Mẫu báo cáo tổng kết công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học 2023

Mẫu báo cáo tổng kết công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ những tổ chức giáo dục trong quá trình thực hiện công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học. Sau đây, Luật Minh Khuê xin đưa ra mẫu báo cáo tổng kết công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học, mời quý độc giả cùng tham khảo.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo tổng kết công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học 2023

1. Mẫu báo cáo tổng kết công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo tổng kết công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học 2023

Screenshot 24(50)

PHÒNG GD&ĐT ………….

TRƯỜNG ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BÁO CÁO TỔNG KẾT

công việc QUẢN LÍ – SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC

niên học: ………………..

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

niên học …………….. đơn vị trường …………. được biên chế ……… đ/c cán bộ thầy giáo, người lao động viên.

Trường có tổng số ……….. học sinh được biên chế thành …… lớp, khối ……….. lớp, Khối ……… lớp, khối ……… lớp, khối …………. lớp, khối ……. lớp

Đánh giá thuận lợi khó khăn.

1 Thuận lợi:

100% Gv đều đã được tham gia những lớp tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực.

100% GV vận dụng PP dạy học tích cực, sử dụng thường xuyên những phương tiện dạy học hiện đại cũng như thường xuyên sử dụng thiết bị dạy học trong những giờ dạy.

HS có ý thức cao trong việc sử dụng thiết bị học tập

Nhà trường cùng phòng ban thiết bị luôn có kế hoạch dài khá chủ động trong bổ sung thiết bị dạy học thường xuyên ngay từ đầu niên học nên việc triển khai sử dụng thiết bị dạy học cho những em HS luôn đảm bảo yêu cầu.

Đồng chí GV được phân công phụ trách công việc thiết bị luôn có ý thức cao trong việc bảo quản, sửa chữa thiết bị kịp thời cho giảng dạy.

2. Khó khăn:

Số HS trong một lớp đông nên việc quán xuyến uốn nắn, rèn kĩ năng cho những em trong giờ học còn nhiều bất cập.

Một số thiết bị độ bền chưa cao, tính chuẩn xác chưa thuyết phục nên việc bảo quản thiết bị, hiệu quả sử dụng thiết bị còn nhiều vấn đề.

II. Tổ chức thực hiện quản lí, sử dụng thiết bị trong niên học:

1. Quản lí thiết bị:

– Ban giám hiệu đã xác nhận tài sản thiết bị trong sổ quản lý thiết bị.

– Sổ tài sản thiết bị đã phản ánh được số lượng thiết bị thực có.

+ Đã rà soát khâu quản lý tài sản, tình hình bảo quản, sắp xếp kho, tình hình mượn của thầy giáo mỗi tháng một lần.

+ Thời gian làm việc trong tuần của cán bộ thiết bị: vào những ngày từ thứ hai tới thứ sáu trong tuần.

Trang bị cho mỗi GV một sổ mượn trả thiết bị để GV chủ động trong việc mượn trả đồ sử dụng cho mỗi tiết học.

+ Việc ghi chép hồ sơ sổ sách hàng ngày, việc báo cáo lãnh đạo hàng tháng được thực hiện nghiêm túc. Cuối mỗi tháng, kì đều có tổng hợp tình hình mượn trả của GV với BGH để có phương thức khen chê kịp thời giúp tăng ý thức trong việc sử dụng và bảo quản thiết bị của mỗi GV.

2. Sử dụng thiết bị dạy học:

Sau khi được cấp phát thiết bị dạy học, nhà trường đã cử những GV phụ trách thiết bị tham gia những lớp tập huấn quản lí và sử dụng thiết bị giúp nhà trường triển khai kịp thời những thiết bị tới từng tiết học theo đúng yêu cầu đổi mới cuả ngành.

Yêu cầu thầy giáo thực hiện nghiêm túc việc sử dụng thiết bị dạy học Sau khi sử dụng phải trả lại theo đúng qui định của nhà trường đề ra.

cung ứng tương đối đầy đủ trang thiết bị cho những phòng học, mỗi phòng có một tủ thiết bị giúp những GV có điều kiện thuận lợi trong giảng dạy.

3. Tình hình bảo quản thiết bị:

Lên lịch bảo quản khi sử dụng theo từng tháng, đựng, bảo quản đúng nơi quy định.

Kiểm kê thiết bị dụng cụ đã sử dụng xong theo từng học kì.

III. Kết quả thực hiện cụ thể:

1. Số CB – GV của toàn trường: …….

Tổ Khối 1: …..

Tổ khối 2: ……

Tổ khối 3: ……

Tổ khối 4: ……

Tổ khối 5: ……

2. Tổng hợp số lượt thầy giáo mượn đồ sử dụng thiết trong năm:

Tổ Khối 1: ……………..

Tổ khối 2: ………………

Tổ khối 3: ………………

Tổ khối 4: ………………

Tổ khối 5: ………………

Tổng số lượt mượn trả thiết bị trong năm của toàn trường là ……………….

3- Kết luận

Do không có cán bộ thiết bị chuyên trách nên trong việc quản lý và cho mượn còn hạn chế. Một số GV trong quá trình sử dụng thiết bị chưa trả kịp thời nên có lúc thiết bị dạy học thiếu cục bộ.

Một số thiết bị do sử dụng lâu ngày nên hiệu quả sử dụng không còn cao nên chúng tôi mạnh dạn làm hồ sơ thanh lí và xin được mua bổ sung trong niên học tới nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị của nhà trường.

Do thiết bị dạy học được GV sử dụng thường xuyên hàng ngày nên rất cần độ bền cao, có tính chuẩn xác lớn nên những thiết bị đã hỏng chúng tôi cần được mua bổ sung để khắc phục được nhu cầu sử dụng.

Với lý do như trên, chúng tôi xin được đề nghị những cấp có thẩm quyền hết sức tạo điều kiện trợ giúp chúng tôi trang bị thêm đồ sử dụng thiết bị và hạ tầng đầy đủ hơn nữa để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục.

……….., ngày…tháng….năm….

 

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo tổng kết công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học 2023

Tổ trưởng tổ TB Người làm báo cáo

 

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo tổng kết công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học 2023

2. Mẫu báo cáo tổng kết công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học là gì?

Báo cáo tổng kết công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học là một báo cáo tổng hợp những hoạt động, kết quả và đánh giá về việc quản lý, sử dụng những thiết bị dạy học trong một tổ chức giáo dục như trường học, trung tâm tập huấn, trường đại học, vv. Báo cáo này thường được thực hiện vào cuối mỗi niên học hoặc khoảng thời gian nhất định để đánh giá hiệu quả của công việc quản lý thiết bị dạy học và đưa ra kế hoạch cải tiến, tăng chất lượng giảng dạy và học tập.

Báo cáo tổng kết này thường bao gồm những nội dung như:

– Tổng quan về những thiết bị dạy học sử dụng trong tổ chức giáo dục, bao gồm những loại thiết bị, số lượng, chất lượng, tình trạng bảo trì, bảo dưỡng, vv.

– Mô tả những hoạt động quản lý thiết bị dạy học, bao gồm các bước mượn, trả, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý tài sản, vv.

– Đánh giá hiệu quả sử dụng những thiết bị dạy học, bao gồm sự tương tác giữa thầy giáo và học sinh với những thiết bị, mức độ ứng dụng vào giảng dạy, hiệu quả giảng dạy, vv.

– Đánh giá sự hài lòng của thầy giáo và học sinh về việc sử dụng những thiết bị dạy học, đề xuất những phương hướng cải tiến, tăng chất lượng giảng dạy và học tập.

– Kế hoạch cải tiến, tăng chất lượng sử dụng những thiết bị dạy học trong thời gian tới, bao gồm những hoạt động cải tiến, nâng cấp thiết bị, tập huấn thầy giáo, học sinh về sử dụng thiết bị dạy học, vv.

Có thể thấy, báo cáo tổng kết công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học là một dụng cụ quan trọng giúp những tổ chức giáo dục đánh giá, cải tiến và tăng chất lượng giảng dạy và học tập.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo tổng kết công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học 2023

3. Vai trò của mẫu báo cáo tổng kết công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học

Mẫu báo cáo tổng kết công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ những tổ chức giáo dục trong quá trình thực hiện công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học. Cụ thể, vai trò của mẫu báo cáo tổng kết công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học là:

– Hướng dẫn những tổ chức giáo dục trong việc lập báo cáo tổng kết công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học, giúp những tổ chức có một mô phỏng báo cáo chuẩn để đánh giá, cải tiến và tăng chất lượng giảng dạy và học tập.

– Hỗ trợ những tổ chức giáo dục trong việc thu thập, tổng hợp và tìm hiểu thông tin về quản lý sử dụng thiết bị dạy học, giúp những tổ chức có một cái nhìn tổng quan về tình hình sử dụng thiết bị dạy học trong tổ chức.

– cung ứng những tiêu chuẩn, mục tiêu để đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, giúp những tổ chức giáo dục có một tiêu chí đánh giá rõ ràng và chuẩn xác về hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học.

– Đưa ra những đề xuất, kế hoạch cải tiến, tăng chất lượng giảng dạy và học tập dựa trên những kết quả đánh giá ghi được nhận trong báo cáo tổng kết, giúp những tổ chức giáo dục có những giải pháp cụ thể để tăng hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học.

Tóm lại, mẫu báo cáo tổng kết công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ những tổ chức giáo dục trong quá trình đánh giá, cải tiến và tăng chất lượng giảng dạy và học tập.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan tới vấn đề: Mẫu báo cáo tổng kết công việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học 2023. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: [email protected] để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts