Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề mới nhất 2023

Sinh hoạt cchuyên môn, chuyên đề là một trong những hoạt động phổ biến của những thầy giáo. Vậy thì mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề được viết thế nào cho hợp lý.Chúng tôi sẽ giới thiệu cho những bạn mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề ở dưới đây:

1. Sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề là gì?

Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động thường xuyên của những trường trung học, những trung tâm giáo dục thường xuyên ( sau đây gọi chung là nhà trường) và là một trong những phương thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sư phạm cho thầy giáo, giúp thầy giáo chủ động lựa lựa chọn nội dung, phương thức và phương pháp dạy học cho thích hợp với từng đối tượng học sinh của lớp/ trường minh. Sinh hoạt chuyên môn có thể được tổ chức tại mỗi trường hoặc cụm trường. Mục tiêu là nhằm

– tăng năng lực quản lý và năng lực hoạt động chuyen môn cho thầy giáo và cán bộ quản lý

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề mới nhất 2023

– tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, thầy giáo biết chủ động lựa lựa chọn nội dung để xây dựng những chuyên đề để dạy học trong mỗi môn học và những chuyên đề tích hợp, liên môn thích hợp với việc tổ chức hoạt động của học sinh

– Đổi mới nhận thức về mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học

– Xây dựng phát triển quan hệ đồng nghiệp

– Phát triển quan hệ giữa nhà trường với gia đình, cộng đồng, tạo điều kiện cho gia đình, cộng đồng tham gia vào quá trình học tập của học sinh trong nhà trường. 

Tổ chuyên môn là một phòng ban cấu thành trong bộ máy tổ chức, quản lý của trường THCS, THPT. Trong trường, những tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp những những phòng ban nghiệp vụ khác và những tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, chương trình giáo dục và những hoạt động giáo dục và những hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục

Sinh hoạt chuyên đề là thuật ngữ thân thuộc đối với Đảng viên. Theo đó, sinh hoạt chuyên đề là một loại sinh hoạt chi bộ chuyên sâu về một hoặc một vài nội dung có liên quan được chi bộ thực hiện ít nhất mỗi quý một lần và không thay thế cho sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Trong cuộc sinh hoạt này, chi bộ phân công một hoặc một số đảng viên có khả năng biên tập, trình bày và thông thuộc nội dung liên quan tới chuyên đề để chuẩn bị một bản đề dẫn bằng văn bản. 

Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề là văn bản ghi chép đầy đủ buổi sinh hoạt chuyên môn, trong đó nêu rõ nội dung được tổ chức, trình bày rõ về địa điểm, thời gian tổ chức sinh hoạt, nội dung của buổi sinh hoạt đó và những đánh giá khách quan của những cán bộ tham gia buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề thường kỳ

2. Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề.

Mẫu 1: Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Trường THCS TM

Có mặt: 20 Vắng 0 lý do: không có

I- Thành phần tham gia gồm

Tổ trưởng tổ Văn cô Lê Thị Nhung và những thầy cô giáo khác như:

– Cô Lê Thị Minh

– Cô Lê Hoài Anh

– Thầy Nguyễn Văn Bình

– Cô Lê Thị Yến

– Thầy Võ Văn Nam

…..

II- Nội dung sinh hoạt

1- Đ/chí Lê Thị NhungTổ trưởng chuyên môn triển khai nội dung buổi sinh hoạt:

 Căn cứ Kế hoạch đã đề ra về việc sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, do vậy tổ khối yêu cầu thầy giáo trong khối cùng lựa chọn một bài dạy để tiến hành soạn thống nhất phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

những thành viên trong tổ lắng tai nội dung và tiến hành thảo luận để lựa lựa chọn bài dạy minh họa.

Đồng chí Võ Văn Nam đề xuất lựa chọn bài: chiếc lược ngà đồng chí cũng giảng giải rõ nội dung lựa chọn bài đó là nội dung bài dạy thích hợp với đối tượng học sinh, dễ triển khai phương thức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất lăng lực học sinh. Đồng thời có rất nhiều tư liệu hỗ trợ bài dạy hơn những bài khác trong tuần.

những thành viên trong tổ văn cũng đã nhất trí với đề xuất của đồng chí Võ Văn Nam

II- Kết luận

Trong buổi sinh hoạt chuyên môn thì những thành viên trong tổ chuyên môn đã lựa chọn được nội dung thích hợp với nhu cầu của tổ. Và thống nhất ý kiến với đồng chí Võ Văn Nam để lựa lựa chọn bài Chiếc lược ngà 

Buổi họp kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2023. 

CHỦ TỌA

(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

( Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Những nội dung mà chúng tôi tiến hành bôi đỏ là những nội dung thông tin mang tính chất tham khảo để những bạn có thể dễ hình dung hơn, những bạn có thể thay thế bằng những nội dung khác sao cho thích hợp với nhu cầu của mình. 

 

Mẫu 2: Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên đề

ĐẢNG ỦY

CHI BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

– ngày hôm nay, vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2023 

– Tại: Trường THCS TM 

NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

I- Phần mở đầu

– Tổng số đảng viên chi bộ: 10 đồng chí

– Đảng viên có mặt : 09 đồng chí

– Đảng viên vắng mặt : 01 đồng chí bao gồm:

+ Đồng chí: Lê Văn T vắng có lý do: Con ốm

– Đảng viên được miễn sinh hoạt: 0 đồng chí( nếu như đảng viên được miễn sinh hoạt nhưng tham gia thì ghi rõ tên những đảng vien tham gia sinh hoạt)

– Số Đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác 0 đồng chí

– Số đảng viên sinh họa tạm thời chi bộ; 0 đồng chí

II- Nội dung sinh hoạt theo chuyên đề

1. Đồng chí bí thư chi bộ nêu yêu cầu, mục đích của buổi sinh hoạt

2. Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo sinh hoạt chuyên đề chi bộ

3. Chi bộ tiến hành thảo luận

4.Đồng chí bí thư chi bộ tiếp thu và giải trình ý kiến tham gia

5. Kết luận của đồng chí Bí thư chi bộ về chuyên đề sinh hoạt của chi bộ

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ THƯ KÝ

Lưu ý: Những nội dung chúng tôi tiến hành bôi đỏ là những nội dung mang tính chất gợi ý những bạn có thể thay thế bằng những nội dung khác sao cho thích hợp với nhu cầu sử dụng văn bản của mình. 

3. Hướng dẫn soạn biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề. 

Để có một biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề đúng và hoàn chỉnh thì bản thân người soạn biên bản bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề cần phải đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về mặt nội dung và phương thức của một văn bản, cụ thể như sau:

– Về mặt phương thức thì biên bản sinh hoạt chuyên môn chuyên đề cần phải khắc phục được những yêu cầu của một văn bản hành chính. Biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề phải được trình bày bằng văn bản, trình bày trên khổ giấy A4 và biên bản sinh hoạt phải được trình bày một cách cụ thể nhưng phải ngắn ngọn xúc tích đầy đủ nội dung cần thiết. Biên bản sinh hoạt không được gạch, tẩy xóa…. làm tác động tới biên bản sinh hoạt. 

– Về nội dung thì biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề cần phải có đầy đủ những nội dung thông tin cần có. nếu như là biên bản sinh hoạt chuyên môn thì cần có những nội dung như quốc hiệu tiêu ngữ, tên biên bản, thời gian, địa điểm, nội dung, kết luận, xác nhận. Còn đối với biên bản sinh hoạt chuyên đề thì cần có những nội dung như là  tên biên bản, thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt, thành phần tham gia, ….

tương tự thì biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề cần phải đáp ứng những yêu cầu về mặt nội dung và phương thức như trên. 

Trên đây là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi muốn cung ứng cho những bạn có liên quan tới biên bản sinh hoạt chuyên môn và chuyên đề. hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi cung ứng đã giúp ích cho những bạn tìm hiểu thêm về biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề và có thể viết biên bản sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn một cách hoàn thiện và dễ dàng hơn. Ngoài ra nếu như những bạn còn có những thắc mắc khác có liên quan tới biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn 19006162 để được trả lời hoặc là những bạn có thể giửi yêu cầu thông qua địa chỉ email [email protected] để được chúng tôi trả lời và báo giá dịch vụ thích hợp với nhu cầu. 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts