Mẫu biên bản rà soát hiện trường xây dựng dự án mới 2023

Biên bản rà soát hiện trường xây dựng dự án là văn bản ghi lại quá trình xem xét, rà soát những hoạt động tại dự án của nhà đầu tư, đội chủ nhà thầu với mục đích rà soát xem người lao động có thi công theo đúng yêu cầu của nhà đầu tư và đội chủ nhà thầu đưa ra hay không? Mẫu biên bản rà soát hiện trường xây dựng dự án mới năm 2023 sẽ có trong bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

1. Mẫu biên bản rà soát hiện trường dự án xây dựng là gì?

Mẫu biên bản rà soát hiện trường xây dựng dự án là một trong số những mẫu văn bản được ứng dụng khá phổ biến dành cho những ngành xây dựng. Mẫu biên bản này được ứng dụng để hoàn thiện công việc cũng như phân phối và nêu đầy đủ những thông tin hay hạng mục và thành phần cũng như thời gian và nội dung có liên quan tới dự án xây dựng.

Mẫu bản rà soát hiện trường xây dựng dự án là mẫu biên bản được lập nên sử dụng để ghi chép lại việc rà soát hiện trường xây dựng dự án, thông qua bản rà soát hiện trường dự án này công việc giám sát thi công sẽ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn. 

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản rà soát hiện trường xây dựng dự án mới 2023

Theo đó, việc lập Biên bản rà soát hiện trường xây dựng có vai trò sau:

– Đóng vai trò như một chứng cứ cho những sự việc đã xảy ra tại thời khắc lập biên bản và được sử dụng với những mục đích khác nhau;

– Đảm bảo sự chuẩn xác, sáng tỏ trong quá trình thi công, hoàn thiện dự án;

– Xác định những vấn đề chưa hoàn thiện, những thiếu sót để từ đó đưa ra phương hướng khắc phục thích hợp, kịp thời.

Nội dung của mẫu biên bản rà soát hiện trường xây dựng dự án bao gồm tên biên bản ghi được rõ ràng cùng với đó là tên cồng trình, hạng mục và địa điểm xây dựng được cụ thể chi tiết nhất. Trong biên bản rà soát có thành phần tham gia, những thành phần trực tiếp tiến hàng công việc rà soát cùng với đó là những thành phần khách mời bao gồm từ đại diện cụ quản lý xây dựng dự án, đại diện ban quản lý xây dựng, nhà thầu, nhà đầu tư cùng với nhà thầu thi công. Đối với đơn vị khách mời cũng như đại diện rà soát đều được cụ thể rõ ràng thông tin cũng như tên và chức vụ của từng người.

2. Mẫu biên bản rà soát hiện trường xây dựng

 

Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng dự án:

doanh nghiệp Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Minh 

dự án: Nhà máy xử lý rác thải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày… tháng…… năm….

BIÊN BẢN rà soát HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ dự án XÂY DỰNG

1. Tên dự án xảy ra sự cố: Nhà máy xử lý rác thải

2. Hạng mục dự án xảy ra sự cố: Bể xử lý rác thải

3. Địa điểm xây dựng dự án: Quế Võ – Bắc Ninh

4. Biên bản rà soát hiện trường sự cố được lập với những nội dung sau:

a) thời khắc xảy ra sự cố: 10 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2023

b) Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng dự án khi xảy ra sự cố: Thành bể bị sập

c) Sơ bộ về tình hình thiệt hại về người, về vật chất: Thiệt hại về vật chất

d) Sơ bộ về nguyên nhân sự cố (nếu như có):

                                                                NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

3.  Hướng dẫn cách lập Biên bản rà soát hiện trường xây dựng

– Thông tin thành phần tham gia rà soát hiện trường:

+ Ghi rõ đại diện tham gia trong biên bản hiện trường bao gồm người đại diện cho những bên liên quan, chức vụ;

+ Đối với thành phần trực tiếp rà soát hiện trường dự án xây dựng sẽ bao gồm: 2 cán bộ của Cục quản lý dự án xây dựng; 2 cán bộ kỹ thuật của ban quản lý dự án của chủ đầu tư dự án xây dựng; đại diện biên thiết kế dự án xây dựng bao gồm 2 cán bộ thiết kế;…

+ Đối với thành phần khách mời, gồm:

Đại diện cho bên sẽ khai thác và sử dụng dự án (khách hàng, đối tác…);

Đại diện bên đơn vị tổ chức hành chính tại địa phương (UBND xã, phường…).

– Phần nội dung biên bản hiện trường:

+ Cần nêu rõ mục đích của việc rà soát hiện trường, nội dung diễn ra trong quá trình rà soát dự án xây dựng.

+ những nội dung được trình bày một cách rõ ràng, khoa học để những bên liên quan có thể nắm bắt được vấn đề một cách chuẩn xác; biên bản phải ghi rõ trọng tâm nhất nhằm khắc phục những vấn đề còn tồn đọng đưa ra những ý kiến và thống nhất những ý kiến đóng góp giữa những bên có liên quan

+ Căn cứ để đánh giá, rà soát chất lượng thi công dự án xây dựng: Căn cứ vào quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư; Căn cứ vào hồ sơ và bản về thi công dự án xây dựng đã được phê duyệt; Căn cứ vào hồ sơ dự án xây dựng được thực hiện bởi đơn vị thi công dự án xây dựng và đã được giám sát về chất lượng và có ký xác nhận của đơn vị giám sát…

4. Thủ Tục khắc phục sự cố dự án xây dựng:

Theo quy định tại Điều 45 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định về cách khắc phục sự cố dự án xây dựng như sau:

– Khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng dự án có trách nhiệm thực hiện những giải pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa những nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện báo cáo theo quy định tại Điều 44 Nghị định này. Ủy ban nhân dân những cấp chỉ đạo, hỗ trợ những bên có liên quan tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện những công việc cần thiết khác trong quá trình khắc phục sự cố.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì khắc phục sự cố dự án xây dựng và thực hiện những công việc sau:

+ Xem xét, quyết định ngừng, tạm ngừng thi công hoặc khai thác sử dụng đối với hạng mục dự án, một phần hoặc toàn bộ dự án tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi tác động của sự cố;

+ Xem xét, quyết định việc phá tháo, thu dọn hiện trường sự cố trên cơ sở đáp ứng những yêu cầu sau: Đảm bảo an toàn cho người, tài sản, dự án và những dự án phụ cận. Hiện trường sự cố phải được những bên liên quan chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép những tư liệu cần thiết phục vụ công việc thẩm định nguyên nhân sự cố và lập hồ sơ sự cố trước khi phá tháo, thu dọn;

+ Thông báo kết quả thẩm định nguyên nhân sự cố cho chủ đầu tư, những chủ thể khác có liên quan; những yêu cầu đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc những bên có liên quan phải thực hiện để khắc phục sự cố;

+ Xử lý trách nhiệm của những bên có liên quan theo quy định của pháp luật;

+ Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì khắc phục đối với sự cố dự án xây dựng cấp II, cấp III trên khu vực.

– Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng trong quá trình thi công xây dựng hoặc chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng dự án trong quá trình khai thác, sử dụng có trách nhiệm khắc phục sự cố theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi khắc phục sự cố, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này quyết định việc tiếp tục thi công hoặc đưa dự án vào sử dụng.

– Tổ chức, tư nhân gây ra sự cố có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và kinh phí cho việc khắc phục sự cố tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi tác động của sự cố.

– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về báo cáo và khắc phục sự cố đối với dự án phục vụ quốc phòng, an ninh.

5. Một số chú ý khi soạn phần nội dung của biên bản rà soát hiện trường xây dựng dự án

Khi soạn thảo phần nội dung của mẫu biên bản rà soát hiện trường xây dựng dự án bao gồm tên biên bản ghi được rõ ràng cùng với đó là tên cồng trình, hạng mục và địa điểm xây dựng được cụ thể chi tiết nhất. Trong biên bản rà soát có thành phần tham gia, những thành phần trực tiếp tiến hàng công việc rà soát cùng với đó là những thành phần khách mời bao gồm từ đại diện cụ quản lý xây dựng dự án, đại diện ban quản lý xây dựng, nhà thầu, nhà đầu tư cùng với nhà thầu thi công. Đối với đơn vị khách mời cũng như đại diện rà soát đều được cụ thể rõ ràng thông tin cũng như tên và chức vụ của từng người.

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu biên bản rà soát hiện trường xây dựng dự án mới 2023 mà doanh nghiệp Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và tư vấn mọi thắc mắc.

nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: [email protected] để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!  

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts