Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel mới nhất 2023

Báo cáo tổng hợp công nợ là một báo cáo tài chính phân phối thông tin chi tiết về những khoản phải thu và phải trả của đơn vị. Dưới đây đơn vị Luật Minh Khuê sẽ gửi tới quý khách hàng về nội dung Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng excel mới nhất:

 

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel mới nhất 2023

1. Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel mới nhất

 

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel mới nhất 2023

Screenshot 24(42)

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ được chia thành những cột chính sau:

– Cột A: STT – số trình tự của những bản ghi trong báo cáo

– Cột B: Tên đơn vị – tên của những đơn vị nợ, ví dụ như những khách hàng, nhà sản xuất, đối tác kinh doanh, …

– Cột C: Số tiền nợ đầu kỳ – số tiền mà đơn vị đang nợ đối với đơn vị từ đầu kỳ

– Cột D: Phát sinh trong kỳ – số tiền nợ phát sinh trong kỳ báo cáo

– Cột E: Thanh toán trong kỳ – số tiền mà đơn vị đã thanh toán cho đơn vị trong kỳ báo cáo

– Cột F: Số tiền nợ cuối kỳ – số tiền mà đơn vị đang nợ đối với đơn vị vào cuối kỳ báo cáo

– Cột G: Ghi chú – những ghi chú hoặc thông tin khác liên quan tới đơn vị nợ.

Tổng cộng, mẫu báo cáo tổng hợp công nợ này giúp người sử dụng có cái nhìn tổng quan về những đơn vị nợ, số tiền nợ đầu kỳ, số tiền nợ phát sinh và số tiền nợ cuối kỳ, giúp đơn vị quản lý công nợ hiệu quả hơn.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel mới nhất 2023

2. Báo cáo tổng hợp công nợ là gì?

Công nợ là khoản nợ của một tổ chức, tư nhân hoặc doanh nghiệp tới một bên thứ ba, bao gồm cả những khoản tiền mà bên đó đã mua hàng hoặc dịch vụ từ tổ chức, tư nhân hoặc doanh nghiệp đó nhưng chưa thanh toán. Công nợ thường ghi được nhận trong sổ sách kế toán của tổ chức, tư nhân hoặc doanh nghiệp, và thỉnh thoảng được định giá dựa trên trị giá thực của khoản nợ đó, hoặc dựa trên khả năng thu được của nợ đó. Công nợ là một phần quan trọng của tài sản và khoản phải trả của những tổ chức, tư nhân hoặc doanh nghiệp và cần được quản lý và giám sát một cách thận trọng để tránh những rủi ro tài chính. Tổng hợp công nợ là quá trình thu thập và sắp xếp tất cả những thông tin về những khoản nợ mà tổ chức, tư nhân hoặc doanh nghiệp đang nợ cho những bên thứ ba. những thông tin này bao gồm số tiền nợ, thời hạn nợ, lãi suất nợ, thông tin về bên nợ và thông tin về khoản nợ đó. Tổng hợp công nợ phân phối cho tổ chức, tư nhân hoặc doanh nghiệp một cái nhìn tổng thể về tình trạng công nợ của mình và tạo điều kiện cho họ có thể quản lý những khoản nợ này một cách hiệu quả hơn. Bằng cách theo dõi những khoản nợ, tổ chức, tư nhân hoặc doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định về tiêu pha, đầu tư và tài trợ cho những hoạt động kinh doanh của mình.

Báo cáo tổng hợp công nợ là một báo cáo tài chính phân phối thông tin chi tiết về những khoản phải thu và phải trả của đơn vị đối với những khách hàng hoặc đối tác của mình. Báo cáo này thường được lập hàng tháng hoặc hàng quý và cũng có thể được yêu cầu bởi những nhà đầu tư, ngân hàng hoặc cơ quan quản lý thuế. Báo cáo tổng hợp công nợ bao gồm những thông tin cụ thể về những khoản phải thu và phải trả của đơn vị, bao gồm:

– Tổng số tiền phải thu: Đây là tổng số tiền mà đơn vị đang chờ đợi từ những khách hàng hoặc đối tác của mình. những khoản phải thu có thể bao gồm những khoản bán hàng, dịch vụ hoặc lãi suất mà đơn vị đang đợi để thu lại.

– Tổng số tiền phải trả: Đây là tổng số tiền mà đơn vị đang nợ cho những khách hàng hoặc đối tác của mình. những khoản phải trả có thể bao gồm những khoản mua hàng, dịch vụ hoặc lãi suất mà đơn vị phải thanh toán cho những đối tác của mình.

– Thời hạn trung bình của những khoản phải thu và phải trả: Đây là thời gian trung bình mà những khoản phải thu và phải trả của đơn vị được chờ đợi. Thời hạn trung bình này thường được tính bằng cách chia tổng số tiền phải thu hoặc phải trả cho số khách hàng hoặc đối tác tương ứng.

– những khoản phải thu và phải trả được phân loại theo thời hạn thanh toán: những khoản phải thu và phải trả của đơn vị thường được phân loại theo thời hạn thanh toán, bao gồm những khoản ngắn hạn (trong vòng 12 tháng) và dài hạn (hơn 12 tháng).

– những khoản phải thu và phải trả được phân loại theo từng khách hàng hoặc đối tác: những khoản phải thu và phải trả của đơn vị cũng có thể được phân loại theo từng khách hàng hoặc đối tác tương ứng. Tổng hợp những thông tin về những khoản phải thu và phải trả trong báo cáo tổng hợp công nợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của đơn vị phải thu và phải trả, đơn vị có thể quản lý dòng tiền tài mình một cách hiệu quả hơn, đảm bảo những khoản phải thu được thu đầy đủ và kịp thời, hạn chế rủi ro về tài chính và tăng cường khả năng thanh toán nợ đúng hạn. Ngoài ra, báo cáo tổng hợp công nợ còn tạo điều kiện cho nhà quản lý hiểu rõ hơn về những khách hàng hoặc đối tác của đơn vị, bao gồm thói quen thanh toán, mức độ đáng tin cậy và khả năng thanh toán của họ. Nhờ đó, đơn vị có thể đưa ra những quyết định về việc mở rộng mối quan hệ kinh doanh với những đối tác mới hoặc thay đổi những chính sách thanh toán với những đối tác hiện tại. Trong tình hình kinh doanh ngày nay, báo cáo tổng hợp công nợ là một phương tiện quan trọng để giám sát và quản lý những khoản phải thu và phải trả của đơn vị. Nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của mình và đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn và hiệu quả.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel mới nhất 2023

3. Nội dung cần có trong mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng excel gồm những gì?

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel là một tài liệu báo cáo được tạo bằng phần mềm Microsoft Excel, giúp tổng hợp và tìm hiểu những thông tin liên quan tới công nợ của đơn vị. Mẫu báo cáo này phân phối những thông tin về những khoản nợ tới và nợ đi của đơn vị đối với những đối tác, khách hàng, nhà sản xuất và những bên liên quan khác. Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel thường được sử dụng để rà soát tính đầy đủ và chuẩn xác của những khoản nợ, giúp đưa ra những quyết định kinh doanh thích hợp, đảm bảo sự ổn định và vững bền của đơn vị. Nó cũng sẽ tạo điều kiện cho việc quản lý công nợ trở nên dễ dàng hơn, đảm bảo rằng đơn vị sẽ có đủ tài chính để thực hiện những hoạt động kinh doanh. Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel bao gồm những thông tin như tên và thông tin liên hệ của đối tác, số tiền nợ, thời gian nợ, hạn thanh toán, trạng thái nợ, số tiền thanh toán và những thông tin khác liên quan. những thông tin này được trình bày theo cách thức thích hợp và dễ hiểu, giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi và tìm hiểu những thông tin liên quan tới công nợ của đơn vị. Một mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel có thể bao gồm những nội dung sau:

– Tiêu đề: Ghi rõ tên đơn vị và tên báo cáo.

– Thông tin tháng ngày: Ghi rõ tháng và năm báo cáo.

– Thông tin về khách hàng/đơn vị: Ghi tên khách hàng/đơn vị, địa chỉ, mã số thuế và thông tin liên hệ.

– những khoản nợ: Danh sách những khoản nợ theo thời gian từ cũ tới mới nhất. Bao gồm tên khách hàng/đơn vị, số tiền nợ, thời gian nợ, số ngày quá hạn (nếu như có), số tiền phải trả (bao gồm cả lãi suất và phí nếu như có).

– những khoản được trả: Danh sách những khoản được trả theo thời gian từ cũ tới mới nhất. Bao gồm tên khách hàng/đơn vị, số tiền trả, thời gian trả, số tiền còn lại (nếu như có).

– Tổng kết số nợ: Tính tổng số nợ còn lại và số tiền lãi suất/phí nếu như có.

– Thống kê số nợ theo thời gian: Đưa ra bảng thống kê số nợ theo thời gian (tuần, tháng, quý, năm). Bao gồm số tiền nợ, số tiền lãi suất/phí và số tiền phải trả. Biểu đồ trình diễn tình trạng nợ: Sử dụng biểu đồ để trình bày tình trạng nợ của đơn vị theo thời gian.

– Nhận xét: Nhận xét về tình trạng nợ hiện tại của đơn vị, những rủi ro và phương pháp hạn chế nợ. Mỗi đơn vị có thể có những yêu cầu khác nhau về báo cáo tổng hợp công nợ, do vậy, những nội dung trong mẫu báo cáo có thể được tùy chỉnh để thích hợp với nhu cầu cụ thể của đơn vị.

Trên đây là nội dung mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. nếu như quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc hay thắc mắc pháp lý khác thì vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ tư vấn thắc mắc kịp thời. Hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: [email protected] để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts