Mẫu cam kết thuế TNCN mới nhất 2023 (Mẫu 08/CK-TNCN)

Bản cam kết thuế thu nhập tư nhân là văn bản sử dụng cho những lao động thu nhập trong năm tính thuế chưa tới mức phải khấu trừ thuế để đơn vị, tổ chức chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế tại thời khắc cho trả thu nhập. Mẫu cam kết thuế thư nhập tư nhân số 08/CK-TNCN viết thế nào Luật Minh Khuê sẽ hướng dẫn trong bài viết sau.

1.  Cam kết thuế thu nhập tư nhân là gì?

Cam kết được hiểu trong ý nghĩa ràng buộc nghĩa vụ đúng theo nội dung những bên đã thỏa thuận. Quyền của bên này được đảm bảo bằng nghĩa vụ của bên kia, nên những bên cần đảm bảo thực hiện đúng theo cam kết. Cam kết là chịu theo những điều kiện giao ước, cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. từ đó giúp những bên tìm được hiệu quả hợp tác hay những lợi ích theo quy định pháp luật. Cam kết được sử dụng phổ biến trong đời sống, gắn với nhiều nhu cầu. Gắn với những công việc khi hai bên có sự thỏa thuận, thống nhất với nhau về một vấn đề nào đó.

Giấy cam kết là loại văn bản có trị giá pháp lý giữa những bên ký cam kết. Giúp ràng buộc những bên phải đảm bảo tuân thủ thực hiện theo nội dung đã cam kết. Cũng như có trách nhiệm pháp lý phải gánh chịu nếu như một bên không đảm bảo tuân thủ giao dịch ban đầu. trường hợp nếu như bên nào không làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Từ đó mất đi những lợi ích, tổn thất thực tế vì không tuân thủ theo nội dung cam kết thực hiện, có thể gây ra thiệt hại cho đối tác. Giấy cam kết có trị giá hiệu lực pháp lý khi có chữ ký của hai bên cam kết. Và đã được công chứng hay chứng thực trước cơ quan pháp luật. Từ đó ràng buộc những bên thực hiện những nghĩa vụ trong hoạt động quản lý của nhà nước. Không còn đơn thuần là lựa lựa chọn thực hiện hoặc không trong nhu cầu của chủ thể nữa. Đảm bảo nội dung cam kết được không trái với những quy định pháp luật. Xây dựng hành lang pháp lý ràng buộc những bên trong quyền và nghĩa vụ như nội dung cam kết.

Bạn đang xem bài: Mẫu cam kết thuế TNCN mới nhất 2023 (Mẫu 08/CK-TNCN)

Thu nhập tư nhân trong kinh tế đề cập tới tất cả những khoản thu nhập của một tư nhân kiếm được trong một niên độ thời gian nhất định từ tiền lương, đầu tư và những khoản khác, nó là tổng hợp của tất cả những thu nhập thực nhận bởi tất cả những tư nhân hoặc hộ gia đình. Thông thường thu nhập tư nhân phải chịu đánh thuế thu nhập. Có thể thống kê một số khoản thu nhập tư nhân gồm: Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ tiền lương, tiền công; Tiền thù lao; Tiền nhận được từ tham gia những tổ chức, hiệp hội; những khoản lợi ích khác nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền; Tiền thưởng; Thu nhập từ đầu tư vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; Thu nhập từ trúng thưởng; Thu nhập từ bản quyền; Thu nhập từ nhận thừa kế; Thu nhập từ nhận quà tặng; Thu nhập của hộ gia đình, tư nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản; Thu nhập từ kiều hối; Làm thêm giờ, làm đêm; Tiền lương hưu; Học bổng; Tiền bồi thường.

Thông thường thu nhập tư nhân phải chịu thuế thu nhập. Thuế thu nhập tư nhân là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập thực nhận của những tư nhân trong một năm, từng tháng hoặc từng lần. Thuế này thu vào một số khoản thu nhập cao chính đáng của tư nhân nhằm thực hiện việc điều tiết thu nhập giữa những tầng lớp dân cư, góp phần thực hiện công bằng xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Có 2 đối tượng phải nộp thuế thu nhập tư nhân: tư nhân trú ngụ (Thu nhập chịu thuế là khoản phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam) và tư nhân không trú ngụ tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế(Thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam).

2. Đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập tư nhân

2.1. Đặc điểm của thuế thu nhập tư nhân

–         Thuế thu nhập tư nhân là loại thuế đánh lên tất cả tư nhân trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam có thu nhập chịu thuế. Chính vì thuế thu nhập tư nhân là thuế trực thu nên người có nghĩa vụ nộp thuế này không thể chuyển những khoản thuế của mình cho người khác. Vì vậy thỉnh thoảng khi phải thực hiện tính thuế và quyết toán thuế một tâm lý chung của người chịu thuế thu nhập tư nhân là thường nặng nề, cảm thấy không vui vẻ so với việc nộp theo những loại thuế gián thu.

–         Thuế thu nhập tư nhân luôn gắn với chính sách xã hội, việc nộp thuế là để phục vụ cho ngân sách nhà nước, để đóng góp vào những chính sách an sinh xã hội cũng như vì những mục đích công cộng…

–         Việc đánh thuế thu nhập tư nhân thường vận dụng theo nguyên tắc lũy tiến từng phần và sẽ có biểu phí tính thuế riêng với từng mức chi trả thu nhập cụ thể của người nộp thuế với những đối tượng khác nhau. Việc quản lý thuế; thu thuế đòi hỏi người thực hiện cần có trình độ chuyên môn; kỹ thuật cao; kinh phí quản lý thuế lớn.

2.2. Vai trò của thuế thu nhập tư nhân

–         Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước: Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, thuế thu nhập tư nhân cũng có sự gia tăng nhanh chóng, tỷ lệ thuận với thu nhập bình quân đầu người. không những thế, do việc thực hiện tự do hóa nền kinh tế thương nghiệp, nên nguồn thu từ những loại thuế xuất – nhập khẩu bị tác động. Vì vậy, thuế thu nhập tư nhân ngày càng trở nên quan trọng với ngân sách nhà nước.

–         Góp phần thực hiện công bằng xã hội: Tại Việt Nam, sự chênh lệch giàu nghèo còn khá rõ rệt, số đông dân cư có thu nhập thấp. Thông thường, thuế thu nhập tư nhân chỉ vận dụng với những đối tượng có thu nhập trung bình trở lên, cao hơn mức khởi điểm thu nhập chịu thuế, không đánh vào những tư nhân có thu nhập thấp, vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình.

–         Điều tiết vĩ mô nền kinh tế: Thông qua việc điều tiết giảm bớt thu nhập của những đối tượng có thu nhập cao, và phân phối lại cho những đối tượng có thu nhập thấp hơn, thuế thu nhập tư nhân góp phần quan trọng trong việc tăng những chế độ phúc lợi xã hội.

–         Phát hiện thu nhập phi pháp: Trong thực tế, nhiều khoản thu nhập của một số tư nhân tới từ những nguồn phi pháp như: nhận hối lộ, tham ô, kinh doanh hàng quốc cấm, trốn thuế, lừa đảo cướp đoạt tài sản… Thuế thu nhập tư nhân có vai trò quan trọng góp phần phát hiện những hành vi sai trái này.

–          Khắc phục hạn chế của những loại thuế khác: Thuế thu nhập tư nhân giúp khắc phục được hạn chế của những loại thuế trị giá gia tăng, thuế tiêu sử dụng. Thuế thu nhập tư nhân tính theo phương pháp lũy tiến từng phần sẽ góp phần đảm bảo tính công bằng của hệ thống thuế.

–         Hạn chế thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp: trường hợp doanh nghiệp kê khai cao hơn thực tế những kinh phí phải trả cho tư nhân để trốn thuế, thì những tư nhân được kê khai tăng thêm sẽ phải nộp thêm thuế thu nhập tư nhân với phần phát sinh. do vậy, góp phần khắc phục hạn chế thất thu về thuế.

3. Đối tượng làm mẫu cam kết thu nhập tư nhân

Mẫu cam kết thu nhập tư nhân là biểu mẫu được sử dụng trường hợp tư nhân ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia đạo chưa tới mức phải nộp thuế. Đối tượng được làm mẫu cam kết thuế thu nhập tư nhân là những người có thu nhập chưa tới mức chịu thuế thu nhập tư nhân như:

–         những tổ chức; tư nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho tư nhân trú ngụ không thỏa thuận lao động hoặc thỏa thuận lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho tư nhân.

–         Trường hợp tư nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của tư nhân sau khi trừ gia đạo chưa tới mức phải nộp thuế thì tư nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập tư nhân. Theo quyết nghị 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia đạo, ước tính tổng thu nhập từ 132 triệu đồng/năm trở xuống đối với trường hợp không có người phụ thuộc thì mới được làm bản cam kết.

Căn cứ vào cam kết của người thụ hưởng thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những tư nhân chưa tới mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ thuế quan. tư nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế. tư nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời khắc cam kết.

4. Mẫu cam kết thuế thu nhập tư nhân mới nhất 2023

>>Tải ngay: Mẫu cam kết thuế thu nhập tư nhân mới nhất 2023

Mẫu số: 08/CK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC
ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——

BẢN CAM KẾT

(vận dụng khi tư nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa tới mức chịu thuế TNCN)

Kính gửi: (Tên tổ chức, tư nhân trả thu thập) đơn vị TNHH A

1. Tên tôi là: Nguyễn Văn B.

3. Địa chỉ trú ngụ: Số 123x, phường A, quận B, thành phố Hà Nội 

Tôi cam kết rằng, năm 2023 tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá 132 (*) triệu đồng (ghi bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu đồng) chưa tới mức phải nộp thuế thu nhập tư nhân. Vì vậy, tôi đề nghị (Tên Tổ chức, tư nhân trả thu nhập) đơn vị TNHH A căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế thu nhập tư nhân khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

                                                     

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2023

tư nhân CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

B

Nguyễn Văn B

 

– Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia đạo được tính trong năm:

VD:

– Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng.

– Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai

=

132 triệu đồng

+

4,4 triệu đồng

x

10 tháng

=

176 triệu đồng

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Cách tính thuế thu nhập tư nhân (TNCN) theo quy định mới năm 2023 của Luật Minh Khuê

Mọi vướng mắc của bạn về mẫu cam kết thuế thu nhập tư nhân vui lòng trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ qua Email [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng cảm ơn! 

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts