Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất năm 2023

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài là mẫu văn bản nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó… Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất năm 2023 sẽ có trong bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê.

1. Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài là gì?

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ xác nhận số tiền đã thanh toán cho bên được thuê để thực hiện một số công việc nhất định. tương tự, chứng từ này do người đi thuê lập. Bảng thanh toán này được sử dụng để thanh toán cho những công việc không lập được hợp đồng. Ví dụ như thuê vận chuyển thiết bị, máy móc, thuê lao động bốc vác, thuê khoán việc…

 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là mẫu số 07 – LĐTL ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, được vận dụng đối với:

Bạn đang xem bài: Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất năm 2023

 • những doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế.
 • những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán vận dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC để kế toán thích hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

 

2. Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất năm 2023

 

Screenshot 24(44)

Đơn vị: doanh nghiệp TNHH thương nghiệp Dịch vụ XXX

 

phòng ban: Kế toán

Mẫu số 07 – LĐTL

(Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI
 

(sử dụng cho thuê nhân lực, thuê khoán việc)

Số:01/TT-XXX

Họ và tên người thuê: doanh nghiệp TNHH thương nghiệp Dịch vụ XXX

phòng ban (hoặc địa chỉ): Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Đã thuê những công việc sau để: Cài win máy tính xách tay tại địa điểm Nguyễn Trãi – Thanh Xuân từ 8h tới 12 h ngày 14/4/2023.

Số TT Họ và tền người được thuê Địa chỉ hoặc số CMT Nội dung hoặc tên công việc thuê Số công việc hoặc khối lượng công việc đã hoàn thành Đơn giá thanh toán Thành tiền Tiền thuế khấu trừ Số tiền còn lại được nhận Ký nhận
1 Phạm Văn Hùng 29836XXXXXX Cài win 10 cho máy tính xách tay 20 máy tính đã hoàn thành theo yêu cầu 150,000 3,000,000 300,000 2,700,000  
                   
                   
                   
                   
Cộng: 3,000,000 300,000 2,700,000  

Đề nghị doanh nghiệp TNHH thương nghiệp Dịch vụ Thiên Long cho thanh toán số tiền: 2,700,000 đ

Số tiền (Viết bằng chữ): Hai triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn

(Kèm theo 01 chứng từ kế toán khác) 

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

3. Hướng dẫn cách viết bảng thanh toán tiền thuê ngoài

3.1 Phần chữ

– Dòng “Đơn vị”, “phòng ban”: điền tên đơn vị, phòng ban phát sinh việc thuê nhân lực, thuê khoán việc.

– Dòng “Họ và tên người thuê”: điền họ và tên của người đi thuê.

– Dòng “phòng ban”: điền địa chỉ hoặc phòng ban mà người đi thuê làm việc.

– Dòng “Đã thuê những công việc sau để…”, “tại địa điểm”, “từ ngày… tới ngày…”: ghi lý do, địa điểm và thời gian thuê nhân lực, thuê khoán việc.

 

3.2 Phần bảng

– Cột A: ghi số trình tự công việc đi thuê.

– Cột B: điền họ và tên của người được thuê.

– Cột C: điền địa chỉ hoặc số chứng minh thư của người được thuê.

– Cột D: ghi rõ tên hoặc nội dung của công việc thuê.

– Cột 1: điền số công hoặc khối lượng công việc đã hoàn thành, đã làm.

– Cột 2: điền đơn giá thanh toán cho người được thuê tương ứng với mỗi công việc đi thuê. trường hợp thuê khoán gọn công việc thì để trống cột này.

– Cột 3: ghi số tiền phải thanh toán.

– Cột 4: điền số tiền thuế khấu trừ phải nộp. Người được thuê phải nộp thuế khi họ có mức thu nhập thuộc trường hợp phải nộp thuế thu nhập tư nhân.

–  Cột 5: số tiền còn lại sức được thuê còn nhận được sau khi trừ số thuế phải nộp. tương tự, Cột 5 = Cột 3 – Cột 4.

– Cột E: Khi nhận tiền, người được thuê ký nhận vào cột này.

Bảng thanh toán cần có chữ ký của của: người đề nghị thanh toán, kế toán trưởng và người duyệt.

 

4. Về vấn đề hạch toán kinh phí nhân lực bên ngoài theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Theo Thông tư 200/2024, để hạch toán kinh phí nhân lực trực tiếp chúng ta sử dụng Tài khoản 622. Cụ thể như sau:

– Tài khoản 622 – kinh phí nhân lực trực tiếp được hiểu là tài khoản phản ánh những kinh phí nhân lực trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những ngành công nghiệp, dịch vụ (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch, khách sạn, tư vấn,…), xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp.

Cách hạch toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan tới kinh phí nhân lực trực tiếp như sau:

Thứ nhất, khi tính những khoản trích theo lương của người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm thì hạch toán kinh phí nhân lực trực tiếp. Kế toán hạch toán, ghi:

 • Nợ tài khoản 622 là kinh phí nhân lực trực tiếp;
 • Có những tài khoản 3382, 3383, 3384, 3386, 3388 phải nộp, trả  khác (nếu như có).

Thứ hai, khi ghi nhận số tiền lương, tiền công và những khoản khác phải trả cho nhân lực trực tiếp sản xuất sản phẩm hạch toán kinh phí nhân lực trực tiếp. Kế toán sẽ căn cứ vào Bảng phân bổ tiền lương, hạch toán, ghi: 

 • Nợ tài khoản 622: kinh phí nhân lực trực tiếp;
 • Có tài khoản 334 là tài khoản phải trả người lao động.

Thứ ba, đối với kinh phí nhân lực sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh thì kế toán phải căn cứ hóa đơn và những chứng từ liên quan, hạch toán: 

 • Nợ tài khoản 622 những kinh phí nhân lực trực tiếp chi tiết cho từng hợp đồng; 
 • Có những tài khoản 111, 112, 334…là trị giá phải trả.
 • Định kỳ, kế toán phải tiến hành phân bổ kinh phí nhân lực sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh cho những bên, hạch toán: 
 • Nợ tài khoản 138 phải thu khác chi tiết cho từng đối tác;
 • Có tài khoản 622 là những kinh phí nhân lực trực tiếp; 
 • Có tài khoản 3331 là tiền thuế trị giá gia tăng phải nộp.

Thứ tư, khi trích trước tiền lương nghỉ phép của người lao động sản xuất.

Đối với kế toán hạch toán: 

 • Nợ tài khoản 622 kinh phí nhân lực trực tiếp;
 • Tài khoản 335 là những kinh phí phải trả.
 • Đối với người lao động sản xuất thực tế nghỉ phép, kế toán phản ánh số phải trả về tiền lương nghỉ phép của người lao động sản xuất, hạch toán, ghi: 
 • Nợ tài khoản 335 là những kinh phí phải trả;
 • Có tài khoản 334 phải trả người lao động.
 • Thứ năm, khi tính phân bổ và kết chuyển kinh phí nhân lực trực tiếp thì vào cuối kỳ, kế toán tính phân bổ và kết chuyển kinh phí nhân lực trực tiếp, hạch toán, ghi: 
 • Nợ tài khoản 154: kinh phí kinh doanh, sản xuất dở dang;
 • Nợ tài khoản 631: Giá thành sản xuất; 
 • Nợ tài khoản 632 là giá vốn hàng bán, đây chính là phần vượt trên mức thông thường; 
 • Có tài khoản 622 là những kinh phí nhân lực trực tiếp.

 

5. kinh phí nhân lực thuê ngoài cần chứng từ gì? 

doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải tiến hành việc ký phối hợp đồng lao động thuê nhân lực để kinh phí nhân lực được đưa vào kinh phí hợp lý tính thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp, doanh nghiệp, theo đó doanh nghiệp, doanh nghiệp mới có những chứng từ chi trả thu nhập cho người lao động sau mỗi lần chi trả. kinh phí nhân lực bên ngoài cần chứng từ sau đây:

(1) Hợp đồng giao khoán công việc theo Mẫu số 08-LĐTL ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp;

(2) Biên bản xác nhận công việc đã hoàn thành;

(3) Giấy phép hành nghề, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định pháp luật;

(4) Bảng kê mua hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu 01/TNDN;

(5) Chứng từ rót vốn;

(6) Chứng từ khấu từ thuế thu nhập tư nhân trước khi trả tiền cho tư nhân;

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất năm 2023 mà doanh nghiệp Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và tư vấn mọi thắc mắc.

nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: [email protected] để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!  

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts