Mẫu biên bản xác minh mới nhất năm 2023 và Cách viết

Xác minh được hiểu là việc làm rõ sự thực qua thực tế và chứng cứ cụ thể. Việc xác minh được tiến hành trực tiếp với người vi phạm hoặc một vụ việc cụ thể nào đó cần xác minh. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho những bạn một mẫu biên bản xác minh mới nhất năm 2023 cụ thể như sau:

1. Biên bản xác minh là gì?

Biên bản xác minh hoặc làm việc là một loại văn bản cần thiết khi những bên có phát sinh một sự việc cụ thể cần phải ghi nhận lại những nội dung để làm căn cứ khắc phục những sự việc phát sinh.

Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính được sử dụng để ghi nhận quá trình tiến hành xác minh những tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền, từ đó là căn cứ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính khách quan, đúng người đúng luật.

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản xác minh mới nhất năm 2023 và Cách viết

Vậy lập biên bản xác minh để làm gì?

– Lập biên bản xác minh nhằm làm rõ sự vật, sự việc, tình tiết thông qua việc tiến hành những giải pháp trên thực tế để đưa ra những căn cứ xác đáng nhằm mục đích nào đó.

– Nhằm minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính là việc cơ quan có thẩm quyền sử dụng những giải pháp nghiệp vụ của mình để tiến hành làm rõ những tình tiết liên quan tới vụ việc vi phạm hành chính nhằm phục vụ việc xử phạt một cách khách quan

– Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính là văn bản ghi chép lại quá trình những cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh những tình tiết của vụ việc vi phạm. Trong đó thì phải nêu rõ thành phần tham gia, tham gia, những thông tin về tổ chức, tư nhân vi phạm, hành vi vi phạm, tính chất, mức độ, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. 

2. Mẫu biên bản xác minh. 

Mẫu biên bản xác minh là mẫu biên bản sử dụng để ghi rõ nội dung cần xác minh, được lập ra để ghi chép về việc xác minh một vi phạm hay một vụ việc cụ thể nào đó.

2.1. Biên bản xác minh vụ việc

Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho những bạn biên bản xác minh vụ việc những bạn có thể tham khảo mẫu biên bản này của chúng tôi và những bạn có thể tải nội dung biên bản về sử dụng thông qua link tải ngay ở phía dưới. 

Tải ngay: Biên bản xác minh vụ việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN XÁC MINH

Hồi 10 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2023 tại địa chỉ nhà riêng của ông Lê Văn N

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: Lê Văn B  Chức vụ: Trưởng công an thuộc Cơ quan công an cấp xã   

Ông/bà: Lê Văn N

Ông/bà: Nguyễn Thị Y

Ông/bà: Nguyễn Đức M 

Tiến hành xác minh về việc: Ông N có hành vi xúc phạm gây gỗ đánh nhau với ông M

 KẾT QUẢ XÁC MINH

Không có hành vi xúc phạm hay gây gỗ đánh nhau giữa ông N và ông M                                   

Biên bản kết thúc hồi 12 giờ, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, xác nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây.

ĐIỀU TRA VIÊN/CÁN BỘ ĐIỀU TRA

Lưu ý: Nhưng nội dung mà chúng tôi tiến hành bôi đỏ là những nội dung mang tính chất tham khảo, những bạn có thể thay thế bằng những nội dung khác sao cho thích hợp với thông tin của bản thân mình

2.2. Biên bản xác minh tình tiết vụ việc

Mẫu Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính là mẫu Biên bản số 05 ban hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP dưới đây:

Tải ngay: Mẫu biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính. 

CƠ QUAN…..

Số:./BB-XM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính

Căn cứ:

ngày hôm nay vào hồi 9 giờ 20 phút ngày 20 tháng 04 năm 2023 tại Cơ quan công an xã TT

Chúng tôi gồm:

1. Người có thẩm quyền lập biên bản

Họ và tên: Lê Văn S     Chức vụ: trưởng công an

Cơ quan: Công an xã TT 

2. cung ứng thông tin cần xác minh

a) Họ và tên: Lê Văn N   Nghề nghiệp: Làm ruộng

Địa chỉ: Thôn 2, xã TT, huyện TS, Tỉnh TH

b) Họ và tên: Lê Văn B , chức vụ: Công an

Cơ quan: Công an xã TT

Tiến hành lập biên bản xac minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với ông/bà/tổ chức có tên sau đây:

1. Lê Văn G     nam nữ: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 18/09/1978

Quốc tịch: việt Nam

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Nơi ở hiện tại: Thôn 2, xã TT, huyện TS , tỉnh TH

Số định danh tư nhân/CCCD/ Hộ chiếu: 092020202002 cấp ngày 20/2/2020 Nơi cấp: Thanh hao Hóa

2. Đã có hành vi vi phạm hành chính

Gây rối trật tự công cộng

3. Quy định tại

4. Bị thiệt hại( nếu như có):

5. Tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra

6.Tình tiết giảm nhẹ

7. Tình tiết tăng nặng

8. Ý kiến trình bày của người vi phạm

9. Ý kiến trình bày của người cung ứng thông tin cần xác minh

10. ý kiến trình vày của người bị hại nếu như có

11.  Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải trưng cầu thẩm định (trường hợp cần thiết):

12. Những tình tiết xác minh khác

Biên bản lập xong vào lúc 12 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2023, biên bản được lập thành 02 bản có nội dung và trị giá như nhau, đã đọc cho những người có tên nêu trên cùng nghe, xác nhận là đúng và cùng ký tên đưới đây.

tư nhân/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA

TỔ CHỨC VI PHẠM

(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

tư nhân/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

CỦA TỔ CHỨC cung ứng

THÔNG TIN XÁC MINH

(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ và tê

Lưu ý: Những nội dung mà chúng tôi cung ứng là những nội dung mang tính chất gợi ý những bạn có thể thay thế bằng những nội dung khác sao cho thích hợp với nhu cầu của mình. 

3. Hướng dẫn viết biên bản xác minh. 

Biên bản xác minh là biên bản được sử dụng khá là nhiều. Tuy nhiên thì một biên bản xác minh đúng và chuẩn  thì phải là biên bản khắc phục được những yêu cầu về nội dung và phương thức. Cụ thể như sau:

– Về mặt phương thức thì một biên bản xác minh cần phải khắc phục được những yêu cầu của một văn bản hành chính. Biên bản xác minh phải ghi được trên giấy A4 một cách cụ thể rõ ràng. Ngắn gọn nội dung không qua lan man dông dài gây khó hiểu cho người đọc. Biên bản xác minh không được sử dụng những từ dễ gây hiểu nhầm, những từ gây khó hiểu hoặc nhiều nghĩa khác nhau. 

– Về mặt nội dung thì một biên bản xác minh cần phải có đầy đủ những nội dung như là quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản, tháng ngày năm, thành phần tham gia, phần nội dung, phần kết thúc và thủ tục ký xác nhận. Tùy vào mục đích của biên bản xác minh được sử dụng để làm gì và nội dung sẽ có những nội dung khác nhau, Tuy nhiên thì nội dung trong biên bản xác minh cần ghi được một cách chuẩn xác, trung thực đúng sự thực, tuyệt đối không có tình trạng lừa dối gây hiểu nhầm. 

Vậy thì biên bản xác minh cần phải khắc phục được những yêu cầu cơ bản về mặt nội dung và phương thức của một văn bản hành chính. Người lập biên bản xác minh cần hiểu rõ biên bản mình đang lập là nhằm mục đích gì từ đó biết cách soạn văn bản một cách chuẩn xác và thích hợp với nhu cầu cần sử dụng. 

Trên đây là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi muốn cung ứng cho những bạn có liên quan tới biên bản xác minh. Mong rằng thông qua những phần thông tin, nội dung mà chúng tôi cung ứng đã tạo điều kiện cho những bạn có thêm thông tin về biên bản xác minh, có thể hiểu rõ hơn rằng biên bản xác minh là gì, vai trò của biên bản xác minh và có thể dễ dàng viết biên bản xác minh một cách chuẩn xác và nhanh chóng từ đó có thể bảo vệ quyền và lợi ích của những bên có liên quan. Ngoài ra nếu như những bạn còn có những thắc mắc thắc mắc khác có liên quan thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài 19006162 để được tư vấn hướng dẫn một cách nhanh chóng hoặc liên hệ thông qua địa chỉ email [email protected] để được chúng tôi phản hồi yêu cầu và báo phí dịch vụ thích hợp với từng yêu cầu của khách hàng một những cụ thể và chuẩn xác nhất. 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts