Mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số S11-DN)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

 

1. Mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa được hiểu thế nào?

Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa được hiểu là một dụng cụ sử dụng để ghi lại và tổng hợp thông tin về những mặt hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ trong một dự án, một dự án hoặc một hoạt động kinh doanh. Bảng tổng hợp này có thể bảo gồm những thông tin chi tiết như tên vật liệu, đơn vị tính, số lượng, giá thành và tổng trị giá của từng mặt hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số S11-DN)

Ví dụ nếu như đang xây dựng một ngôi nhà, có thể sử dụng bảng tổng hợp này để ghi lại tất cả những vật liệu xây dựng cần thiết như xi măng, sắt, gạch, cát và những dụng cụ cần sử dụng như máy khoan, máy cưa và đồ nghề khác. Bảng này có thể  bao gồm thông tin về sản phẩm, hoặc dịch vụ được sử dụng trong quá trình xây dựng như sơn, gạch ốp lát hoặc những dịch vụ thi dụng cụ thể

Bảng tổng hợp này giúp quản lý những mặt hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ được sử dụng trong dự án một cách hiệu quả và có thể giúp kiểm soát kinh phí và tiết kiệm thời gian và tiền nong trong quá trình thực hiện dự án. Bảng tổng hợp này cũng có thể bao gồm một số thông tin như: 

– Thông tin nhà sản xuất: nếu như biết nhà sản xuất của mỗi mặt hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ, có thể ghi lại thông tin này để có thể liên hệ với họ trường hợp cần thiết

– Thời gian phân phối: nếu như cần những mặt hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ vào thời khắc cụ thể trong dự án, có thể ghi lại thông tin về thời gian phân phối để đảm bảo những vật liệt, dụng cụ, sản phẩm , hàng hóa được phân phối đúng thời khắc

– Tính trạng thanh toán: nếu như đã thanh toán cho những mặt hàng, sản phẩm, dịch vụ, có thể ghi lại thông tin về tình trạng thanh toán để có thể theo dõi kinh phí và tránh những việc trùng lặp trong việc thanh toán

– Thông tin khác: bảng tổng hợp còn có thể bao gồm những thông tin khác như những yêu cầu kỹ thuật của từng vật liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc những lưu ý quan trọng liên quan tới chất lượng hay độ bền của sản phẩm

Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa là một dụng cụ quan trọng để quản lý những hoạt động kinh doanh hoặc những dự án và giúp đảm bảo việc quản lý kinh phí và thời gian được hiệu quả. Nó giúp có được cái nhìn toàn diện về những mặt hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ được sử dụng trong dự án hoặc công việc và giúp kiểm soát kinh phí và tiết kiệm thời gian và tiền nong trong quá trình thực hiện chúng

 

2. Mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

>>Tải về mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số S11 – DN)

Đơn vị: Ghi tên đơn vị

Địa chỉ: Số a, phường X, quận Y, thành phố Hà Nội

           Mẫu số S11-DN

          (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Tài khoản: 123xxxxxxxxxxxx

Tháng 5 năm 2023

Tên, qui cách vật liệu,

Số tiền

STT

dụng cụ, sản phẩm

Tồn

Nhập

Xuất

Tồn

hàng hoá

  đầu kỳ

trong kỳ

trong kỳ

cuối kỳ

A

B

1

2

3

4

Cộng: 

Ngày 12 tháng năm 2023

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

3. Một số lưu ý khi tổng hợp hàng hóa, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm

Khi tổng hợp hàng hóa, vật liệu, dịch vụ, sản phẩm cần lưu ý một số điều cụ thể:

– Đảm bảo tính chuẩn xác của thông tin: cần đảm bảo rằng thông tin trong bảng tổng hợp là chuẩn xác và đầy đủ bao gồm những thông tin như tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, giá thành, và tổng trị giá

– Tập trung vào tính toán kinh phí: bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa là dụng cụ quan trọng để tính toán kinh phí của một dự án hoặc công việc. Cần đảm bảo rằng bảng tổng hợp được thiết kế sao cho dễ hiểu và tiện lợi cho việc tính toán kinh phí

– Quản lý đơn hàng và thanh toán: bảng tổng hợp này cũng có thể được sử dụng để quản lý đơn hàng và thanh toán cho những mặt hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ, cần theo dõi trình trạng thanh toán và đảm bảo rằng những đơn hàng được thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn

– Cập nhật thường xuyên: bảng tổng hợp này cần được cập nhật thường xuyên để đảm bảo rằng nó luôn phân phối những thông tin mới nhất và chuẩn xác nhất về những mặt hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ trong dự án hoặc công việc

– Sử dụng phần mềm hỗ trợ: nếu như đang quản lý một dự án lớn hoặc nhiều dự án cùng một lúc, có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ để tổng hợp thông tin và tính toán kinh phí một cách hiệu quả hơn

– Đánh giá chất lượng và hiệu suất: ngoài việc quản lý kinh phí, cũng nên đánh giá chất lượng và hiệu suất của những mặt hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ được sử dụng để đảm bảo rằng chúng khắc phục được những tiêu chuẩn và yêu cầu của dự án hoặc công việc

– Phân loại và sắp xếp: cần phân loại và sắp xếp  những mặt hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ trong bảng tổng hợp sao cho dễ dàng tìm kiếm và quản lý. Điều này cũng sẽ giúp giảm thểu thời gian tìm kiếm và sắp xếp những thông tin khi cần thiết

 – Điều chỉnh khi cần thiết: nếu như có sự thay đổi về mặt hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ trong dự án hoặc công việc cần cập nhật bảng tổng hợp ngay tức tốc để đảm bảo tính chuẩn xác và hiệu quả của thông tin

– Kiểm soát kinh phí: bảng tổng hợp cũng sẽ giúp kiểm soát kinh phí của dự án hoặc công việc. Có thể sử dụng bảng tổng hợp để so sánh giá của những mặt hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau và lựa chọn giải pháp tốt nhất cho ngân sách của dự án

– Định kỳ báo cáo: có thể sử dụng bảng tổng hợp để tạo ra những báo cáo định kỳ về tiến độ và kinh phí của dự án hoặc công việc. những báo cáo này giúp theo dõi tiến độ của dự án, đảm bảo rằng nó đang diễn ra theo kế hoạch và đưa ra những điều chỉnh cần thiết nếu như cần

– Điều chỉnh định mức: trong quá trình sử dụng những mặt hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ, có thể thấy rằng một số mặt hàng cần được sử dụng nhiều hơn hoặc ít hơn so với ban đầu. Cần điều chỉnh định mức trong bảng tổng hợp để phản ánh những thay đổi này

– Lưu trữ và bảo mật: bảng tổng hợp chứa những thông tin quan trọng về hàng hóa, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm và dịch vụ. Cần đảm bảo rằng những thông tin này được lưu trữ một cách an toàn và bảo mật để tránh rủi ro về bảo mật thông tin

– Quản lý kho: bảng tổng hợp cũng có thể giúp quản lý kho hàng bằng cách theo dõi số lượng và trạng thái của những mặt hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ trong kho, có thể đưa ra kế hoạch cập nhật hoặc thay thế những sản phẩm cần thiết

– Tính toán sản lượng: nếu như đang sản xuất những sản phẩm, có thể sử dụng bảng tổng hợp để tính toán sản lượng và nhu cầu nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất những sản phẩm đó

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin chi tiết về chủ đề mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa mà Luật Minh Khuê phân phối tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề mẫu bảng tổng hợp khối lượng và tìm hiểu trị giá thực tế còn lại của tài sản lưới điện hạ áp nông thôn của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với bộ phạn trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email chi tiết yêu cầu cụ thể về trực tiếp địa chỉ email: tư vấn pháp luật qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts