Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành mới 2023

Trong tranh chấp đất đai, hòa giải là một trong những phương thức hiệu quả. Tuy nhiên, nếu như việc hòa giải mà không thành công thì cần lập biên bản hòa giải không thành để những bên tranh chấp có quyền thực hiện những bước khởi kiện tiếp theo. Cụ thể:

đơn vị luật Minh Khuê phân phối mẫu biên bản hòa giải không thành để Quý khách hàng tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

 

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành mới 2023

1. Mẫu biên bản hòa giải không thành về tranh chấp đất

Quý khách có thể tải văn bản này tại phần trên để sử dụng trong tực thiễn, chúng tôi cũng tư vấn một số quy định pháp lý liên quan tới việc khắc phục tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật (ở phần dưới của văn bản này để quý khách hàng tiện tham khảo):

ỦY BAN NHÂN DÂN

………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 ….., ngày … tháng …. năm … 

BIÊN BẢN HÒA GIẢI KHÔNG THÀNH

(V/v khắc phục tranh chấp đất đai giữa ….. và ….)

 

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành mới 2023

Hồi … giờ … phút ngày …. tháng … năm ……..

Tại: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ….. 

Tiến hành cuộc họp hòa giải tranh chấp đất đai.

Thành phần gồm có:

những người tiến hành hòa giải:

– Ông (Bà) ……………… chủ toạ UBND ………, chủ trì cuộc họp.

– Ông (Bà) ………………… – Thư ký ghi biên bản.

– Ông (Bà)  ……………… – Cán bộ tư pháp xã

– Ông (Bà) ………………… – Cán bộ địa chính xã.

– Ông (Bà) ……………..…… – chủ toạ Uỷ ban Mặt trận tổ quốc.

– Ông (Bà) ……………………… – Công an ……….. 

– Ông (Bà) …………………… – Văn hóa Thông tin ……. 

– Ông (Bà) ……………… – Hội Phụ nữ ………………. 

– Ông (Bà) ………………..… – Hội Nông dân ……………………

– Ông (Bà) ……………..……… – Hội Cựu chiến binh …………….

– Ông (Bà)………………………..………… – Hội Nông dân ………. 

– Ông (Bà) …………………. – Trưởng Thôn ………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

những bên tranh chấp:

Ông (Bà) :…………………….………………………… 

Địa chỉ : ………………………………………………… 

Ông (Bà) :…………………………..…………………… 

Địa chỉ :………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Nội dung buổi hòa giải (Diễn biến cuộc họp và ý kiến những bên):

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

  

Kết luận :…………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Biên bản cuộc họp kết thúc hồi……….giờ………phút cùng ngày, được lập thành 03 bản, gửi 02 bên tranh chấp, mỗi bên 01 bản, UBND xã, phường, thị trấn ……………………….01 bản và được những bên nhất trí cùng ký tên dưới đây.

ỦY BAN MTTQ

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

TM. UBND …………………………

 

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành mới 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành mới 2023

CB ĐỊA CHÍNH

CB TƯ PHÁP

TRƯỞNG THÔN

 

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành mới 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành mới 2023

những BÊN TRANH CHẤP:

 

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành mới 2023

những THÀNH PHẦN KHÁC:

 

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành mới 2023

 

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành mới 2023

2. Tranh chấp đất đai là gì ?

Tranh chấp đất đai là sự dị đồng, tranh chấp hay xung đột về lợi ích, về quyền và nghĩa vụ giữa những chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai.

– Đặc điểm:

+ Đối tượng của tranh chấp đất đai là quyền quản lý, quyền sử dụng và những lợi ích phát sinh từ quá trình sử dụng một loại tài sản đặc biệt không thuộc quyền sở hữu của những bên tranh chấp;

+ những chủ thể tranh chấp đất đai chỉ là chủ thể quản lý và sử dụng đất, không có quyền sở hữu đối với đất đai;

+ Tranh chấp đất đai luôn gắn liền với quá trình sử dụng đất của những chủ thể nên không chỉ tác động tới lợi ích trực tiếp của những bên tham gia tranh chấp mà còn tác động tới lợi ích của Nhà Nước. Vì trước hết, khi xảy ra tranh chấp, một bên không thực hiện được những quyền của mình, do vậy tác động tới việc thực hiện những nghĩa vụ đối với nhà nước.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành mới 2023

3. những dạng tranh chấp đất đai

3.1 Tranh chấp về quyền sử dụng đất

+ Tranh chấp giữa những người sử dụng đất với nhau về ranh giới giữa những vùng đất được phép sử dụng và quản lý. Loại tranh chấp này thường do một bên tự ý thay đổi hoặc do hai bên không xác định được với nhau;

+ Tranh chấp về QSDĐ, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế; quan hệ li hôn giữa vợ và chồng;

+ Đòi lại đất, tài sản gắn liền với đất của người thân trong những giai đoạn trước đây mà qua những cuộc điều chỉnh ruộng rẫy đã được chia cấp cho người khác;

+ Tranh chấp giữa đồng bào dân tộc địa phương với đồng bào đi xây dựng vùng kinh tế mới; giữa đồng bào địa phương với những nông trường, lâm trường và những tổ chức sử dụng đất khác.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành mới 2023

3.2 Tranh chấp về quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất

Việc một bên vi phạm, làm cản trở tới việc thực hiện quyền của phía bên kia hoặc một bên không làm đúng nghĩa vụ của mình cũng làm phát sinh tranh chấp. Thông thường có những loại tranh chấp sau:

+ Tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng về chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại QSDĐ, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng trị giá quyền SDĐ;

+ Tranh chấp về việc bồi thường phóng thích mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng bào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành mới 2023

3.3 Tranh chấp về mục đích sử dụng đất

Đặc biệt là tranh chấp trong nhóm đất nông nghiệp, giữa đất trồng lúa với đất nuôi tôm, giữa đất trồng cà phê với trồng cây cao su; giữa đất hương hỏa với đất thổ cư…trong quá trình phân bổ và quy hoạch sử dụng đất.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành mới 2023

4. Nguyên nhân dẫn tới tranh chấp đất đai

Nguyên nhân chủ quan:

+ Về cơ chế quản lý

+ Về cán bộ công chức thực hiện công vụ liên quan tới đất đai

+ Về chính sách pháp luật, đất đai

Nguyên nhân khách quan:

+ Chiến tranh kéo dài đã để lại hậu quả khác nhau trên cả hai miền:
Miền Bắc, sau cách mệnh tháng Tám và sau năm 1953, Đảng và Chính Phủ đã tiến hành cải cách ruộng rẫy, xóa bỏ chế độ chiếm hữu ruộng rẫy của thực dân, phong kiến, xác lập quyền sở hữu ruộng rẫy cho người nông dân.

Năm 1960, thông qua trục đường hợp tác hóa nông nghiệp, ruộng rẫy của người nông dân được đưa vào làm tư liệu sản xuất chung, thuộc sở hữu tập thể, do vậy tình hình sử dụng đất tương đối ổn định.

Miền nam, sau hai cuộc kháng chiến, tình hình sử dụng đất có rất nhiều diễn biến phức tạp hơn. Trong 9 năm kháng chiến từ 1845 – 1954, Chính Phủ đã tiến hành cấp chia ruộng rẫy 02 lần cho nông dân.

Nhưng tới cuối năm 1957, ngụy quyền Sài Gòn đã thực hiện việc cải cách điền địa, thực hiện việc “truất hữu” nhằm xóa bỏ thành tựu cách mệnh, gây ra những xáo trộn lớn về quyền sở hữu ruộng rẫy của người nông dân.

+ Sau năm 1975, Nhà nước tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp đồng thời xây dựng hàng loạt những nông trường, lâm trường, trang trại….

+ ngày nay, trong quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa quốc gia, việc thu hòi đất để mở rộng đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện những dự án đầu tư làm cho quỹ đất canh tác ngày càng giảm.

Đặc biệt, do tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường làm cho giá đất tăng đã và đang là những sức ép lớn gây nên tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất đai một cách gay gắt.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành mới 2023

5. khắc phục tranh chấp đất đai

Theo khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai ban hành năm 2013, tranh chấp đất đai là dạng tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hay nhiều bên trong quan hệ đất đai.

Đây là dạng tranh chấp phức tạp và thường xảy ra nhất. do vậy, trước khi khắc phục kiểu tranh chấp này, chúng ta cần xác định được những dạng tranh chấp đất đai phổ biến, thường xảy ra ngày nay.

khắc phục tranh chấp đất đai là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm khắc phục những dị đồng, tranh chấp giữa những tổ chức, hộ gia đình và tư nhân để tìm ra giải pháp đúng đắn trên cơ sở pháp luật nhằm xác định rõ quyền và nghĩa vụ của những chủ thể trong quan hệ đất đai.

– khắc phục tranh chấp đất đai là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để khắc phục một tranh chấp, những chủ thể có thể sử dụng nhiều giải pháp như tự thương lượng, thỏa thuận với nhau. Pháp luật đất đai không quan tâm cách thức họ thỏa thuận thế nào, thương lượng ra sao mà chỉ đưa ra những quy định điều chỉnh hoạt động khắc phục tranh chấp khi có sự tham gia của cơ quan nhà nước vào việc khắc phục đó mà thôi. Điều này nhằm thể hiện sự tôn trọng của Nhà nước với tự do ý chí, tự do định đoạt của những chủ thể và Nhà nước sẽ phân phối một dụng cụ khắc phục tranh chấp cho họ nếu như như họ không có được sự thống nhất. Một khi đã có sự tham gia của cơ quan nhà nước thì những quy phạm pháp luật về khắc phục tranh chấp là cần thiết, bởi lẽ có những quy phạm pháp luật này thì người dân cũng như chính cơ quan nhà nước mới biết chủ thể nào có thẩm quyền khắc phục tranh chấp và khắc phục theo trình tự, thủ tục gì.

– Đối tượng của hoạt động khắc phục tranh chấp là tranh chấp đất đai, trong đó những đương sự yêu cầu cơ quan nhà nước xác định rõ những quyền và nghĩa vụ của những bên đối với khu đất đang bị tranh chấp.

– Hệ quả pháp lý của việc khắc phục tranh chấp là quyền và nghĩa vụ của những chủ thể trong quan hệ đất đai sẽ được làm rõ bằng bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật.

– Đề cao hòa giải, huy động đoàn thể địa phương tham gia.

– Liên quan tới nhiều ngành khác, như: nhà, xây dựng…

– Cần phải hiểu phong tục, tập quán địa phương để có cách khắc phục thỏa đáng.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành mới 2023

5.1 Mục đích của khắc phục tranh chấp đất đai:

 khắc phục dị đồng, bảo vệ quyền cho những chủ thể có quyền sử dụng đất hợp pháp.

– Duy trì ổn định trật tự xã hội.

– Thể hiện vai trò quản lý của nhà nước về đất đai.

 

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành mới 2023

5.2 Thẩm quyền khắc phục trách chấp đất đai:

* Tòa án nhân dân có thẩm quyền khắc phục tranh chấp đất đai trong những trường hợp:

– Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có Giấy chứng thực quyền sử dụng đất hoặc có một trong những loại hồ sơ hợp thức quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013.

– những đương sự không có những loại hồ sơ trên nhưng lựa lựa chọn khởi kiện tại Tòa án mà không khắc phục tại UBND cấp có thẩm quyền.

– Tranh chấp về tài sản gắn liền với đất.

* Ủy ban nhân dân có thẩm quyền khắc phục tranh chấp đất đai trường hợp: những đương sự tranh chấp về đất mà không có 1 trong những loại hồ sơ nêu trên để chứng minh quyền của mình đối với đất.

– Thẩm quyền khắc phục tranh chấp cụ thể như sau:

+ Đối với đương sự là hộ gia đình, tư nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì thẩm quyền khắc phục lần 1 là chủ toạ UBND cấp huyện, thẩm quyền khắc phục lần 2 là chủ toạ UBND cấp tỉnh.

+ Đối với đương sự một bên là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  thì thẩm quyền khắc phục lần 1 là chủ toạ UBND cấp tỉnh, thẩm quyền khắc phục lần 2 là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường.

nếu như những đương sự không đồng ý với kết quả khắc phục lần 1 thì có thể khiếu nại để khắc phục lần 2 hoặc khởi kiện tại Tòa án theo trình tự tố tụng hành chính.

trường hợp đặc biệt, khi kết quả khắc phục tranh chấp liên quan tới địa giới của đơn vị hành chính thì Quốc hội hoặc Chính phủ sẽ quyết định:

Quốc hội: quyết định trường hợp tranh chấp liên quan tới địa giới của đơn vị hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà UBND của những đơn vị đó không đạt được sự nhất trí hoặc việc khắc phục làm thay đổi địa giới hành chính.

Chính phủ: quyết định trường hợp tranh chấp liên quan tới địa giới của đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn mà UBND của những đơn vị đó không đạt được sự nhất trí hoặc việc khắc phục làm thay đổi địa giới hành chính.

Trên đây là những tư vấn của đơn vị chúng tôi, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài 24/71900.6162 để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn của Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts