Mẫu báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp (Phụ lục 10)

Mẫu báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp (Phụ lục 10) ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ ngày nay đã không còn hiệu lực. Vậy cụ thể vấn đề này thế nào? Mời quý độc giả cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê.

 

1. Mẫu báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp được hiểu là gì?

Mẫu báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp nếu như hiểu dưới góc độ khái niệm đơn thuần là một phương tiện quan trọng trong việc thống kê và báo cáo tình hình chế độ, tiền lương, tiền thưởng của những nhân viên trong doanh nghiệp. Báo cáo này cung ứng thông tin chi tiết về những khoản kinh phí liên quan tới việc trả lương và thưởng cho nhân viên trong doanh nghiệp.

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp (Phụ lục 10)

Mẫu báo cáo này thường bao gồm những thông tin cụ thể về số lượng nhân viên của doanh nghiệp, định mức lương, những khoản phụ cấp và những khoản kinh phí khác liên quan tới tiền lương, tiền thưởng của nhân viên. Báo cáo này cũng thường bao gồm những thông tin về chế độ bảo hiểm và những khoản phí thuế liên quan tới kinh phí lương của nhân viên.

Mẫu báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính và kế toán của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định về kinh phí lương và thưởng sao cho hợp lý, tiết kiệm kinh phí và đảm bảo sự hài lòng của nhân viên.

 

2. Mẫu báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp (Phụ lục 10)

Mẫu báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp (Phụ lục 10) ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ. Tuy nhiên, ngày nay Nghị định này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp. Theo đó, với quy định trước đây tại Điều 19 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP quy định về công bố chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp, có yêu cầu doanh nghiệp phải xây dựng báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp theo những nội dung quy định tại Phụ lục X kèm theo Nghị định này. Tuy nhiên, tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP thì không còn yêu cầu này nữa. Có thể hiểu, Mẫu báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp (Phụ lục 10) đã không còn hiệu lực nữa, mẫu mà Luật Minh Khuê sẽ chia sẻ sau đây chỉ mang tính chất tham khảo, mời quý độc giả cùng theo dõi:

>> Tải ngay: Mẫu báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp (Phụ lục 10) file Word

PHỤ LỤC X

BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

 

đơn vị ABC

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      Bình Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2018

1. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

a) Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao của doanh nghiệp

– Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng đối với người lao động: Tiền lương, thưởng, thù lao được trả trên cơ sở lao động tổn hao, số lượng và chất lượng của sản phẩm hoặc công việc của người lao động, kết quả của sản xuất kinh doanh.

– Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp: Thực hiện theo quy định của Nghị định 51/2013/NĐ-CP và Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH.

b) Quỹ tiền lương kế hoạch

Xây dựng theo hướng dẫn của Tập đoàn ( hướng dẫn của tập đoàn được xây dựng trên cơ sở những quy định của Nhà nước và những thỏa thuận của những Bộ và ngành cao su)

c) Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao của doanh nghiệp

– Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động: Phân phối theo kết quả lao động của người lao động ( khối lượng sản phẩm, chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, tầm tác động đối với sản xuất kinh doanh)

– Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp: Theo quy định của Nhà nước

2. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp

Nhận xét, đánh giá về quỹ tiền lương, tiền thưởng:

–  Việc xác định mức lương bình quân của người lao động chỉ thông qua 2 yếu tố là năng suất lao động và lợi nhuận trong thời khắc ngày nay là chưa thích hợp :

– Năng suất lao động ngành cao su ( mà chủ yếu là công việc cạo mủ, lao động thủ công) rất khó cải thiện ( việc cải thiện năng suất lao động chủ yếu thông qua phương tiện lao động)

– Giá bán ngày nay thay đổi lớn theo xu thế giảm trong khi kinh phí lại tăng, từ đó làm lợi nhuận giảm và lương bình quân giảm

 Đề xuất, kiến nghị về chính sách tiền lương, tiền thưởng: 

– Việc xác định mức lương bình quân của người lao động nên thông qua yếu tố định mức lao động, chỉ số tiêu sử dụng, lương tối thiểu vùng, năng suất lao động và lợi nhuận.

– những mục tiêu tài chuẩn xác định sản phẩm cao su phải bao gồm mủ cao su và gỗ cao Su.

BIỂU BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

TT

mục tiêu

Đơn vị tính

Năm 2017

Năm 2018

Kế hoạch

Thực hiện

Kế hoạch

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

HẠNG đơn vị ĐƯỢC XẾP

 

Hạng 1-Tương

đương tổng đơn vị

Hạng 1-Tương

đương tổng đơn vị

Tương đương tổng đơn vị

II

TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG

 

 

 

 

1

Lao động

Người

6.765

6.668

6.705

2

Mức tiền lương bình quân

1.000 đ/tháng

4.800,9

6.307,6

5.291

3

Quỹ tiền lương

Triệu đồng

389.739

504.713

425.733

4

Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động

Triệu đồng

 

142.275

 

5

Thu nhập bình quân

1.000 đ/tháng

 

8.091

 

III

TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

 

 

 

1

Số người quản lý doanh nghiệp

Người

9

9

 

2

Mức lương cơ bản bình quân

Triệu đồng/tháng

27,15

27,15

 

3

Quỹ tiền lương

Triệu đồng

2.803

3.363

 

4

Mức tiền lương bình quân

Triệu đồng/tháng

25,96

31,15

 

5

Qũy tiền thưởng

Triệu đồng

365

441

 

6

Tiền thưởng, thu nhập

Triệu đồng

3.168

3.804

 

7

Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý

Triệu đồng/tháng

29,33

35,22

 

 

3. Một số lưu ý khi lập báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Khi lập báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp, cần lưu ý những điểm sau:

– Xác định mục đích của báo cáo: Báo cáo này nhằm đưa ra thông tin về chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Cần xác định rõ mục đích để báo cáo khắc phục được yêu cầu cần thiết.

– Thu thập thông tin: Cần thu thập đầy đủ thông tin về chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp từ những nguồn khác nhau, bao gồm những chế độ, mức lương, tiền thưởng, thời gian làm việc, kỷ luật lao động, quy định về bảo hiểm xã hội và những khoản kinh phí khác.

– Sắp xếp thông tin: Sau khi thu thập thông tin, cần sắp xếp theo trình tự và đánh số trang để báo cáo trở nên dễ đọc và tiện lợi hơn.

– rà soát tính chuẩn xác: Trước khi xuất bản báo cáo, cần rà soát lại tính chuẩn xác của thông tin, đảm bảo không có sơ sót trong số liệu.

– Cập nhật thông tin thường xuyên: Chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp có thể thay đổi theo thời gian và theo chính sách của doanh nghiệp. Cần cập nhật thông tin thường xuyên để báo cáo luôn khắc phục được yêu cầu và đảm bảo tính chuẩn xác.

– Đảm bảo tính bảo mật: Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng là thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp, cần đảm bảo tính bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích nội bộ của doanh nghiệp.

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, mời quý độc giả cùng tham khảo những bài viết sau đây của Luật Minh Khuê:

Cơ cấu tiền lương mới 2023 của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gồm khoản nào? 

Mẫu báo cáo công việc hàng tuần bằng excel 2023 mới nhất 

Mẫu báo cáo tài chính mới nhất theo Thông tư 200/2014/TT-BTC 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề: Mẫu báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp (Phụ lục 10). Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và trả lời kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts