng không có hóa đơn

Tiêu thức tháng ngày năm mua hàng

Ghi chuẩn xác thời gian mà doanh nghiệp tiến hành mua hàng hóa tương ứng 

Tiêu thức tháng ngày năm cuối biên bản

Ghi chuẩn xác thời gian mà Giám đốc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu lên mẫu bảng kê

Ngoài ra cần lưu ý một số vấn đề khi lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không hóa đơn như sau:

– Người lập bảng kê và người ký vào vị trí Giám đốc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và trung thực của bảng kê.

– trường hợp giá mua hàng trong bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời khắc mua hàng thì cơ thuế quan sẽ khấu trừ theo giá thị trường tại thời khắc mua hàng

– Đối với doanh nghiệp có rất nhiều điểm/ trạm thu mua ở những nơi khác nhau thì phải lập bảng kê riêng cho mỗi trạm. Doanh nghiệp mẹ cần lập bảng kê tổng hợp của những trạm đó.

 

3. Mục đích lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không hóa đơn

Thứ nhất, bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn là một loại chứng từ cần thiết để ghi nhận lại quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ của những bên liên quan, để kê khai mua vật tư, hàng hóa trên thị trường tự do mà người bán thuộc diện không cần xuất hóa đơn đỏ theo quy định pháp luật. 

Thứ hai, đây cũng là loại chứng từ bắt buộc phải có khi phát sinh giao dịch mua bán giữa những doanh nghiệp với đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ đầu vào, phục vụ cho việc lập phiếu nhập kho nguyên vật liệu đầu vào, góp phần thanh toán, hạch toán kinh phí đầu vào của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để làm hồ sơ khấu trừ thuế trị giá gia tăng theo pháp luật, thay vì mẫu bảng kê mua hàng hóa thông thường, người làm kế toán cần lập Bảng kê mua hàng không có hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính. Đây là một trong những chứng từ quan trọng để doanh nghiệp lập hồ sơ đưa vào kinh phí hợp lý khi mua hàng không có hóa đơn đỏ, là cơ sở để doanh nghiệp được khấu trừ thuế trị giá gia tăng. Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì những khoản kinh phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.những khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: kinh phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC).

Đối với trường hợp doanh nghiệp cần đưa nguồn kinh phí này vào mục “kinh phí hợp lý” khi thực hiện khấu trừ thuế trị giá gia tăng thì cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm một số văn bản, tài liệu như sau:

– Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa doanh nghiệp và bên cung ứng 

– Chứng từ thanh toán (phiếu thu/ sao kê chuyển khoản, …)

– Hóa đơn bán hàng

– Biên bản bàn giao hàng hóa

– Bảng kê hàng hóa dịch vụ thu mua vào không có hóa đơn trị giá gia tăng theo mẫu 01 Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Trong bảng kê này, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần chịu trách nhiệm về tính xác thực bằng cách ký tên và đóng dấu lên bảng kê.

 

4. Có bắt buộc phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ không?

ngày nay, việc lập hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ được thực hiện theo nguyên tắc tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, cụ thể:

Khi bán hàng hóa, phân phối dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để ủy quyền người mua (bao gồm cả những trường hợp hàng hóa, dịch vụ sử dụng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ sử dụng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu sử dụng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới những phương thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ thuế quan theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

tương tự, ngày nay khi bán hàng hóa, phân phối dịch vụ thì bên bán phải lập hóa đơn để ủy quyền bên mua và phải ghi đầy đủ nội dung hóa đơn theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm về bài viết của Luật Minh Khuê như sau: Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mới 2023

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời thắc mắc nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts