Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học mới 2023

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học là gì? Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học mới nhất năm 2023 được lập thế nào? đơn vị Luật Minh Khuê sẽ trả lời những thắc mắc nêu trên tại bài tư vấn dưới đây:

1. Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học là gì?

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học là mẫu bảng tổng hợp lại toàn  bộ kết quả học tập cũng như những đánh giá của thầy giáo dành cho học sinh tiểu học qua những kỳ học, niên học. từ đó, giúp thầy giáo thống kê danh sách, tổng hợp kết quả học tập của học sinh dễ dàng hơn. Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá bao gồm 6 mẫu và được phân chia theo từng mẫu bảng cho từng lớp từ lớp 1 tới lớp 5. những thầy cô giáo tùy theo lớp mình phụ trách mà lựa lựa chọn những mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học cho thích hợp để đưa ra những nhận xét về quá trình học tập của những em học sinh một cách toàn diện.

Trong quá trình tổng hợp, mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học của những lớp phải đảm bảo về mặt nội dung, như: phần tiêu đề, phần môn học và giáo dục học, phần nội dung năng lực và phẩm chất, phần khen thưởng hoàn thành chương trình lớp học, lên lớp, cuối cùng là phần nội dung ghi chú. 

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học mới 2023

Ngoài mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học thì những thầy cô có thể tham khảo thêm mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương để sử dụng ngay khi cần thiết. Toàn bộ nội dung mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương đều được soạn rất khoa học, đầy đủ, rất tiện lợi cho những thầy cô giáo.

Nội dung mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học đã được Tải Miễn Phí cập nhật khá chi tiết nếu như độc giả quan tâm có thể tải mẫu bảng tổng kết này về để sử dụng, đem lại hiệu quả cao trong quá trình tổng hợp kết quả đánh giá. 

Trong quá trình công việc những thầy giáo có thể tham khảo thêm mẫu sổ dự giờ của thầy giáo để sử dụng ngay trong việc ghi chép, đánh giá những tiết học mà mình tham gia dự giờ trong suốt niên học, trong mẫu sổ dự giờ của thầy giáo những tiêu chí chấm điểm, thang điểm chấm đều được phân chia, trình bày rất rõ ràng, giúp những thầy cô luôn hoàn thành những nhiệm vụ được giao.

2. Một số mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học

2.1. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục giữa học kỳ lớp 1, 2, 3

ảnh 1(2)

2.2. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kỳ lớp 1, 2, 3

ảnh 2 2

2.3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối niên học những lớp 1, 2, 3

ảnh 2 3

2.4. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục giữa học kỳ I của lớp 4, 5

ảnh 2 4

2.5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kỳ I của lớp 4, 5

ảnh 2 5

2.6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối niên học của lớp 4, 5

ảnh 2 6

Qúy khách có thể tải tất cả những mẫu bảng nêu trên tại: Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học

3. Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp tiểu học

Thứ nhất, phần tiêu đề

Điền đủ thông tin vào chỗ chấm, trong đó đối với mẫu 1, 4 và 7 cần ghi thời khắc đánh giá giữa học kỳ I hay giữa học kỳ II

Thứ hai, phần “Môn học và hoạt động giáo dục”

– Đối với mẫu 1 và 4: Trong cột tương ứng với từng môn học hoặc hoạt động giáo dục: ghi ký hiệu T nếu như học sinh đạt mức “Hoàn thành tốt”, H nếu như học sinh đạt mức “Hoàn
thành” hoặc C nếu như học sinh ở mức “Chưa hoàn thành”.

– Đối với những mẫu 2 tới mẫu 9:

+ Trong cột “Mức đạt được” tương ứng với từng môn học hoặc hoạt động giáo dục: ghi ký hiệu T nếu như học sinh đạt mức “Hoàn thành tốt”, H nếu như học sinh đạt mức “Hoàn thành” hoặc C nếu như học sinh ở mức “Chưa hoàn thành”.

+ Trong cột “Điểm KTĐK” đối với những môn có bài rà soát định kỳ: ghi điểm số của bài rà soát; đối với học sinh được rà soát lại, ghi điểm số của bài rà soát lần cuối.

Thứ ba, phần “Phẩm chất chủ yếu” và “năng lực cốt lõi”

Trong cột tương ứng với từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi (năng lực chung và năng lực đặc thù): ghi ký hiệu T nếu như học sinh đạt mức “Tốt”, Đ nếu như học sinh đạt mức “Đạt” hoặc C nếu như học sinh ở mức “Cần quyết tâm”.

Thứ tư, phần “Xếp loại chất lượng giáo dục”, “Khen thưởng”, “Hoàn thành chương trình lớp học”, “Lên lớp” (trong mẫu 3, 5 và 9)

Đánh dấu “X” vào những ô tương ứng với mức xếp loại của từng học sinh và đối với mỗi học sinh được khen thưởng, hoàn thành chương trình lớp học, lên lớp.

Thứ năm, phần “Ghi chú”

Tại đây, thầy cô có thể ghi những lưu ý đặc biệt (nếu như có). Chẳng hạn như: học sinh thuộc diện ưu tiên; học sinh khuyết tật;…

4. Quy định về tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục tiểu học

Tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục tiểu học được quy định trong Thông tư 27/2020TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và tập huấn ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học 

Vào những thời khắc như giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối niên học thì thầy giáo dạy bộ môn sẽ căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và những mức đạt được từ đánh giá định kỳ về môn học, hoạt động giáo dục để tổng hợp và ghi kết quả đánh giá giáo dục của từng học sinh vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào kết quả đánh giá thường xuyên và những mức đạt được từ đánh giá định kỳ về từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học sinh để tổng hợp và ghi kết quả đánh giá giáo dục của học sinh vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.

Cuối niên học, căn cứ vào quá trình tổng hợp kết quả đánh giá về học tập từng môn học, hoạt động giáo dục và từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi, thầy giáo chủ nhiệm thực hiện:

– Đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo bốn mức:

+ Hoàn thành xuất sắc: Những học sinh có kết quả đánh giá những môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; những phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài rà soát định kỳ cuối niên học của những môn học đạt 9 điểm trở lên;

+ Hoàn thành tốt: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc, nhưng có kết quả đánh giá những môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; những phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài rà soát định kỳ cuối niên học những môn học đạt 7 điểm trở lên;

+ Hoàn thành: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc và Hoàn thành tốt, nhưng có kết quả đánh giá những môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành; những phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt hoặc Đạt; bài rà soát định kỳ cuối niên học những môn học đạt 5 điểm trở lên;

+ Chưa hoàn thành: Những học sinh không thuộc những đối tượng trên.

– Ghi nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá giáo dục và những thành tích của học sinh được khen thưởng trong niên học vào Học bạ.

Thầy cô sẽ phải lập một bộ hồ sơ đánh giá bởi hồ sơ đánh giá chính là minh chứng cho quá trình học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học sinh; là thông tin để tăng cường sự phối hợp giáo dục học sinh giữa thầy giáo, nhà trường với cha mẹ học sinh.

Theo đó, hồ sơ đánh giá từng niên học của mỗi học sinh gồm Học bạ (theo Phụ lục 1 được đính kèm) và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp (theo Phụ lục 2 được đính kèm). Trong đó: 

– Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của những lớp được lưu trữ tại nhà trường theo quy định.

– Học bạ được nhà trường lưu trữ trong suốt thời gian học sinh vật học tại trường, được ủy quyền học sinh khi hoàn thành chương trình tiểu học hoặc chuyển trường.

Qúy khách có thể tham khảo thêm về Mẫu báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên thầy giáo năm 2023 của Luật Minh Khuê

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: [email protected] để được trả lời. Ngoài ra, khách hành cũng có thể liên hệ trực tiếp với những trạng sư của Luật Minh Khuê để được trả lời những vấn đề liên quan tới trạng sư Bùi Thị Nhung qua số điện thoại: 0931626162. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts