Mẫu Biên bản lấy mẫu (Mẫu 5a. BBLM)

1. Biên bản lấy mẫu được hiểu thế nào?

Mẫu biên bản lấy mẫu là một tài liệu rất quan trọng được sử dụng để ghi lại chi tiết việc lấy mẫu. Biên bản này cung ứng cho người đọc thông tin về thời gian, địa điểm, phương pháp lấy mẫu và những chi tiết khác liên quan tới quá trình lấy mẫu

Một biên bản lấy mẫu thông thường sẽ bao gồm những phần sau:

Bạn đang xem bài: Mẫu Biên bản lấy mẫu (Mẫu 5a. BBLM)

– Thông tin về người lấy mẫu: biên bản nêu rõ tên và chức vụ của người lấy mẫu, cũng như bất kỳ thông tin khác liên quan tới quyền hạn và trách nhiệm của người đó

– Thời gian và địa điểm lấy mẫu: biên bản cung ứng thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm lấy mẫu, tạo điều kiện cho người đọc hiểu rõ hơn về bối cảnh và điều kiện lấy mẫu

– Phương pháp lấy mẫu: biên bản mô tả cụ thể về phương pháp lẫy mẫu được sử dụng, bao gồm những bước cần thiết và những hướng dẫn để đảm bảo tính chuẩn xác và độ tin cậy của mẫu

– những chi tiết khác: biên bản còn cung ứng thông tin về số lượng và loại mẫu được lấy, trạng thái của mẫu và bất kỳ chi tiết khác liên quan tới quá trình lấy mẫu

Tất cả những thông tin này đều rất quan trọng bởi vì biên bản lấy mẫu sẽ được sử dụng để xác định tính chuẩn xác của mẫu và đảm bảo tính hợp thức của những kết quả tìm hiểu mẫu. do vậy, việc lập biên bản lấy mẫu rõ ràng và chi tiết là rất cần thiết.

Biên bản lấy mẫu là một tài liệu quan trọng và nó có một số tác dụng cụ thể:

– Xác định mẫu được lấy từ đâu, khi nào và bởi người nào. Biên bản lấy mẫu cung ứng thông tin chi tiết về quá trình lấy mẫu, bao gồm thời giờ, địa điểm, loại mẫu, phương pháp lấy mẫu, tên người lấy mẫu, … Những thông tin này rất quan trọng trong việc đánh góa tính chất và đáng tin cậy của mẫu

– Đảm bảo tính chuẩn xác và đáng tin cậy của kết quả tìm hiểu mẫu. Biên bản lấy mẫu cung ứng thông tin chi tiết về quá trình lấy mẫu và cách thức xử lý mẫu, giúp đảm bảo rằng kết quả tìm hiểu được đưa ra là chuẩn xác và đáng tin cậy

– Tài liệu chứng minh cho quá trình rà soát và giám sát. Biên bản lấy mẫu là tài liệu chứng minh cho quá tình rà soát và giám sát mẫu, giúp đảm bảo tính sáng tỏ và công khai của quá trình này

– Hỗ trợ trong việc xác định nguồn gốc và khắc phục những vấn đề liên quan tới mẫu. Biên bản lấy mẫu cung ứng thông tin về nguồn gốc và quá trình lấy mẫu, giúp trong việc xác định nguồn gốc và khắc phục những vấn đề liên quan tới mẫu như mẫu bị nhiễm bẩn hoặc mất

 

2. Mẫu biên bản lấy mẫu (Mẫu 5a BBLM)

Tải về mẫu biên bản lấy mẫu (Mẫu 5a BBLM)

CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH rà soát

ĐOÀN rà soát

———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2023

BIÊN BẢN LẤY MẪU

Số: 123

1. Tên cơ sở được lấy mẫu: Ghi cụ thể tên đơn vị được lấy mẫu

2. Đại diện cơ sở được lấy mẫu: (Họ tên, chức vụ, đơn vị) Nguyễn Văn A – giám đốc – A

3. Người lấy mẫu: (Họ tên, chức danh, đơn vị) Nguyễn Văn B – giám đốc – B

4. Phương pháp lẫy mẫu: Theo TCVN hoặc QCVN hoặc phương pháp ngẫu nhiên, đảm bảo mẫu là đại diện cho lô hàng

STT Tên mẫu, ký hiệu / mã hiệu Nơi lấy mẫu Đơn vị tính Lượng mẫu Cỡ lô (Khối lượng / số lượng lô hàng) Ngày sản xuất, số lô (nếu như có) Chi chú
               
               

5. Tình trạng mẫu: 

– Mẫu được chia làm 02 đơn vị: 01 đơn vị đưa đi thử nghiệm, 01 đơn vị được lưu tại cơ quan rà soát (số lượng của mỗi đơn vị mẫu đảm bảo đủ để thử những mục tiêu cần rà soát theo yêu cầu quản lý và phương pháp thử quy định)

– Mẫu được niêm phong có sự chứng kiến của đại diện cơ sở lấy mẫu

Biên bản được lập thành 02 bản có trị giá như nhau, đã được những bên thông qua, mỗi bên giữ 01 bản./.

Đại diện cơ sở được lấy mẫu

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người lấy mẫu

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

3. Một số lưu ý về biên bản lấy mẫu

Khi lập biên bản lấy mẫu cần chú ý một số thông tin cụ thể:

– những thông tin trong biên bản lấy mẫu phải ghi được chuẩn xác, rõ ràng và đầy đủ để đảm bảo tính chuẩn xác và tin cậy của kết quả tìm hiểu mẫu

– Biên bản lấy mẫu cần được ký và ghi rõ họ tên của người lấy mẫu và người chứng thực để đảm bảo tính chuẩn xác và đáng tin cậy

– nếu như có bất kỳ sự cố hay vấn đề gì cảy ra trong quá trình lấy mẫu, như mẫu bị mất hoặc bị nhiễm bẩn thì thông tin về sự cố đó cũng cần ghi được lại trong biên bản lấy mẫu

– Biên bản lấy mẫu cần được lưu trữ và bảo quản thận trọng để đảm bảo tính toàn vẹn và đáng tin cậy của thông tin trong tương lai

– Ngoài ra, biên bản lấy mẫu cần tuân thủ đầy đủ những quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý và pháp luật địa phương liên quan tới việc lấy mẫu

Tóm lại, biên bản lấy mẫu là một phần quan trọng trong quá trình lấy mẫu và tìm hiểu mẫu. Việc lập biên bản lấy mẫu đúng cách và đầy đủ thông tin là rất quan trọng để đảm bảo tính chuẩn xác và đáng tin cậy của kết quả tìm hiểu mẫu

Mặc dù biên bản lấy mẫu có rất nhiều tác dụng, song cũng không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Cụ thể:

– Tốn thời gian và công sức để chuẩn bị và lập biên bản: việc lập biên bản lấy mẫu đòi hỏi sự chú ý và thận trọng để đảm bảo rằng tất cả những thông tin về quá trình lấy mẫu ghi được lại đầy đủ và chuẩn xác. Điều này có thể tốn thời gian và công sức cho người lập biên bản và những người tham gia quá trình lấy mẫu

– Yêu cầu tri thức chuyên môn: lập biên bản lấy mẫu đòi hỏi tri thức chuyên môn về phương pháp lấy mẫu, các bước xử lý mẫu và những quy định liên quan tới ngành nghề cụ thể. Điều này có thể làm khó khăn cho những người không có thương hiệu hoặc tri thức chuyên môn đầy đủ

– Không thể khắc phục tất cả những vấn đề liên quan tới mẫu: mặc dù biên bản lấy mẫu cung ứng thông tin về quá trình lấy mẫu và cách xử lý mẫu, tuy nhiên nó không thể khắc phục tất cả những vấn đề liên quan tới mẫu. Ví dụ như những vấn đề về chất lượng mẫu do những yếu tố khác như môi trường, thiết bị lấy mẫu, … gây ra

– Có thể bị giả mạo hoặc sửa đổi: biên bản lấy mẫu cũng có thể bị giả mạo hoặc sửa đổi bởi những người không trung thực, điều này có thể gây ra rủi ro tới tính chuẩn xác và đáng tin cậy của quá trình lấy mẫu và tìm hiểu mẫu

– Không thể thay thế cho việc giám sát chất lượng mẫu: biên bản lấy mẫu là một phần quan trọng trong quá trình lấy mẫu và tìm hiểu mẫu, tuy nhiên nó không thể thay thế cho việc giám sát chất lượng mẫu để đảm bảo tính chuẩn xác và đáng tin cậy của kết quả tìm hiểu

Nhìn chung, biên bản lấy mẫu cũng có một số nhược điểm, tuy nhiên với sự chú ý và cẩn thân, những nhược điểm này có thể được hạn chế để đảm bảo tính chuẩn xác và đáng tin cậy của quá trình lấy mẫu và tìm hiểu mẫu

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn chi tiết về chủ đề mẫu biên bản lấy mẫu mà Luật Minh Khuê cung ứng tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề mẫu biên bản lấy lời khai của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email chi tiết yêu cầu cụ thể về trực tiếp địa chỉ email: tư vấn pháp luật qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts